ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  05.01.2024 09:00:00

Ceny nemovitostí v Libereckém kraji v letech 2020 až 2022

Ceny bytů v Libereckém kraji v roce 2022 vzrostly meziročně o více než 22 %, ceny rodinných domů se zvýšily ve stejném období o téměř 9 %. Průměrná jednotková kupní cena rodinných domů v roce 2022 v Libereckém kraji činila 47 222 , stejnou výměru bytu bylo možné pořídit za 48 694 .

Ceny nemovitostí v roce 2022

Ceny rodinných domů v Libereckém kraji byly oproti předešlému roku v roce 2022 vyšší o 8,9 %, v roce 2021 se meziročně zvýšily o 21,3 %. Nejvyšší průměrná cena byla v roce 2022 zaznamenána v hlavním městě Praze (104 195 Kč/m2), následoval Středočeský (65 912 Kč/m2) a Jihomoravský kraj (48 001 Kč/m2). Náš region se v případě těchto cen umístil na 4. nejvyšší pozici. Nejméně za 1 m2 v případě rodinných domů v průměru zaplatili obyvatelé z Olomouckého kraje (38 518 ). Meziročně vyšší jednotkovou cenu rodinných domů zaznamenaly v roce 2022 všechny kraje a relativní přírůstek se pohyboval v rozmezí od 6,9 % v Kraji Vysočina do 20,6 % v Olomouckém kraji. Přírůstek uvedený v případě Libereckého kraje byl 3. nejnižší.

Graf - Průměrná kupní cena rodinných domů podle krajů  v roce 2022

V rámci 77 okresů České republiky byly „nejdražší“ rodinné domy v již zmíněném hlavním městě Praze a dále v okrese Praha-východ (95 418 Kč/m2) a Praha-západ (94 004 Kč/m2). S nejnižší průměrnou kupní cenou ve výši 33 007 Kč/m2 žebříček uzavírá okres Bruntál. Průměrné ceny zjištěné v okresech Libereckého kraje patřili k těm vyšším, tj. okres Liberec obsadil s částkou 51 869 Kč/m2 10. nejvyšší pozici, okres Jablonec nad Nisou se umístil na 22. příčce (44 633 Kč/m2), okres Česká Lípa na 29. (43 064 Kč/m2) a okres Semily na 34. pozici (42 096 Kč/m2).

Ceny bytů se v roce 2022 v našem regionu ve srovnání s předchozím rokem zvýšily o 22,3 %. Po kraji Ústeckém (+24,3 %) se jednalo o druhý nejvyšší meziroční cenový nárůst, v roce 2021 byly meziročně vyšší o 18,6 %. Nejvyšší průměrnou jednotkovou cenu bytu v roce 2022 vykázalo hlavní město Praha (112 677 Kč/m2), následované Jihomoravským (67 223 Kč/m2) a Středočeským krajem (55 558 Kč/m2). V těchto krajích byl zároveň zaznamenán nejnižší meziroční nárůst cen bytů, tj. +12,3 %, +17,6 % a +17,2 %. Průměrná kupní cena zjištěná v našem regionu byla 8. nejvyšší. Nejnižší jednotkové kupní ceny bytů pak byly evidovány v Ústeckém (35 952 Kč/m2).

Graf - Průměrná kupní cena bytů podle krajů v roce 2022

Mezi okresy České republiky vykázalo nejvyšší průměrnou kupní cenu bytů již zmíněné hlavní město Praha, druhý v pořadí byl okres Brno-město s cenou 83 188 Kč/m2 a třetí okres Hradec Králové s průměrnou cenou dosahující hodnoty 69 077 Kč/m2. Na opačném konci žebříčku se s 28 310 za 1 m2 umístil okres Sokolov. Průměrná kupní cena bytů v okrese Liberec byla v uvedeném srovnání 11. nejvyšší (55 072 Kč/m2), naopak cena zjištěná v okrese Česká Lípa byla 20. nejnižší (41 356 Kč/m2).

Úhrnný index cen bytů a rodinných domů byl v Libereckém kraji v roce 2022 meziročně vyšší o 16,9 %, přičemž v předchozím roce vzrostl o 19,7 %.

 

Ceny nemovitostí v období 20202022 (tříleté průměry)

Rodinné domy

Průměrná jednotková kupní cena rodinných domů v Libereckém kraji dosáhla v letech 20202022 (tříletý průměr) 39 801 za 1 m2, tj. 93,1 % republikového průměru (42 763 Kč/m2) a 4. nejvyšší hodnota mezi kraji. Nejdráže se rodinné domy prodávaly v hlavním městě Praze (91 986 Kč/m2, tj. 215,1 % průměru ČR) a nadprůměrné ceny byly zjištěny ještě také ve Středočeském kraji (55 868 Kč/m2, tj. 130,6 % průměru). Naopak tomu bylo v kraji Zlínském, ve kterém se 1 m2 mohl v průměru pořídit „pouze“ za 32 356 (75,7 % průměru).

V průměru let 20202022 bylo v Libereckém kraji realizováno 908 převodů (prodejů) rodinných domů, přičemž největší část těchto domů se nacházela v obcích s méně než 2 000 obyvateli (39,5 %). Z celkového počtu prodávaných rodinných domů v letech 20202022 se nejdražší rodinné domy v rámci kraje prodávaly v okrese Liberec (44 567 Kč/m2), z pohledu velikostních skupin obcí pak v obcích s více než 50 tis. obyvateli, do této kategorie v našem regionu patří pouze město Liberec (58 616 Kč/m2). Nejlevnější rodinné domy bylo možné pořídit v okrese Semily (34 352 Kč/m2).

Z porovnání všech okresů České republiky vyplývá, že nejdražší rodinné domy byly v průměru období 20202022 prodávány v hlavním městě Praze (91 986 Kč/m2). Více než 70 tis. Kč za 1 m2 by zájemce zaplatil v okrese Praha-východ a Praha-západ. Z okresů našeho kraje se nejvýše umístil okres Liberec (10. místo), následoval okres Jablonec nad Nisou (24. místo), okres Česká Lípa (38. pozice) a okres Semily (44. pozice). Meziokresní tabulku pak s nejnižší jednotkovou cenou uzavřel okres Bruntál (28 289 Kč/m2).

Průměrná velikost prodávaných rodinných domů v úhrnu let 20202022 za Českou republiku činila 88 m2, v našem regionu byly rodinné domy ještě o 3 m2 větší. Nejmenší rodinné domy v kraji byly prodávány v okrese Semily (84 m2), největší v okrese Jablonec nad Nisou (97 m2).

Byty

V případě bytů se 1 m2 v Libereckém kraji v průměru let 20202022 prodával za 39 505 . V porovnání s celorepublikovým průměrem je to o 25,8 % (13 717 ) méně. Nejdražší byty byly k dispozici v hlavním městě Praze (99 503 Kč/m2, tj. 187,0 % průměru ČR), nejlevnější pak v Karlovarském kraji (30 222 Kč/m2, tj. 56,8 % průměru ČR). Výše zmíněná cena v našem kraji byla 5. nejnižší.

Napříč okresy České republiky byly nejvyšší kupní ceny bytů zjištěny v hlavním městě Praze (již zmíněných 99 503 Kč/m2), nejnižší v okrese Sokolov (23 509 Kč/m2). Mezi okresy Libereckého kraje se nejvýše s cenou 45 995 Kč/m2 umístil okres Liberec (12. pozice), na 40. místě následoval okres Jablonec nad Nisou (36 880 Kč/m2), na 56. pozici okres Semily (34 478 Kč/m2) a nejlevněji se byty prodávaly v okrese Česká Lípa (31 493 Kč/m2, tj. 64. příčka žebříčku).

V průběhu sledovaného tříletého období bylo v našem regionu realizováno 2 714 převodů (prodejů) bytů, více než 44 % se uskutečnilo v okrese Liberec. Naopak v okrese Semily bylo realizováno pouze 6,8 % z celkového počtu převodů.

Byty prodávané v Libereckém kraji měly v průměru 62 m2, což je o 1 m2 více než činil republikový průměr. Průměrná velikost bytů v rámci krajů České republiky se pak pohybovala od 58 m2 v Ústeckém kraji do 65 m2 v Jihomoravském kraji. V našem kraji byly nejmenší byty prodávány v okrese Česká Lípa (60 m2), největší pak v okrese Liberec a Jablonec nad Nisou (shodně 63 m2).

 

Poznámka:

Nová publikace Ceny nemovitostí v letech 20202022 navazuje na publikaci Ceny nemovitostí v letech 20192021, která vyšla koncem roku 2022.

ČSÚ v letech 20002020 vydával Ceny sledovaných druhů nemovitostí. Data byla založena výlučně na údajích pořizovaných finančními úřady a obsažených v daňových přiznáních o cenách zjištěných při oceňování nemovitostí a o cenách sjednaných za tyto nemovitosti v případě prodeje. Pořizování se opíralo o zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Ke dni 26. září 2020 však došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později. V důsledku toho zcela zaniknul stávající datový zdroj. Publikace proto skončila posledním referenčním rokem 2019.

Pro zajištění alespoň částečné návaznosti původních statistik se ČSÚ pokusil využít jakožto alternativní zdroj údaje z katastru nemovitostí, kterými disponuje Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Primární nezpracovaná data jsou sice prakticky vyčerpávající, avšak chybí mnohé cenotvorné informace, které do dosavadních dat vkládali odhadci při individuálním posouzení charakteristik dané nemovitosti. Pro účely dalšího zpracování je dále potřeba data doplnit o související údaje z Registru sčítacích obvodů a budov spravovaného ČSÚ (RSO) a z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí spravovaného ČÚZK (RÚIAN). Vzhledem k jisté nekonzistenci RSO a původního zdroje (katastr nemovitostí) není možno propojit všechna data a původní zdroj tak ztrácí do jisté míry charakteristiku vyčerpávajícího souboru.

Účelem vytvářeného systému v nové publikaci Ceny nemovitostí je poskytování informací o rozložení cenové hladiny bytů a rodinných domů, jakož i vývoj tohoto rozložení v čase. Avšak podobně jako tomu bylo u předchozí publikace, účelem nové publikace není vytvářet detailní cenové mapy. Na rozdíl od předchozího zdroje nemá nyní ČSÚ spolehlivé zdroje k vytváření cenových statistik stavebních pozemků a bytových domů.

 

Podrobnější údaje a více informací k metodice i zdrojům dat naleznete v publikaci Ceny nemovitostí – 2020–2022

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

Přílohy

 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


?
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688