Research (Deloitte)
Investice  |  27.02.2024 17:57:37

Největším obchodem v ČR byl loni prodej Meopty. A počet transakcí v Evropě se propadl o téměř 24 %, teď už má však zůstat stabilní, predikuje Deloitte M&A Index

Vzhledem k relativně stabilnímu počtu transakcí v předchozích dvou čtvrtletích a mírně se zlepšujícímu ekonomickému prostředí předpokládá Deloitte M&A index pro aktuální kvartál jen mírný pokles počtu transakcí. Predikce očekává 2 506 transakcí, což je obdobný počet jako v předchozím čtvrtletí.

"Pokud by se měl naopak naplnit pesimistický scénář, mohli bychom očekávat pokles na 1 905 transakcí. Taková možnost by ovšem připadala v úvahu až v souvislosti s citelnými turbulencemi na trhu, kdy by se Německo i Spojené království propadly do hlubší recese, a panovala by nejistota ohledně tempa snižování úrokových sazeb. Tyto okolnosti by pak mohly zbrdit rychlé oživení a potenciálně způsobit i takový výraznější pokles trhu. Navzdory možnému propadu počtu transakcí v aktuálním kvartálu však stále existuje důvod k optimismu, který je podpořen očekáváním nižších úrokových sazeb a pokračujícího hospodářského oživení. Aktivní správa portfolia, včetně strategických akvizic a odprodejů, zůstává pro společnosti, které se pohybují ve volatilním tržním prostředí, nadále klíčová,“ vysvětluje Miroslav Linhart, vedoucí partner v oddělení finančního poradenství Deloitte.

Podle Linharta zůstávají strategické akvizice, partnerství a především prodeje spolu s carve-outy nadále nezbytnou součástí řízení rizik. Investoři musí dál pečlivě vyhodnocovat svá podniková portfolia a zvažovat odprodej vedlejších aktiv v rámci probíhajících transformačních strategií. Takové kroky umožňují společnostem přizpůsobit se a prosperovat v neustále se měnícím prostředí. V nadcházejícím období lze podle něj očekávat primární nárůst transakcí na trhu středních a malých podniků – především díky aktivní realizaci strategických růstových programů. Tyto transakce mají tvořit pevný základ pro očekávaný pozitivní vývoj na trhu v budoucnu.

Trhy fúzí a akvizic jsou nadále podporovány hotovostními zůstatky nealokovaného private equity kapitálu, které na konci loňského roku držely hodnotu přibližně 2,49 bilionu amerických dolarů. Očekává se, že finanční i strategičtí investoři budou v letošním roce znovu vstupovat na trh ve zrychleném tempu a – podporováni překvapivě dobrou kondicí bankovního sektoru – nadále vyhledávat investice do vysoce kvalitních aktiv, například firem se silnou pozicí na trhu, dlouhou historií nebo funkční obchodní strategií.

"Hotovostní rezervy a nealokovaný private equity kapitál nadále posilují trhy fúzí a akvizic, přičemž investoři jsou připraveni těžit ze strategických akvizic. Vzhledem k přetrvávající ekonomické nejistotě se jako klíčový faktor pro orientaci ve stále se měnícím M&A prostředí ukazuje uvážlivý přístup k oceňování a strategickému rozmístění kapitálu," doplňuje Jan Brabec, partner v oddělení podnikových financí v poradenské a technologické společnosti Deloitte.

Shrnutí M&A trhu za rok 2023

Globální vývoj a politika podle expertů Deloitte nadále ovlivňuje trhy. Válka na Ukrajině pokračuje a mohla by se dostat do patové situace. Dále hrozí, že Čína může napadnout Tchaj-wan a napětí na Blízkém východě se v důsledku konfliktu mezi Izraelem a Hamásem zvýšilo. Přestože dopad těchto geopolitických událostí na finanční trhy, dodavatelské řetězce, ceny ropy a dalších komodit není zcela přesně měřitelný, je podle odborníků společnosti Deloitte zřejmé, že se globální ekonomika stává více roztříštěnou.

Navzdory rostoucímu počtu globálních konfliktů a politickému napětí se spolu s přísnou měnovou politikou rok 2023 vyvíjel jako období konsolidace, které účinně odvrátilo hrozící hospodářskou recesi. Relativně stabilní ceny komodit hrály klíčovou roli při podpoře dezinflačních tendencí v průběhu celého roku. Domácnosti a řada podniků, zejména v Německu a v regionu střední a východní Evropy (CEE), se však potýkaly s přetrvávajícími ekonomickými problémy, které omezovaly spotřebu domácností – hlavní hnací sílu hospodářského růstu.

Tento problém prohlubuje pokračující nízká důvěra spotřebitelů, ačkoli loni došlo oproti roku 2022 ke zlepšení. Souběh faktorů, včetně přetrvávajících inflačních tlaků a opatrného výhledu růstu, negativně ovlivňoval ekonomické prostředí během celého loňského roku.

V uplynulém roce navíc pokračoval pokles počtu transakcí, a to z 15 249 v roce 2022 na 11 629 v roce 2023, což představuje meziroční propad o 23,7 %, čímž se celkový objem transakcí přiblížil pandemické úrovni. Navíc i celková hodnota transakcí zaznamenala meziročně výrazný pokles, konkrétně o 34 %.

Evropský trh v počtu transakcí loni zaostal za tím americkým i celosvětovým – trh Evropy (27 zemí EU + Spojené království) totiž zaznamenal pokles o 23,7 % ve srovnání s celosvětovým trhem, který se propadl o 20 %, a výrazněji za americkým trhem, kde došlo ve stejném období k poklesu o 13,5 %. Celkový propad tržní aktivity lze přičíst vyšším úrokovým sazbám, pokračujícímu geopolitickému napětí a obecně negativnímu ekonomickému výhledu v Evropě.

Globální aktivita v oblasti fúzí a akvizic na jednotlivých trzích

Region

2021

2022

2023

Meziročně

Svět

57997

49923

39959

-20,0 %

USA

21602

18250

15778

-13,5 %

Asijsko-pacifický region

11500

9878

9277

-6,1 %

Afrika/Blízký východ

1534

1424

1107

-22,3 %

Latinská Amerika

1660

1354

1056

-22,0 %

EU 27 + UK

17017

15249

11629

-23,7 %

Kromě Bulharska a Lucemburska zaznamenaly všechny evropské M&A trhy rychlý pokles počtu transakcí. Mezi nejvíce postižené regiony patřil Kypr (meziročně -53,7 %), Malta (meziročně -46,2 %) a Litva (meziročně -40,6 %). Německo a Francie zaznamenaly propad počtu transakcí o zhruba 30 % a u dalších významných evropských trhů (Itálie, Velká Británie a Španělsko) byl pokles přibližně 20 %.

Dominantní postavení v oblasti fúzí a akvizic si i nadále udržel zpracovatelský průmysl, který se na celkovém počtu transakcí v loňském roce podílel 28 %. Těsně za ním následoval sektor technologií, médií a telekomunikací (TMT) s 25 % a na třetí místo se posunul maloobchod se 17 %. Naopak největší snížení počtu transakcí mezi lety 2022 a 2023 zaznamenal finanční sektor, a to z 19 % na 8 %.


Jak si vedlo Česko

V roce 2023 se v české ekonomice projevily negativní dopady energetické krize a vysoké inflace, které vedly ke stagnaci a poklesu HDP. Negativní vliv měly zejména problémy německé ekonomiky, která je s českou ekonomikou úzce propojena. V roce 2023 se očekává pokles HDP o 0,6 %, přičemž růst by se měl obnovit v roce 2024, kdy se očekává nárůst HDP o 1,1 %. Klíčový příspěvek by měl mít zahraniční obchod. Snížení inflace by mělo podpořit oživení růstu spotřeby domácností.

„Přestože se nejednalo o rekordní rok co se týče objemu a počtu transakcí, byli jsme svědky řady velmi významných transakcí, jako byl například prodej Packety nebo Nej.cz. Největším obchodem minulého roku byl prodej společnosti Meopta Optika, což byla i jedna z největších transakcí za posledních 30 let. Z tohoto hlediska byl tedy rok 2023 velmi atraktivní,“ říká Jan Brabec, partner v oddělení podnikových financí v poradenské a technologické společnosti Deloitte.

Experti Deloitte nyní očekávají, že se pokračující snižování inflace a úrokových sazeb projeví ve snížení nákladů na externí (hlavně bankovní) financování a může posílit apetit zejména finančních investorů. Valuace společností však mají zůstat na podobné úrovni jako v minulém roce. Oživení kapitálových trhů má umožnit řadě firem získat nový kapitál, což by se mělo projevit i ve zvýšené aktivitě v oblasti fúzí a akvizic. Fondy, které v posledních letech získaly kapitál, budou pravděpodobně aktivně vyhledávat akviziční příležitosti.

„V důsledku vyšších úrokových sazeb, inflace a částečně i geopolitické nejistoty dochází k výraznějšímu rozdílu v představách prodávajících a kupujících. Přestože je zejména mezi finančními, ale i strategickými investory stále dostatek peněz, dopad již zmíněných faktorů - zejména dražší akviziční financování - se projevuje ve sníženém objemu a počtu transakcí. Podle Capital IQ bylo v ČR v minulém roce uskutečněno 99 transakcí, což je desetiprocentní propad oproti 110 transakcím v roce 2022,“ říká Brabec a dodává, že trh fúzí a akvizic v Česku ovlivňuje zejména generační výměna, konsolidace některých odvětví a také aktivita větších PE fondů.

Deloitte M&A Index je výhledový ukazatel, který předpovídá budoucí počet fúzí a akvizic a identifikuje klíčové faktory ovlivňující podmínky uzavírání transakcí na evropském trhu (charakterizovaném jako 27 zemí EU + Velká Británie). Model, který shromažďuje údaje z různých globálních databází, včetně Capital IQ, Mergermarket, Pitchbook, Eurostat a mnoha dalších, využívá kombinaci statistických a algoritmických nástrojů, aby poskytl komplexní přehled o aktivitě na M&A trhu. Index je vytvořen na základě složeného souboru tržních ukazatelů týkajících se makroekonomické reality, likvidity a obecné dynamiky trhu. Tyto proměnné jsou následně testovány na statistickou a ekonomickou významnost pro vývoj počtu transakcí na trhu fúzí a akvizic. Výsledkem je dynamický, vyvíjející se a aktuální model, který expertům Deloitte a jejich klientům či partnerům umožňuje přesný vhled do aktuální situace na M&A trhu i předpovídání - s vysokou mírou jistoty – aktivity v následujících obdobích.

Kryštof Míšek

Od května 2021 dealer v TRINITY BANK. Studoval na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze a získal stipendium na programu Philosophy, Politics, Economics na CEVRO Institut.

Finančními a zejména komoditními trhy se zabývá přes deset let. Absolvoval stáž u OECD v Paříži.

Aktuální ekonomické dění komentuje v novém médiu Newstream.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Okomentovat na facebooku


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688