ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  26.04.2023 09:08:50

Ceny nemovitostí v Ústeckém kraji v letech 2019 až 2021 - průměrná kupní cena 28 891 Kč za 1 m2 u rodinných domů v Ústeckém kraji byla v mezikrajovém srovnání třetí nejnižší

Úhrnný index cen bytů a rodinných domů v Ústeckém kraji byl v roce 2021 v porovnání s rokem 2015 nejvyšší mezi kraji. V posledním čtvrtletí roku 2021 byl jak v kraji, tak i celorepublikově patrný prudší růst cenového indexu bytů proti pomalejšímu nárůstu cenového indexu rodinných domů. Průměrná kupní cena 28 891 za 1 m2 u rodinných domů v Ústeckém kraji v letech 20192021 byla v mezikrajovém srovnání třetí nejnižší, cena u bytů 25 469 byla v republice nejnižší.

Od roku 2019 jsou zdrojem dat pro tuto oblast údaje Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK) z jednotlivých řízeních, u nichž byl zapsaný cenový údaj. V předchozích letech přebíral Český statistický úřad data výlučně z údajů finančních úřadů obsažených v daňových přiznáních o cenách zjištěných při oceňování nemovitostí a o cenách sjednaných za tyto nemovitosti v případě prodeje. Ke dni 26. září 2020 však došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a v důsledku toho zanikl i tento datový zdroj.

Pro účely dalšího zpracování bylo potřeba data ČÚZK doplnit o další charakteristiky ze statistického registru sčítacích obvodů a budov (RSO) a registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) tak, aby se volně navázalo na dříve užívané zdroje. Z důvodu rozdílných zdrojů a metodik však nejsou data plně srovnatelná.

Cenový vývoj v závislosti na čase je vyjádřen formou cenového indexu. Vzhledem ke kompatibilitě s jinými cenovými statistikami je používán bazický index s pevnými váhami, jedná se o index porovnávající hodnoty určitého ukazatele v jednotlivých obdobích s hodnotou téhož ukazatele ve zvoleném stále stejném období, které je vzato za základní srovnání. Indexním bazickým obdobím pro konstrukci indexu byl v našem případě vybrán rok 2015. Cenové indexy byly spočteny z nového zdroje na srovnatelných datech.

Úhrnný index cen bytů a rodinných domů o základu roku 2015 = 100 dosáhl v roce 2021 v Ústeckém kraji hodnoty 253,0 % a byl nejvyšší mezi kraji. Na úrovni celé ČR představoval 222,5 % (jedná se o průměry roku).

Úhrnný index cen rodinných domů a bytů v Ústeckém kraji a v České republice v letech 2015 až 2021

Ceny rodinných domů i bytů vykazovaly na základě časové řady cenových indexů dostupných do 4. čtvrtletí 2021 v porovnání s bazickým rokem 2015 na republikové úrovni průběžný růst s poklesem pouze ve 2 případech u rodinných domů (2. čtvrtletí 2015 a 1. čtvrtletí 2016), u bytů byl růst nepřetržitý. V Ústeckém kraji převažoval rovněž růst, k poklesu došlo u rodinných domů celkem 8x, a to převážně v první polovině sledovaného období. U bytů se pokles mezi obdobími projevil pouze 3x, z toho mírně ve 2. čtvrtletí 2015 a v 1. čtvrtletí 2016, výraznější pokles jsme zaznamenali ve 4. čtvrtletí 2020.

Cenový index rodinných domů s bází roku 2015 = 100 se v Ústeckém kraji ve 4. čtvrtletí 2021 nacházel na úrovni 219,3 % a byl o 1,4 procentního bodu pod republikovou úrovní. Zatímco krajský index cen bytů vzrostl na hodnotu 344,2 % a byl proti republikovému průměru vyšší o 86,7 procentního bodu. V posledním čtvrtletí roku 2021 byl patrný prudší růst cenového indexu bytů proti pomalejšímu nárůstu cenového indexu rodinných domů.

Indexy cen rodinných domů a bytů v Ústeckém kraji a v České republice v jednotlivých čtvrtletích v letech 2015 až 2021

Následující dva grafy ukazují meziroční růst indexu cen rodinných domů a bytů v jednotlivých krajích. U rodinných domů byl ve většině krajů nejvyšší cenový nárůst v roce 2021 s výjimkou hlavního města Prahy, Jihočeského a Zlínského kraje, kde byl v porovnání s předchozím rokem index cen nejvyšší v roce 2020.

Nejvyšší meziroční růst indexu cen (roční průměr) u rodinných domů byl v mezikrajovém srovnání v letech 2019 a 2021 v Ústeckém kraji (117,4 resp. 123,9 %), v roce 2020 v Jihočeském kraji (123,5 %). Naproti tomu nejnižší meziroční růst indexu cen evidujeme v roce 2019 ve Zlínském kraji (105,6 %), v roce 2020 v Pardubickém kraji (107,5 %) a v roce 2021 v hlavním městě Praze (111,5 %).

Index cen rodinných domů v letech 2019 až 2021 (průměr roku)

Nejvyšší nárůst indexu cen u bytů byl ve všech třech letech v Ústeckém kraji (118,4 resp. 125,1 resp. 137,0 %). Naproti tomu nejnižší nárůst v roce 2019 vykázali v Pardubickém kraji (104,3 %), v roce 2020 ve Zlínském kraji (109,7 %) a v roce 2021 v Libereckém kraji (120,0 %).

Index cen bytů v letech 2019 až 2021 (průměr roku)

Průměrná kupní cena rodinných domů za období let 20192021 činila v Ústeckém kraji 28 891 za 1 m2 obytné plochy a byla třetí nejnižší ze všech krajů ČR a o 9,5 tis. Kč/m2 pod republikovým průměrem. Proti hlavnímu městu Praze, kraji s nejvyšší průměrnou cenou, byl 1 m2 obytné plochy rodinných domů v Ústeckém kraji nižší o 50,4 tis. Kč/m2. V letech 20192021 došlo v Ústeckém kraji celkem k 1 747 převodům rodinných domů, kraj se tak umístil na 5. nejvyšší mezikrajské pozici. Nejvyšší počet převodů se uskutečnil ve Středočeském kraji, a to 5 231, naproti tomu pouze 577 převodů proběhlo v letech 20192021 v Karlovarském kraji. Prodané rodinné domy v Ústeckém kraji měly průměrnou velikost 88 m2. Nejmenší rodinné domy, o průměrné velikosti 80 m2, se prodávaly v Kraji Vysočina a největší, o velikosti 102 m2, pak v hlavním městě Praze.

Průměrná kupní cena rodinných domů a bytů podle krajů v letech 2019 až 2021

Průměrná kupní cena za 1 m2 u bytů v Ústeckém kraji dosáhla v letech 20192021 hodnoty 25 469 a byla nejnižší mezi kraji. Republikový průměr byl vyšší o 20,9 tis. Kč a kupní cena v Praze převyšovala krajský průměr o 63,2 tis. Kč. Počet převodů bytů (4 082) v kraji byl pátý nejvyšší mezi kraji. Nejvíce převodů se uskutečnilo v hlavním městě Praze (12 731), na opačném konci žebříčku se umístil Zlínský kraj, kde bylo převedeno 1 865 bytů, druhý nejnižší s počtem 1 969 převodů bytů byl Kraj Vysočina. Byty prodávané v Ústeckém kraji měly průměrnou velikost 58 m2, tedy o 3 m2 menší než republikový průměr. Největší byty, s průměrnou rozlohou 65 m2, se kupovaly v Jihomoravském kraji. Republikově nadprůměrné ceny bytů měl kraj Jihomoravský (48 273 ) a zejména hlavní město Praha (88 629 ) s 1,9 násobkem průměrné ceny v ČR.

Mezi roky 2019 a 2021 vzrostly kupní ceny rodinných domů v Ústeckém kraji o 6 795 Kč/m2 (+ 26,8 %), v ČR pak o 8 535 Kč/m2 (+ 24,7 %). Relativní nárůst v Ústeckém kraji byl šestý nejnižší v porovnání s ostatními kraji. U bytů se ceny v kraji navýšily o 10 666 Kč/m2 (+ 53,5 %) a v ČR o 14 954 Kč/m2 (+ 38,0 %). Procentní růst v Ústeckém kraji byl nejvyšší v republice.

Průměrná kupní cena rodinných domů a bytů v okresech Ústeckého kraje v letech 2019 až 2021

V rámci Ústeckého kraje se za nejvyšší kupní ceny prodávaly rodinné domy v okrese Ústí nad Labem, kde v období let 20192021 měla průměrná kupní cena u rodinného domu hodnotu 36 293 Kč/m2. Nejvyšší kupní ceny u bytů evidovali v okrese Litoměřice 30 688 Kč/m2. Nejvyšší nárůst kupních cen mezi roky 2019 a 2021 jak u rodinných domů, tak u bytů byl v absolutním vyjádření v okrese Litoměřice, ceny zde vzrostly o 10 781 za 1 m2 obytné plochy rodinného domu a o 14 043 za 1 m2 bytu. Z pohledu relativního nárůstu připadlo u rodinných domů prvenství okresu Litoměřice (+ 48,0 %), u bytů okresu Louny (+ 60,9 %), nárůst bytů v okrese Litoměřice (+ 58,3 %) byl druhý nejvyšší.

Rodinné domy se v kraji nejlevněji prodávaly v okrese Louny, kde průměrná kupní cena představovala 26 071 Kč/m2. Nejméně za byty utratili zájemci v okrese Chomutov, jejich průměrná kupní cena činila 21 380 Kč/m2.

Rodinné domy se na území kraje nejvíce kupovaly v okrese Litoměřice, za roky 20192021 zde proběhlo 451 převodů. Průměrná cena 27 472 za 1 m2 obytné plochy rodinného domu byla v kraji třetí nejnižší. Nejméně převodů rodinných domů se uskutečnilo v okrese Ústí nad Labem (113), jejich kupní cena byla v rámci kraje nejvyšší (36 293 Kč/m2), zmiňováno výše.

Prvenství v počtu prodejů bytů v Ústeckém kraji dosáhl okres Ústí nad Labem, mezi lety 20192021 zde proběhlo 923 převodů bytů. Průměrná kupní cenu 30 152 Kč/m2 byla druhá nejvyšší mezi okresy. Nejméně bytů se prodalo v okrese Most, kde se uskutečnilo pouze 255 převodů s průměrnou kupní cenou 23 224 za 1 m2, která byla v rámci kraje třetí nejnižší.

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail: ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

Přílohy

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


?
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688