ec.europa.eu (Evropská komise)
Evropská unie  |  13.09.2023 10:23:00

Prejav predsedníčky von der Leyenovej o stave Únie 2023

Prejav predsedníčky von der Leyenovej o stave Únie

SOTEU 2023

Pôvodná verzia prejavu je k dispozícii tu.

OBSTÁŤ V SKÚŠKE DEJÍN

 

ÚVOD – KONAJME DNES, PRIPRAVME SA NA ZAJTRAJŠOK

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

už o menej ako 300 dní sa Európania v našej jedinečnej a neobyčajnej demokracii vyberú k volebným urnám.

Podobne ako pri všetkých voľbách budú mať možnosť zamyslieť sa nad stavom našej Únie a prácou, ktorú odviedli ich zástupcovia.

Bude to však tiež príležitosť rozhodnúť o tom, akú budúcnosť a akú Európu si želajú.

Budú medzi nimi milióny prvovoličov – tí najmladší sa narodili v roku 2008.

Za plentou budú myslieť na všetko, na čom im záleží.

Pomyslia na vojnu, ktorá zúri na našich hraniciach.

Alebo na zhubné dôsledky klimatickej zmeny.

Na to, ako umelá inteligencia ovplyvní ich životy.

Na svoje šance získať v nasledujúcich rokoch bývanie alebo prácu.

Naša Únia dnes zhmotňuje víziu ľudí, ktorí po druhej svetovej vojne snívali o lepšej budúcnosti. 

Budúcnosti, v ktorej únia národov, demokracií a ľudí spolunažíva v spoločnom mieri a prosperite.

Oni verili, že Európa je tou správnou odpoveďou v skúške dejín.

Keď sa rozprávam s novou generáciou mladých ľudí, vidím tú istú víziu lepšej budúcnosti.

Rovnakú naliehavú túžbu vybudovať niečo lepšie.

Rovnaké presvedčenie, že vo svete neistoty musí Európa opäť raz obstáť v skúške dejín.

A práve o to sa musíme zasadiť spoločne.

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

všetko sa začína získaním si dôvery Európanov, že dokážeme reagovať na ich želania a obavy.

V nasledujúcich 300 dňoch musíme dokončiť prácu, ktorou nás poverili.

Chcem sa poďakovať tomuto Parlamentu za rozhodné vedenie pri jednej z najambicióznejších transformácií, na ktoré sa Únia kedy podujala.

Viem, že ste podaktorí pochybovali, keď som v roku 2019 vystúpila pred vami s programom zelenej, digitálnej a geopolitickej Európy.

To bolo ešte pred tým, ako globálna pandémia a brutálna vojna na európskej pôde obrátili svet hore nohami.

Ale pozrite sa, kde je Európa dnes.

Zrodila sa geopolitická únia, ktorá podporuje Ukrajinu, postavila sa ruskej agresii, reaguje na asertívnu Čínu a investuje do partnerstiev.

Máme Európsku zelenú dohodu, ktorá je ústredným prvkom nášho hospodárstva a vyjadruje bezprecedentné ambície.

Nastúpili sme na cestu digitálnej transformácie a stali sme sa svetovými priekopníkmi v oblasti práv na internete.

Máme historicky významný nástroj obnovy NextGenerationEU, ktorý poskytuje 800 miliárd eur na investície a reformy a vytvára dôstojné pracovné miesta pre dnešok aj pre budúcnosť.

Položili sme základyzdravotnej únie a pomohli sme tak zaočkovať celý kontinent, ako aj veľké časti sveta.

Začali sme pracovať na väčšej nezávislosti v kritických odvetviach, ako sú energetika, čipy alebo suroviny.

Chcela by som vám poďakovať aj za prelomovú a priekopnícku prácu, ktorú sme vykonali v oblasti rodovej rovnosti.

Pre mňa ako ženu to veľa znamená.

Dokončili sme agendu, o ktorej si mnohí mysleli, že je navždy zablokovaná, napríklad smernicu o zastúpení žien vo vrcholových orgánoch a historické pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru.

Smernicou o transparentnosti odmeňovania sme právne ukotvili základnú zásadu, že za rovnakú prácu patrí rovnaká odmena.

Neexistuje jediný argument, prečo by žena mala byť platená za rovnaký druh práce horšie ako muž.

Naše úsilie sa však ani zďaleka nekončí a spoločne musíme ďalej presadzovať pokrok.

Viem, že tento Parlament podporuje náš návrh týkajúci sa boja proti násiliu na ženách.

Aj v tomto prípade by som chcela právne ukotviť ďalšiu základnú zásadu: nie znamená nie.

Skutočná rovnosť nemôže existovať bez ochrany pred násilím. 

 

Vďaka tomuto Parlamentu, členským štátom a môjmu tímu komisárov sme naplnili viac ako 90 % politických usmernení, ktoré som predstavila v roku 2019.

Spoločne sme ukázali, že keď je Európa odvážna, dokáže veľké veci.

Naša práca sa však ani zďaleka nekončí, takže držme spolu.

Konajme dnes a pripravujme sa na zajtrajšok.

 

EURÓPSKA ZELENÁ DOHODA

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

pred štyrmi rokmi bola našou odpoveďou v skúške dejín Európska zelená dohoda. 

Tohtoročné leto – najhorúcejšie leto v Európe v histórii meraní – nám to bolestivo pripomenulo.

Grécko a Španielsko zasiahli ničivé prírodné požiare a o niekoľko týždňov neskôr prišli ničivé povodne.

Od Slovinska po Bulharsko a po celej Únii sme videli chaos a spúšť po extrémnych poveternostných javoch.

Takto vyzerá rozpálená planéta.

Európska zelená dohoda vznikla z tejto potreby chrániť našu planétu.

Dohoda však bola koncipovaná aj ako príležitosť udržať si prosperitu v budúcnosti.

Tento mandát sme začali stanovením dlhodobej perspektívy prostredníctvom právneho predpisu v oblasti klímy a cieľa do roku 2050.

Program v oblasti klímy sme pretavili na hospodársky program.

Vyslali sme tým jasný signál pre smerovanie investícií a inovácií.

V krátkodobom horizonte už vidíme výsledky tejto stratégie rastu.

Európsky priemysel každým dňom ukazuje, že je pripravený zvládnuť túto transformáciu.

Dokazuje, že modernizácia a dekarbonizácia môžu ísť ruka v ruke.

Za posledných päť rokov sa počet ekologických oceliarní v EÚ zvýšil z nuly na 38.

V súčasnosti priťahujeme viac investícií do čistého vodíka ako USA a Čína dohromady.

Zajtra budem v Dánsku a spoločne s predsedníčkou vlády Mette Frederiksenovou si takúto inováciu pozrieme na vlastné oči.

Slávnostne spustíme na vodu prvú kontajnerovú loď poháňanú čistým metanolom vyrobeným pomocou slnečnej energie.

Takto rázne Európa reaguje na zmenu klímy.

Európska zelená dohoda poskytuje potrebný rámec, stimuly a investície – riešenia však vyvíjajú ľudia, vynálezcovia a inžinieri.

Práve preto, vážené poslankyne, vážení poslanci,

keď teraz vstupujeme do ďalšej fázy Európskej zelenej dohody, jedna vec sa nikdy nezmení. 

Naďalej budeme podporovať európsky priemysel prechádzajúci touto transformáciou.

Začali sme balíkom opatrení – od aktu o emisne neutrálnom priemysle až po akt o kritických surovinách.

V priemyselnej stratégii skúmame riziká a potreby každého ekosystému v rámci tejto transformácie.

Túto prácu treba dokončiť.

Musíme vypracovať prístup pre každý priemyselný ekosystém.

Počínajúc od tohto mesiaca preto budeme viesť s priemyslom rad dialógov o prechode na čistú energiu.

Hlavným cieľom bude podporiť každé odvetvie, aby si vytvorilo svoj obchodný model dekarbonizácie priemyslu.

Sme totiž presvedčení, že táto transformácia má zásadný význam pre našu budúcu konkurencieschopnosť v Európe.

Zároveň tu však ide aj o ľudí a ich súčasné pracovné miesta.

Odvetvie veternej energie je napríklad európskym príbehom úspechu.

V súčasnosti však čelí neobvyklej kombinácii problémov.

V úzkej spolupráci s priemyslom a členskými štátmi preto predložíme balík európskych predpisov o veternej energii.

Ešte viac urýchlime proces udeľovania povolení.

Zlepšíme systémy aukcií v celej EÚ.

Zameriame sa na zručnosti, prístup k financovaniu a stabilné dodávateľské reťazce.

Nejde však o jeden sektor; záber je širší.

Od vetra po oceľ, od batérií až po elektrické vozidlá – naše ambície sú nad slnko jasnejšie: budúcnosť odvetvia čistých technológií sa musí písať v Európe.

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

aj toto ukazuje, že pokiaľ ide o Európsku zelenú dohodu:

nemeníme kurz;

nepoľavujeme v ambíciách;

držíme sa našej stratégie rastu.

Zároveň sa vždy budeme usilovať o spravodlivú transformáciu!

Výsledkom budú férové podmienky pre budúce generácie – život na zdravej planéte.

A tiež férový postup pre všetkých ľudí zasiahnutých transformáciou – s dôstojnými pracovnými miestami a čestným prísľubom, že sa na nikoho nezabudne.

Veď si len pomyslime na pracovné miesta vo výrobe a konkurencieschopnosť – tému, o ktorej dnes veľa diskutujeme.

Naše priemyselné a technologické spoločnosti majú rady konkurenciu.

Vedia, že globálna hospodárska súťaž prospieva podnikaniu.

Že vytvára a chráni dobré pracovné miesta v Európe.

Hospodárska súťaž je však skutočná len vtedy, ak je spravodlivá.

Príliš často sa stáva, že naše spoločnosti sú vylúčené zo zahraničných trhov alebo ich zničia predátorské praktiky.

Často ich cenami prebijú konkurenti, ktorí čerpajú obrovské štátne dotácie.

Nezabúdame na to, ako čínske nekalé obchodné praktiky zasiahli náš solárny priemysel.

Výrazne subvencovaní čínski konkurenti vytlačili z trhu mnohé mladé podniky.

Priekopnícke spoločnosti išli do konkurzu.

Sľubné talenty odišli hľadať šťastie v zahraničí.

Práve preto je taká dôležitá spravodlivosť v globálnom hospodárstve, lebo ovplyvňuje životy a živobytie ľudí.

Závisia od nej celé priemyselné odvetvia a komunity.

Preto musíme jasne vidieť riziká, ktorým čelíme.

Vezmime si odvetvie elektrických vozidiel.

Ide o kľúčové odvetvie pre zelenú ekonomiku s obrovským potenciálom pre Európu.

Svetové trhy však zaplavili lacnejšie elektrické autá z Číny.

Ich cena je umelo držaná na nízkych úrovniach vďaka obrovským štátnym dotáciám.

Deformuje to náš trh.

Neakceptujeme to zvnútra, nebudeme to preto akceptovať ani zvonka.

Dnes teda môžem oznámiť, že Komisia začína antisubvenčné prešetrovanie týkajúce sa elektrických vozidiel z Číny.

Európa je otvorená pre hospodársku súťaž, nie však pre preteky ku dnu.

 

Proti nekalým praktikám sa musíme brániť.

Rovnako je však nevyhnutné zachovať otvorené komunikačné linky a dialóg s Čínou.

Existujú totiž aj také témy, pri ktorých môžeme a musíme spolupracovať.

Znižovať riziko, nepretínať väzby – tento prístup budem zastávať voči čínskemu vedeniu na samite EÚ – Čína, ktorý sa uskutoční neskôr v tomto roku.

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

v Európskej únii sme hrdí na našu kultúrnu rozmanitosť.

Sme Európou regiónov s mimoriadnou rozmanitosťou jazykov, hudby, umenia, tradícií, remesiel a kulinárskych špecialít.

Sme aj Európou jedinečnej biologickej rozmanitosti.

Približne 6 500 druhov sa vyskytuje iba v Európe.

Na severe Európy sa nachádza svetové prírodné dedičstvo – Waddenské more. Ide o jedinečný priestor, ktorý je domovom vzácnych druhov živočíchov a rastlín, a je životne dôležitý pre milióny sťahovavých vtákov.

Spolu s Baltským morom tak máme najväčšiu plochu brakickej vody na svete. 

Smerom na juh sa vyskytujú európske nížiny, ktorých ráz vytvorili a stále tvoria veľké močiare a mokrade.

Tieto regióny sú dôležitými spojencami v boji proti postupujúcej zmene klímy.

Chránené močiare a mokrade viažu veľké množstvá skleníkových plynov, zaisťujú regionálne kolobehy vody a sú domovom jedinečnej biodiverzity.

Európa je takisto bohatá na lesy.

Od hustých ihličnatých lesov na severe a východe cez posledné pralesy tvorené dubmi a bukmi v strednej Európe až po lesy korkových dubov na juhu Európy – všetky tieto lesy sú naše nenahraditeľné zdroje.

Viažu uhlík, poskytujú nám drevo a iné produkty, vytvárajú úrodnú pôdu a filtrujú vzduch a vodu.

Biodiverzita a ekosystémové službypre všetkých ľudí v Európe životne dôležité. 

Strata tejto prírody ničí nielen živobytie ľudí, ale oberá ich aj o pocitdomoviny. 

Prírodu musíme chrániť.

Zároveň musíme dnes a aj do budúcnosti zaistiť, aby naše zásobovanie potravinami prebiehalo v súlade s prírodou a v prírode.

Chcela by som dnes vyjadriť svoje uznanie našim poľnohospodárom a poďakovať sa im za to, že nám každodenne dodávajú potraviny.

Zdravé potravinypre nás v Európe je táto úloha odvetvia poľnohospodárstva základom našej agrárnej politiky.

Dôležitá je pre nás aj sebestačnosť v zásobovaní potravinami.

A túto úlohu plnia naši poľnohospodári.

Nejde o samozrejmosť, pretože na ich prácu a ich príjmy majú stále väčší dosah následky ruskej agresie voči Ukrajine, zmena klímy sprevádzaná obdobiami sucha, lesnými požiarmi a povodňami a pribúdajúce nové povinnosti.

Na to nesmieme zabúdať.

Mnohí sa už dnes zasadzujú za budovanie udržateľného poľnohospodárstva.

V spolupráci s mužmi a ženami pracujúcimi v poľnohospodárstve musíme tieto nové výzvy zvládnuť.

Len tak môžeme aj do budúcna zaistiť našu potravinovú bezpečnosť.

Potrebujeme viac dialógu a menej polarizácie.

Z tohto dôvodu chceme v rámci EÚ začať strategický dialóg o budúcnosti poľnohospodárstva.

Som a budem aj naďalej presvedčená o tom, že poľnohospodárstvo a ochrana prírody môžu ísť ruka v ruke.

Potrebujeme jedno aj druhé.

 

HOSPODÁRSTVO, SOCIÁLNE ZÁLEŽITOSTI A KONKURENCIESCHOPNOSŤ

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

ústrednou témou súčasného mandátu je

spravodlivá transformácia pre poľnohospodárov, rodiny a priemysel.

Vzhľadom na vážne hospodárske ťažkosti, ktorým čelíme, jej význam ešte vzrástol.

Očakávam, že v budúcom roku bude náš priemysel čeliť trom hlavným hospodárskym výzvam – nedostatku pracovných síl a zručností, inflácii a potrebe uľahčiť podnikanie našim podnikom.

Prvá z týchto výziev sa týka nášho trhu práce.

Nezabudli sme na prvé dni globálnej pandémie.

Mnohí vtedy predpovedali, že nastane nová vlna masovej nezamestnanosti pripomínajúca krízu z 30. rokov.

Podarilo sa nám zaistiť, aby sa táto predpoveď nenaplnila.

Vďaka nástroju SURE, ktorý predstavuje vôbec prvú európsku iniciatívu týkajúcu sa režimov skráteného pracovného času, sme zachránili 40 miliónov pracovných miest.

Takto vyzerá európske sociálne trhové hospodárstvo v praxi.

Môžeme byť naň hrdí.

Vďaka nástroju NextGenerationEU sme následne okamžite naštartovali naše hospodárstvo.

A dnes vidíme výsledky.

Európa sa blíži k dosiahnutiu plnej zamestnanosti.

Namiesto miliónov ľudí hľadajúcich prácu sa dnes hľadajú ľudia potrební na obsadenie pracovných miest.

Nielen tu, ale aj vo všetkých hlavných svetových ekonomikách je zjavný rekordne vysoký nedostatok pracovných síl a zručností.

74 % malých a stredných podnikov priznáva, že čelí nedostatku zručností.

Európske reštaurácie a bary majú počas vrcholiacej turistickej sezóny skrátené otváracie hodiny, pretože nevedia nájsť personál.

Z dôvodu nedostatku zdravotných sestier sú nemocnice nútené odkladať zákroky.

Dve tretiny európskych spoločností hľadajú odborníkov v oblasti IT.

Popritom majú milióny rodičov, väčšinou matiek, v dôsledku nefunkčného systému starostlivosti o deti problém zosúladiť pracovné povinnosti s rodinným životom.

8 miliónov mladých ľudí nie je zamestnaných ani v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy,

a tak sú nútení odložiť svoje sny na neskôr a žiť v „núdzovom režime“.

Táto situácia nespôsobuje problémy iba jednotlivcom,

ide aj o jednu z najvýznamnejších prekážok našej konkurencieschopnosti.

Nedostatok pracovných síl totiž brzdí inovačnú kapacitu, rast a prosperitu.

Musíme preto zlepšiť prístup na trh práce,

a to predovšetkým pre mladých ľudí a ženy.

Zároveň potrebujeme kvalifikovanú migráciu.

Okrem toho musíme reagovať na zásadné technologické, spoločenské a demografické zmeny.

V tejto súvislosti by sme mali čerpať z expertízy podnikov a odborových zväzov, našich partnerov v oblasti kolektívneho vyjednávania.

Od stretnutia vo Val Duchesse usporiadaného Jacquesom Delorsom, na ktorom sa zrodil európsky sociálny dialóg, uplynulo už takmer štyridsať rokov.

Úniu dneška odvtedy formujú sociálni partneri, ktorí tak zabezpečujú pokrok a prosperitu pre milióny ľudí.

A keďže sa svet okolo nás mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým, sociálni partneri musia v našej budúcnosti opäť zohrávať rozhodujúcu úlohu.

Spoločne sa musíme zamerať na problémy, ktorým čelí trh práce – od nedostatku zručností a pracovnej sily až po nové výzvy, ktoré prináša umelá inteligencia.

Preto spolu s budúcoročným belgickým predsedníctvom zvoláme nový samit sociálnych partnerov, ktorý sa opäť uskutoční vo Val Duchesse.

Budúcnosť Európy budeme formovať spolu s našimi sociálnymi partnermi a s ich pomocou. 

 

Druhou hlavnou hospodárskou výzvou je pretrvávajúca vysoká inflácia.

Christine Lagardeová a Európska centrálna banka sa intenzívne usilujú udržať infláciu pod kontrolou.

Vieme, že návrat k strednodobému cieľu ECB si vyžiada určitý čas.

Dobrou správou je, že Európe sa začalo dariť v znižovaní cien energie.

Nezabudli sme na to, ako Putin zámerne využil plyn ako zbraň a ako to vyvolalo strach z výpadku energie a energetickej krízy podobnej tej zo 70. rokov minulého storočia.

Mnohí sa domnievali, že nebudeme mať dostatok energie na prekonanie zimy.

No zvládli sme to.

Pretože sme zostali jednotní – združili sme náš dopyt a energiu nakupovali spoločne.

A súčasne sme, na rozdiel od krízy v 70. rokoch, túto krízu využili na masívne investície do obnoviteľných zdrojov energie a na urýchlenie prechodu na čistú energiu.

Kritickú masu Európy sme využili na zníženie cien a zabezpečenie našich dodávok.

Pred rokom predstavovala v Európe cena za MWh plynu viac ako 300 eur. Dnes je to okolo 35.

Musíme teda preskúmať, ako môžeme tento úspešný model uplatniť aj v ďalších oblastiach, ako sú kritické suroviny či čistý vodík.

 

Treťou výzvou pre európske spoločnosti je uľahčenie podnikania.

Malé podniky nemajú kapacitu plniť zložité administratívne povinnosti,

alebo ich v činnosti brzdia zdĺhavé procesy.

Často to znamená, že čas, ktorý majú, nedokážu dostatočne využiť, a prichádzajú tak o príležitosti na rast.

Preto do konca roka vymenujeme vyslanca EÚ pre MSP, ktorý sa bude zodpovedať priamo mne.

Chceme sa dozvedieť priamo od malých a stredných podnikov, s akými každodennými problémami sa stretávajú.

V prípade každého nového právneho predpisu vykonávame prostredníctvom nezávislej radykontrolu konkurencieschopnosti.

Na budúci mesiac predložíme prvé legislatívne návrhy, ktorých cieľom je znížiť množstvo oznamovacích povinností na európskej úrovni o 25 %.

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

buďme k sebe úprimní: nebude to jednoduché.

Budeme potrebovať vašu podporu,

pretože ide o spoločné úsilie všetkých európskych inštitúcií.

Zároveň bude potrebné, aby sme v záujme dosiahnutia 25 % zníženia aj na vnútroštátnej úrovni spolupracovali s členskými štátmi.

Nastal čas uľahčiť podnikanie v Európe!

 

Európske spoločnosti však na inovácie, vývoj a výrobu potrebujú aj prístup ku kľúčovým technológiám.

Ako zdôraznili lídri vo Versailles, ide o otázku európskej suverenity.

Zachovanie európskej konkurenčnej výhody v oblasti kritických a vznikajúcich technológií je imperatívom hospodárskej a národnej bezpečnosti.

Táto európska priemyselná politika si okrem toho vyžaduje spoločné európske financovanie.

Preto sme v rámci nášho návrhu na preskúmanie rozpočtu navrhli Platformu strategických technológií pre Európu.

Pomocou tejto platformy dokážeme posilniť a usmerniť finančné prostriedky EÚ a zároveň maximalizovať ich potenciál s cieľom investovať do všetkých oblastí počnúc mikroelektronikou až po kvantovú výpočtovú techniku či umelú inteligenciu, 

od biotechnológií po čisté technológie.

Naše spoločnosti túto podporu potrebujú teraz, a preto Vás naliehavo žiadam o rýchlu dohodu o našom návrhu rozpočtu.

Viem, že sa na Parlament môžem spoľahnúť.

Ďalšie výzvy sa vynárajú v súvislosti s konkurencieschopnosťou.

V globálnych dodávateľských reťazcoch sme zaznamenali reálne prekážky, a to aj v dôsledku zámerných politík iných krajín.

Stačí si spomenúť na vývozné obmedzenia, ktoré Čína zaviedla na gálium a germánium. Ide o kovy, ktoré sú nevyhnutné pre výrobu tovaru, ako sú polovodiče a solárne panely.

To dokazuje, aké je pre Európu dôležité zvýšiť hospodársku bezpečnosť

odstránením rizík, a nie prerušením väzieb.

Som veľmi hrdá na to, že táto myšlienka si získala širokú podporu kľúčových partnerov

od Austrálie po Japonsko či Spojené štáty

a spolupracovať s nami chcú mnohé ďalšie krajiny po celom svete. 

Mnohé z nich sú až príliš závislé od jediného dodávateľa kritických nerastných surovín.

Iné, počnúc Latinskou Amerikou až po Afriku, chcú rozvíjať miestne priemyselné odvetvia spracovania a rafinácie namiesto toho, aby svoje zdroje len jednoducho vyvážali do zahraničia.

Preto neskôr v tomto roku zvoláme prvé zasadnutie nášho nového klubu pre kritické suroviny.

Zároveň budeme naďalej podporovať otvorený a spravodlivý obchod.

Doteraz sme uzavreli nové dohody o voľnom obchode s Čile, Novým Zélandom a Keňou.

Dohody s Austráliou, Mexikom a Spoločným juhoamerickým trhom by sme sa mali usilovať finalizovať do konca tohto roku.

Onedlho po tom by mali nasledovať dohody s Indiou a Indonéziou.

Inteligentný obchod prináša dobré pracovné miesta a prosperitu.

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

Tieto tri výzvy, ktoré sa týkajú nedostatku pracovnej sily, inflácie a podnikateľského prostredia, sa vynárajú v čase, keď priemysel zároveň žiadame o to, aby bol lídrom v oblasti prechodu na čistú energiu.

Musíme teda hľadieť ďalej do budúcnosti a zadefinovať pri tom, ako si zachováme našu konkurencieschopnosť.

Preto som požiadala Maria Draghiho, jedného z popredných európskych ekonómov, aby vypracoval správu o budúcnosti európskej konkurencieschopnosti.

Pretože Európa urobí všetko, čo je v jej silách, aby si udržala svoju konkurenčnú výhodu.

 

DIGITÁLNA OBLASŤ A UMELÁ INTELIGENCIA

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

videli sme, aké dôležité sú digitálne technológie pre uľahčenie podnikania a života.

Svedčí o tom aj to, že sme v rámci nástroja NextGenerationEU výrazne prekročilicieľ 20 % investícií do digitálnych projektov.

Členské štáty využili tieto investície na digitalizáciu svojich systémov zdravotnej starostlivosti, justičných systémov alebo dopravných sietí.

Európa bola zároveň lídrom pri riadení rizík digitálneho sveta. 

Internet sa zrodil ako nástroj na výmenu poznatkov, otváranie myslí a spájanie ľudí.

Priniesol však aj vážne výzvy.

Dezinformácie, šírenie škodlivého obsahu, riziká týkajúce sa súkromia našich údajov.

To všetko viedlo k nedostatku dôvery a porušovaniu základných práv. 

V reakcii na to sa Európa stala celosvetovým priekopníkom v oblasti práv občanov v digitálnom svete.

Akt o digitálnych službách a akt o digitálnych trhoch vytvárajú bezpečnejší digitálny priestor, v ktorom sú chránené základné práva.

Zároveň zabezpečujú spravodlivosť a jasne vymedzenú zodpovednosť veľkých technologických spoločností.

Ide o historický úspech – a mali by sme naň byť hrdí.

To isté by malo platiť pri umelej inteligencii.

Zlepší zdravotnú starostlivosť, zvýši produktivitu a bude riešiť zmenu klímy.

Nemali by sme však podceňovať reálne existujúce hrozby.

Stovky popredných vývojárov umelej inteligencie, akademických pracovníkov a odborníkov nás nedávno varovali:

„Zmierňovanie rizika nášho zániku spôsobeného umelou inteligenciou by malo byť globálnou prioritou spolu s inými spoločenskými rizikami, ako sú pandémie a jadrová vojna.“

Umelá inteligencia je všeobecná technológia, ktorá je prístupná a výkonná a ktorú možno prispôsobiť na širokú škálu použití – civilných aj vojenských.

Napreduje rýchlejšie, ako predpokladali dokonca aj jej vývojári.

To znamená, že máme stále menší priestor na to, aby sme zaistili zodpovedné využívanie tejto technológie.

Som presvedčená, že Európa by spolu s partnermi mala stáť na čele nového globálneho rámca pre umelú inteligenciu založeného na troch pilieroch: bezpečnostných mechanizmoch, riadení a usmerňovaní inovácií.

Po prvé, bezpečnostné mechanizmy.

Našou najvyššou prioritou je zabezpečiť, aby sa umelá inteligencia vyvíjala transparentným a zodpovedným spôsobom sústredeným na človeka. 

Preto som sa vo svojich politických usmerneniach zaviazala počas prvých 100 dní definovať legislatívny prístup.

Predložili sme akt o umelej inteligenciiprvýkomplexný predpis o umelej inteligencii na svete podporujúci inovácie.

Chcem sa poďakovať Parlamentu a Rade za neúnavnú prácu na tomto prelomovom právnom predpise.

Náš akt o umelej inteligencii je už dnes vzorom pre celý svet.

Teraz sa musíme zamerať na čo najskoršie prijatie pravidiel a prejsť na ich vykonávanie.

 

Druhým pilierom je riadenie.

Momentálne budujeme základy jednotného systému riadenia v Európe.

Mali by sme však spojiť sily aj s našimi partnermi, aby sme zabezpečili globálny prístup k chápaniu vplyvu umelej inteligencie v našej spoločnosti.

Spomeňte si na neoceniteľný prínos Medzivládneho panelu o zmene klímy – globálneho panelu, ktorý tvorcom politík poskytuje najnovšie vedecké poznatky.

Som presvedčená, že podobný orgán potrebujeme aj pre umelú inteligenciu – vzhľadom na jej riziká a prínosy pre ľudstvo. 

Mali by v ňom byť zastúpení vedci, technologické spoločnosti a nezávislí odborníci.

Umožní nám to prijímať rýchle a globálne koordinované kroky a pokračovať v práci započatej v rámci hirošimského procesu a iných iniciatív.

Tretí pilier predstavuje zodpovedné usmerňovanie inovácií.

Vďaka našim investíciám v posledných rokoch sa Európa stala lídrom v oblasti superpočítačov – sú u nás tri z piatich najvýkonnejších superpočítačov na svete.

To musíme využiť.

Preto dnes môžem ohlásiť novú iniciatívu na sprístupnenie našich vysokovýkonných počítačov startupom v oblasti umelej inteligencie, aby mohli trénovať svoje modely.

Bude to však len časť našej práce pri usmerňovaní inovácií.

Potrebujeme otvorený dialóg s tými, ktorí umelú inteligenciu vyvíjajú a zavádzajú.

V Spojených štátoch sa to už deje – sedem veľkých technologických spoločností sa dohodlo na dobrovoľných pravidlách v oblasti bezpečnosti, ochrany a dôvery. 

U nás sa to deje tiež – budeme spolupracovať so spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti umelej inteligencie na tom, aby sa dobrovoľne zaviazali dodržiavať zásady aktu o umelej inteligenciiešte pred tým, než nadobudne účinnosť.

Teraz by sme mali spojiť všetky tieto činnosti a zaviesť minimálne globálne štandardy pre bezpečné a etické používanie umelej inteligencie.

 

SVET, MIGRÁCIA A BEZPEČNOSŤ

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

keď som tu stála pred štyrmi rokmi, povedala som, že ak budeme jednotní vnútri, žiadny vonkajší vplyv nás nerozdelí.

To bola myšlienka, ktorá viedla k vzniku geopolitickej Komisie.

Vďaka nášmu prístupu Tím Európa sme konali strategickejšie, asertívnejšie a jednotnejšie.

Je to dôležitejšie než kedykoľvek predtým.

Trhá nám srdce, keď vidíme obrovské straty na životoch v Líbyi a Maroku po živelných povodniach a zemetrasení.

Európa bude vždy pripravená poskytnúť takú podporu, aká je v našich silách.

Alebo si spomeňte na región Sahel, ktorý je jednou z najchudobnejších, ale zároveň aj demograficky najrýchlejšie rastúcich oblastí.

V dôsledku série vojenských prevratov sa tento región bude v nasledujúcich rokoch ešte viac destabilizovať.

Rusko tento chaos ovplyvňuje a zároveň z neho ťaží.

Táto oblasť sa stala živnou pôdou pre nárast terorizmu.

To sa priamo týka Európy – našej bezpečnosti a prosperity.

Preto musíme vo vzťahu k Afrike preukázať rovnaké spoločné odhodlanie, ako sme preukázali voči Ukrajine. 

Musíme sa zamerať na spoluprácu s legitímnymi vládami a regionálnymi organizáciami.

Musíme rozvíjať vzájomne prospešné partnerstvo, ktoré sa zameria na spoločné problémy Európy a Afriky.

Preto budeme spolu s vysokým predstaviteľom Borrellom pracovať na novom strategickom prístupe, aby sme ho mohli posunúť vpred na ďalšom samite EÚ a Africkej únie. 

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

dejiny sú v pohybe.

Rusko vedie totálnu vojnu proti základným zásadám Charty OSN.

To vyvolalo značné obavy v krajinách od Strednej Ázie po indicko-tichomorský región.

Sú znepokojené, že vo svete, kde sa nedodržiavajú zákony, ich môže čakať rovnaký osud ako Ukrajinu.

Je zrejmý pokus niektorých krajín vrátiť sa k uvažovaniu v rámci blokov, ktoré sa snažia izolovať a ovplyvňovať krajiny ležiace medzi nimi.

Toto zmýšľanie prichádza v čase, keď sú mnohé rozvíjajúce sa ekonomiky hlboko znepokojené tým, ako inštitúcie a globalizácia pracujú v ich prospech.

Tieto obavy sú legitímne.

Tieto rozvíjajúce sa ekonomiky sú so svojimi obyvateľmi a prírodnými zdrojmi dôležitými spojencami pri budovaní čistejšieho, bezpečnejšieho a prosperujúcejšieho sveta.

Európa bude s nimi vždy spolupracovať na reforme a zlepšovaní medzinárodného systému.

Chceme stáť na čele snáh o vytvorenie spravodlivejšieho poriadku založeného na pravidlách a o zaistenie rovnomernejšieho rozdeľovania.

Bude to tiež znamenať prehĺbenie našich vzťahov s novými a starými partnermi.

Ponuka Európy prostredníctvom stratégie Global Gateway je skutočne jedinečná.

Stratégia Global Gateway je transparentnejšia, udržateľnejšia a ekonomicky atraktívnejšia.

Len minulý týždeň som bola v Naí Dillí, kde som podpísala najambicióznejší projekt našej generácie.

Hospodársky koridor India – Blízky východ – Európa.

Bude to doteraz najpriamejšie prepojenie medzi Indiou, Perzským zálivom a Európou: prostredníctvom železničného spojenia, vďaka ktorému sa obchod medzi Indiou a Európou zrýchli o 40 %.

Prostredníctvom elektrického kábla a potrubia pre čistý vodík, ktorými sa podporí obchod s čistou energiou medzi Áziou, Blízkym východom a Európou.

Prostredníctvom vysokorýchlostného dátového kábla, ktorým sa prepoja niektoré z najinovatívnejších digitálnych ekosystémov na svete a vytvoria sa obchodné príležitosti po celej jeho dĺžke.

Ide o najmodernejšie prepojenia pre svet zajtrajška.

Rýchlejšie, kratšie, čistejšie.

Global Gateway prináša skutočnú zmenu.

Videla som to v Latinskej Amerike, juhovýchodnej Ázii a v celej Afrike – od budovania miestneho vodíkového hospodárstva s Namíbiou a Keňou až po digitálne hospodárstvo s Filipínami.

Sú to investície do hospodárstva našich partnerov.

Sú to investície do prosperity a bezpečnosti Európy v rýchlo meniacom sa svete.

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

konflikty, zmena klímy a nestabilita každodenne nútia ľudí hľadať útočisko mimo svojho domova.

Vždy som bola pevne presvedčená, že migrácia musí byť riadená.

To si vyžaduje trpezlivosť.

Dlhodobé úsilie vyvíjané spolu s našimi partnermi.

Predovšetkým však jednotu v rámci našej Únie.

V tomto duchu sa nesie aj Nový pakt o migrácii a azyle.

Keď som nastúpila do funkcie, zdalo sa, že kompromis v tejto oblasti je v nedohľadne.

Vďaka paktu sme však dosiahli novú rovnováhu.

Rovnováhu medzi ochranou hraníc a ochranou jednotlivcov.

Medzi zvrchovanosťou a solidaritou.

Medzi bezpečnosťou a ľudskosťou.

Vypočuli sme si všetky členské štáty,

preskúmali sme všetky migračné trasy

a pretavili sme myšlienky paktu do praktických riešení.

Na hybridný útok Bieloruska sme reagovali rýchlo a jednotne.

Úzko sme spolupracovali s partnermi zo západného Balkánu a obmedzili sme neregulárne toky.

S Tuniskom sme podpísali dohodu o partnerstve, ktorá prináša vzájomné výhody nad rámec migrácie – od vzdelávania a odborných zručností až po oblasti energetiky a bezpečnosti.

Teraz chceme pracovať na podobných dohodách s ďalšími krajinami.

Posilnili sme ochranu hraníc.

Agentúry Európskej únie zintenzívnili spoluprácu s členskými štátmi.

Chcem sa poďakovať najmä Bulharsku a Rumunsku za to, že ukázali cestu ostatným, pričom spropagovali osvedčené postupy v oblasti azylu a návratu.

Dokázali nám to: Bulharsko a Rumunsko sú súčasťou nášho schengenského priestoru.

Už nečakajme a nechajme ich doň vstúpiť!

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

naša práca v oblasti migrácie je založená na presvedčení, že jednotu máme na dosah.

Dohoda o pakte je reálnejšia než kedykoľvek predtým.

Parlament a Rada majú historickú príležitosť ju úspešne dokončiť.

Ukážme, že Európa dokáže riadiť migráciu účinne a s pochopením.

Dotiahnime túto prácu do konca!

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

uvedomujeme si, že migrácia si vyžaduje sústavné úsilie.

Azda nikde to neplatí viac ako v boji proti prevádzačom.

Svojimi klamstvami lákajú zúfalých ľudí,

ktorých potom pošlú na smrteľne nebezpečnú cestu cez púšť alebo nalodia na člny, ktoré nie sú schopné plavby po mori.

Spôsob, akým títo prevádzači fungujú, sa neustále vyvíja.

Naše právne predpisy v tejto oblasti sú však viac než dvadsať rokov staré a naliehavo ich treba aktualizovať.

Preto potrebujeme nové právne predpisy a novú štruktúru riadenia.

Potrebujeme zintenzívniť presadzovanie práva, dôslednejšie stíhať trestné činy a posilniť úlohu našich agentúr – Europolu, Eurojustu a Frontexu.

V snahe riešiť tento celosvetový problém obchodovania s ľuďmi zároveň musíme spolupracovať s našimi partnermi.

Komisia preto zorganizuje medzinárodnú konferenciu o boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

Je čas skoncovať s týmto bezohľadným a zločinným biznisom!

 

UKRAJINA

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

v deň, keď ruské tanky prekročili ukrajinské hranice, sa mladá ukrajinská matka vydala na cestu do Prahy, aby svoje dieťa dostala do bezpečia.

Keď na českej hranici dostala do pasu pečiatku, neudržala slzy.

Jej syn ostal zarazený, a keď sa matky opýtal, prečo plače,

dostal túto odpoveď: „Pretože sme doma.“

„Ale toto nie je Ukrajina,“ reagoval chlapec.

Jej vysvetlenie znelo: „Toto je Európa.“

V ten deň táto ukrajinská matka pocítila, že jej domovom je Európa.

Pretože „domov je tam, kde si navzájom dôverujeme“.

A ukrajinský ľud svojim európskym spoluobčanom dôverovať môže.

Matka, o ktorej hovorím, sa volala Viktorija Amelinová.

Bola jednou z významných mladých spisovateliek svojej generácie a neúnavnou aktivistkou za spravodlivosť.

Keď bol jej syn v bezpečí, Viktorija sa vrátila na Ukrajinu, aby zdokumentovala ruské vojnové zločiny.

O rok neskôr zahynula po výbuchu ruskej balistickej rakety počas spoločnej večere s kolegami.

Stala sa obeťou ruského vojnového besnenia, jedného z nespočetných útokov namierených proti nevinným civilistom.

Viktorija Amelinová bola v ten deň s troma priateľmi a jedným z nich bol spisovateľ Héctor Abad Faciolince z Kolumbie.

Héctor sa zúčastňuje na kampani nazvanej „Aguanta, Ucrania“ – „Vzopri sa, Ukrajina“ – ktorej cieľom je informovať obyvateľstvo Latinskej Ameriky o ruskej útočnej vojne a útokoch na civilistov.

Héctor však určite netušil, že terčom sa stane i on sám.

Následne sa nám zdôveril, že nechápe, prečo on prežil a ona nie.

Teraz však o Viktoriji hovorí celému svetu. Aby sa na ňu nikdy nezabudlo a aby sa táto vojna skončila.

Je mi cťou, že Héctor je tu dnes s nami.

Zároveň chcem, aby ste vedeli, že pamiatku Viktorije – a všetkých ostatných obetí – budeme udržiavať v živej pamäti.

Aguanta, Ucrania. Slava Ukraini!

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

po boku Ukrajiny hodláme stáť až do konca.

Nech už je to akokoľvek dlho.

Od začiatku vojny našli v našej Únii útočisko štyri milióny Ukrajincov.

Chcem im povedať, že sú tu dnes vítaní rovnako ako v tých osudných prvých týždňoch vojny.

Zabezpečili sme im prístup k bývaniu, zdravotnej starostlivosti, na trh práce a oveľa viac.

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

Európa obstála v skúške dejín.

S hrdosťou preto oznamujem, že Komisia hodlá navrhnúť, aby sa trvanie našej dočasnej ochrany ukrajinských občanov v EÚ predĺžilo.

Naša podpora Ukrajine bude pokračovať.

Na pomoc pri vyplácaní miezd a dôchodkov sme len tento rok poskytli sumu 12 miliárd eur.

Aby mohli naďalej fungovať nemocnice, školy a ďalšie služby.

Prostredníctvom nášho návrhu aktu na podporu výroby munície zintenzívňujeme výrobu munície, aby sme Ukrajine pomohli uspokojiť jej bezprostredné potreby.

Nezabúdame však ani na budúcnosť.

Preto sme na obdobie nadchádzajúcich štyroch rokov navrhli poskytnúť na investície a reformy ďalších 50 miliárd eur.

Pomôžeme tak Ukrajine do budúcnosti vybudovať základy modernej a prosperujúcej krajiny.

Táto budúcnosť je jasná.

Nahlas to skonštatoval aj tento Parlament: budúcnosť Ukrajiny je v našej Únii.

Budúcnosť západného Balkánu je v našej Únii.

Budúcnosť Moldavska je v našej Únii.

Zároveň viem, aká dôležitá je perspektíva členstva v EÚ pre mnohých obyvateľov Gruzínska.

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

na úvod som hovorila o Európe, ktorá obstála v skúške dejín.

Skúškou dejín, ktorá pred nami stojí dnes, je dobudovanie našej Únie.

Vo svete, v ktorom sa niektorí snažia podmaniť si jednu krajinu po druhej, si nemôžeme dovoliť nechať našich európskych priateľov odkázaných samých na seba.

Vo svete, v ktorom sú veľkosť a váha všetkým, je jednoznačným strategickým a bezpečnostným záujmom Európy dobudovať našu Úniu.

No nad rámec politických a geopolitických súvislostí si však musíme uvedomiť, o čo v skutočnosti ide.

Musíme si stanoviť víziu úspešného rozširovania.

Ide o Úniu, v ktorej slobodne a demokraticky žije a prosperuje vyše 500 miliónov ľudí.

Ide o Úniu, v ktorej mladí ľudia môžu slobodne žiť, študovať i pracovať.

O Úniu, ktorú tvoria fungujúce demokracie, v ktorých sú súdy nezávislé, rešpektuje sa opozícia a novinári sú chránení.

Pretože základom našej Únie tak v súčasných, ako i v budúcich členských štátoch bude vždy idea právneho štátu a základných ľudských práv.

Práve preto Komisia považuje správy o právnom štáte za jednu z kľúčových priorít.

V súčasnosti úzko spolupracujeme s členskými štátmi, aby sme identifikovali dosiahnutý pokrok a prípadné nedostatky v tejto oblasti a predložili odporúčania na nasledujúci rok.

Zaisťuje sa tak zodpovednosť voči tomuto Parlamentu i voči národným parlamentom.

Umožňuje to viesť dialóg medzi členskými štátmi,

ktorý prináša konkrétne výsledky.

Som presvedčená o tom, že to isté bude platiť aj pre budúce členské štáty.

Preto s potešením oznamujem, že správy o právnom štáte otvoríme aj pre tie prístupové krajiny, ktoré v príslušnej oblasti zaznamenajú ešte rýchlejší pokrok.

Vďaka tomu budú mať v tejto oblasti rovnaké postavenie ako členské štáty.

Zároveň ich tým podporíme v ich reformnom úsilí,

čo nám pomôže zabezpečiť, aby naša Únia bola v budúcnosti miestom slobody, práv a hodnôt pre všetkých.

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

je to v našom spoločnom záujme.

Skúste sa zamyslieť nad veľkým rozšírením pred 20 rokmi.

Vtedy sme to nazvali deň uvítania v Európe.

Išlo o víťazstvo odhodlania a nádeje nad jarmom minulosti.

Za 20 rokov, ktoré odvtedy uplynuli, sme zaznamenali hospodárske úspechy, ktoré zlepšili kvalitu života miliónov obyvateľov.

Rada by som, aby sme sa spoločne tešili na budúci deň uvítania v Európe i na ďalšie hospodárske úspechy.

Je nám jasné, že cesta k tomuto cieľu nebude krátka.

Pristúpenie k EÚ je proces založený na zásluhách – a túto zásadu bude Komisia vždy obhajovať.

Vyžaduje si tvrdú prácu a líderstvo.

No dosiahlo sa toho už veľa.

Boli sme svedkami veľkého pokroku, ktorý už Ukrajina od získania štatútu kandidátskej krajiny dosiahla.

Zároveň vidíme odhodlanie ďalších kandidátskych krajín uskutočniť reformy.

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

nastáva čas, aby sme rovnaké odhodlanie preukázali aj my.

Znamená to zamyslieť sa nad tým, ako sa pripraviť na dobudovanie Únie.

Musíme prekonať staré, binárne vnímanie otázky rozširovania.

Nejde o voľbu medzi prehlbovaním integrácie alebo rozširovaním Únie.

Oba tieto ciele môžeme, ba priam musíme uskutočniť naraz.

Poskytne nám to geopolitickú váhu a schopnosť konať.

Práve to naša Únia robí od začiatku.

Každá vlna rozširovania so sebou priniesla aj politické prehlbovanie.

Od spoločenstva uhlia a ocele sme pokročili až k úplnej hospodárskej integrácii.

A po páde železnej opony sme hospodársky projekt pretavili do skutočnej Únie ľudí a štátov.

Som presvedčená o tom, že ďalšie rozširovanie musí byť zároveň aj katalyzátorom pokroku.

Začali sme budovať zdravotnú úniu 27 štátov.

Verím, že ju dokážeme dokončiť aj vtedy, keď nás bude 30 a viac.

S 27 štátmi sme zároveň začali budovať aj európsku obrannú úniu.

Verím, že ju dokážeme dokončiť aj vtedy, keď nás bude 30 a viac.

Dokázali sme, že vieme byť úniou geopolitickou, a zároveň sme preukázali, že keď konáme jednotne, vieme konať rýchlo.

Zároveň verím, že pri 30 a viac štátoch to bude fungovať aj v prípade Tímu Európa.

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

som si istá, že tento Parlament zdieľa moje presvedčenie.

Európsky parlament bol vždy jedným z hlavných motorov európskej integrácie.

Platí to už mnoho desaťročí.

A je to tak aj dnes.

Osobne budem tento Parlament vždy podporovať – tak ako budem podporovať všetkých, ktorí chcú EÚ zreformovať, aby lepšie presadzovala záujmy občanov.

Áno, aj prostredníctvom Európskeho konventu a zmeny zmlúv, ak a keď to bude nutné!

Pri rozširovaní však nemôžeme – a ani by sme nemali – čakať na zmenu zmlúv.

Pripraviť Úniu na rozšírenie možno oveľa rýchlejšie.

V tejto súvislosti musíme zodpovedať praktické otázky o tom, ako bude Únia pozostávajúca z viac než 30 krajín v praxi fungovať.

Doriešiť treba najmä našu schopnosť konať.

Dobrou správou je, že pri každom rozšírení sme tým, ktorí tvrdili, že po ňom budeme menej efektívni, dokázali, že sa mýlia.

Vezmite si posledných pár rokov.

Všetkých 27 členských štátov schválilo nástroj NextGenerationEU.

Všetkých 27 členských štátov schválilo nákup vakcín.

Sankcie v rekordnom čase takisto schválilo všetkých 27 členských štátov.

Nákup zemného plynu dokonca schválilo nielen všetkých 27 členských štátov, ale aj Ukrajina, Moldavsko a Srbsko.

Takže sa to dá.

Každú jednotlivú politiku však musíme podrobnejšie preskúmať, aby sme zistili, aký vplyv by na ňu mala početnejšia Únia.

Komisia preto začne pracovať na súbore preskúmaní politík pred rozširovaním, ktorého cieľom bude zistiť, aké úpravy by mohli byť v jednotlivých oblastiach v nadväznosti na rozširovanie Únie potrebné.

Budeme sa musieť zamyslieť nad tým, ako by naše inštitúcie fungovali – teda ako by po novom vyzerali Parlament a Komisia.

Musíme prediskutovať budúcnosť nášho rozpočtu – teda čo sa z neho financuje, ako sa to financuje a ako je financovaný samotný rozpočet.

Zároveň musíme pochopiť, ako zaistiť dôveryhodnosť bezpečnostných záväzkov vo svete, v ktorom má odstrašujúci účinok väčšiu váhu než kedykoľvek predtým.

Sú to otázky, na ktoré musíme nájsť odpoveď dnes, ak chceme byť pripravení na zajtrajšok.

Komisia je v tejto súvislosti pripravená prispieť svojim dielom.

Naše predstavy preto predložíme lídrom krajín na diskusiu, ktorá sa uskutoční počas belgického predsedníctva.

Budeme vychádzať z presvedčenia, že najlepšou investíciou do mieru, bezpečnosti a prosperity pre náš kontinent je dobudovanie našej Únie.

Preto nastal čas, aby bola Európa opäť raz ambiciózna a vzala svoj osud do vlastných rúk!

 

ZÁVER

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

Viktorija Amelinová bola presvedčená o tom, že je našou spoločnou povinnosťou napísať nový príbeh Európy.

Tu sa teraz Európa práve nachádza.

V čase a na mieste, kde sa píše história.

Budúcnosť nášho kontinentu závisí od toho, aké rozhodnutia prijmeme dnes.

Závisí od krokov, ktoré na dobudovanie našej Únie podnikneme.

Európania chcú Úniu, ktorá sa za nich postaví v čase zápasu veľmocí.

Zároveň však chcú Európu, ktorá ich chráni a ktorá ako partner a spojenec stojí po ich boku v ich každodennom boji.

Ich hlasné volanie hodláme vypočuť.

Ak na tom záleží Európanom, záleží na tom aj Európe.

Skúste sa opäť zamyslieť nad víziou a predstavivosťou mladej generácie, o ktorých som na začiatku svojho prejavu hovorila.

Nastal čas ukázať im, že dokážeme vybudovať kontinent, na ktorom môžete byť tým, kým ste, milovať toho, koho chcete, a na ktorom môžete ašpirovať tak vysoko, ako len chcete.

Kontinent, ktorý je v harmónii s prírodou a ktorý je lídrom v oblasti nových technológií.

Kontinent, ktorého spoločným mottom je sloboda a mier. 

Opäť raz nastal čas, aby Európa obstála v skúške dejín.

Nech žije Európa.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec