ec.europa.eu (Evropská komise)
Evropská unie  |  12.09.2023 17:29:00

Letná hospodárska prognóza 2023: pomalšia dynamika rastu v prostredí klesajúcej inflácie a silného trhu práce

Európska komisia dnes predstavila hospodársku prognózu z leta 2023.

Hospodárstvo EÚ naďalej rastie, i keď miernejším tempom. V prognóze sa reviduje rast hospodárstva EÚ smerom nadol, a to na úroveň 0,8 % v roku 2023 (v jarnej prognóze sa predpokladala úroveň 1 %) a 1,4 % v roku 2024 (pokles z 1,7 %). Smerom nadol sa reviduje aj rast v eurozóne, a to na úroveň 0,8 % v roku 2023 (z 1,1 %) a 1,3 % v roku 2024 (z 1,6 %).

Počas prognózovaného obdobia sa očakáva ďalší pokles inflácie. V súčasnosti sa predpokladá, že harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP) v EÚ dosiahne v roku 2023 úroveň 6,5 % (v porovnaní so 6,7 % na jar) a 3,2 % v roku 2024 (v porovnaní s 3,1 %). Inflácia v eurozóne by mala byť v roku 2023 na úrovni 5,6 % (v porovnaní s 5,8 %) a 2,9 % v roku 2024 (v porovnaní s 2,8 %).

Pomalšia dynamika rastu

Najnovšie údaje potvrdzujú, že hospodárska činnosť v EÚ bola v prvom polroku 2023 v útlme, a to v dôsledku obrovských otrasov, ktoré zasiahli EÚ. Slabý domáci dopyt, a to predovšetkým spotreba, svedčí o tom, že vysoké a stále rastúce spotrebiteľské ceny väčšiny tovarov a služieb si vyberajú vyššiu daň, než sme predpokladali v jarnej prognóze. Deje sa to aj napriek klesajúcim cenám energií a mimoriadne silnému trhu práce, ktorý zaznamenáva rekordne nízku mieru nezamestnanosti, neustály rast zamestnanosti a zvyšovanie miezd. Prudké spomalenie poskytovania bankových úverov pre ekonomiku ukazuje, že sprísňovanie menovej politiky v hospodárstve funguje. Sledované ukazovatele v súčasnosti poukazujú na spomalenie hospodárskej činnosti v lete a nasledujúcich mesiacoch, pričom priemysel zostáva oslabený a vytráca sa dynamika v oblasti služieb, a to aj napriek silnej turistickej sezóne v mnohých častiach Európy.

Svetovému hospodárstvu sa darilo o niečo lepšie, ako sa očakávalo v prvej polovici roka, a to aj napriek slabej výkonnosti Číny. Vyhliadky globálneho rastu a obchodu sa však v porovnaní s jarou v podstate nezmenili, takže hospodárstvo EÚ sa nemôže spoliehať na silnú pomoc zahraničného dopytu.

Celkovo sa očakáva, že slabšia dynamika rastu v EÚ bude pretrvávať aj v roku 2024 a prísna menová politika bude naďalej obmedzovať hospodársku činnosť. Na budúci rok sa však predpokladá mierne oživenie rastu, keďže inflácia sa zmierňuje, trh práce zostáva silný a postupne sa zotavujú aj reálne príjmy.

Inflácia má ďalej klesať

Inflácia v prvom polroku 2023 sústavne poľavovala, keďže klesali ceny energií a zmiernili sa aj inflačné tlaky vyplývajúce z cien potravín a priemyselných tovarov. V eurozóne dosiahla v júli úroveň 5,3 %, čo je presne polovica najvyššej úrovne 10,6 % zaznamenanej v októbri 2022, a aj v auguste zostala stabilná.

Ceny energií budú do konca roka 2023 naďalej klesať, ale pomalšie. Predpokladá sa, že v roku 2024 sa opäť mierne zvýšia v dôsledku vyšších cien ropy. Inflácia v službách sa zatiaľ drží na vysokej úrovni dlhšie, než sa pôvodne očakávalo, ale postupne by sa mala zmierňovať, keďže v dôsledku sprísňovania menovej politiky poľavuje dopyt a prudké oživenie, ku ktorému došlo po pandémii COVID-19, už tiež začína ochabovať. K zmierneniu inflácie počas prognózovaného obdobia budú aj naďalej prispievať ceny potravinárskeho a neenergetického priemyselného tovaru, v ktorých budú odzrkadlené aj nižšie ceny vstupov a normalizácia dodávateľských reťazcov.

Výhľad spochybňujú riziká a neistota

Prebiehajúca útočná vojna Ruska proti Ukrajine a všeobecné geopolitické napätie naďalej predstavujú riziká a zdroj neistoty. Sprísňovanie menovej politiky môže doľahnúť na hospodársku činnosť viac, než sa očakávalo, ale tiež by mohlo viesť k rýchlejšiemu poklesu inflácie, čo by urýchlilo obnovu reálnych príjmov. Tlaky na ceny by sa naopak mohli ukázať ako trvalejšie.

Výhľad negatívne ovplyvňujú aj rastúce klimatické riziká, ktoré sa prejavujú extrémnymi poveternostnými podmienkami a bezprecedentnými prírodnými požiarmi a povodňami v lete.

Kontext

Letná hospodárska prognóza 2023 predstavuje aktualizáciu hospodárskej prognózy z jari 2023, ktorá bola predložená v máji 2023.

Ide o predbežnú prognózu, ktorá obsahuje výhľad vývoja HDP a inflácie pre šesť najväčších ekonomík členských štátov EÚ, eurozónu a EÚ ako celok. Najnovší hospodársky vývoj v ďalších 21 členských štátoch sa rozoberá v celkovej analýze a zohľadňuje sa pri výpočte súhrnov za EÚ a eurozónu.

Letná prognóza vychádza zo súboru teoretických predpokladov týkajúcich sa výmenných kurzov, úrokových sadzieb a cien komodít s koncovým dátumom 30. augusta 2023. Pri všetkých ďalších vstupných údajoch vrátane predpokladov týkajúcich sa vládnych politík sa v tejto prognóze zohľadňujú informácie, ktoré boli dostupné do 7. septembra 2023 (vrátane).

Komisia každoročne uverejňuje dve súhrnné prognózy (jarnú a jesennú) a dve predbežné prognózy (zimnú a letnú). Letná prognóza za rok 2023 prichádza neskôr než v minulých rokoch, aby do nej bolo možné zahrnúť niekoľko kľúčových údajov uverejnených v júli a auguste.

Ďalšou prognózou Komisie bude jesenná hospodárska prognóza 2023. Jej uverejnenie je naplánované na november 2023.

Ďalšie informácie

Úplne znenie dokumentu: Letná hospodárska prognóza 2023

Podpredseda Dombrovskis na Twitteri: @VDombrovskis

Komisár Gentiloni na Twitteri: @PaoloGentiloni

GR ECFIN na Twitteri: @ecfin

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Evropská unie:

St 14:28  Evropská komise zveřejnila čtyři doporučení pro Českou Republiku Svaz průmyslu a dopravy (spcr.cz)
St 11:53  Rozpočet EU na rok 2025 posílí financování priorit Evropy ec.europa.eu (Evropská komise)
Zobrazit sloupec