ec.europa.eu (Evropská komise)
Evropská unie  |  16.03.2023 12:47:01

Kritické suroviny zajistí bezpečné a udržitelné dodavatelské řetězce pro zelenou a digitální budoucnost EU

Komise dnes představila komplexní soubor činností, který má zajistit přístup EU k bezpečným, diverzifikovaným, cenově dostupným a udržitelným dodávkám kritických surovin. Kritické suroviny jsou nepostradatelné pro širokou škálu strategických odvětví, včetně průmyslu s nulovými čistými emisemi, digitálního průmyslu, letectví a kosmonautiky a odvětví obrany.

I když se předpokládá, že poptávka po kritických surovinách výrazně poroste, Evropa je silně závislá na dovozu, často od téměř monopolních dodavatelů z třetích zemí. EU musí zmírnit rizika pro dodavatelské řetězce související s těmito strategickými závislostmi, aby posílila svou ekonomickou odolnost, což se projevilo v podobě nedostatku po pandemii COVID-19 a energetické krize po ruské invazi na Ukrajinu. Tím může být ohroženo úsilí EU o splnění jejích cílů v oblasti klimatu a digitálních technologií.

Dnes přijaté nařízení a sdělení o kritických surovinách staví na přínosech a příležitostech, které nabízí jednotný trh a vnější partnerství EU, pokud jde o diverzifikaci a posílení odolnosti dodavatelských řetězců kritických surovin v EU. Akt o kritických surovinách rovněž zlepšuje schopnost EU monitorovat a zmírňovat rizika narušení a posiluje oběhovost a udržitelnost.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla: „Tento akt napomůže k dosažení našich cílů v oblasti klimatu. Významně zlepší rafinaci, zpracování a recyklaci kritických surovin zde v Evropě. Suroviny mají zásadní význam pro výrobu klíčových technologií pro naši souběžnou transformaci, jako je výroba větrné energie, skladování vodíku nebo baterie. Také posilujeme svou spolupráci se spolehlivými obchodními partnery na celém světě, abychom snížili stávající závislost EU na jediné nebo několika málo zemích. Je v našem společném zájmu navýšit výrobu udržitelným způsobem a zároveň zajistit nejvyšší úroveň diverzifikace dodavatelských řetězců pro naše evropské podniky.“

Spolu s reformou uspořádání trhu s elektřinou a aktem o průmyslu s nulovými čistými emisemi tak dnešní opatření týkající se kritických surovin vytváří příznivé regulační prostředí pro odvětví s nulovými čistými emisemi a konkurenceschopnost evropského průmyslu, jak bylo oznámeno v průmyslovém plánu Zelené dohody.

Vnitřní akce

Akt o kritických surovinách vybaví EU nástroji k zajištění přístupu EU k bezpečným a udržitelným dodávkám kritických surovin, zejména prostřednictvím těchto opatření:

Stanovení jasných priorit pro činnost: Kromě aktualizovaného seznamu kritických surovin zavádí akt seznam strategických surovin, které mají zásadní význam pro technologie důležité pro ekologické a digitální ambice Evropy a pro obranné a kosmické aplikace, kterým hrozí potenciální rizika v oblasti dodávek v budoucnu. Nařízení začleňuje tyto seznamy kritických i strategických surovin do práva EU. Nařízení stanoví jasné referenční hodnoty pro domácí kapacity v celém strategickém dodavatelském řetězci surovin a pro diverzifikaci dodávek v EU do roku 2030:

  • nejméně 10 % roční spotřeby EU pro těžbu,
  • nejméně 40 % roční spotřeby EU pro zpracování,
  • nejméně 15 % roční spotřeby EU pro recyklaci,
  • ne více než 65 % roční unijní spotřeby každé strategické suroviny v jakékoli příslušné fázi zpracování z jediné třetí země

Vytvoření bezpečných a odolných dodavatelských řetězců kritických surovin v EU: Akt sníží administrativní zátěž a zjednoduší povolovací postupy pro projekty v oblasti kritických surovin v EU. Kromě toho bude pro vybrané strategické projekty k dispozici podpora přístupu k financování a kratší povolovací lhůty (24 měsíců u povolení k těžbě a 12 měsíců u povolení ke zpracování a recyklaci). Členské státy budou muset rovněž vypracovat vnitrostátní programy pro průzkum geologických zdrojů.

Zajištění toho, aby EU mohla zmírnit rizika spojená s dodávkami: Aby byla zajištěna odolnost dodavatelských řetězců, stanoví zmíněný akt monitorování dodavatelských řetězců kritických surovin a koordinaci zásob strategických surovin mezi členskými státy. Některé velké společnosti budou muset provést audit svých dodavatelských řetězců pro strategické suroviny, který bude zahrnovat zátěžový test na úrovni společnosti.

Investice do výzkumu, inovací a dovedností: Komise posílí zavádění a využívání průlomových technologií v oblasti kritických surovin. Vytvoření rozsáhlého partnerství v oblasti dovedností souvisejících s kritickými surovinami a Akademie pro suroviny navíc podpoří dovednosti relevantní pro pracovní sílu v dodavatelských řetězcích kritických surovin. V rámci vnějších vztahů se bude využívat strategie Global Gateway jako nástroj na pomoc partnerským zemím při rozvoji jejich vlastních kapacit pro těžbu a zpracování, včetně rozvoje dovedností.

Ochrana životního prostředí díky zlepšení oběhovosti a udržitelnosti kritických surovin: Lepší bezpečnost a cenová dostupnost dodávek kritických surovin musí jít ruku v ruce se zvýšeným úsilím o zmírnění jakýchkoli nepříznivých dopadů, a to jak v EU, tak ve třetích zemích, pokud jde o pracovní práva, lidská práva a ochranu životního prostředí. Úsilí o zlepšení udržitelného rozvoje hodnotových řetězců kritických surovin rovněž pomůže podpořit hospodářský rozvoj ve třetích zemích a také správu udržitelnosti, lidská práva, řešení konfliktů a regionální stabilitu.

Členské státy budou muset přijmout a provádět vnitrostátní opatření pro zlepšení sběru odpadu bohatého na kritické suroviny a zajistit jeho recyklaci na druhotné kritické suroviny. Členské státy a soukromí provozovatelé budou muset prozkoumat potenciál opětovného získávání kritických surovin z těžebních odpadů v rámci stávajících těžebních činností, ale také ze starých skládek těžebních odpadů. Výrobky obsahující permanentní magnety budou muset splňovat požadavky na oběhovost a poskytovat informace o recyklovatelnosti a recyklovaném obsahu.

Mezinárodní angažovanost

Diverzifikace dovozu kritických surovin do Unie: EU nikdy nebude soběstačná, pokud jde o dodávky těchto surovin, a u většiny své spotřeby se bude nadále spoléhat na dovoz. Mezinárodní obchod má proto zásadní význam při podpoře celosvětové produkce a zajištění diverzifikace dodávek. EU bude muset posílit svou globální spolupráci se spolehlivými partnery, aby bylo možné rozvíjet a diverzifikovat investice a podporovat stabilitu mezinárodního obchodu a posílit právní jistotu pro investory.EU bude zejména usilovat o vzájemně přínosná partnerství s rozvíjejícími se trhy a rozvojovými ekonomikami, zejména v rámci své strategie Global Gateway.

EU posílí obchodní opatření, mimo jiné vytvořením klubu pro kritické suroviny pro všechny podobně smýšlející země, které jsou ochotny zlepšit globální dodavatelské řetězce, posílením Světové obchodní organizace (WTO), rozšířením své sítě dohod o usnadnění udržitelných investic a dohod o volném obchodu a tvrdším vymáháním v boji proti nekalým obchodním praktikám.

Bude dále rozvíjet strategická partnerství: EU bude spolupracovat se spolehlivými partnery na podpoře jejich hospodářského rozvoje udržitelným způsobem prostřednictvím vytváření hodnotových řetězců přímo v jejich zemích a zároveň bude podporovat bezpečné, odolné, cenově dostupné a dostatečně diverzifikované hodnotové řetězce pro EU.

Další kroky

Navrhované nařízení bude před přijetím a vstupem v platnost projednáno a schváleno Evropským parlamentem a Radou Evropské unie.

Souvislosti

Tato iniciativa zahrnuje nařízení a sdělení. Nařízení stanoví regulační rámec na podporu rozvoje domácích kapacit a posílení udržitelnosti a oběhovosti dodavatelských řetězců kritických surovin v EU. Sdělení navrhuje opatření na podporu diverzifikace dodavatelských řetězců prostřednictvím nových mezinárodních vzájemně se podporujících partnerství. Důraz je rovněž kladen na maximalizaci přínosu obchodních dohod EU, a to při plné doplňkovosti se strategií Global Gateway.

Akt o kritických surovinách oznámila předsedkyně von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie v roce 2022, v němž vyzvala k řešení závislosti EU na dovážených kritických surovinách pomocí diverzifikace a zajištění domácích a udržitelných dodávek kritických surovin. Tento akt je reakcí na Versailleské prohlášení z roku 2022, které přijala Evropská rada a které nastínilo strategický význam kritických surovin pro zaručení strategické autonomie Unie a evropské suverenity. Reaguje rovněž na závěry Konference o budoucnosti Evropy a na usnesení Evropského parlamentu z listopadu 2021 o strategii EU v oblasti kritických surovin.

Opatření vycházejí z posouzení kritičnosti provedeného v roce 2023, ze zprávy o strategickém výhledu zaměřené na strategické technologie a z opatření zahájených v rámci akčního plánu pro kritické suroviny z roku 2020. Dnešní návrh se opírá o vědeckou práci Společného výzkumného střediska Komise (JRC). Kromě prognostické studie JRC rovněž přepracovalo informační systém v oblasti surovin, který poskytuje znalosti o surovinách, a to jak primárních (vytěžených/sklizených), tak sekundárních, například z recyklace. Tento nástroj poskytuje informace o konkrétních surovinách, zemích, jakož i o různých odvětvích a technologiích a zahrnuje analýzy pro nabídku i poptávku, jak současnou, tak i budoucí.

Akt o kritických surovinách je předkládán souběžně s aktem EU o průmyslu s nulovými čistými emisemi, jehož cílem je rozšířit výrobu klíčových uhlíkově neutrálních technologií nebo technologií s nulovými čistými emisemi v EU, aby vznikly bezpečné, udržitelné a konkurenceschopné dodavatelské řetězce pro čistou energii, a dosáhlo se tak cílů EU v oblasti klimatu a energetiky.

Další informace

Evropské nařízení o kritických surovinách

Sdělení

Otázky a odpovědi

Informativní přehled

Kritické suroviny a obchod – infografika

Opatření týkající se čtyř kritických surovin – infografika

Informační systém EU v oblasti surovin

Zpráva JRC o strategickém výhledu

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Evropská unie:

St 14:28  Evropská komise zveřejnila čtyři doporučení pro Českou Republiku Svaz průmyslu a dopravy (spcr.cz)
St 11:53  Rozpočet EU na rok 2025 posílí financování priorit Evropy ec.europa.eu (Evropská komise)
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688