Tisková zpráva (Tisková zpráva)
Akcie ve světě  |  09.11.2023 15:38:56

Skupina Emirates oznamuje rekordní pololetní výsledky za období 2023-24

  • Skupina: Rekordní pololetní zisk ve výši 10,1 miliardy AED (2,7 miliardy USD), což je o 138 % více než ve stejném období loňského roku, a to díky silné poptávce po cestování do zahraničí ve všech regionech. Tržby vzrostly o 20 % na 67,3 miliardy AED (18,3 miliardy USD).
  • Letecká společnost Emirates: Tržby vzrostly o 19 % na 59,5 miliardy AED (16,2 miliardy USD), zisk činil 9,4 miliardy AED (2,6 miliardy USD), což je o 134 % více než ve stejném období loňského roku. Výsledky odrážejí schopnost letecké společnosti uspokojovat silnou poptávku v různých regionech díky zvyšování kapacity a získávat zákazníky díky pokračujícím investicím do produktů a služeb.
  • dnata: Tržby vzrostly o 27 % na 9,3 miliardy AED (2,5 miliardy USD) v důsledku nárůstu provozu a zisku ve výši 709 milionů AED (193 milionů USD), což je o 200 % více než ve stejném období loňského roku.

Skupina Emirates dnes oznámila svůj historicky nejlepší pololetní finanční výsledek. Skupina vykazuje pololetní čistý zisk za období 2023-24 ve výši 10,1 miliardy AED (2,7 miliardy USD), čímž o 138 % překonala svůj loňský rekordní pololetní zisk ve výši 4,2 miliardy AED (1,2 miliardy USD).

Skupina rovněž vykázala provozní zisk EBITDA ve výši 20,6 miliardy AED (5,6 miliardy USD), což představuje výrazné zlepšení oproti 15,3 miliardě AED (4,2 miliardy USD) ve stejném období loňského roku dokazující její silnou provozní ziskovost.

Tržby skupiny za prvních šest měsíců roku 2023-24 činily 67,3 miliardy AED (18,3 miliardy USD), což je o 20 % více než 56,3 miliardy AED (15,3 miliardy USD) v loňském roce. K tomu přispěla silná poptávka po letecké dopravě po celém světě, která má od zrušení posledních pandemických omezení cestování vzestupnou tendenci.

Skupina uzavřela první pololetí roku 2023-24 se solidní hotovostní pozicí ve výši 42,7 miliardy AED
(11,6 miliardy USD) k 30. září 2023 ve srovnání s 42,5 miliardy AED (11,6 miliardy USD) k 31. březnu 2023. Skupina byla schopna využít svých vlastních silných hotovostních rezerv k podpoře obchodních potřeb, a to včetně splátek dluhu. Společnost Emirates dosud splatila 9,2 miliardy AED z úvěrů souvisejících s programem COVID-19. Skupina rovněž vyplatila svému vlastníkovi dividendu ve výši 4,5 miliardy AED, kterou vyhlásila na konci svého finančního roku 2022-23.

Jeho Výsost šejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum, předseda představenstva a generální ředitel letecké společnosti a skupiny Emirates, uvedl: „Jsme svědky naplnění našich plánů vrátit se silnější a lepší z temných dnů pandemie. Skupina překonala předchozí rekordy a vykázala nejlepší pololetní výsledky v historii. Náš zisk za prvních šest měsíců roku 2023-24 se téměř vyrovnal rekordnímu celoročnímu zisku z roku 2022-23. Jedná se o obrovský úspěch, který vypovídá o talentu a nasazení v rámci organizace, síle našeho obchodního modelu a zároveň dubajské vize a politiky, která umožnila vytvoření silného, odolného a progresivního leteckého odvětví.“

„V rámci celé skupiny jsme pokračovali v bezpečném rozšiřování provozu a pohotově reagovali na poptávku zákazníků. Zavedli jsme řadu vylepšení služeb a produktů, abychom získali náklonost zákazníků, a budeme i nadále investovat do našich lidí, produktů, partnerství a technologií, abychom dále posílili a zajistili připravenost na budoucnost.“

Jeho Výsost šejk Ahmed dodal: „Pro druhé pololetí 2023-24 očekáváme, že poptávka zákazníků napříč našimi obchodními divizemi zůstane zdravá a my budeme i nadále agilní při alokaci našich zdrojů na tomto dynamickém trhu. Zároveň bedlivě sledujeme rostoucí ceny pohonných hmot, posilující americký dolar, inflační náklady i geopolitickou situaci.“

Na podporu zvýšeného provozu a obchodních aktivit vzrostl počet zaměstnanců skupiny Emirates v porovnání s 31. březnem 2023 k 30. září 2023 o 6 % na celkový počet 108 996. Společnosti Emirates i dnata i nadále pokračují v náborových akcích.

Letecká společnost Emirates

Letecká společnost Emirates pokračovala ve zvyšování počtu svých letů po celém světě a zvyšovala kapacitu a počet spojení přes svůj dubajský uzel, aby uspokojila poptávku zákazníků na všech trzích. V první polovině roku 2023-24 obnovila letecká společnost provoz letadel A380 na Bali, do Pekingu, Birminghamu, Casablanky, Nice, Šanghaje a na Tchaj-wan.

V červenci zahájila denní non-stop lety do Montrealu, nové destinace a současně druhé vstupní brány letecké společnosti v Kanadě.

Emirates rozšířila možnosti spojení pro své zákazníky a v prvních šesti měsících 2023-24 uzavřela a rozšířila dohody o sdílení letů nebo mezilinkové dohody s osmi leteckými společnostmi: Aegean Airlines, Air Canada, Etihad Airways, Kenya Airways, Philippine Airlines, Maldivian, Sri Lankan Airlines a United Airlines. Partnerství v rámci sdílení kódů mezi společnostmi Emirates a Qantas, které od svého založení v roce 2013 využilo více než 15 milionů cestujících na společných letových trasách, získalo souhlas s dalším pětiletým prodloužením do roku 2027.

K 30. září provozovala letecká společnost osobní a nákladní dopravu na 144 letištích, přičemž využívala celou svou flotilu Boeingů 777 a 104 letadel A380. Během prvních šesti měsíců 2023-24 vyšlo z programu modernizace společnosti Emirates 10 letadel A380 s kompletně renovovanými interiéry kabin a nejnovějšími palubními produkty včetně sedadel Premium Economy. Díky tomu mohla letecká společnost nasadit své velmi žádané služby Premium Economy na více nových trasách do New York JFK, Houston, San Francisca, Los Angeles a Singapuru.

V první polovině období 2023-24 společnost Emirates spustila novou globální reklamní kampaň značky s hollywoodskou herečkou Penelope Cruz a představila iniciativy pro zlepšení cestovního zážitku zákazníků, včetně nového městského odbavovacího zařízení v Mezinárodním finančním centru v Dubaji, bezplatné Wi-Fi na palubě pro členy programu Emirates Skywards a nové možnosti předobjednávky jídla, díky níž si zákazníci mohou vybrat pokrmy na palubě s předstihem před cestou.

Celková kapacita se díky rozšířenému programu letů během prvních šesti měsíců roku zvýšila o 25 % na 28,5 miliardy dostupných tunokilometrů (ATKM). Kapacita měřená v počtu dostupných sedadlových kilometrů (ASKM) se zvýšila o 30 %, zatímco počet přepravených cestujících měřený v počtu příjmových kilometrů (RPKM) vzrostl o 35 % při průměrném koeficientu počtu sedadel pro cestující 81,5 % ve srovnání se 78,5 % ve stejném období loňského roku.

Od 1. dubna do 30. září 2023 přepravila společnost Emirates 26,1 milionu cestujících, což je o 31 % více než ve stejném období loňského roku. Společnost Emirates Skycargo přepravila v prvních šesti měsících roku 1 035 000 tun nákladu, což představuje 11% nárůst oproti stejnému období loňského roku, a to i přes celkové zmírnění globálního trhu s nákladem. To odráží schopnost nákladní divize uspokojit poptávku zákazníků specializovanými produkty a vynikající možnosti sítě, které nabízí v rámci provozu nákladních letadel a břišních nákladních lodí.

Zisk společnosti Emirates za první pololetí 2023-24 dosáhl nového rekordu ve výši 9,4 miliardy AED
(2,6 miliardy USD) ve srovnání se ziskem za stejné období loňského roku ve výši 4,0 miliardy AED
(1,1 miliardy USD). Tržby společnosti Emirates včetně ostatních provozních výnosů ve výši 59,5 miliardy AED (16,2 miliardy USD) vzrostly o 19 % ve srovnání s 50,1 miliardy AED (13,7 miliardy USD) zaznamenanými ve stejném období loňského roku. Rekordní výsledky letecké společnosti lze přičíst silné poptávce cestujících po mezinárodních cestách na všech trzích a schopnosti společnosti Emirates aktivovat kapacitu tak, aby odpovídala poptávce; a nabízet zákazníkům skvělou hodnotu a služby.

Přímé provozní náklady společnosti Emirates (včetně paliva) vzrostly o 9 % v souladu s nárůstem provozu. Palivo zůstává největší složkou provozních nákladů letecké společnosti (34 %), ve stejném období loňského roku tvořilo 38 %.

Díky silné poptávce a zvýšenému provozu vzrostla EBITDA společnosti Emirates během šesti měsíců o 33 % na 19,5 miliardy AED (5,3 miliardy USD) ve srovnání s 14,7 miliardy AED (4,0 miliardy USD) za stejné období loňského roku.

dnata

Společnost dnata pokračovala v rozšiřování svých činností v oblasti nákladní dopravy a pozemního odbavování, stravování a maloobchodu a cestovních služeb. Díky tomu došlo v prvních šesti měsících roku 2023-24 k výraznému růstu příjmů.

V první polovině období 2023-24 získala společnost dnata v oblasti stravovacích a letištních služeb významné nové zakázky a zvýšila počet stávajících zákazníků v rámci svých mezinárodních operací. To ukazuje schopnost dnata obsluhovat rostoucí provoz zákazníků leteckých společností a poskytovat vysoce kvalitní produkty a služby navzdory přetrvávajícím provozním problémům na mnoha trzích, jako je nedostatek kvalifikované pracovní síly, problémy v dodavatelském řetězci a inflační tlaky.

Společnost dnata také pokračovala ve strategických investicích do svého podnikání a v zavádění inovativních technologií a dalších iniciativ, aby lépe reagovala na potřeby zákazníků. Mezi nejdůležitější události v první polovině období 2023-24 patří akvizice dalšího 29% podílu ve společnosti Imagine Cruising, čímž se podíl v předním britském distributorovi výletních a pobytových zájezdů zvýšil na 81,4 %; implementace řešení na bázi umělé inteligence s cílem zlepšit operace a schopnosti

společnosti dnata v oblasti manipulace s nákladem v Singapuru a přechod na směs biopaliv pro silniční dopravní vozidla v Spojených arabských emirátech, která používají společnosti dnata Logistics, Arabian Adventures, Alpha Flight Services a City Sightseeing, s cílem snížit emise a reagovat na rostoucí očekávání zákazníků ohledně možností dopravy s nižší ekologickou stopou.

Tržby společnosti dnata včetně ostatních provozních výnosů ve výši 9,3 miliardy AED (2,5 miliardy USD) vzrostly o 27 % ve srovnání s 7,3 miliardy AED (2,0 miliardy USD) dosaženými ve stejném období loňského roku.

Celkový zisk dnata činí 709 milionů AED (193 milionů USD) ve srovnání s 236 miliony AED (64 milionů USD) ve stejném období loňského roku.

Největší podíl na příjmech dnata má i nadále provozování služeb na letištích s 4,1 miliardy AED (1,1 miliardy USD), což představuje 18% nárůst ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, protože se nadále zintenzivňoval provoz jejích zákazníků z řad leteckých společností, zejména v Austrálii, Singapuru, Velké Británii a Spojených arabských emirátech. V rámci své činnosti zvýšila společnost dnata počet odbavených obratů letadel o 11 % na 384 656 a odbavila 1,3 milionu tun nákladu, což představuje pokles o 5 %, který odráží další zmírnění globálního trhu letecké nákladní dopravy po prudkém nárůstu způsobeném pandemií.

Provoz letového stravování a maloobchodu společnosti dnata přispěl k jejím tržbám částkou
3,5 miliardy AED (942 milionů USD), což představuje nárůst o 45 % díky výraznému zvýšení produkce v Austrálii, Itálii, Velké Británii a USA. Počet podaných jídel se zvýšil o 31 % na 66,3 milionu oproti loňským 50,5 milionu.

Divize cestovního ruchu dnata se na tržbách podílela částkou 1,4 miliardy AED (375 milionů USD), což představuje nárůst o 16 % ve srovnání s 1,2 miliardy AED (323 milionů USD) ve stejném období loňského roku. dnata zaznamenala výrazný podíl od společnosti Destination Asia, která se zabývá správou destinací v Asii, a od společnosti Imagine Cruising zaměřené na výletní plavby, kde dnata získala kontrolní podíl. Divize vykázala základní tržby v celkové hodnotě transakcí (TTV) ve výši 4,0 miliardy AED (1,1 miliardy USD) ve srovnání s 3,5 miliardy AED (960 milionů USD) za stejné období loňského roku.

Okomentovat na facebooku


Výsledky firem - tržby, zisk


Poslední zprávy z rubriky Akcie ve světě:

St   0:28  21. května: Tohle potřebujete vědět (nejen) o úterním obchodování na Wall Street Investicniweb.cz (Investičníweb, s.r.o.)
Út 12:13  Microsoft: Zveřejnění nových AI počítačů Research (J&T BANKA)
Út 12:09  USA: Změna termínu vypořádání na T+1 od 28.5 Research (J&T BANKA)
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688