Jan Macek (Fincentrum & Swiss Life Select)
Finanční rady  |  10.02.2022 21:06:34

Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2021
Prestižní žebříček nejúspěšnějších fondů na českém trhu

Již podvanácté byly zveřejněny výsledky prestižního ocenění nejúspěšnějších fondů českého investičního trhu – Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2021. Na základě ukazatelů výkonnosti a rizik se na prvních místech v jednotlivých kategoriích umístily: Amundi Funds Cash USD v kategorii Konzervativní fond, Conseq Invest Konzervativní v kategorii Konzervativní dluhopisový fond, mezi Progresivními dluhopisovými fondy obsadil první příčku J&T BOND CZK, v kategorii Smíšených fondů zvítězil Amundi Fund Solutions - Balanced a fond BNPP Aqua zvítězil v kategorii Akciový fond. Letos poprvé byla soutěž rozšířena o zvláštní kategorii Fond kvalifikovaných investorů, kde získal ocenění Accolade Industrial Fund

 

Cílem každoroční prestižní analýzy domácího investičního trhu Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2021 (www.investiceroku.cz) je zhodnotit investiční fondy objektivní a zároveň – pro běžného českého investora – srozumitelnou cestou. Metodika umožňuje porovnat jednotlivé fondy mezi sebou a ukazuje investorům možnosti zhodnocení finančních prostředků.

 

„Uplynulý rok patřil na českém trhu investic nepochybně k těm rekordním. Na nebývalý zájem Čechů o investice působily dva faktory. Rostoucí inflace, která přiměla i dosud váhavé střadatele hledat investiční nástroje, které přinesou zhodnocení a ochrání jejich peníze. Tím druhým vysoké zhodnocení na akciových trzích. Fondy prokázaly i v roce 2021, že dokážou generovat investorům velmi zajímavé zisky. Přepokládáme, že i rok 2022 bude ve znamení investic do fondů. Fondy jsou totiž jednoznačně nejatraktivnější a nejbezpečnější forma zhodnocování prostředků menších investorů,“ řekl Filip Duchoň, generální ředitel a předseda představenstva Fincentrum & Swiss Life Select.

 

„Pokud jde o náš pohled na letošní vývoj na fondovém trhu, jsou naše očekávání, i přes současné poklesy, pozitivní - minimálně na první tři čtvrtletí. Inflace bude kulminovat, nadále bude nutit investory nedržet peníze na běžných účtech. Na akciových trzích by i nadále měly pozitivně působit efekty měnového uvolňování a pocovidového ekonomického oživování. Je možné, že oba faktory - vysoká inflace a růst akcií - s koncem roku začnou oslabovat. Nicméně fondy jsou pro investory tím nejracionálnějším řešením, kam vložit peníze,“ řekl Jan Macek, vedoucí produktového oddělení, Fincentrum & Swiss Life Select.

 

Vítězné fondy Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2021


 

KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM FINCENTRUM & SWISS LIFE SELECT INVESTICE ROKU 2021

„V rámci zhodnocení dosaženého v roce 2021 „zabodovaly“ fondy zaměřené na energie, především ropu a zemní plyn. To platí i pro nemalý počet fondů cílících na východní Evropu, kde je na lokálních akciových burzách právě sektor energií výrazně zastoupen. Je zde hojně zastoupen i finanční sektor těžící z regionálního zvyšování úrokových sazeb. Finanční sektor, energie, a velká část komodit táhla skupinu fondů hodnotového investování, které tak po čtyřech letech výkonnostně předčily fondy růstových akcií. Z geografického hlediska se obecně dařilo trhům v USA a Evropě, které za sebou nechaly akcie rozvíjejících se trhů či Británie i Japonska,“ komentuje výsledky ocenění Jan Macek, vedoucí produktového oddělení, Fincentrum & Swiss Life Select.

 

Konzervativní fondy

Výzvou v současném investičním prostředí bylo pro konzervativní fondy dosáhnout alespoň nějakého kladného zhodnocení. Podařilo se to zejména fondům, které investovaly do peněžních nástrojů denominovaných v americkém dolaru. Ten v roce 2021 posílil vůči české koruně.

 

Konzervativní dluhopisové fondy

U dluhopisových konzervativních fondů rezonovalo téma narůstající inflace a s tím spojeného očekávání zpřísňování měnové politiky centrálními bankami. Z tohoto důvodu se v popředí umisťovaly fondy držící protiinflační dluhopisy. První příčku si ale vysloužil konzervativní fond zaměřený velkou měrou na česká bezpečná aktiva. Velice krátké splatnosti držených dluhopisů a velká expozice vůči českému peněžnímu trhu dokázaly fond učinit odolným v jinak spíše výkonnostně ztrátové kategorii.

 

Progresivní dluhopisové fondy

U progresivních dluhopisových fondů sehrály zásadní roli rizikovější korporátní dluhopisy. S velkým náskokem za sebou nechaly bezpečnější korporátní a státní dluhopisy investičního stupně. Vítězily fondy s menší citlivostí na růst úrokových sazeb a fondy s nízkým kolísáním výnosu.

 

Smíšené fondy

Ve smíšených fondech nerozhodoval o úspěchu pouze vhodně zvolený poměr mezi jednotlivými třídami aktiv. Důkazem toho jsou různé strategie použité nejúspěšnějšími fondy. Na třetím místě figuruje fond, který výrazně posílil váhu dluhopisů proti akciím, za to si ale vybral rizikovější výnosnější dluhopisy. Na druhém místě naopak fond upřednostnil v portfoliu akcie. Výherce pak celý rok udržoval přibližně stejné poměry mezi akciemi a dluhopisy.

 

Akciové fondy

V rámci hodnocení Investice roku se na druhé a třetí pozici umístily fondy, v jejichž portfoliích dominoval právě region USA. Druhý nejúspěšnější fond pak těžil i ze zaměření na americké akcie s větší tržní kapitalizací, kterým se v roce 2021 dařilo. Vítěz soutěže je reprezentantem sektoru vodohospodářství, které poslední tři roky dodává svým investorům nadstandartní výnos. Nehledě na sektorové zaměření, dokázaly všechny tři nejúspěšnější fondy výkonnostně porazit své benchmarky.  Za jejich umístěním stojí tedy i dobrá práce portfolio manažera při analýze a výběru konkrétních akcií.

 

Fondy kvalifikovaných investorů

Ocenění ve zvláštní kategorii si odnesl fond Accolade Industrial Fund. Přesvědčil svým zaměřením na průmyslové a zejména logistické parky, které získaly na atraktivitě díky rozmachu sektoru e-commerce nejen v posledních pandemických letech.

 

METODIKA FINCENTRUM & SWISS LIFE SELECT INVESTICE ROKU 2021

Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku je prestižní vyhodnocení českého fondového trhu. Nezávislá analýza společnosti Fincentrum & Swiss Life Select, která je založená na objektivních parametrech investičních fondů, má za cíl upozornit na nejúspěšnější fondy v rámci daných kategorií. Jsou jimi ty, které dokázaly dosáhnout nejvyšších výnosů v co nejlepším poměru k podstupovanému riziku, a to nejen v jednom roce, ale i s přihlédnutím k letům předchozím. Celkem bylo v rámci Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2021 hodnoceno 941 fondů.

Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku odráží trendy, které investičnímu trhu vládly a naznačuje i směry, kterými se investice budou vyvíjet dále.

A) Fondy jsou vyhodnocovány v pěti hlavních kategoriích podle typu aktiv, do kterých investují:

 • Konzervativní fond
 • Konzervativní dluhopisový fond
 • Progresivní dluhopisový fond
 • Smíšený fond
 • Akciový fond


Do hlavních kategorií byly nominovány fondy splňující tato kritéria:

 • Fond je registrován k distribuci na českém trhu
 • Fond je určen pro retailovou klientelu
 • Fond disponuje minimálně tříletou historií NAV k 31. 12. 2021. U fondů, kde došlo ke sloučení dvou a více fondů nebo zásadní změně investiční politiky fondu, je počátkem historie bráno datum této události
 • Fond je oceňován na denní bázi  

V hlavních kategoriích jsou vyhodnocovány fondy, rozčleněné do kategorií podle tříd aktiv. Pro zařazení fondů do dané třídy aktiv, ke zjištění časových řad NAV fondů a jejich benchmarků jsou primárně využívána data získaná prostřednictvím systémů Eikon a Lipper společnosti Refinitiv. Celé vyhodnocení Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku je prováděno automaticky za pomocí algoritmů posuzujících jednotlivé parametry fondů (viz tabulka) a je tak zcela objektivní.

Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2021

Parametry hodnocení fondů v hlavních kategoriích

Absolutní výkonnost – čistá výkonnost daného fondu v roce 2021 a ve dvou předešlých letech, a to v korunovém vyjádření. Čím vyšší výnos, tím lepší.

Sortino ratio – zjednodušeně řečeno vztah výkonnosti fondu (jaké zhodnocení přinesl) k jeho volatilitě (jak moc cena fondu v průběhu času kolísala). V ideálním případě fond dosahuje vysokého výnosu při minimálním kolísání. I zde je kromě samotného roku 2021 částečně zohledněn rok 2020 a 2019.

Information ratio – porovnání tržního nadvýnosu fondu s jeho volatilitou. Tržní nadvýnos je v podstatě přidaná hodnota portfolio manažera fondu. Tedy to, o kolik fond vydělal více než trh, na kterém se pohybuje. Opět ideálně – pokud fond poráží trh za cenu nízkého kolísání a opět s přihlédnutím k historii let 2020 a 2019.

 

Pro jednotlivé kategorie jsou použity tyto vážené průměry ukazatelů v tomto poměru:

 Kategorie

Absolutní výnos

Sortino ratio

Information ratio

 Akciové

20 % 

60 % 

20 % 

 Konzervativní dluhopisové

20 % 

80 % 

0 % 

 Progresivní dluhopisové 

20 % 

60 % 

20 % 

 Smíšené

0 % 

100 % 

0 % 

 Konzervativní

35 % 

65 % 

0 % 

 

B) Zvláštní kategorie Fondů kvalifikovaných investorů (FKI)

Vzhledem k široké škále investičních strategií a investičních aktiv zastoupených ve FKI nejsou pro vyhodnocení stanoveny žádné technické ukazatele.

Do vyhodnocení vstupují následující parametry:

 • Absolutní výkonnost fondu
 • Stabilita dosahované výkonnosti v posledních 3 letech
 • Růst AUM v posledních 3 letech
 • Způsob a transparentnost oceňování aktiv fondu
 • Likvidita a výstupní podmínky
 • Unikátnost investiční strategieJan Macek

Vedoucí oddělení produktového managementu

Absolvent oboru Finance Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Svoji kariéru zahájil v oblasti auditu a korporátních financí. Na pozici produktového specialisty investičních produktů pracuje od roku 2011. Od roku 2017 je vedoucím produktového managementu Fincentrum & Swiss Life Select.

Fincentrum & Swiss Life Select a.s.

Fincentrum & Swiss Life Select je přední finančně-poradenskou společností v České republice, která poskytuje komplexní finanční služby na nejvyšší kvalitativní úrovni. Je součástí finanční švýcarské skupiny Swiss Life, předního poskytovatele penzijních a finančních řešení v Evropě s tradicí již více než 160 let. Prostřednictvím kvalitních finančních poradců pomáháme soukromým i firemním zákazníkům připravit se na jejich finanční budoucnost.

Více na https://fcsls.cz/.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Finanční rady:

Út   8:00  Restrukturalizace hypotéky uvolní rodinný rozpočet Petr Holub (Zoxo Financial s.r.o.)
Et   8:00  Co dělat, když potřebujete navýšit hypotéku Petr Holub (Zoxo Financial s.r.o.)
St 17:45  Nákup dálničních známek v roce 2024 Josef Pavelec (Dálnička.cz)
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688