mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  21.12.2021 16:35:23

Cestování na Slovensko: Platí nouzový stav a noční zákaz vycházení.

Cestování na Slovensko: Platí nouzový stav a noční zákaz vycházení.

21.12.2021 / 15:45 | Aktualizováno: 21.12.2021 / 15:39

Na Slovensku platí od 25.11.2021 NOUZOVÝ STAV a až na výjimky zákaz vycházení v době od 20:00 hodin do 5:00 hod. Podrobněji níže v části OPATŘENÍ NA SLOVENSKU.

Pro cestu dálkovou hromadnou dopravou je od 17.12.2021 potřeba potvrzení o očkování nebo negativním testu nebo prodělání onemocnění COVID-19.

Podmínky vstupu na území Slovenska se nemění, tzn. pro osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky je povinná registrace prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica) a doklad o očkování. Neočkované osoby musí až na výjimky do izolace. Děti do věku 12 let + 2 měsíce se řídí režimem rodičů; děti od věku 12 let + 2 měsíce postupují jako osoby dospělé.

Úplná výjimka z povinnosti registrace a očkování platí i nadále pro tranzit a řidiče nákladní dopravy.
Přeshraničním pracovníkům stačí ke vstupu na Slovensko kromě registrace negativní PCR test ne starší 7 dnů (pro přístup na pracoviště na Slovensku je nicméně platnost testů v některých okresech omezena přísněji - viz pravidla COVID Automatu).
Pro cesty na pohřeb stačí kromě registrace negativní PCR test ne starší 72 hodin.

Kontroly na hraničních přechodech provádí slovenská policie v namátkovém režimu.

VSTUP NA ÚZEMÍ SLOVENSKA A TRANZIT PŘES SLOVENSKO

Přesné znění vyhlášky ÚVZ SR č. 268 platné od 1.12.2021 týkající se vstupu na území Slovenska lze nalézt zde.

Pro všechny osoby od věku 12 let + 2 měsíce s výjimkou tranzitu a řidičů nákladní dopravy platí povinnost se registrovat v systému https://korona.gov.sk/ehranica/. (Pozn.: Plně očkovaným osobám stačí se registrovat jednou za 6 měsíců. Přeshraničním pracovníkům stačí se registrovat jednou za měsíc.)

Platí povinnost nastoupit izolaci v domácím prostředí, která končí při bezpříznakovém průběhu 10. dnem nebo negativním výsledkem PCR testu podstoupeného nejdříve 5. den izolace.

Děti do věku 12 let + 2 měsíce se řídí stejným režimem jako osoby žijící s nimi ve společné domácnosti, resp. dospělé osoby, s nimiž tyto děti cestují (rodiče, prarodiče, vedoucí dětských skupin apod.). Tzn. pokud dítě mladší věku 12 let + 2 měsíce cestuje s dospělou osobou, která nenastupuje karanténu např. díky očkování, nemusí nastoupit karanténu ani toto dítě. Děti od věku 12 + 2 měsíce postupují jako nezávislé dospělé osoby.

Výjimky z povinné izolace:

 • osoby s ukončeným očkováním (nutno prokázat COVID průkazem EU nebo jiným národním certifikátem třetí země, který musí kromě identifikace osoby a data očkovaní obsahovat i název y výrobce vakcíny):

  • v případě dvoudávkové vakcíny: osoba 14 dni – 12 měsíců po aplikaci druhé dávky vakcíny

  • v případě jednodávkové vakcíny: osoba 21 dní – 12 měsíců po aplikaci vakcíny

  • v případě očkování v intervalu 180 dnů po prodělání onemocnění: osoba 14 dní – 12 měsíců po aplikaci první dávky vakcíny

 • členové posádky nákladní, autobusové a železniční dopravy

 • osoby a jejich rodinní příslušníci tranzitující přes území Slovenska do země, v níž mají uděleno povolení k pobytu nebo jejímiž jsou občany; občané EU a jejich rodinní příslušníci tranzitující přes území Slovenska do jiných zemí EU; TRANZITOVAT LZE POUZE PO URČENÝCH TRASÁCH! (viz příloha 2 citované vyhlášky); tranzit nesmí překročit dobu 8 hodin, zastavovat lze pouze za účelem čerpání pohonných hmot; do kategorie tranzitu spadá i cesta na / z letiště Bratislava

 • osoby přijíždějící za účelem neodkladné diagnostiky či léčby na dobu nepřekračující 12 hodin (v případě delší návštěvy za tímto účelem je třeba mít souhlas Ministerstva zdravotnictví SR http://cestujem.standardnepostupy.sk/);

 • osoby přijíždějící za účelem výkonu soudního rozhodnutí ve věci střídavé péče rodičů o nezletilé děti nebo styku s dítětem;

 • pendleři, tzn. osoby s pobytem v ČR, které mají uzavřen pracovněprávní vztah nebo místo výkonu práce na území Slovenska a mohou jej prokázat potvrzením dle přílohy 3 citované vyhlášky – s negativním výsledkem PCR testu ne starším 7 dnů;

 • osoby s pobytem v ČR, které prezenčně studují na Slovensku, nebo s pobytem na Slovensku, které prezenčně studují v ČR (nutno doložit potvrzením školy) – s negativním výsledkem ATG nebo PCR testu ne starším 7 dnů;

 • osoby s pobytem v ČR, které přijíždějí na Slovensko z důvodu neodkladné péče o blízké rodinné příslušníky (nutno doložit potvrzením ošetřujícího lékaře) – s negativním výsledkem PCR testu ne starším 7 dnů;

 • osoby přijíždějící z České republiky za účelem výroby audiovizuálního díla, podání uměleckého výkonu či realizace uměleckého díla a vrcholoví sportovci - s negativním výsledkem PCR testu ne starším 72 hodin;

 • osoby přijíždějící za účelem účasti na pohřbu blízké osoby - s negativním výsledkem PCR testu ne starším 72 hodin;

 • osoby přijíždějící na základě žádosti soudu nebo orgánů činných v trestním řízení (se souhlasem Ministerstva vnitra SR) - s negativním výsledkem PCR testu ne starším 72 hodin;

 • osoby přijíždějící za účelem získání pracovního povolení pro zaměstnání řidiče hromadné a nákladní dopravy - s negativním výsledkem PCR testu ne starším 72 hodin.

DOPRAVA

V hromadné dopravě je nutné použít respirátor minimálně FFP2. Využití dálkové hromadné dopravy je od 17.12.2021 možné pouze v režimu OTP (očkovaní / s negativním testem / po prodělání nemoci).

5.7.2021 zavedlo Slovensko třístupňový systém pro kontroly na hraničních přechodech; aktuálně je nastaven 1. zelený stupeň:

V 1. zeleném stupni jsou kontroly jen namátkové a všechny hraniční přechody otevřené.

Ve 2. oranžovém stupni probíhají intenzivní kontroly digitálních COVID průkazů a dalších dokladů na hraničních přechodech a v některých vlakových spojích. Některá menší a méně důležitá místa pro překračování hranic mohou být v tomto stupni dle platné vyhlášky sice teoreticky uzavřena, v praxi ale zůstávají otevřena všechna místa pro překračování hranic.

Ve 3. černém stupni by byly kontroly plošné a některé hraniční přechody uzavřené.

Ve 2.i 3. stupni má výjimku z kontrol nákladní doprava.

Seznam otevřených a uzavřených hraničních přechodů v jednotlivých stupních lze nalézt zde hraniční přechody (DOCX, 39 KB).

OPATŘENÍ NA SLOVENSKU

Na Slovensku platí nouzový stav (do 25.2.2022) a noční zákaz vycházení, tj. od 20:00 do 5:00 hod. Platí zákaz shromažďování v počtu větším než 6 osob.

UPOZORŃUJEME, ŽE PRAVIDLA SE MOHOU PRŮBĚŽNĚ MĚNIT V ZÁVISLOSTI NA VÝVOJI EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE!!!

Výjimky z nočního zákazu vycházení (platné od od 17.12.2021):

 • cesta do zaměstnání, pokud jej nelze vykonávat z domova (nutné potvrzení zaměstnavatele)
 • cesta na nákup nezbytných životních potřeb
 • cesta k lékaři
 • cesta za účelem péče o osobu blízkou
 • venčení zvířat do 500 m od místa bydliště, návštěva veterináře
 • cesta do zahraničí a návrat ze zahraničí
 • bohoslužby - pro osoby očkované nebo po prodělání onemocnění

Provoz obchodů a služeb

 • indikované přírodní léčebné koupele a procedury
 • veřejné stravování - pouze odběr s sebou nebo prostřednictvím donáškové služby
 • prodejny potravin, drogerie, lékárny, tisku, krmiva pro zvířata
 • výdejní místa zboží zakoupeného na dálku
 • prodejny náhradních dílů automobilů, služby STK
 • provozovny telekomunikačních operátorů
 • pošty, banky, pojišťovny
 • prádelny a čistírny
 • čerpací stanice
 • pohřební služby
 • servis elektroniky
 • taxislužby
 • advokáti, notáři
 • prodej domácích a zahrádkářských potřeby
 • obchodní domy
 • nekryté a částečně kryté tržnice s prodejen potravin a rostlin
 • dlouhodobé ubytování nebo ubytování v souvislosti s výkonem práce (pro osoby očkované, po prodělání onemocnění nebo s negativním testem)
 • až od 25.12.2021 turistické krátkodobé ubytování (pro osoby očkované a po prodělání onemocnění, které se mohou zároveň prokázat negativním testem - PCR 72 hodin, ATG 48 hodin po odběru)
 • wellness, fitness, kadeřnictví (pro osoby očkované a po prodělání onemocnění)
 • lanové dráhy a vleky (pro osoby očkované a po prodělání onemocnění)

Podrobnější popis opatření zákazu vycházení a výjimek z něj lze nalézt přímo v Usnesení vlády SR č. 772 (platné od 17.12.2021) nebo na portálu korona.gov.sk.

Podrobnější popis provozu služeb lze nalézt ve Vyhlášce ÚVZ SR č. 290 ze dne 9.12.2021 nebo na portálu korona.gov.sk.

V případě pozitivního výsledku testu na Slovensku je pozitivně testovaná osoba povinna nastoupit izolaci, která může probíhat v domácím prostředí, nebo v hotelovém zařízení (pobyt platí pozitivně testovaná osoba sama). Pozitivně testovaná osoba bude oslovena pracovníkem příslušného regionálního úřadu veřejného zdravotnictví, který ověří kontakty pozitivně testované osoby a též podmínky izolace. tento úřad též může poskytnout seznam karanténních zařízení, pokud není možná izolace v domácím prostředí. Izolace končí 14. dnem po odebrání vzorku, pokud se v posledních 3 dnech izolace neobjevily klinické příznaky onemocnění COVID-19. Pokud se v průběhu posledních 3 dnů izolace klinické příznaky objeví, posoudí způsobilost k ukončení izolace lékař. Podrobnější informace zde Čo mám robiť, ak som COVID 19 pozitívny? - Koronavírus a Slovensko (gov.sk).


ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE A DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Koronavirus a Slovensko

Ministerstvo vnitra Slovenské republiky

Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky

>VSTUP CICZINCŮ NA ÚZEMÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY

> Informace o možnostech testování na území Slovenské republiky (odběrová místa)

> důležité kontakty

-Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky

- Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenské republiky

NÁVRAT DO ČR

Dle Seznamu zemí vydávaného Ministerstvem zdravotnictví ČR spadá Slovensko od 1.11.2021 do tmavě červené kategorie (země s velmi vysokým rizikem nákazy). Podmínky návratu do ČR lze nalézt zde.

Seznam testovacích míst na Slovensku lze nalézt zde.


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář?
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688