Ing. Zbyněk Kalousek (Coinbank)
Okénko kryptoměny  |  29.02.2024 16:17:25

Snižující se nabídka bitcoinů v oběhu tlačí na růst jeho hodnoty

Ilustrační obrázek | zdroj: CoinBank https://coinbank.cz/portal-o-kryptomenach

V minulých týdnech jsme byli svědky rally na bitcoinu a dalších altcoinů, když se hodnota nejstarší kryptoměny dostala nad úroveň 52000 dolarů. Tento vývoj nejenže zaujal řadu investorů, ale zaměřili se na něj také různí analytici z oblasti kryptoměn, kteří nedávný růst dávají do souvislostí se schválenými spotovými ETF (burzovně obchodované fondy) na bitcoiny. Spotové ETF s bitcoiny totiž v rámci USA zaujaly až nečekaně rychlým přílivem nového kapitálu.

Analytici nezávisle na sobě ve svých prognózách dospěli k závěrům, že v souvislosti s nárůstem poptávky po investičních produktech nabízející spotové ETF s bitcoiny a očekávaným snížením přílivu nových bitcoinů do oběhu v důsledku blížícího se půlení odměny pro těžaře, je připraven vyvolat výrazný nabídkový šok. Odborníci pak nabízejí pohled nejen nato, jaký bude dopad do ceny bitcoinu, ale i případný dopad na globální ekonomiku. Skokový propad nabídky nových i již vytěžených bitcoinů bude dle všech těchto dostupných teorií tlačit cenu bitcoinu vzhůru, přičemž nevylučují ani překonání rekordních hodnot (cca 69000 dolarů) v rámci několika nadcházejících týdnů.

1. Prognóza: Příliv kapitálu do bitcoinových ETF pohání poptávku

Jedním z aspektů, na které má přímý vliv povolení spotových ETF s bitcoiny , je prohlubující se nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou bitcoinů na trhu. Spotové ETF s bitcoiny nabízejí investorům expozici vůči této kryptoměně, aniž by ji přímo vlastnili. Bitcoin, jakožto podkladové aktivum bude vlastnit investiční fond, který svým klientům umožní tuto jen expozici vůči tomuto aktivu. To však znamená, že s každým novým kapitálem bude muset investiční fond skoupit z volného trhu část dostupných bitcoinů a převést je do dlouhodobé držby. Tím bude postupně docházet ke snižování nabídky, přičemž poptávka po těchto mincích bude právě zásluhou přílivu nového kapitálu růst.

Druhým aspektem, který lze očekávat v závislosti na přílivu nového kapitálu do ETF s bitcoiny, je tzv. tržní neefektivita. Ta bude nejspíš nastávat postupně s tím, jak poroste cena bitcoinu jakožto podkladového aktiva pro spotové ETF. Před tímto aspektem někteří odborníci varují s odkazem nato, že přemíra dlouhodobé držby a vyčkávání na vyšší ceny může kryptoměnový trh v podstatě umrtvit.

Jedním z těch, kteří nabízí svůj pohled na vývoj bitcoinového trhu, je Marc van der Chijs, nizozemský podnikatel a investor, který se zabývá trhem kryptoměn. Van der Chijs analyzoval vývoj bitcoinu s ohledem na příliv nového kapitálu do schválených spotových ETF s bitcoiny a očekávaného snížení odměny těžařům za ověřování transakcí. Jeho postřehy poskytují detailní pohled na tržní poptávku, omezení nabídky a potenciální trajektorii ceny Bitcoinu.

Van der Chijs zdůraznil významný dopad přílivu peněz do ETF s bitcoiny na cenu této kryptoměny. Ve své analýze zaznamenal přímou korelaci mezi těmito přítoky a nárůstem ceny, přičemž 2% nárůst ceny bitcoinu přisoudil poptávce související s ETF. Poukázal na to, že poptávka ze strany ETF výrazně převyšuje nabídku nově vytvořených Bitcoinů a zároveň uznal potenciál zisku při obchodování s tímto vzorcem. Doslova uvedl, že:

„Myslím, že se zde nacházíme na neprobádaném území, ale domnívám se, že průměrný nárůst o 1000 USD za obchodní den v příštích týdnech je velmi pravděpodobný… Tzn., že pokud nedojde k události typu černá labuť, uvidíme nové historické maximum ještě před půlením a možná bychom mohli dosáhnout 100000 USD již v příštích 2 až 3 měsících.“


Graf ceny bitcoinu (upraveno autorem) | zdroj: TradingView https://www.tradingview.com/x/EFyWOPRs/

Výše popsané aspekty budou ještě více umocněny s blížícím se půlením odměny pro těžaře bitcoinů. Nižší odměna již jen z čisté matematické logiky sníží denní nabídku nových bitcoinů v oběhu, což se následně promítne do celkové nabídky. Mnohem více než když dřív tak bude záviset na ceně bitcoinu, jestli zůstane bitcoinový trh efektivní, nebo bude docházet k postupné paralýze vinnou nedostatečné nabídky a přerozdělením dlouhodobé držby mezi dominantní hráče.

1. Prognóza: Podcenění globálního toku bohatství

Spoluzakladatel společnosti Mechanism Capital, Andrew Kang, svou analýzou poukázal na potenciál ETF s bitcoiny přilákat větší objem kapitálu. Zejména zdůraznil, že se velmi málo bere v potaz rozsah globálního bohatství v souvislosti s investicemi do kryptoměn. Kang se domnívá, že dlouhodobá poptávka po bitcoinech je tažena masivním průměrným příjmem a bohatstvím po celém světě.

Zaměřil se na vyčíslení potenciálního investičního kapitálu, který lze k investování využít. Odhaduje, že celosvětové roční příjmy domácností mohou činit až závratných 52 bilionů dolarů. Jen pro představu, o jak velké číslo se jedná, uvádíme, že letošní rozpočet České republiky je naplánován ve výši 2,173 bilionu korun (cca 0,095 bilionu dolarů). Kang pro tento odhad vycházel z celkového průměrného příjmu americké domácnosti. S odkazem na svůj odhad tvrdí, že tak obrovské kapitálové rezervy, jdou vysoko nad rámec běžného vnímání mnohých investorů.

Roční příjmy domácností v USA (v %; upraveno autorem) | zdroj: Statista https://www.statista.com/statistics/203183/percentage-distribution-of-household-income-in-the-us/

Celosvětově do kryptoměn investuje zhruba 10 % investorů, přičemž do kryptoměn směřují odhadem 1 % ze svých příjmů. Nejinak tomu není ani v případě velkých investičních fondů, kterým americká Komise pro cenné papíry a burzy umožnila zřídit nové investiční produkty nabízející spotové ETF s bitcoiny. Tito provozovatelé investičních fondů totiž již dopředu uváděli, že do produktů ETF s bitcoiny hodlají alokovat zhruba 1 % ze svého celkového kapitálu.

Když se přidržíme střídmého 1% odhadu zainvestovaného celosvětového příjmu do bitcoinu oněch 10 % investorů (5,2 bilionů dolarů), budeme pořád mluvit o přibližně 52 miliardách dolarů, které skrze ETF mohou přitéct do bitcoinu v průběhu roku. Denně by tak dle těchto odhadů mohl na kryptoměnový trh přitéct kapitál ve výši zhruba 142,5 milionů dolarů. Číslo může být teoreticky vyšší, protože Kang pracuje jen s jednoduchou matematikou a nezohledňuje případné vyšší vklady, pro které se mohou rozhodnout nadšenci nebo institucionální investoři.

Nicméně také Kang se stejně jako van der Chijs domnívá, že v následujících týdnech by bitcoin zásluhou přílivu nového kapitálu mohl dosáhnout svých historických maxim. Kang na síti X doslova uvedl, že:

„Stále se domnívám, že toto uvedení ETF není srovnatelné s předchozími událostmi, jako jsou futures na CME, IPO Coinbase atd. a my netrávíme žádný čas pod 40000 USD. V únoru BTC uvidíme mezi 50000 až 60000 dolarů a v březnu dosáhne historické maximum.“

1. Prognóza: Dlouhodobý institucionální příliv

Význam dlouhodobého přílivu institucionálního kapitálu do bitcoinu v rozhovoru pro televizní stanici CNBC rozebral zakladatel Rady finančních profesionálů pro digitální aktiva (Digital Assets Council of Financial Professionals; zkr. DACFP), Ric Edelman. Ten předpovídá, že jak institucionální, tak i individuální poradci budou čím dál častěji doporučovat investice do digitálních aktiv. Svou předpověď opírá o skutečnost, že nezávislí finanční poradci mají již nyní velký zájem alokovat do spotových ETF s bitcoiny část ze spravovaných peněz klientů. Tento posun ve vnímání digitálních aktiv ze strany odborníků naznačuje širší přijetí a uznání potenciálu digitálních aktiv jako aktiva vhodného k diverzifikaci investičních portfolií a ke zvýšení výnosů.

S odkazem na průzkumy v odvětví, které provedly organizace DACFP a Bitwise, Edelman poznamenal, že tři čtvrtiny poradců jsou ochotny alokovat prostředky do spotových ETF s bitcoiny. Tento konsenzus mezi poradci odráží rostoucí důvěru ve stabilitu a budoucí růst digitálních aktiv navzdory jejich přirozené volatilitě a vznikajícímu regulačnímu rámci, který je upravuje. Edelman zároveň předpověděl, že celkový příliv kapitálu do digitálních aktiv by měl do konce příštího roku (2024) přesáhnout 150 miliard dolarů. Ve svém kvalifikovaném odhadu počítá s průměrnou 2,5% alokací spravovaných aktiv od zhruba 77 % nezávislých poradců. V rozhovoru Edelman konkrétně uvedl:

„Předpokládám, že než se dostaneme na konec roku 2025, tedy do dvou let, budeme svědky celkového přílivu více než 150 miliard dolarů. Nyní jsme pouze na 5 miliardách dolarů.“

Závěr

Všechny tři výše zmíněné prognózy berou v potaz v budoucím vývoji bitcoinového trhu význam schválených spotových burzovně obchodovaných fondů s bitcoinem jakožto podkladovým aktivem. Nově schválené ETF budou hrát významnou roli v budoucím vývoji hodnoty bitcoinu. Všeobecně se předpokládá, že příliv nového kapitálu na digitální trhy podle základní ekonomické teorie bude postupně snižovat nabídku volně obchodovatelných bitcoinů na trhu, což přispěje k budoucímu růstu hodnoty této nejstarší kryptoměny.

Pokud se výše zmíněné odhady a analýzy potvrdí, bude to pro kryptoměnový trh dobrá zpráva do budoucna. Bude to totiž znamenat, že přední finanční poradci i přes volatilitu kryptoměn přisuzují digitálním aktivům budoucí růst a generování možných výnosů.

Nabídku bitcoinů v oběhu také dozajista ovlivní blížící se půlení odměny za ověřování transakcí těžaři. Tyto dva aspekty ve vzájemné kombinaci mohou způsobit přímo tzv. šok z nabídky bitcoinů, který by se mohl promítnout do růstu hodnoty nejstarší kryptoměny. Nato, jestli se výše uvedené teorie potvrdí, si však budeme muset ještě pár měsíců počkat.

Informace obsažené v tomto článku neslouží jako investiční rady. Jsou jen pro informační účely.

 


Nákup kryptoměn CoinBank

Ing. Zbyněk Kalousek

Vystudoval ekonomii a management na Masarykově univerzitě v Brně. V minulosti se věnoval analýzám finančních trhů. K této činnosti se po kratší odmlce opět navrací. Spoluzakladatel společnosti, která se zabývá poradenstvím a akreditovaným vzděláváním. Spolupracuje s několika dalšími firmami. Svět kryptoměn vnímá jako progresivní část trhu, která nabízí plno příležitostí, ale zároveň skýtá plno nástrah, od decentralizace, apolitický přístup, k velké volatilitě kurzů, až k čím dál náročnější těžbě kryptoměn.


CoinBank

Od roku 2021 spolupracuje se společností MipSoftware, která provozuje směnárnu s kryptoměnami CoinBank a burzu s kryptoměnami CoinBank Trader. Obě platformy jsou zajímavé zejména pro středoevropskou klientelu. Skrz své produktu propojuje koncové uživatele s největšími světovými kryptoburzami a nabízí příjemné uživatelské prostředí. Pro českého klienta je nejspíš nejpříjemnější funkce obchodování prostřednictvím české měny. Široká nabídka kryptoměn, přístup k největším světovým burzám, to jsou předpoklady pro zajímavou spolupráci.

Více informací na https://coinbank.cz/.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Okénko kryptoměny:

04.04.2024  Objem obchodů s kryptem stoupl o třetinu na 1,1 miliardy Martin Stránský (WBTCB)
04.04.2024  Vývoj ekosystému Etherea jako globální finanční infrastruktury Tomáš Kacerovský (WOOD & Company)
24.03.2024  Bitcoin po rekordních ziscích strmě padá Ing. Zbyněk Kalousek (Coinbank)
22.03.2024  Do halvingu bitcoinu zbývá měsíc, může hodně překvapit Martin Stránský (WBTCB)
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688