ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  01.09.2017 09:04:44

ČR - revize poslala HDP za 2Q na +2,5 respektive +4,7%

 
 


Podle zpřesněného odhadu byl hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí o 2,5 % vyšší než v předchozím čtvrtletí a meziročně se zvýšil o 4,7 %. K příznivému vývoji české ekonomiky přispěla jak domácí, tak zahraniční poptávka.

Zpřesněný odhad potvrdil, že růst české ekonomiky ve 2. čtvrtletí významně zrychlil. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost1vzrostl ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 2,5 % a stejně jako v 1. čtvrtletí tak pokračoval rychlý růst. Meziročně se HDP zvýšil reálně o 4,7 %.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) byla mezičtvrtletně vyšší o 2,3 %a meziročně o4,7 %. Dařilo se většině odvětví národního hospodářství. K meziročnímu růstu HPH nejvýrazněji přispěl zpracovatelský průmysl (2,1 p.b.), tažený nejen výrobou dopravních prostředků a na ni navazujícími odvětvími, ale například i růstem produkce elektrických přístrojů a zařízení. Vedle toho došlo k plnému obnovení výroby v chemickém průmyslu. HPH zpracovatelského průmyslu vzrostla mezičtvrtletně o 3,5 % a meziročně o 7,9 %. Rostla i většina odvětví služeb. K oživení došlo ve stavebnictví, kde byla HPH mezičtvrtletně vyšší o 2,6 % a meziročně o 3,1 %.

Na straně poptávky byl růst HDP ve 2. čtvrtletí podpořen jak domácí, tak zahraniční poptávkou. Vedle dlouhodobě rostoucí spotřeby domácností se  mezi faktory růstu domácí poptávky nově zařadila i investiční aktivita2. K meziročnímu růstu HDP (4,7 %) přispěly investiční výdaje 1,7 p.b.3, spotřeba domácností 1,5 p.b. a zahraniční obchod 2,1 p.b.

Výdaje na konečnou spotřebu domácností byly vyšší mezičtvrtletně o 1,8 % a meziročně o 4,4 %. Rostly výdaje ve všech kategoriích spotřeby. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí se mezičtvrtletně zvýšily o 0,4 % a meziročně o 1,9 %.

Meziroční i mezičtvrtletní růst investiční aktivity byl ve 2. čtvrtletí podpořen investicemi do všech kategorií aktiv. Rostly investice nejen do dopravních prostředků a obydlí, ale velmi silně také do strojů a zařízení, obnovil se i růst investičních výdajů do ostatních budov a staveb. V mezičtvrtletním srovnání byla tvorba fixního kapitálu o 6,3 % vyšší, v porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku vzrostla o 7,7 %.

K růstu české ekonomiky přispěly i stabilní výsledky zahraničního obchodu. Saldo zahraničního obchodu zboží a služeb v běžných cenách dosáhlo ve 2. čtvrtletí 92,9 mld. . Vývoz, který vzrostl reálně meziročně o 7,3 %, byl tradičně tažen obchodem s dopravními prostředky, ale také například obchodem se stroji a elektrickými zařízeními. Na růstu dovozu o 6,2 % se významně podílely například subdodávky pro automobilový průmysl, výrobu elektrických zařízení a obchod se základními kovy.

Z hlediska cenového vývoje ve 2. čtvrtletí dosáhl meziroční deflátor výdajů na konečnou spotřebu domácností 2,4 % a deflátor tvorby kapitálu 1,6 %. Celkový deflátor HDP, který činil 1,0 %, byl snižován rychlejším růstem cen dovozu před cenami vývozu.

Růst české ekonomiky byl i nadále provázen růstem zaměstnanosti. Celková zaměstnanost4 byla oproti předchozímu čtvrtletí o 0,4 % vyšší, meziročněvzrostla o 1,3 %. Vývoj na trhu práce tak i nadále kopíroval růst výkonnosti české ekonomiky.

__________________
1Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dnů. 2. čtvrtletí 2017 mělo meziročně i mezičtvrtletně o 4 pracovní dny méně.


2Měřená tvorbou hrubého fixního kapitálu
3Příspěvky k růstu HDP po vyloučení dovozu pro konečné užití.
4V pojetí národních účtů.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz


Kontaktní osoba: Tereza Košťáková, tel. 274 052 750, e-mail: tereza.kostakova@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 25. srpna 2017
Časové řady: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr
Internetové stránky RI: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další RI: 14. listopadu 2017
(Předběžný odhad HDP za 3. čtvrtletí 2017)

 

Přílohy

Archiv:
  • rok 2017  |  2. čtvrtletí 2017  |  1. čtvrtletí 2017
  • rok 2016  |  4. čtvrtletí 2016  |  3. čtvrtletí 2016  |  2. čtvrtletí 2016  |  1. čtvrtletí 2016
  • rok 2015  |  4. čtvrtletí 2015  |  3. čtvrtletí 2015  |  2. čtvrtletí 2015  |  1. čtvrtletí 2015
  • rok 2014  |  4. čtvrtletí 2014  |  3. čtvrtletí 2014  |  2. čtvrtletí 2014  |  1. čtvrtletí 2014
  • rok 2013  |  4. čtvrtletí 2013  |  3. čtvrtletí 2013  |  2. čtvrtletí 2013  |  1. čtvrtletí 2013
  • rok 2012  |  4. čtvrtletí 2012  |  3. čtvrtletí 2012  |  2. čtvrtletí 2012  |  1. čtvrtletí 2012
  • rok 2011  |  4. čtvrtletí 2011  |  3. čtvrtletí 2011  |  2. čtvrtletí 2011  |  1. čtvrtletí 2011
  • rok 2010  |  4. čtvrtletí 2010  |  3. čtvrtletí 2010  |  2. čtvrtletí 2010  |  1. čtvrtletí 2010
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 01.09.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

1. 9. 2017

České ekonomice se ve 2. čtvrtletí dařilo

Tvorba a užití HDP – 2. čtvrtletí 2017

Podle zpřesněného odhadu byl hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí o 2,5 % vyšší než v předchozím čtvrtletí a meziročně se zvýšil o 4,7 %. K příznivému vývoji české ekonomiky přispěla jak domácí, tak zahraniční poptávka.

Zpřesněný odhad potvrdil, že růst české ekonomiky ve 2. čtvrtletí významně zrychlil. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1]vzrostl ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 2,5 % a stejně jako v 1. čtvrtletí tak pokračoval rychlý růst. Meziročně se HDP zvýšil reálně o 4,7 %.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) byla mezičtvrtletně vyšší o2,3 %a meziročně o4,7 %. Dařilo se většině odvětví národního hospodářství. K meziročnímu růstu HPH nejvýrazněji přispěl zpracovatelský průmysl (2,1 p.b.), tažený nejen výrobou dopravních prostředků a na ni navazujícími odvětvími, ale například i růstem produkce elektrických přístrojů a zařízení. Vedle toho došlo k plnému obnovení výroby v chemickém průmyslu. HPH zpracovatelského průmyslu vzrostla mezičtvrtletně o 3,5 % a meziročně o 7,9 %. Rostla i většina odvětví služeb. K oživení došlo ve stavebnictví, kde byla HPH mezičtvrtletně vyšší o 2,6 % a meziročně o 3,1 %.

Na straně poptávky byl růst HDP ve 2. čtvrtletí podpořen jak domácí, tak zahraniční poptávkou. Vedle dlouhodobě rostoucí spotřeby domácností se mezi faktory růstu domácí poptávky nově zařadila i investiční aktivita[2]. K meziročnímu růstu HDP (4,7%) přispěly investiční výdaje 1,7 p.b.[3], spotřeba domácností 1,5 p.b. a zahraniční obchod 2,1 p.b.

Výdaje na konečnou spotřebu domácností byly vyšší mezičtvrtletně o 1,8 % a meziročně o 4,4 %. Rostly výdaje ve všech kategoriích spotřeby. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí se mezičtvrtletně zvýšily o 0,4 % a meziročně o 1,9 %.

Meziroční i mezičtvrtletní růst investiční aktivity byl ve 2. čtvrtletí podpořen investicemi do všech kategorií aktiv. Rostly investice nejen do dopravních prostředků a obydlí, ale velmi silně také do strojů a zařízení, obnovil se i růst investičních výdajů do ostatních budov a staveb. V mezičtvrtletním srovnání byla tvorba fixního kapitálu o 6,3 % vyšší, v porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku vzrostla o 7,7 %.

K růstu české ekonomiky přispěly i stabilní výsledky zahraničního obchodu. Saldo zahraničního obchodu zboží a služeb v běžných cenách dosáhlo ve 2. čtvrtletí 92,9 mld. . Vývoz, který vzrostl reálně meziročně o 7,3 %, byl tradičně tažen obchodem s dopravními prostředky, ale také například obchodem se stroji a elektrickými zařízeními. Na růstu dovozu o 6,2 % se významně podílely například subdodávky pro automobilový průmysl, výrobu elektrických zařízení a obchod se základními kovy.

Z hlediska cenového vývoje ve 2. čtvrtletí dosáhl meziroční deflátor výdajů na konečnou spotřebu domácností 2,4 % a deflátor tvorby kapitálu 1,6 %. Celkový deflátor HDP, který činil 1,0 %, byl snižován rychlejším růstem cen dovozu před cenami vývozu.

Růst české ekonomiky byl i nadále provázen růstem zaměstnanosti. Celková zaměstnanost[4] byla oproti předchozímu čtvrtletí o 0,4 % vyšší, meziročněvzrostla o 1,3 %. Vývoj na trhu práce tak i nadále kopíroval růst výkonnosti české ekonomiky.

Zodpovědný vedoucí pracovník:                                       Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz 

Kontaktní osoba:                                                                Tereza Košťáková, tel. 274 052 750, e-mail: tereza.kostakova@czso.cz

Aktuálnost použitých datových zdrojů:                           25. srpna 2017

Časové řady:                                                                       https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr

Internetové stránky RI:                                                       https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další RI:                                               14. listopadu 2017
(Předběžný odhad HDP za 3. čtvrtletí 2017)

 [1] Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dnů. 2. čtvrtletí 2017 mělo meziročně i mezičtvrtletně o 4 pracovní dny méně.

[2] Měřená tvorbou hrubého fixního kapitálu.

[3] Příspěvky k růstu HDP po vyloučení dovozu pro konečné užití.

[4] V pojetí národních účtů.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

St 13:39  Moneta: Očekávaný meziroční růst výsledků za 2Q24 - Odhady výsledků Investiční bankovnictví (Komerční banka)
St 11:56  Důvěra v ekonomiku klesla Moore Czech Republic (Moore Czech Republic)
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688