Zuzana Klímová (RekvalifikačníKurzy.cz)
Finanční rady  |  28.03.2024 14:46:23

Sekvoj patří mezi stromové titány: Načerpejte energii v netradičním lesoparku v ČR

V dnešní uspěchané době plné stresu a neustálého působení digitálních technologií se čím dál tím více ztrácí kontakt s přírodou a možnost pravého odpočinku. Málokdo si uvědomuje, jak moc prospěšný může být jednoduchý výlet do lesa, daleko od hluku města a každodenních povinností. Sekvojový lesopark v Brně – Jehnicích, skvostný zelený klenot na severu Brna, nabízí právě tento typ úniku.

 

Je to příklad místa, kde můžete načerpat novou energii, očistit mysl a znovuobjevit radost z jednoduchých přírodních krás. Tento netradiční lesní komplex není pouhým útočištěm pro mírumilovné vycházky, ale také představuje významnou stopu v péči o přírodu a ochraně biodiverzity. O jeho vzniku, významu a poslání si více povíme v rozhovoru s jeho zakladatelem, Lukášem Maršálkem.

Proč zrovna sekvoj?  

Osobně považuji tento strom za jeden z nejkrásnějších. Kromě jeho krásy je unikátní zejména díky svému impozantnímu vzrůstu a dlouhověkosti. Jedná se o nejmohutnější a největší strom na světe. Charakteristickými rysy sekvojů jsou masivní kmeny, které mohou dosahovat obřích rozměrů, a jejich výška může dosahovat přes 100 m. Kromě toho mají schopnost žít velmi dlouho. Nejstarší sekvoj může mít přes 3 000 let. Tato jedinečná kombinace velikosti a dlouhověkosti dělá sekvoje fascinujícími a unikátními stromy v rámci přírodního království.

Jak se u nás sekvojím daří?  

V České republice, přestože se jedná o oblast s mírným klimatem, které není primárně přizpůsobeno pro původně severoamerické sekvoje, se těmto majestátním stromům daří překvapivě dobře. Díky pečlivému výběru lokalit, správné péči a optimalizaci podmínek pro jejich růst, sekvoj v ČR dokáže růst relativně rychle, v optimálních podmínkách může přidávat 30 cm až 1 metr výšky za rok. Tento růstový úspěch je o to pozoruhodnější, když uvážíme, že to jsou nejmohutnějšími stromy na světě a v jejich domovině v Kalifornii dosahuje nejvyšší sekvoj výšky přes 100 metrů. To, že dokáže růst i v našich podmínkách představuje fascinující příklad adaptability a odolnosti těchto stromů.

Jaké stromy se v sekvojovém lesoparku nachází?  

V našem sekvojovém lesoparku se odehrává fascinující příběh spojení starého světa s novým, kde exotičtější druhy stromů, jako jsou sekvojovec obrovský, sekvoj vždyzelená, douglaska tisolistá a metasekvoj čínská, prosperují vedle tradičních evropských dřevin.

Celkem lesopark hostí více než 70 sekvojovců obrovských, 3 sekvoje vždyzelené a desítky douglasek tisolistých a metasekvojí čínských. Tyto impozantní stromy jsou zasazeny v přirozeném lesním prostředí, kde se mísí s náletovými dřevinami, jako jsou habry, borovice, břízy a modříny, které sem byly vysazeny přírodou samotnou. Tyto "domácí" druhy tvoří většinu viditelného lesního pokryvu a vytvářejí přirozený kontrast s exotickými obry. Mezi těmito dřevinami byly vytvořeny cesty, které vedou k jednotlivým sekvojím a umožňují návštěvníkům vychutnat si prohlídkové okruhy. Tyto procházky nabízejí jedinečnou příležitost pozorovat a ocenit jak exotické, tak domácí druhy ve společném prostředí, kde každý strom přispívá k jedinečné estetice a biodiverzitě lesoparku.

Kde se přesně sekvojový lesopark nachází?  

Sekvojový lesopark se nachází na severu Brna v městské části Brno – Jehnice. Můžete ho najít na mapy.cz a také na našich stránkách www.mamutistromy.cz, kde najdete i různé trasy, jak se k nám dostanete autem nebo městskou dopravou.

Je lesopark volně přístupný veřejnosti?  

Náš sekvojový lesopark je pečlivě oplocený, což je opatření přijaté především kvůli ochraně našich stromů před zvěří, která by mohla tyto stromy nenávratně poškodit. Přesto je park přístupný a otevřený návštěvníkům, kteří si přejí dozvědět se více o sekvojích a jedinečné sbírce stromů, kterou nabízí. Pro zájemce o prohlídku jsme připravili možnost rezervace přímo na našich webových stránkách, kde si můžou vybrat z nabízených termínů. Vzhledem k rostoucímu zájmu o prohlídky jsme se rozhodli neustále rozšiřovat nabídku dostupných termínů, aby každý měl možnost navštívit sekvojový lesopark v čase, který mu nejvíce vyhovuje. Pro ty, kteří preferují osobnější přístup nebo mají speciální požadavky, je také možné domluvit prohlídku individuálně.

 

Proč by lidé měli sekvojový lesopark navštívit?  

Sekvojový lesopark je přímo ideálním místem pro ty, kteří hledají únik od hektického života plného stresu a nekonečného sledování obrazovek mobilních telefonů. Je to místo, kde se můžete plně ponořit do přírodního prostředí a obohatit tak vaše fyzické i psychické zdraví. Při prohlídce lesoparku se nabijete novou energií a snadno zapomenete na všední starosti.

Kromě přínosů pro zdraví poskytuje sekvojový lesopark také bezvadnou příležitost strávit kvalitní čas s přáteli nebo rodinou, a to v prostředí, které přirozeně podporuje klidné konverzace, daleko od rušivých elementů moderního světa. Návštěvníci mohou rovněž očekávat, že se dozví mnoho zajímavostí nejen o sekvojích, ale i o dalších stromech a ekosystému, což přispěje k rozšíření jejich obzorů a pochopení významu ochrany přírody.

A jako bonus, sekvojový lesopark nabízí zázemí pro grilování, takže se zde můžete i dobře najíst. Pokud tedy hledáte klid a relaxaci, chcete prohloubit vztahy s blízkými, rozšířit své vědomosti o přírodě, nebo si jednoduše vychutnat dobré jídlo, sekvojový lesopark je místo, kam byste měli určitě zavítat.

Co kromě unikátních stromů sekvojový lesopark nabízí?  

Sekvojový lesopark není pouze místem, kde se můžete ponořit do krásy budoucích stromových titánů; je to i ideální prostředí pro společenské akce a odpočinek v přírodě. Kromě prohlídek nevšedních stromů máme také zázemí pro grilování, kde návštěvníkům připravujeme různé „lahůdky na ohni“ nebo si samozřejmě mohou přinést své vlastní pokrmy. Toto zázemí nám umožňuje uspořádávat různé akce, jako jsou výlety pro školy, teambuildingové aktivity pro firmy nebo dokonce seznamovací večery, kde se páry mohou poznávat přímo v přírodním prostředí u plápolajícího ohně se sklenkou vína v ruce. To vše vytváří nezapomenutelné zážitky a propojuje lidi s přírodou i mezi sebou.

Slyšela jsem, že je u vás možné adoptovat sekvoj. Jak to funguje?  

V sekvojovém lesoparku se věnujeme pěstování sazenic sekvojí přímo ze semínek českých sekvojovců, které jsou díky dlouhodobé aklimatizaci výborně adaptované na lokální klimatické podmínky. Experimentujeme i s inovativními air-pot květináči, jež zabraňují nežádoucí deformaci a zamotávání kořenů, což zajišťuje jejich optimální růst a snadnější adaptaci při přesazování do volné přírody.

Kromě pěstování nabízíme také program stát se patronem sekvoje pro ty, kdo si nemohou dovolit osobně se o stromy starat nebo nemají pro tyto stromy dostatek prostoru na zahradě nebo v lese. Zájemce si může adoptovat již vysazený strom nebo si jej zasadit sám. Dostupné stromy k adopci či volná místa k výsadbě si může prohlédnout v interaktivní mapě na https://www.mamutistromy.cz/vyber-patronatu/.

Součástí programu Patronátu sekvoje je i možnost si sekvoj pojmenovat, což činí tento program oblíbenou volbou pro originální dárky k různým životním událostem jako např. narozeniny, narození dítěte, výročí svatby atd. Stačí si jen vybrat konkrétní strom i jeho umístění a veškerou péči o strom přebíráme my. Mnoho patronů i s rodinami aspoň jednou za rok přijede a obdivují nové přírůstku jejich sekvojí. Vyfotí se u nich, projdou si lesopark a posedí u dobrého jídla.


Jaké novinky plánujete v příštích letech?  

Plánujeme neustálý rozvoj našeho sekvojového lesoparku, který se bude nadále rozrůstat o nové exempláře sekvojovců obrovských a sekvojí vždyzelených. Tento záměr doplníme vybudováním již druhého jezírka, jež bude sloužit nejen jako zásobárna vody pro stromy během letních měsíců, ale také jako útočiště pro mnohé organismy. V plánu máme také rozšiřování a prodlužování prohlídkových okruhů a zlepšení zázemí pro přednášky přímo v lese.

Vedle přednášek o mamutích stromech chceme nabídnout i prezentace zaměřené na jiná témata, jako je komunikace mezi stromy, význam stromů pro člověka a ekosystém, nebo poukázat na škodlivé praktiky v lesním hospodářství. Rovněž plánujeme organizovat kurzy zaměřené na rozpoznávání stromů v přírodě pro děti i dospělé, a nechceme opomenout ani sportovní hry, které obohatí pobyt návštěvníků v areálu lesa. Tato škála aktivit a rozšiřování infrastruktury má za cíl nejen posílit vazbu lidí k přírodě, ale také rozšířit povědomí o důležitosti ochrany a udržitelného rozvoje lesních ekosystémů.

Jak podle vás bude lesopark vypadat za 20 let?  

Predikce vývoje sekvojového lesoparku v následujících dvaceti letech je obtížná, zvláště s ohledem na nejistoty spojené s klimatickou změnou a jejím plným dopadem na strukturu lesa a zdraví jednotlivých stromů. Sekvoje, které rostou v prostředí přirozeně se vyvíjejícího lesa založeného samotnou přírodou, by však měly vytvořit dostatečně odolný lesní ekosystém schopný čelit těmto změnám. Díky svým genetickým predispozicím mají sekvoje potenciál prokázat svou majestátnost a dominanci nad ostatními stromy tím, že je přerostou a stanou se výraznými symboly pro budoucí generace obdivovatelů.

Naše víra v prosperitu všech stromů v lesoparku je silná a předpokládáme, že sekvoje ukáží cestu adaptace a přežití. Kromě toho plánujeme v následujících dvaceti letech rozšířit lesopark i na sousední pole, které nyní trpí dlouhodobým zhutňováním půdy a úbytkem živin. Přeměna těchto oblastí na část lesoparku umožní sekvojovému lesu rozrůst se do mnohem větších rozměrů, kde budou mezi původní lesní flóru umístěny stovky nových sekvojí, což vytvoří ještě bohatší a rozmanitější ekosystém pro budoucí generace.

Zuzana Klímová

Z dob studií je jí blízké účetnictví a ekonomika, ve své profesi se ale věnuje převážně marketingu. Od roku 2011 se zabývá redaktorskou činností, tvorbou webových stránek a optimalizací webu. Od roku 2019 spolupracuje se společností Orange Academy s.r.o., kde působí jako garantka kurzu Online marketing a podílí se na marketingové strategii společnosti. Spolu s týmem redaktorů plánuje obsah na nejrůznějších platformách od firemního blogu, sociálních sítí, až po externí weby s ohledem na linkbuilding a SEO.RekvalifikacniKurzy.cz

Aktuální nabídka kurzů s akreditací seřazená podle termínu konání, města, kraje a oboru – např. účetnictví a daňová evidence, mzdové účetnictví, daně, personalistika, online marketing, kurz programování a kurz asistentky/sekretářky. Na stránkách RekvalifikacniKurzy.cz naleznete přehledný vyhledávač rekvalifikačních kurzů po celé České republice. Pomáháme lidem zvýšit kvalifikaci a najít uplatnění v nových oborech.


Poslední zprávy z rubriky Finanční rady:

Út   8:00  Před koupí nemovitosti pečlivě kontrolujte rezervační smlouvu Petr Holub (Zoxo Financial s.r.o.)
Po 11:39  Jak vybrat správný rekvalifikační kurz: Průvodce pro začátečníky Tereza Drbohlavová (RekvalifikacniKurzy.cz)
Po 11:09  Jak kombinovat rekvalifikační kurzy s plným pracovním úvazkem? Zuzana Dubová (RekvalifikacniKurzy.cz)
Po   0:00  Invalidní důchod lze získat na jakoukoliv nemoc Petr Holub (MojeNebankovka)
Ne 21:35  Cena elektřiny roste: Kdy zdraží dodavatelé? Tomáš Vrňák (Ušetřeno.cz)
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688