Michaela Pacas (Kurzy.cz)
Daně a účetnictví  |  20.02.2023 06:20:00, aktualizováno 27.04.2023 12:26:38

Daňové přiznání OSVČ 2023 za rok 2022 - elektronicky nutno podat do 2. května 2023

Jak podat daňové přiznání za rok 2022? Na jaké slevy na dani máte nárok? Jaký použít daňový formulář a dokdy přiznání musíte podat? Na tyto nejčastější otázky se Vám pokusíme odpovědět v našem článku.

Kdo je OSVČ  a kdo je povinen daňové přiznání podat?

OSVČ neboli osoba samostatně výdělečně činná je jednoduše fyzická osoba, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti. Daňové přiznáníOSVČ povinnost za rok 2022 podat, i když podnikala pouze část roku. Ani pokud výsledkem hospodaření byla ztráta, tak od podání přiznání tato skutečnost podnikající osobu neosvobozuje.

Naopak osvobozená od podání daňového přiznání je OSVČ, která v daném roce neměla vyšší příjmy než 15.000 a také OSVČ, která byla po celý minulý rok 2022 přihlášená k paušální dani. Pokud jste se rozhodli pro přihlášení k paušální dani pro rok 2023, museli jste se přihlásit do 10.1.2023. Pokud jste termín nestihli, další termín pro přihlášení je do 10.1.2024 a plátcem paušální daně se stanete až v roce 2024.

 

Interaktivní xls šablony pro daňové přiznání

Plná verze za 249 .

Šablony formulářů do určité hranice fungují bez omezení a zdarma, když je nastavená hranice překročena, šablona vyzve k zakoupení plné verze.  


Přiznání k dani z příjmů FO za 2022 - uplatňující náklady paušálem

xls šablona paušální výdaje

Přiznání k dani z příjmů FO za 2022 - pouze příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání)

xls šablona jen zaměstnání 

Přiznání k dani z příjmů FO za 2022 - základní verze bez přehledů a bez závěrky

xls šablona bez přehledů

Přiznání k dani z příjmů FO za 2022 - přehledy pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu včetně účetní závěrky

xls šablona podvojné účetnictví


Termín daňového přiznání

Termín, kdy je třeba daňové přiznání za rok 2022 podat, je již možné pouze v elektronické podobě, do úterý 2.5.2023. Pokud bude za OSVČ podávat přiznání daňový poradce, tak termín se prodlužuje až do 3.7.2023. Do těchto termínů se musí zaplatit i daň z příjmů a nebo požádat o vrácení přeplatku či daňového bonusu. Pokud tyto termíny OSVČ nedodrží, tak poté finanční úřad ukládá pokutu z vyměřené daně za každý den prodlení.

V letošním roce je povinnost pro všechny OSVČ podat daňové přiznání elektronicky. Jednou z možností je přes datovou schránku, další emailem s ověřeným podpisem a nebo přes portál "Moje daně". Pokud již máte datovou schránku aktivní, nemusíte o nic žádat. Pokud jste ale novým uživatelem, tak byste si měli datovou schránku aktivovat a poté vám přijdou údaje k přihlášení doporučeným dopisem (pokud nezaktivníte hned, tak do 10 dnů se datová schránka zaktivní automaticky). Protože je ale datová schránka od 1.1.2023 pro OSVČ povinná, tak letos ani žádat o datovou schránku nemusíte a bude Vám vytvořená automaticky. Tato aktivace by měla proběhnout ve třech vlnách od ledna do března roku 2023. Povinnost podávat elektronickou podobou nebude platit jen pro přiznání, ale i pro ostatní podání.

Pokud jste do 3.4.2023 (termín podání daňového přiznání v papírové formě za rok 2022) datovou schránku nezaktivnili, tak ještě letos jste mohli podat daňové přiznání v papírové formě, aniž by vám hrozila pokuta (Zdroj: Finanční úřad).  

V naší kalkulačce  si můžete ověřit výpočet daně po odečtení slev, které lze v daňovém přiznání uplatnit konkrétně na vaši osobu.


Slevy na dani

Přehled slev, které lze uplatnit uvádíme přehledně i zde a můžete je využít, i pokud uplatňujete výdajový paušál:

  • sleva na poplatníka ve výši 30.840
  • sleva na invaliditu 1. a 2. stupně ve výši 2.520
  • sleva na invaliditu 3. stupně ve výši 5.040
  • sleva pro držitele průkaz ZTP/P ve výši 16.140
  • sleva pro studenta připravující se řádným studiem ve výši 4.020
  • sleva na manželku (manžela), kteří nemají příjmy vyšší než 68.000 za rok ve výši 24.840 (pokud je držitelem průkazu ZTP/P sleva je ve výši 49.680 )
  • sleva na dani - školkovné - za rok 2022 je to ve výši 16.200
  • daňové zvýhodnění na 1.dítě ve výši 15.204 (pokud je dítě držitelem ZTP/P - 30.408 )
  • daňové zvýhodnění na 2. dítě ve výši 22.320 (pokud je dítě držitelem ZTP/P - 44.640 )
  • daňové zvýhodnění na 3. a další dítě ve výši 27.840 (pokud je dítě držitelem ZTP/P - 55.680)

Maximální daňový bonus býval do částky 60.300 , ale je již zrušen a maximální přeplatek od státu tedy nemá stanovenou maximální výši.

 

Výše daně z příjmu

Základní sazba daně z příjmů je 15% a to až do výše 1.867.728 . Pokud má osoba příjmy nad tuto hranici, tak se sazba zvyšuje na 23%.

 

Odčitatelné položky

Základ daně lze snížit o odčitatelné položky jako například:

 

Kam se vypočtená daň platí 

 Při podání platbě daně je třeba správně určit předčíslí dle toho, čeho se daň týká (v našem případě daň z příjmů). Číslo účtu je již dle finančního úřadu a kraje pod které OSVČ spadá. Čísla účtu můžete použít z naší přehledné tabulky, kterou jsme pro vás připravili.

 

 Podrobněji zpracovaná čísla účtu a jejich předčíslí pro ostatní daně jsou pro vás zpracované zde.

 

Zálohy, které OSVČ platí během roku

OSVČ musí platit zálohy na sociálním a zdravotním pojištění. Minimální sociální pojištění, které musí OSVČ platit při hlavní činnosti činilo 2.841  a 1.137 při vedlejší činnosti. Minimální zdravotní pojištění při hlavní činnosti odvádí OSVČ ve výši nejméně 2.627 , při vedlejší činnosti se zálohy odvádět nemusí.

Pokud se OSVČ rozhodla být v roce 2022 v paušálním režimu pro paušální daň, tak odvedla v jedné sumě měsíčně 5.994 . Tato částka již obsahovala zdravotní pojištění ve výši 2.627 , sociální pojištění ve výši 3.267 a daň ve výši 100 měsíčně. 

Pokud OSVČ platí ročně na dani z příjmu více než 30.000 , musí platit pololetně zálohy na dani. Pokud na dani platí více než 150.000 , tak zálohy musí platit dokonce čtvrtletně. 


Jak vyplnit daňové přiznání

Na našich stránkách naleznete kromě podrobnějších informací k OSVČ, paušální dani a dalšímu výše uvedenému i odkaz na daňové formuláře, které budete potřebovat k vyplnění daňového přiznání. Pokud vyberete interaktivní formulář, tak ten Vás při vyplnění bude navádět, které položky je třeba vyplnit. Po vyplnění následně naleznete v protokolu chyb informace, které řádky jsou chybně vyplněny nebo které informace chybí úplně a je třeba je ještě doplnit. Pokud si nevíte rady, je lepší se poradit s daňovým poradcem.

Na konec uvádíme pár příkladů smyšlených osob a částek, aby jejich daň vyšla plusová k doplacení, dále nulová a poslední osoba bude mít daňový bonus. Neohlížíme se na to, že je to pro daného člověka nevýhodné, a že by se mu vyplatilo například uplatňovat paušální výdaje, jde nám o to, ukázat na příkladech, jak zdanění funguje:

Příklad 1: Pan Novák má příjmy ve výši 2.000.000 , má manželku s průkazem ZTP/P jejíž příjmy nedosahují za rok 68.000 .  Uplatňuje skutečné výdaje ve výši 50.000 . Jeho daňový základ činí tedy 1.950.000 .  Z částky 1.867.728 se vypočítá daň ve výši 15% (280.160 ) a z částky 82.272 se vypočítá navýšená solidární daň ve výši 23% (18.923 ). Záloha na daň před slevami činí 299.083 . Slevy jsou v souhrnu za jeho osobu a manželku ve výši 80.520 . Pan Novák bude na dani platit částku ve výši 218.563 a je splatná maximálně do 2.5.2023 s elektronickým podáním daňového přiznání. Tato částka převyšuje za rok 150.000 , takže pan Novák musí platit čtvrtletně zálohy na dani

Příklad 2: Pan Dvořák má příjmy ve výši 300.000 za rok z živnostenského podnikání, uplatňuje paušální výdaje ve výši 60% z příjmů. Jeho základ daně tedy činí 120.000 . Záloha na daň z příjmů ve výši 15% činí tedy 18.000 . Pan Dvořák uplatňuje slevu pouze na svojí osobu. Výsledná daň z příjmů je tedy pro pana Dvořáka nulová a pan Dvořák tedy podá daňové přiznání a nebude platit žádnou daň.

Příklad 3: Paní Dvořáková má příjmy z živnostenského podnikání ve výši 500.000 za kalendářní rok a uplatňuje paušální výdaje ve výši 60%. Paní Dvořáková má základ daně tedy 200.000 . Paní Dvořáková má dvě děti a bude si je uplatňovat ve svém daňovém přiznání, protože její manžel si je u svého zaměstnavatele neuplatňuje. Vypočtená záloha na daň paní Dvořákové  činí 30.000 , po uplatnění slevy na poplatníka je tedy nulová. Daňové zvýhodnění na 1. a druhé dítě je v součtu 37.524 a to je i výsledný bonus paní Dvořákové. Paní Dvořáková tedy bude v daňovém přiznání vyplňovat i žádost o přeplatek, který jí bude z finančního úřadu vrácen.

 

Porovnání paušální daně a zdanění

Pokud nemáte rádi papírování a chtěli byste si ověřit jestli by se vám nevyplatil více daňový paušál, stačí si porovnat zdanění s paušální daní v naší kalkulačce a do 10.1.2024 se k daňovému paušálu přihlásit, poté se stanete pro rok 2024 plátcem paušální daně a za rok 2024 nebudete muset podávat daňové přiznání. Musíte ale myslet na to, že pokud se pro paušální daň rozhodnete, tak si nemůžete na konci roku odečíst žádné slevy (poplatníka, manželku, na studium, invaliditu) a ani si uplatnit daňové zvýhodnění na děti.

 

 

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Okomentovat na twitteru

Okomentovat na facebooku


Daně a daňová přiznání - informace, termíny, formulářeVíce zpráv k tématu Daně


?

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688