Středočeský (kr-stredocesky.cz)
Z regionů  |  04.12.2023 15:04:00

Změna jízdních řádů od 10. prosince 2023 v rámci systému PID ve Středočeském kraji

MHD

V souvislosti s celostátní změnou jízdních řádů v neděli 10. prosince 2023 dochází k trvalým změnám jízdních řádů na železnici i na autobusových linkách v rámci systému PID ve Středočeském kraji.

Nejdůležitější změny na železnici v rámci systému PID ve Středočeském kraji

Trať 014 KolínLedečko – změna technologie pořadí vjezdu a odjezdu vlaků v ŽST Ledečko jako následek změny dopravních předpisů Správy železnic, důsledkem je ztráta přestupních vazeb v ŽST Kolín na osobní vlaky ve směru do Prahy.

Trať 093 Kralupy nad VltavouKladno – 31. července, po třinácti měsících, by měla skončit výluka v úseku KladnoBrandýsek a cestující budou moci využívat nové a moderní vybavení zastávky Kladno-město a stanice Kladno-Ostrovec.

Trať 110 úsek SlanýLouny – dochází k omezení počtu objednávaných spojů na 4 páry vlaků denně. Polohy spojů jsou zvlášť pro pracovní dny a víkendy přizpůsobeny časům předpokládané nejvyšší poptávky na přepravu; trasa spěšných vlaků 1495 a 1494 bude zkrácena a pojedou pouze v úseku SlanýPraha, Masarykovo nádraží a zpět.

Trať 124 RakovníkLužná u Rakovníka – Žatec, trať 161 RakovníkBlatno u Jesenice – projekt „Čtyřmezí“ ve spolupráci se sousedními kraji a dopravním svazem obcí ODORAK - navýšení počtu spojů, zlepšení přípojových vazeb v ŽST Rakovník a přizpůsobení časových poloh vybraných spojů potřebám škol a zaměstnavatelů.

V souvislosti s projektem „Čtyřmezí“ došlo také k dohodě na rozšíření tarifních přesahů mezi sousedícími kraji, a tak tarif PID nově zahrnuje úsek Blatno u Jesenice - Žlutice, tarif DÚK úseky Lužná u Rakovníka – RakovníkBlatno u Jesenice a tarif IDPK úseky RakovníkBlatno u Jesenice a Rakovník - Čistá.

Trať: 170 BerounPlzeň – narušení přípojů v Berouně ve směru od Plzně z důvodu dřívějších odjezdů osobních vlaků linky S7 ve směru do Prahy způsobených výlukovými pracemi v úseku KarlštejnBeroun.

Trať 171 PrahaBeroun – dlouhodobé výluky s ohledem na stavbu Karlštejn-Beroun, kde bude možné většinou využívat pouze jednu traťovou kolej. Dále se předpokládá mimořádná změna JŘ v lednu 2024 s tím, že podrobnější informace budou prezentovány dodatečně.

Trať 172 Zadní TřebaňLochovice – ztráta vybraných přípojů v Zadní Třebani ve směru do Berouna z důvodu časového posunu tras vlaků na trati 171 vyplývající z výlukových prací v úseku KarlštejnBeroun.

Trať 173 PrahaRudnáBeroun, 174 BerounRakovník – postupné nasazování nových vozidel řady 847 „RegioFox“.

Trať 200 BerounPísek – ztráta přípojů v Březnici mezi osobními vlaky BerounBlatná a BřezniceProtivín v obou směrech z důvodu snížení rychlosti Správou železnic na několika přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži a tím k prodloužení jízdních dob, které vedly k nutné změně míst pro křižování osobních vlaků s rychlíky.

Trať 210 PrahaČerčany – pro Davli a Skochovice byla prodloužena trasa vlaku v ranní špičce pracovních dnů s příjezdem do Prahy v 9:04.

Trať 230 KolínHavlíčkův Brod – z důvodu posunu tras vlaků dálkové dopravy linek R18 a R19 po dokončení výlukových prací v úseku Ústí nad OrlicíChoceň a pokračující přestavbě ŽST Pardubice dojde ke ztrátě přípojů v ŽST Kolín od osobních vlaků linky S20 z Havlíčkova Brodu.

Kompletní jízdní řády pro období 2023/2024 po jednotlivých tratích (v PDF) naleznete na stránkách Správy železnic (https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad/jizdni-rad-na-rok-2024).

Nasazení nových vozidel v roce 2024

Řada 847 „RegioFox“

 • Dvouvozová dieselová jednotka, maximální rychlost 120 km/h.
 • Od srpna 2023 první vozidla již ve zkušebním provozu, v průběhu I. pololetí 2024 bude k dispozici 10 vozidel.
 • Kapacita 115 míst k sezení, 1. i 2. třída, oddíly pro přepravu kol, kočárků a invalidních vozíků, automatické sčítání cestujících, klimatizace, zásuvky, WiFi.

Řada 640.2 „RegioPanter“

 • Třívozová elektrická jednotka, maximální rychlost 160 km/h.
 • V průběhu II. pololetí roku 2024 se předpokládá dodání prvních jednotek, plné nasazení 22 vozidel následně od 12/2024.
 • Kapacita 234 míst k sezení, 1. i 2. třída, oddíly pro přepravu kol, kočárků a invalidních vozíků, automatické sčítání cestujících, klimatizace, zásuvky, WiFi.

Nejdůležitější změny v autobusové veřejné dopravě v rámci systému PID ve Středočeském kraji

Projekt „Čtyřmezí“

Cílem je nabídnout propojení měst a obcí veřejnou dopravou bez ohledu na krajskou příslušnost a dopravní i tarifní zapojení všech druhů dopravy v integrovaných systémech Středočeského, Ústeckého, Plzeňského a Karlovarského kraje.

Prodloužení linky 305 do Karlových Varů

Linka 305 (PrahaKarlovy Vary) bude prodloužena z obce Lubenec až do Karlových Varů. Linka pojede ze Zličína po dálnici D6 až do zastávky Stochov, Slovanka. Řada obcí ve Středočeském kraji tímto získá zcela nové, dlouhodobě požadované spojení se sousedními kraji. Budou zajištěny garantované návaznosti na linku PID 760 v Hořovičkách, čímž vzniknou s jedním přestupem zcela nová spojení: PrahaPodbořany a RakovníkKarlovy Vary, dále budou zavedeny garantované návaznosti v Lubenci s linkou DÚK 745, bude možné tak využít spojení PrahaValeč a Žatec/PodbořanyKarlovy Vary. V Lubenci bude také možnost přestupu na linky IDPK 345 a IDOK 403. V Bochově pak bude linka navazovat na linku IDOK 409, tím vznikne spojení PrahaToužim. Další návaznosti jsou pak plánovány také v zastávkách Řevničov (linka 600), Nové Strašecí (linky 619, 625) a Stochov, Slovanka (linka 618). Vzhledem ke změně trasy linky bude linka 305 v úseku PrahaNové Strašecí koordinována s linkou 304, u které dojde k drobnému posunu spojů.

Linky IDOK budou v provozu až od 1. 1. 2024. 

Nová linka 417 PrahaMšec nahradí dnešní zastávkovou linku 305

Dále bude zavedena zcela nová linka PID 417 v trase Zličín – Velká DobráDoksyKamenné ŽehroviceTuchloviceStochovRynholecNové StrašecíMšecké ŽehroviceMšec. V úseku Velká DobráStochov tak linka plnohodnotně nahradí současnou trasu linky 305, zároveň dojde k lepší koordinaci s linkou 365 (StochovPraha, Motol), a v úseku StochovNové Strašecí částečně nahradí linku 590, jejíž vybrané spoje skončí již v zastávce Stochov, U Dubu. Linka také propojí Nové Strašecí a Mšec a vznikne tak dlouho požadované přímé spojení těchto obcí. V souvislosti se zavedením linky 417 do Mšece dojde k mírné redukci spojů na lince 586. Tato linka bude zároveň prodloužena o úsek Nově Strašecí – Řevničov, žel. st. – Řevničov a v tomto úseku nahradí linku 583, která bude zcela zrušena.

Nová linka 415 PrahaKadaň nahradí dnešní linku 405

Společně s linkou 305 bude také dále do Ústeckého kraje prodloužena linka 405, která bude zároveň přečíslovaná na linku 415 a pojede v trase PrahaŽatecKadaň. Na trase linky v úseku PrahaŽatec dojde k drobným změnám, linka bude nově obsluhovat např. Lány nebo Velkou Černoc a Měcholupy v Ústeckém kraji. Linka nebude naopak zajíždět do zastávky Stochov, u dubu, kde jí plnohodnotně nahradí linka 417.

Další změny autobusů na Rakovnicku

V oblasti Rakovnicka bude posílena expresní linka 404 v úseku PrahaRakovník, zároveň bude linka nově koordinována s obnovenými vlakovými spoji na železniční trati RakovníkKralovice. V oblasti Rakovnicka dojde také k drobnému posunu nebo změně spojů na linkách 560, 561, 561, 575, 577, 581, 584, 625, 628, 711, 760 a linky IDPK 321. Linka 564 bude zrušena a nahrazena vlakovou linkou S57 a linkou 561, dále bude zrušena linka 585, jejíž spoje budou převedeny na linku 584.

 

Změny jednotlivých autobusových linek PID

Linka 304

 • úpravy spojů v pracovní dny, mírné posílení o víkendu

Linka 305

Linka 404

 • posílení provozu v pracovní dny ráno z Rakovníka do Prahy a celotýdenně odpoledne a večer z Prahy do Rakovníka; 1 pár víkendových spojů je prodloužen o úsek KraloviceNečtiny

Linka 405

 • zrušení linky (nahrazena novou linkou 415)

Linka 415

 • původní linka 405 nová linka s prodloužením o úsek ŽatecKadaň (již mimo tarif PID). V původním úseku PrahaŽatec je mírně posílena v pracovní dny a nově obsluhuje také Lány, Velkou Černoc a Měcholupy.

Linka 417

Linka 560

 • dílčí redukce spojů v odpoledním a večerním provozu v pracovní dny

Linka 561

 • vybrané spoje prodlouženy o úsek ŘeřichyOráčovKolešovice; nové spoje v pracovní dny ráno a dopoledne vedené na území Rakovníka

Linka 563

 • úprava vedení zejména školních spojů v oblasti Milostína a Mutějovic

Linka 564

 • zrušení linky (RakovníkJesenice) a nahrazení vlakovou linkou S57 a autobusovou linkou 561

Linka 573

Linka 577

 • zrušení 1 spoje v pracovní dny dopoledne z Rakovníka do Stochova

Linka 581

 • zrušení 1 spoje v pracovní dny ráno z Rakovníka do Lišan a také 1 ranního spoje z Nového Strašecí do Rakovníka

Linka 583

Linka 584

 • vybrané spoje prodlouženy o úseky MutějoviceNesuchyně a MutějoviceVinařice (náhrada za linku 585); mírné omezení v původní trase, zejména dopoledne a večer; omezené spojení do Mutějovic nahrazeno linkou DÚK 711 a posílenou vlakovou linkou U14

Linka 585

Linka 586

 • prodloužení o úsek Nové StrašecíŘevničov; mírné omezení ve stávající trase, zejména večer (nahrazeno linkou 417)

Linka 590

 • vybrané spoje v pracovní dny ráno a večer jsou zkráceny o úsek StochovNové Strašecí (nahrazeno linkou 417)

Linka 628

 • pro 1 nový pár spojů v pracovní dny zřízeny zastávky Milý a Milý, Bor.

Linka 711 (DÚK)

 • rozšíření obsluhy v Mutějovicích v pracovní dny

Linka 760

 • výrazné posílení linky v trase RakovníkPodbořany zejména v pracovní dny dopoledne a večer a také o víkendu; Zavedení garantovaných přestupů s linkou 305 v Hořovičkách u většiny spojů pro přímé spojení RakovníkKarlovy Vary nebo PrahaPodbořany

 

Optimalizace veřejné autobusové dopravy v oblasti Čáslavska

Linka 707

 • nově jako okružní z Kolína přes Starý Kolín, Kutnou Horu zpět do Kolína

Linka 782

 • zkrácení dojezdových časů do Kutné Hory
 • pro přestupy na vlak nově obsluhuje zastávku Kutná Hora,hlavní nádraží

Linka 783

 • prodloužení z Žehušic přes Bernardov do Kutné Hory
 • pro přestupy na vlak nově obsluhuje zastávku Kutná Hora,hlavní nádraží

Linka 784

Linka 803

Integrace MHD Příbram do systému PID

Integrace přináší cestujícím především možnost výběru výhodnějšího jízdního dokladu pro jejich cestu v městských i regionálních spojích. V autobusech MHD Příbram bude nově možné využít veškeré jízdní doklady dle Tarifu PID, i nadále zde budou platit stávající jízdní doklady dle Tarifu MHD Příbram. Na regionálních linkách PID po území města Příbram budou také nově platit jízdní doklady dle Tarifu MHD Příbram.

Na linkách 482, 517, 754neplatí bezplatná přeprava ani jízdní doklady MHD Příbramnahrané na čipové kartě a nelze pro úhradu jízdného použít elektronickou peněženku. Na těchto linkách je možné zakoupit u řidiče dle místního tarifu MHD Příbram pouze nepřestupní papírový jízdní doklad MHD (18 resp. 9 ) placený v hotovosti či platební (bankovní) kartou. Na ostatních linkách PID bezplatná přeprava MHD Příbram platí, ale pouze na území města Příbram.

Při nástupu do autobusu cestující při odbavení požádá řidiče, jaký tarif chce pro svou cestu použít (MHD nebo PID) a o jaký typ jízdního dokladu má zájem.

Organizace tras a jízdních řádů MHD je nadále v kompetenci města. Dochází ke změně označení linek v rámci číselné řady linek PID.

Linka 501

 • Šachetní – Milínská – Jiráskovy sady – Dubno,učiliště – Bytíz,věznice

Linka 502

 • Brod,obec – Zdaboř – II.poliklinika – Svatá Hora

Linka 503

 • Svatá Hora – Milínská – Zdaboř – Drkolnov – Březové HoryAut.nádr. – Svatá Hora

Linka 505

 • Orlov – Aut.nádr. – II.poliklinika – Lazec – Kozičín

Linka 506

 • Zavržice – Zdaboř – Fialka – II.poliklinika – Aut.nádr. – Koperníkova – Svatá Hora areál

Linka 507

 • Jiráskovy sady – Sázky – Zdaboř – II.poliklinika – Aut.nádr. – Kovohutě – Lhota u Příbramě,točna

Linka 508

 • Svatá Hora – Aut.nádr. – Březové Hory – Drkolnov – Zdaboř – Milínská – Svatá Hora

Linka 565

 • Jiráskovy sady – Sázky – Jesenice

Obce Háje a Dubenec a místní část Příbram-Bytíz jsou nově obsluhovány pouze regionálními linkami PID, především linkou 517. Obslužnost zastávky Bytíz, věznice je zajištěna nově vybranými spoji linky 501.

Obec Dubno je nově obsluhována pouze regionálními linkami PID, především linkou 395.

Místní části Příbram-Jerusalem a Příbram-Jesenice jsou obsluhovány především regionální linkou 500 a vybranými spoji městské linky 565.

Do místní části Příbram-Sázky bude kromě regionální linky 500 zajíždět městská linka 565 a vybranými spoji také linky 501 a 507.

V obslužnosti obcí Lhota u Příbramě a Podlesí a místních částí Příbram-Brod a Příbram-Zavržice nedochází k žádným změnám.

Regionální autobusové linky

Nedochází k žádným zásadním změnám v trasách a jízdních řádech linek. Z důvodu optimalizace provozu regionální a městské hromadné dopravy na území města Příbram, která umožní sjednocení tarifní nabídky pro cestující, dochází pouze k dílčím úpravám:

Linka 517

Linka 531

 • do zastávky Příbram, Zdaboř, Žežická spoje vedeny pouze o víkendech a v pracovní dny pouze vybrané spoje, v pracovní dny ve špičkách jsou spoje zkráceny do zastávky Příbram, archiv a v ostatních obdobích do zastávky Příbram, aut. nádr.

Rozšíření zastávek na znamení

Všechny zastávky v okrese Benešov a dále ve městech Čáslav, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora a Slaný budou nově v režimu na znamení.

Tento způsob úspěšně funguje v okolních evropských zemích i jiných integrovaných systémech v Česku a přináší zvýšení plynulosti a rychlosti dopravy a také zlepšení tepelné pohody ve vozidlech veřejné dopravy. V případě výstupu cestující pouze stiskne tlačítko ve vozidle. Znamení se tak dává pouze při výstupu pomocí tlačítka, při nástupu stačí stát viditelně na zastávce.

 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688