Tomáš Kadeřábek (Swiss Life Select)
Finanční rady  |  23.02.2023 21:08:37

Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022: Prestižní žebříček nejúspěšnějších fondů na českém trhu Třináctý ročník ocenění nejúspěšnějších fondů českého investičního trhu – Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022 – zná své vítěze. Na základě ukazatelů výkonnosti a rizik se na prvních místech umístily: v kategorii Konzervativní fond to byl Conseq Invest Konzervativní, mezi Progresivními dluhopisovými fondy získal první místo fond Conseq korporátních dluhopisů, za nejlepší Smíšený fond byl vyhodnocen C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced a v kategorii Akciových fondů zvítězil Fidelity Funds – America. Letos byla soutěž mimořádně rozšířena o kategorii Komoditní fondy, kde získal ocenění Schroder ISF Global Energy. Výsledky ocenění Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022 byly vyhlášeny na slavnostním večeru, který se uskutečnil 23. února v pražském Mánesu.


 Cílem každoroční prestižní analýzy domácího investičního trhu Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022 (www.investiceroku.cz) je zhodnotit investiční fondy objektivní a zároveň – pro běžného českého investora – srozumitelnou cestou. Metodika umožňuje porovnat jednotlivé fondy mezi sebou a ukazuje investorům možnosti zhodnocení finančních prostředků.


 „V loňském roce jsme zaznamenali příliv investic do fondů. Měly ohromnou dynamiku a potěšující byla i jejich struktura, která se posunula k delším investičním horizontům. O investice je zájem, protože cena peněz vinou inflace klesá a lidé hledají řešení, jak je ochránit. Fondy jsou totiž jednoznačně nejatraktivnější a nejbezpečnější formou zhodnocování prostředků menších investorů. Orientaci v investičních příležitostech jim chce usnadnit i naše každoroční soutěž Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022,“ řekl Petr Jarůněk, generální ředitel a předseda představenstva Fincentrum & Swiss Life Select.


 „Bouřlivá situace na kapitálovém trhu současně představovala i obtížný úkol pro správné nastavení metodiky soutěže Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022. Jako rozdílový ukazatel nelze stanovit pouze samotnou výkonnost. Ve zhodnocování investovaných prostředků se totiž výrazně rozevřely nůžky mezi jednotlivými sektory a takové jednostranné porovnání by zcela jednoznačně nahrávalo konkrétním, úzce zaměřeným fondům, které by pouze profitovaly z tržního trendu. Proto pro nás byla neméně důležitá i stabilita vývoje v průběhu roku a schopnost portfolio managementu překonávat zhodnocením fondu tržní benchmark,“ komentuje hodnocení soutěže Karel Šulc, místopředseda představenstva společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.


 Analytický tým Fincentrum & Swiss Life Select se rozhodl rovněž vytvořit novou kategorii, která hodnotí fondy zaměřené pouze na komoditní trh. Tyto fondy měly totiž v portfoliích investorů důležité místo. Především růst cen komodit z oblasti energií a zemědělství předčil s velkým odstupem zbylá aktiva. 


„Na investiční rok 2023 se díváme optimisticky a máme spíše pozitivní očekávání. I přes současnou nepříznivou makroekonomickou situaci, vysokou inflaci a vysoké úrokové sazby největších centrálních bank včetně ČNB vidíme potenciál růstu jak u akciových titulů, tak u dluhopisů. Ceny obou typů aktiv v minulém roce klesly na investičně zajímavou úroveň a už nejsou zdaleka tak drahé, jako tomu bylo v minulosti,“ komentuje očekávání na tento rok Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Fincentrum & Swiss Life Select, a doplňuje: „Velkou nestabilitu vnesla na trh válka na Ukrajině a energetická krize. Oba tyto faktory – ovlivňující nejen kapitálový trh – tu s námi budou i nadále. A o to více je nutné dobře vybírat tituly, do kterých budeme investovat. Pokud investor využije příležitosti, kterou současná situace nabízí, může pro něj být rok 2023 úspěšný. Nebude to ovšem úplně jednoduché a je třeba být obezřetný. Právě proto představují podílové fondy vhodnou cestu, jak toho dosáhnout.“


Vítězné fondy Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022Zdroj: Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022


KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM FINCENTRUM & SWISS LIFE SELECT INVESTICE ROKU 2022

 „Fondy v minulém roce čelily veliké výzvě. Dynamický vývoj v důsledku geopolitického dění a obratu v měnové politice centrálních bank rozvířil globální finanční trhy napříč všemi druhy aktiv. Akciové trhy se ocitly pod tlakem vinou rostoucích nákladů firem, které byly zaviněné inflací a vyššími úrokovými sazbami. V porovnání s akciemi tak fondy mohly v nejisté době prokázat svůj nadhled a flexibilitu. Portfolio manažeři prokázali svou schopnost přizpůsobit investiční strategie vnějším okolnostem,“ komentuje výsledky ocenění Richard Bechník, hlavní analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select, a upřesňuje: „V uplynulém roce jsme byli svědky velkých rozdílů mezi výherci a poraženými. Umění vybrat vhodný fond výrazně odlišovalo jednotlivé investory v konečné výkonnosti. Kvalitní, aktivně řízené fondy také dokázaly porážet pasivní investiční instrumenty plošně sledující trh.“Konzervativní fondy

 U konzervativně laděných fondů se po delší době začaly do popředí dostávat peněžní nástroje, ale i české státní dluhopisy. Svůj vývoj stabilizovaly především v druhé polovině loňského roku a pomalu začaly růst. Optimální výkonnost jim pak dodala kombinace dluhopisů s kratší splatností spolu s operacemi na peněžním trhu.


Progresivní dluhopisové fondy

 Vývoj progresivních dluhopisových fondů velmi záležel na jednotlivých titulech v jejich portfoliu. Zásadní roli sehrály dluhopisy s menší citlivostí na růst úrokových sazeb a kratší durací, případně přímo dluhopisy s proměnlivým úročením. I u těchto fondů, které cílí na rizikovější dluhopisy s vyšším výnosem, jsme mohli vidět vetší část portfolií investovaných do bezpečnějších cenných papírů peněžního trhu.


Smíšené fondy

 Zajímavý souboj se odehrál v kategorii smíšených fondů. Správné nastavení poměru akcií a dluhopisů v průběhu roku bylo zcela zásadní. Rok 2022 se zapíše do dějin kapitálového trhu tím, že teprve potřetí v historii současně klesaly ceny amerických akcií i bezpečných dluhopisů. Nicméně vhodný výběr investic mohl výrazně napomoci fondu v stabilitě a bránit se tak propadům na trhu.


Akciové fondy
V kategorii akciových fondů se prosadila portfolia, která dávala větší prostor akciovým společnostem se silným cash flow, menším dluhovým zatížením a schopností přenášet inflační nákladovost do konečných cen své produkce. Sektorově se dařilo například zdravotnictví, financím, energetice či necyklické spotřebě. Naopak katastrofální rok zažily akcie technologických firem, které dominovaly trhu v posledních letech. Výběr správných společností byl pro výkonnost fondů zásadní.

Komoditní fondy

Komoditní fondy jsou novou kategorií v ocenění Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022, která hodnotí fondy zaměřené pouze na komoditní trh. Už ke konci roku 2021 jsme mohli vidět nástup energetických společností a společností zaměřujících se na těžké i lehké kovy. Dařilo se i zemědělství. Vše gradovalo loni po ruské invazi na Ukrajinu. Tato skutečnost způsobila, že komodity v roce 2022 předčily všechna ostatní aktiva. Nicméně i tak lze sledovat velké rozdíly mezi jednotlivými fondy.

 

METODIKA FINCENTRUM & SWISS LIFE SELECT INVESTICE ROKU 2022

 Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku je prestižní vyhodnocení českého fondového trhu. Nezávislá analýza společnosti Fincentrum & Swiss Life Select, která je založená na objektivních parametrech investičních fondů, má za cíl upozornit na nejúspěšnější fondy v rámci daných kategorií. Jsou jimi ty, které dokázaly dosáhnout nejvyšších výnosů v co nejlepším poměru k podstupovanému riziku, a to nejen v jednom roce, ale i s přihlédnutím k letům předchozím. Celkem bylo v rámci Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022 hodnoceno 4541 fondů (z toho bylo 959 dluhopisových fondů, 2353 akciových fondů, 560 fondů peněžního trhu a 669 smíšených fondů).

 Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku odráží trendy, které vládly investičnímu trhu, a naznačuje i směry, kterými se investice budou vyvíjet dále.

 Fondy jsou vyhodnocovány v pěti kategoriích podle typu aktiv, do kterých investují:

 • Konzervativní fond
 • Progresivní dluhopisový fond
 • Smíšený fond
 • Komoditní fond
 • Akciový fond


Do jednotlivých kategorií byly nominovány fondy splňující tato kritéria:
 • Fond je registrován k distribuci na českém trhu
 • Fond je určen pro retailovou klientelu
 • Fond disponuje minimálně tříletou historií NAV k 31. 12. 2022. U fondů, kde došlo ke sloučení dvou a více fondů nebo zásadní změně investiční politiky fondu, je počátkem historie bráno datum této události
 • Fond je oceňován na denní bázi 

 V hlavních kategoriích jsou vyhodnocovány fondy rozčleněné do kategorií podle tříd aktiv. Pro zařazení fondů do dané třídy aktiv, ke zjištění časových řad NAV fondů a jejich benchmarků jsou primárně využívána data získaná prostřednictvím systémů Eikon a Lipper společnosti Refinitiv. Celé vyhodnocení Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku je prováděno automaticky za pomocí algoritmů posuzujících jednotlivé parametry fondů (viz tabulka), a je tak zcela objektivní. 


Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022
Parametry hodnocení fondů v hlavních kategoriích
 • Absolutní výkonnost – čistá výkonnost daného fondu v roce 2022 a ve dvou předešlých letech, a to v korunovém vyjádření. Čím vyšší výnos, tím lepší.
 • Sortino ratio – zjednodušeně řečeno vztah výkonnosti fondu (jaké zhodnocení přinesl) k jeho volatilitě (jak moc cena fondu v průběhu času kolísala). V ideálním případě fond dosahuje vysokého výnosu při minimálním kolísání. I zde je kromě samotného roku 2022 částečně zohledněn rok 2021 a 2020.
 • Information ratio – porovnání tržního nadvýnosu fondu s jeho volatilitou. Tržní nadvýnos je v podstatě přidaná hodnota portfolio manažera fondu, tedy to, o kolik fond vydělal více než trh, na kterém se pohybuje. Opět je ideální, pokud fond poráží trh za cenu nízkého kolísání a opět s přihlédnutím k historii let 2021 a 2020.

Pro jednotlivé kategorie jsou použity tyto vážené průměry ukazatelů v tomto poměru:
 

Pramen: investiceroku.cz

 

 

 

PARTNEŘI

 


Tomáš Kadeřábek

Vedoucí oddělení produktového managementu

Absolvent oboru Finance Vysoké školy ekonomické v Praze. Svoji kariéru zahájil ve společnosti Conseq, kde měl jako portfolio manažer na starosti správu investičních fondů. Poté byl tři roky v ČSOB, kde zodpovídal za produkty spotřebního financování. Od začátku roku 2023 je vedoucím produktového managementu Fincentrum & Swiss Life Select.


Fincentrum & Swiss Life Select a.s.

Fincentrum & Swiss Life Select je přední finančně-poradenskou společností v České republice, která poskytuje komplexní finanční služby na nejvyšší kvalitativní úrovni. Je součástí finanční švýcarské skupiny Swiss Life, předního poskytovatele penzijních a finančních řešení v Evropě s tradicí již více než 160 let. Prostřednictvím kvalitních finančních poradců pomáháme soukromým i firemním zákazníkům připravit se na jejich finanční budoucnost.

Více na https://fcsls.cz/.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Finanční rady:

Et 23:35  Cesta do Chorvatska: Jak ušetřit a mít výdaje pod kontrolou? Ondřej Vacek (Ušetřeno.cz)
St 11:10  Dluh na osobu stoupá: Jak Češi splácejí půjčky? Iva Grácová (Bezvafinance)
Út 13:59  Kde cítíme jistotu v době inflace? Zdeněk Jaroš (BNP Paribas Cardif Pojišťovna)
10.07.2024  Změna na trhu s elektřinou: Dodavatelé již druhý měsíc zdražují Tomáš Vrňák (Ušetřeno.cz)
10.07.2024  Jak se vyvíjí inflace v Česku, Evropě a ve světě? Marek Pokorný (Portu)
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688