OPOJISTENI.CZ (OPOJISTENI.CZ)
Pojištění  |  14.10.2021 08:46:17

Martin Žáček a Robert Gauci: Základem úspěšné fúze jsou informovaní zaměstnanci

K poslednímu srpnovému dni byla zdárně završena fúze pojišťoven UNIQA a AXA. Generálního ředitele skupiny UNIQA v ČR a SR Martina Žáčka a prezidenta dozorčí rady skupiny UNIQA v ČR a SR Roberta Gauciho jsme se zeptali, zdali jsou s výsledkem této komplikované transakce spokojeni, jaké jsou nejbližší plány skupiny UNQA a jak se podle jejich názoru nejen pojišťovna, ale celý pojistný trh popral s koronavirovou pandemií.

Součástí spojení jsou hned čtyři velké pojišťovací společnosti. UNIQA pojišťovna, slovenská UNIQA poisťovňa, AXA životní pojišťovna a AXA pojišťovna, dále penzijní společnosti a investiční společnost. To je velmi náročná mezinárodní operace. Co na ní bylo nejobtížnější? 

RG:Nebyli jsme první finanční institucí, která prošla fúzí. Tato fúze však byla odlišná z několika důvodů. Především je to komplexnost celé transakce, která zahrnovala sloučení více subjektů v Česku i na Slovensku a nutnost přeshraničního schvalování. Navíc kvůli koronavirové pandemii musela být celá fúze plně řízena na dálku a online. Dohoda o akvizici společností AXA v České republice, na Slovensku a v Polsku byla podepsána 7. února 2020, těsně před začátkem celosvětové pandemie. Poté následovaly nezbytné kroky jako schválení Evropskou komisí, lokálními regulatorními orgány a národními bankami. Tato schválení byla pro nás klíčová. Následně jsme obdrželi závazné termíny, které jsme museli dodržet i přes probíhající pandemii.

Nebylo možné čekat, až skončí. Zvládnutí celého procesu sloučení všech pojišťovacích a penzijních společností v online prostředí pro nás bylo velkou výzvou. A nešlo jen o naše zaměstnance. Všechny procesy, včetně IT řešení, musely být integrovány. A to vše bylo nutné provést distančně bez osobního kontaktu. Bylo to technologicky i psychicky extrémně náročné. Takže zvláště na mě zapůsobilo, jak byly naše týmy schopny zajistit to vše v komplexním regulatorním a tržním prostředí, aniž by se potkaly. Rád bych také zmínil, že i přes probíhající integraci společností AXA do skupiny UNIQA jsme byli schopni dodat vynikající obchodní výsledky a zajistit další úspěšný obchodní růst společnosti.

V rámci českého trhu, a nejen jeho, UNIQA touto fúzí značně posílila. Jak byste okomentovali její současnou pozici jak v tuzemském, tak ve středoevropském prostoru?   

RG: Kromě domovské země, kterou je Rakousko, je pro naši mateřskou společnost klíčový středoevropský trh. Společnost UNIQA zde působí od počátku 90. let minulého století a jsme odhodláni posílit naši přítomnost zejména na trzích v České republice, na Slovensku a v Polsku.

Díky tomu, že transakce zahrnuje i penzijní a investiční společnosti, se ze značky UNIQA v regionu střední a východní Evropy stala finanční skupina, která může svým zákazníkům nabídnout komplexní portfolio služeb. Touto transakcí skupina UNIQA získává v České republice, na Slovensku a v Polsku dalších 800 milionů EUR na pojistném a pět milionů nových klientů. Cílem tohoto sloučení je vytvořit větší a pro zákazníky relevantnější společnost, aby dokázala plně využít všech příležitostí na trzích, kde je aktivní. Samozřejmě jsou očekávány také synergie pro posílení naší konkurenceschopnosti a ziskovosti, ale hlavním účelem transakce je růst a rozvoj businessu v tomto regionu. Díky spojení dovedností a know-how máme šanci stát se lepší společností do budoucna se strukturou cíleně orientovanou na klienta.

A v jaké oblasti konkrétně se UNIQA po tomto spojení stane podle Vašich názorů silnější?

RG: Pevně věřím, že účel našeho podnikání musí být širší než jen nabídka pojistných produktů. Pokud dokážeme udělat životy lidí jednodušší, lepší a bezpečnější, můžeme se skutečně odlišit. Tím zajistíme, aby si nás lidé vybrali z dobrých důvodů, ne pouze kvůli ceně, a zůstali s námi déle. Naší ambicí je stát se předním poskytovatelem služeb pro lepší život. Chceme našim zákazníkům nabídnout nejlepší možné řešení přizpůsobené jejich skutečným potřebám. A to zahrnuje nejen bezpečí, ale i další užitečný servis pro ně samotné i jejich blízké.

Naše řešení a poskytované služby musí být efektivní, jednoduché a uživatelsky přívětivé. Chceme nabídnout zákaznickou zkušenost, která překoná očekávání. Současně rozdělíme naši nabídku řešení do čtyř ekosystémů: zdraví, prevence, mobilita a bydlení. V oblasti ekosystémů pro prevenci a zdraví vidíme naši zásadní roli ve výrazném zlepšování života našich zákazníků a pomoci čelit současným i budoucím výzvám. UNIQA má ambici doprovázet své klienty ve všech fázích života.

Samozřejmě budou klienti profitovat i z toho, že tak říkajíc pod jednou střechou získají komplexnější finanční služby než doposud, tedy nejen pojištění, ale i penze, investice, stavební spoření, půjčky a další instrumenty.

Jak vnímali spojení obou společností jejich zaměstnanci? Jak bylo složité je přesvědčit, že má tato fúze smysl?

MŽ: Právě v případě fúze jsou alfa i omega úspěchu lidé. Základem byla otevřená a plošná informovanost. Vedle integrace dvou značek do jedné jsme procházeli i zásadní transformací naší organizační struktury. V jejím rámci proběhlo i strategické spojení managementu pro český a slovenský trh.

Základní myšlenku spojení, tedy posílení pozice na českém a slovenském trhu, vnímali od počátku všichni pozitivně. Zároveň jsme přistupovali k integraci tak, že jsme se snažili z obou značek UNIQA i AXA převzít to nejlepší a využít potenciál všech kolegyň a kolegů.  Manažerské pozice byly předmětem výběrového řízení. Jsem přesvědčen, že na pozicích vedoucích jsou nyní nejen odborně erudovaní zaměstnanci a motivovaní manažeři, ale také lidé, kteří dokáží skvěle zvládnout proces změn.

České pojišťovnictví v nedávně době zažilo několik podobně významných transakcí. Čím si vysvětlujete, že dochází k této výrazné konsolidaci trhu?

MŽ:Tento vývoj je zcela přirozenou reakcí na dynamický rozvoj externích vlivů – obrovský nárůst regulatoriky posledních let a z ní vyplývající kapitálové a reportingové požadavky, narůstající požadavky v souvislosti s ochranou spotřebitele či exponenciální nárůst dat, se kterými mohou společnosti pracovat. Každá společnost se snaží fungovat co nejefektivněji, úspora z rozsahu (economies of scale) v tom hraje důležitou roli. Menší hráči, kteří nejsou úzce specializováni, musí zvážit, zda má pro ně dlouhodobé působení na velmi konkurenčním trhu smysl.

Když jsme si povídali naposledy, tak jsme se nacházeli uprostřed covidové krize a naše vyhlídky nebyly nijak zvlášť optimistické. Nyní se zdá, že se pomalu začínáme vracet do normálu. Je podle Vašeho názoru už krize za námi?

MŽ: Velmi nerad bych se tady pouštěl do odvážných prognóz, myslím, že v tomto ohledu jsme se všichni z několika etap pandemie názorně poučili. Nicméně osobně věřím, že vakcinace bude schopna bránit těžkému průběhu onemocnění, takže nás už snad nečekají další plošné a dlouhé lockdowny.

Nicméně na tomto místě stojí za úvahu, co je to vlastně návrat do normálu a zda je vůbec po zkušenostech z přechozího roku a půl ještě reálný. Pandemie nás svým způsobem posunula a nastavila nový standard, na němž budeme stavět. Mám na mysli zejména novou digitální úroveň práce pojišťoven, ale také současně mnohem větší hrozbu kybernetické kriminality, adaptaci populace na uspokojování potřeb v on-line prostoru, distanční práci našich zaměstnanců a rozlišování pracovního a mimopracovního času.

Současně se proměnila i skladba nejnaléhavějších rizik, na která musí pojišťovnictví reagovat. I různé mezinárodní studie ukazují, že za nejpalčivější nyní považuje svět právě kybernetické hrozby a jevy podobné prožité globální pandemii.

Jak se covid projevil na obchodním výkonu pojišťovny UNIQA?

MŽ: Loňský rok byl pro UNIQA jedním z těch velmi úspěšných. Podařilo se nám po vyhlášení prvního lockdownu prakticky během dvou týdnů přejít do digitálního prostoru, aniž by byl omezen prodej produktů či servis. Současně jsme urychleně dokončili některé aplikace a služby, které mohly být klientům k dispozici i během plně distančního režimu. Loni, tedy ještě před fúzí, UNIQA v ČR meziročně vzrostla na pojistném o 4,8 % na bezmála 8 miliard korun.

Současně jsme ale bedlivě sledovali, zda jsou zákazníci s naším výkonem za změněných objektivních podmínek spokojeni. To měříme prakticky pro každou interakci s pojišťovnou, ať už jde o sjednání, změnu, požadavek na call centrum až po vyřešení jejich škody. Osobně mám velkou radost z toho, že meziročně se jejich postoj nezměnil: na 5stupňové škále bylo jejich průměrné hodnocení 4,7 a nikde nekleslo pod 4,4. Tyto hodnoty jsou výsledkem z několika desítek tisíc dotazníků vyplněných našimi zákazníky. I letošní rok ukazuje, že jsme si růstovou dynamiku zachovali a předpokládám, že pojistné UNIQA, včetně naší pobočky na Slovensku, letos překročí 18 miliard .

Připravujete nějaké produktové novinky pro nejbližší budoucnost?

MŽ:Ano, inovační proces běží bez přestávky neustále. U nás je nyní specifikum v tom, že po určitou dobu poběží vedle sebe nabídky původní AXA i UNIQA. „V zákulisí“ ovšem finišujeme práci na sjednocení a vytvoření nabídky vybroušené opět z předností obou stran. Jako první to bude pojištění občanského majetku, poté pojištění aut a následovat bude životní pojištění. K tomu se chýlí k závěru práce na novém prodejním software UNIPoint.

V neposlední řadě jsme integrací s AXA získali i penzijní společnosti a investiční společnost, takže portfolio produktů je výrazně širší. Penze a investice máme v nabídce už od jara. V těchto dnech například startuje v Česku nový podílový fond UNIQA Future Trends.

Jak se v pojišťovně UNIQA stavíte k fenoménu, který je s celou epidemií úzce spojen, a tím je práce z domova? Budete Vaše zaměstnance vracet do kanceláří, nebo jim ponecháte možnost „Home Officu“?

MŽ: Přiznám se, že jsem v minulosti nebyl velkým příznivcem práce odjinud. Ale pandemie nás naučila, že tento způsob může být rovnocenně efektivní jako docházka na pracoviště, jsou-li řádně nastavena pravidla a mají-li zaměstnanci k dispozici odpovídající vybavení. Během pandemie proběhlo i sloučení společností AXA do UNIQA. Na dálku, a přesto přesně podle harmonogramu. Vlivem nových poznatků jsme přešli v centrále na sdílení kanceláří. Jednotlivé útvary mají k dispozici tzv. týmové ostrovy, kde je alespoň poloviční kapacita pracoviště oproti počtu lidí. K tomu jsou na patrech vybudována sdílená pracovní místa, kde se kdokoli může plnohodnotně připojit a pracovat. Fond home office oproti minulosti výrazně narostl, ale i tak chceme motivovat manažery, aby se se svými týmy scházeli co nejvíce osobně, klidně i méně formálně, protože osobní kontakt je nezastupitelný, přispívá k pocitu sounáležitosti a zakotvení žádoucí interní kultury.

Rovnováhu českého trhu v létě nabouralo rozhodnutí politiků, podle kterého se budou cizinci s dlouhodobým pobytem v ČR muset po dobu pěti let komerčně pojišťovat pouze u Pojišťovny VZP. Jaký je Váš komentář k této situaci? UNIQA byla jednou z mála pojišťoven, která tento produkt nabízela…

MŽ: Můj komentář byl zveřejněn hned v létě, když tato situace nastala, a v průběhu doby se nezměnil. Považujeme to za nepřiměřený zásah do svobodného podnikání a zvýhodnění jednoho hráče na úroveň monopolu. V praxi se neprokázala tvrzení těch, kdo vyloučení konkurence z tohoto produktu prosazovali, totiž že komerční produkty byly nedostatečné a nemocnicím z takového pojištění zůstávaly dluhy. Za UNIQA mohu jednoznačně a s čistým svědomím konstatovat, že jsme vždy podmínky pojistných smluv plnili a nikdy jsme protiprávně nezadržovali nebo nekrátili platby za klienty. Obecně jen znovu dodávám, že žádný monopol není zdravý a může vést naopak ke zvýšení cen ke škodě zákazníků. V rámci asociace jsme se proto rozhodli, že zahájíme kroky, které budou mít za cíl tento monopol opět zrušit.Dalším fenoménem, který rozčeřil klidné vody českého rybníka, bylo tornádo dříve nepředstavitelné velikosti F4. Jak podle Vás české pojišťovnictví řádění tohoto nečekaného živlu zvládlo a jak konkrétně Vaše pojišťovna pomohla?

MŽ:Toto byla opravdu velmi dramatická situace. Pojistná událost z tornáda se řadí mezi top čtyři až pět historicky největších škod v ČR. Jen UNIQA vyplatí celkově za škody z bouřek, krupobití, vichřic v ČR a z tornáda na jižní Moravě nastalých v červnu a v červenci přes 400 milionů korun. Na jižní Moravě jsme měli v obcích zasažených tornádem až 80 % našich klientů poškozených, mnozí utrpěli totální škody na obydlích nebo autech. Živel měl neuvěřitelnou sílu – například těžké SUV jednoho klienta, které zmizelo z parkoviště, hledali po obci několik dnů. Nakonec bylo zapasované v troskách výrobní haly o 150 metrů dál, zapadané hromadou dalších sutin ze zříceného objektu.

Znovu se na události ukázaly dvě věci: pojišťovny jsou připravené a mohou velmi rychle pomoci k obnově. UNIQA už vyplatila většinu škod, a stejně tak i ostatní pojišťovny. Poskytovali jsme zálohy na urychlení procesu, zřídili jsme psychologickou poradnu, na pomoc byli pro urychlení připraveni kolegové z přilehlých oblastí Slovenska.

Na druhou stranu se projevilo, že pro stát jde o složitou situaci, ve které se vedla dlouhá diskuse, jak přistoupit k pojištěným a jak k nepojištěným občanům. Jsem rád, že se nakonec podařilo najít alespoň částečně kompromisní řešení. Nicméně si myslím, že řešením do budoucna by buď bylo povinné plošné pojištění nemovitostí proti katastrofickým rizikům, anebo daňové zvýhodnění zaplaceného pojistného za toto pojištění.

Každá krize většinou přinese i významnou změnu v regulatorní oblasti, a to jak z pera domácího zákonodárce, tak evropských legislativců. Jaké jsou v tomto kontextu Vaše očekávání po odeznění globální pandemie?

RG: Současné regulatorní trendy se točí kolem odolnosti, přidává se udržitelnost a ESG. Očekávám, že tato témata zůstanou v nadcházejících letech v centru pozornosti doprovázená novou regulací týkající se digitalizace a nových způsobů, jak se starat o potřeby klientů v digitálním věku. S tím je spojena důležitá sféra ochrany osobních a citlivých dat.

Svět stále čelí novým výzvám, jako jsou klimatické změny (tornádo), globální pandemie nebo ekonomické vlivy jako inflace.  Mohou tyto faktory změnit samotnou podstatu pojištění a očekávání nebo chování zákazníků, a jak?

RG: Věřím, že všechny tyto faktory přímo nezmění samotnou podstatu pojištění, ale významně ovlivní chování zákazníků. Role pojišťoven se bude muset vyvíjet, a právě pandemie COVIDu-19 ukazuje, jak důležité bude nabízet mnohem víc než jen technickou pojistnou ochranu. Lidé nedávno mohli vidět důležitost pojištění pro neočekávané události, jako bylo červnové tornádo na jižní Moravě.

Pojišťovny se však zároveň musí přizpůsobit novým trendům, digitalizovat své procesy, poskytovat plnohodnotné služby hybridním klientům a poskytovat jim širší servis a zákaznickou zkušenost nové úrovně. To je klíčovou součástí naší firemní kultury a naší strategie. Znamená to nabízet našim zákazníkům snadno použitelné nekomplikované nástroje, poskytovat řešení, která jdou nad rámec pojištění, a přitom dbát na rychlost, kdykoli nás klienti opravdu potřebují. Jen tak můžeme naplnit naši ambici stát se vedoucím poskytovatelem služeb, abychom našim zákazníkům umožnili lepší život.

Děkuji Vám za rozhovor.

Zdroj: UNIQA
Jan Cigánik

oPojištění.cz - informace ze světa pojištění a risk managementu

Zpravodajský portál, který poskytuje komplexní zpravodajství ze světa pojištění a risk managementu. Denně přináší aktuální zprávy o vývoji pojistného trhu, odborné analýzy, informace o nabízených pojistných produktech a rozhovory s významnými osobnostmi pojišťovnictví.

Více informací na: www.opojisteni.cz

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Pojištění:

Pá   6:00  Německá nehodová bilance 2023: O 42 obětí na životech více OPOJISTENI.CZ (OPOJISTENI.CZ)
Út 12:20  Pojišťovny ověřily více než 4 miliony osob přes ČKP OPOJISTENI.CZ (OPOJISTENI.CZ)

Přečtěte si také:

03.03.2023Martin Žáček končí v čele pojišťovny UNIQA OPOJISTENI.CZ (OPOJISTENI.CZ)
15.12.2022Robert Gauci opouští finanční skupinu UNIQA OPOJISTENI.CZ (OPOJISTENI.CZ)
20.09.2020Příklad z filatelie: Toto je jeden ze základů úspěšného investování Investicniweb.cz (Investičníweb, s.r.o.)

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688