MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
Makroekonomika  |  08.06.2023 13:44:03

Ministr financí Zbyněk Stanjura o Ozdravném balíčku a přípravě státního rozpočtu v pořadu Události, komentáře

Datum vysílání: 6. 6. 2023 | Česká televize

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pokračují debaty o úsporném balíčku. Dnes se sešli zástupci vlády se zaměstnavateli, ti kritizují zvýšení daní pro firmy, zrušení daňových úlev u zaměstnaneckých benefitů anebo rušení dotací.

Zbyněk STANJURA, ministr financí:
Některé věci už jsme se vysvětlili, některé jsme nechali na detailnější debatu na té expertní úrovni. Takže já za vládu můžu říct, že jsme s průběhem toho jednání spokojeni, že klíčové, co zaznělo vlastně ve všech těch stanoviscích, které jsme dostali, od zaměstnavatelů, že chápou potřebu konsolidovat veřejné finance.

Jan WIESNER, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů:
Osmého by se měl sejít ten vypořádací výbor, kde teda by byli naši experti, naši daňoví poradci, ekonomové, kde tedy by se vyjasnily ty technické věci, které tam jsou.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Další hosté Událostí, komentářů už si mezi sebou povídají, přidáme ještě některé otázky. Ministr financí, první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura. Dobrý večer, pane ministře.

Zbyněk STANJURA, ministr financí:
Dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborných svazů, dobrý večer.

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Dobrý večer. Děkuju za pozvání.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Prezident, nově zvolený prezident Hospodářské komory České republiky Zdeněk Zajíček. Dobrý večer.

Zdeněk ZAJÍČEK, prezident Hospodářské komory ČR:
Dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pánové, díky, že jste dorazili. Pane Zajíčku, vy jste se odpoledne v našem vysílání tak trochu durdil, že už nejste výraznou tváří a osobností Občanské demokratické strany. To je příprava na ostrou kritiku vlády a třeba tady pana ministra.

Zdeněk ZAJÍČEK, prezident Hospodářské komory ČR:
Ne, to bylo konstatování faktu, já jsem skutečně k 31. 5. rezignoval na svoje pozice politické.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Na členství, ne, ale…

Zdeněk ZAJÍČEK, prezident Hospodářské komory ČR:
Ne, ne, ne.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A uvolňujete si ruce pro tu kritiku? No, uvidíme teď v Událostech, komentářích. Pane ministře, jaké kroky toho úsporného balíčku, který jste připravil, považuje vláda za podporující růst české ekonomiky?

Zbyněk STANJURA, ministr financí:
Obecně platí, že abychom se dobře vyvíjeli v příštích letech, tak musíme snižovat deficity státního rozpočtu. Na tom se třeba shodujeme se zástupci zaměstnavatelů, a to dneska taky zaznělo na tom našem společném jednání. Takže já to podporuju nebo já ten balíček hájím jako celek. Myslím si, že jako celek přispěje k tomu, abychom snižovali deficity, abychom neměli tak vysokou položku, která se jmenuje v tom úředním jazyku obsluha státního dluhu. Jinými slovy, platíme úroky za naše dluhy.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
To nám podpoří ekonomiku?

Zbyněk STANJURA, ministr financí:
To nám určitě podpoří ekonomiku v okamžiku, kdy stát bude mít dostatek peněz na strategické investice. Protože pokud bude schopen ušetřit, a já věřím, že bude schopen ušetřit na provozních výdajích, pak zůstane dostatek peněz na strategické investice státu, které potřebujeme. To nemůžeme nechat pouze na soukromém sektoru. To jsou ty běžné investice, které slouží pro podporu podnikání, pro podporu zaměstnanosti. To jsou ty inovace, které dělají jednotlivé firmy a k tomu potřebujete strategické investice.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Dobře, ale, co bychom chtěli teď, teď něco podporuje ekonomiku, tak to tam nemáte, nejdřív musí zmizet inflace, dluhy a pak se bude.

Zbyněk STANJURA, ministr financí:
Ne, ne, ne, ne, pak ne. Není to pravda, když se podíváte.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Podnikatelé říkají, že potřebujeme teď něco, k tomu se dostaneme.

Zbyněk STANJURA, ministr financí:
Když se podíváte na ta navržená opatření, tak žádné nesměřuje proti investicím. To znamená, investice chceme zachovat a platí to, co jsem říkal loni, platí letos, že my vlastně, když připravujeme státní rozpočet, tak sledujeme tři základní cíle, které musíme nějak balancovat. A podle mě nemůžeme ani jeden z těch tří upřednostnit. Jedna věc je snižování deficitu, druhá věc je udržení sociálního smíru a třetí věc je udržení investiční aktivity státu. A takhle balancujeme tak, abychom ani jeden z těchto tří podstatných věcí neupřednostnili na úkor ostatních dvou. A pak samozřejmě vedeme debatu s našimi sociálními partnery, ať už se zástupci zaměstnavatelů nebo zaměstnanců, která opatření vnímáme stejně. Která vnímáme jinak. Ale my bychom byli rádi, abychom se shodli na tom základním směru, na tom cíli, že musíme snižovat deficity státních rozpočtů.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ano, já jsem chtěl podporu ekonomiky. Pane prezidente, vy to tam vidíte, to, co říká pan ministr, platí, to, je to vybalancováno a zůstává tam dostatek prostoru pro investice na rozvoj a zvyšování kvality české ekonomiky?

Zdeněk ZAJÍČEK, prezident Hospodářské komory ČR:
My jsme dneska na tom jednání, kde jsme byli přizváni, abychom právě o konsolidačním balíčku debatovali, tak jsme zmínili, že pro nás jako pro podnikatele a zaměstnavatele to nestačí. My si myslíme, že se mají hledat další opatření, která mimo jiné tedy usnadní podnikání v České republice. Odstraníme zbytečné regulace, zbytečnou administrativu, která by skutečně z našeho pohledu měla jít souběžně s tím balíčkem. Pokud se tedy v tuhle chvíli vůči podnikatelům uplatňuje to, že se zvyšují daně nebo se nějaké daňové výjimky také ruší. A má to vést ke konsolidaci veřejných rozpočtů, což z našeho pohledu je cesta správným směrem, tak by to mělo být doprovozeno mimo jiné tedy právě tím, řekněme, deregulačním balíčkem nebo balíčkem, který bude odstraňovat administrativu. Protože je jí pořád dost.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Jak podporuje investice?

Zdeněk ZAJÍČEK, prezident Hospodářské komory ČR:
No, investice… A to jsme také, a to, a to.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Sem zmizí nějaká regulace, možná nebo nezmizí, to se uvidí.

Zdeněk ZAJÍČEK, prezident Hospodářské komory ČR:
To mimo jiné jsme zmínili… Ano, my jsme to zmínil i na dnešním jednání.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Já se ptám z toho důvodu. Podle a teď jsem zapomněl ten termín – klesáme v indexu prosperity, Česká republika, protože ekonomika není na své plné kapacitě, kterou by mít mohla. A já se ptám, jestli vláda na tom pracuje a v tom balíčku něco takového má, pane prezidente?

Zdeněk ZAJÍČEK, prezident Hospodářské komory ČR:
My jsme to dneska na jednání uplatnili a my jsme říkali, že plně podporujeme a voláme po tom už delší dobu. Voláme, aby vznikl útvar, organismus, vládní výbor, dneska na jednání padlo, který by řešil strategické investice státu. Myslíme si, že oblast energetiky, dopravní infrastruktury a dalších strategických tedy investic je potřeba v tuto chvíli nastartovat daleko rychleji, než to bylo doposud. To není otázka jenom této vlády, tady bychom mohli říct, že to je i otázka všech předcházejících vlád, které z našeho pohledu to podcenily. My jsme rádi, že teď v tuhle chvíli je tady vůle takový výbor ustanovit. My se hlásíme k tomu, že bychom chtěli být jeho součástí. A myslíme si, že mimo jiné budeme muset hledat i další zdroje právě pro tyto strategické investice, protože je zcela evidentní, že v tom rozpočtu tak, jak ho vidíme dneska, a mandatorních a kvazimandatorních výdajích, které dneska ten rozpočet má, tak že na ty dlouhodobé investice právě do těch strategických oblastí, jako je doprava, energetika, tak peníze v tomto rozpočtu ani v těch příštích nebudou. To znamená, my jsme připraveni být součástí pracovních skupin, které budou připravovat i možnosti financování takových dlouhodobých strategických investic. Mimo jiné to riziko, že do deseti let skutečně tady elektrická energie nebude v takovém objemu, který bychom potřebovali pro fungování našeho průmyslu, ale dokonce možná i domácností, je velmi vážná. A mimo jiné je vážná proto, protože ta elektřina možná nebude odkud dovézt, protože stejný deficit, tedy elektrické energie, bude v ostatních státech.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Já se u těch energetických otázek možná na chvíli zastavím. Pane předsedo, jak pro odbory je důležité to, co se tady z pánů snažím vymámit. A ono to moc nejde zatím tedy. Aby se investovalo, aby se podporovala ekonomika, aby se zvyšovala kvalita, přidaná hodnota, se tomu říká české ekonomiky?

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
My jsme se rozhodli, že nebudeme pouze kritiky, ale také předložíme náš. A ten obsahuje právě i věci, které se musí investovat, protože to bez toho nejde. Česká ekonomika nebude lepší škrty, česká ekonomika bude lepší pouze za případu, že se bude investovat a masivně investovat.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Kam a do čeho?

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Jednoznačně je to do infrastruktury tak, abychom měli bezpečnou energetiku, abychom měli bezpečné v tomto případě třeba otázku zdravotnictví, abychom měli bezpečnou otázku zásobování potravin. To znamená podpora i zdrojů, které jsou u nás, tak je to otázka léková. Sami to cítíme teď v posledních měsících, je naprosto nebezpečná, musíme do toho investovat a samozřejmě musíme myslet na budoucnost, to znamená do vědy a výzkumu. A když se tady bavíme o balíčku, tak těch překvapení je více. Já jsem rád, že tady říká pan ministr o sociálním smíru, ale ten se dosáhne pouze sociálním dialogem, takže to teď něco tady chybí, takže a já volám po tom.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Teď jste v dialogu například.

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Například poté, co pan ministr zveřejnil tu velkou složku všech těch změn, tak v tom případě jsme se na to téma ještě neviděli, my jsme připomínky poslali. Mezitím přišel ještě další. To je ten, který bohužel jde proti tomu směru, na který se ptáte, to znamená snížení 10 % do vědy a výzkumu, snížení mezd zaměstnanců atd. To jsou prostě věci, které v žádném případě nespějí k tomu lepšímu, protože když odeberete.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pan ministr kroutí hlavou, tak nám to.

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
To je možné. Já jsem kroutil, když jsem poslouchal ten velký chural toho 11. května, takže to každý máme jinou emoci.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Dobře. On nám vysvětlí. Já tu poznámku tady mám taky. Škrtáte peníze na vědu a výzkum a podnikatelský sektor, pan prezident mluvil o tom, že právě věda a výzkum, vlastní vývoj vlastní výroba. České značky, to je to, co potáhne českou ekonomiku nahoru a vy škrtáte peníze na vědu a výzkum.

Zbyněk STANJURA, ministr financí:
Ne. ne, ne. Bezesporu se shodujeme na tom, že potřebujeme strategické investice státu, o tom není fakt spor, není spor ani uvnitř vlády, ani s našimi sociálními partnery.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Rozumím tomu, že jste se teď shodli na tom, že se budou stavět vysokorychlostní tratě a jaderné bloky.

Zbyněk STANJURA, ministr financí:
Nejenom, samozřejmě také, to není žádné překvapení. Na tom naštěstí v české společnosti panuje shoda na tom, že potřebujeme jadernou energetiku na rozdíl od jiných evropských zemí a je to velký bonus. Není žádná relevantní politická síla, která by to zpochybňovala, není, není proti tomu nějaký zásadnější odpor naší veřejnosti. Je to velký bonus, který musíme proměnit ale v konkrétní činy. Není to jednoduché. Nám se povedlo postupně v Evropě získávat spojence, dneska ten tzv. jaderný klub už má 15 členských států, přičemž někteří jsou zatím jenom pozorovatelé. O tom se nám před dvěma lety ani nesnilo, že by to mohlo být takhle. I ta energetická krize k tomu přispěla, že mnohé státy začínají přemýšlet podobně jako Česká republika a my v tom energetickém mixu to jádro mít musíme. Takže o tom není spor. My se bavíme o jiných klíčových investicích, rozdílových investicích. Vím, že ve veřejném prostoru, není to žádné tajemství, usilujeme o získání gigafactory do České republiky, o tom jednáme. Jednáme o jiných strategických investicích, o kterých nemohu mluvit, abych nezhatil tu šanci, aby skončily v České republice. Na tom bezesporu shoda je. A protože jsme v mezinárodní soutěži, tak jsme si vědomi, abychom v té soutěži uspěli, tak musíme používat stejné nástroje jako naši konkurenti, kteří to chtějí získat buď mimo evropský kontinent, což je první konkurent v tom světovém obchodu a investicích, které i evropské firmy.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Takže pobídky.

Zbyněk STANJURA, ministr financí:
Samozřejmě u strategických investic, na kterých věřím, že se shodneme třeba v tom vládním výboru, pokud to bude vládní výbor, že na tom shoda bude, že to potřebujeme jako rozdílovou investici, která ovlivní ten náš průmysl ne příští rok, ne za dva roky, ale v tom horizontu 8, 10 let.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A ty škrty do vědy a výzkumu, co tady pan Středula otevřel?

Zbyněk STANJURA, ministr financí:
Ne. My vedeme debaty a budeme je vést i s odbory, vedeme debaty vlastně, jestli, a já jsem příznivec toho, abychom vědu a výzkum podporovali zejména daňovými nástroji, vedeme debatu o tom, jak ten proces zjednodušit, aby se firmy i menší nebály investovat, aby věděly, že to jsou daňově uznatelné či daňově podporované věci. Na tom je shoda. Budeme hledat ty nástroje.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A teď škrtáte, nebo neškrtáte?

Zbyněk STANJURA, ministr financí:
Teď ještě neškrtáme. Je to každý rok podle zákona, který podle mě není šťastný, ale musíme ho respektovat. Jedenáctého května musí Ministerstvo financí nějakým návrhem zahájit debatu a pak vlastně vznikne v období zhruba čtyř měsíců, které se využívají pro politická jednání, ale taky pro jednání se sociálními partnery.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A bude výsledkem, že tam budou minimálně stejné peníze jako letos na konci toho jednání?

Zbyněk STANJURA, ministr financí:
Já nevím, jaký bude výsledek, jsme na začátku těch jednání.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A chcete, aby tam ty peníze byly?

Zbyněk STANJURA, ministr financí:
Chci, abychom snižovali deficity, to je základní cíl. A budeme zvažovat, protože všechnu tu podporu děláme na dluh. Takže musíme si dvakrát rozmyslet, kam tu podporu nasměrujeme, aby to bylo efektivní pro budoucnost české ekonomiky. Jsme na startu těch jednání. Ta situace je stejná jako loni, ale je stejná jako předloni, když jsem byl v opozici. Na tom není nic. A zveřejním po těch jednáních někdy v srpnu, že stejně budeme čekat na srpnovou makroprognózu.

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Červencovou.

Zbyněk STANJURA, ministr financí:
Srpnovou.

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
To posouváte, červencová je formální, která se vydává v srpnu.

Zbyněk STANJURA, ministr financí:
Ne, pane předsedo. Každý rok je srpnová, můžeme se podívat zpětně, nikam to neposouvám. Bude to stejně jako každý rok a je v srpnu zveřejněna. Na tom se nic nemění opravdu.

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
To je červencová prognóza, která je zveřejněna v srpnu.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pánové. Počkejte. Nebudeme tady ztrácet čas tím, jestli se něco změní v červenci. Pane Středulo, škrtají, nebo neškrtají vědu a výzkum?

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Jednoznačně dochází ke škrtání. Ten materiál tady byl zveřejněn, který byl bez veřejného připomínkového řízení, tak ten obsahuje.

Zbyněk STANJURA, ministr financí:
Ten je ze zákona bez připomínkového řízení.

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Ten obsahuje minus 10 % pro vědu a výzkum. Já osobně, protože máme odborový svaz působící také ve vědě a výzkumu, takže například Akademie věd České republiky má stabilní stejnou částku bez ohledu na inflaci, takže klesá, reálně klesá objem finančních prostředků v tomto případě pro vědu a výzkum, pro základní vědu a výzkum, což je podle mého soudu vážný problém. A jestliže to ještě bude podpořeno minus deseti procenty tak, jak je v tom materiálu napsáno, tak je to problém opravdu gigantický. Ještě jednu poznámku s dovolením.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Rozsoudí to Hospodářská komora?

Zbyněk STANJURA, ministr financí:
Ne, ne. Já se omlouvám.

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Ještě jedna věc, pane ministře, s dovolením. Dneska jsem byl na debatě předtím, než jsem šel k vám do televize. Jedna mladá dáma, která studuje na vysoké škole, říká, co mám dělat? Mám jít do zahraničí? Já se neuživím, já to tady nezvládám. A vzdělávání je přece klíč ke všemu budoucímu.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Hned se k vám dostanu, pane prezidente.

Zbyněk STANJURA, ministr financí:
Já myslím, že to úplně jednoduché. Ta slova by mohla být pravdivá v okamžiku, kdyby takhle vypadal návrh státního rozpočtu. A jsme na startu těch jednání. Já rozumím tomu, že někteří chtějí mít na startu silná slova a silná prohlášení, ale tak počkejme až někdy, nejpozději 30. září návrh toho rozpočtu odejde do Poslanecké sněmovny. Pak se můžeme bavit…

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Ale vy ta opatření navrhujete, v tom materiálu, to není jinak.

Zbyněk STANJURA, ministr financí:
Počkejte, je to vlastně úplně jinak, kdybychom už ta jednání měli hotová. To, co mluví pan předseda.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ne. Je to o tom, že vydáte s odpuštěním papír, byť státní rozpočet je důležitý papír, já to nechci.

Zbyněk STANJURA, ministr financí:
Ale tak to, pane moderátore, není.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Tak státní rozpočet není důležitý zákon.

Zbyněk STANJURA, ministr financí:
Ne, tak to já už jsem říkal, počkejte, počkejte. Je to tak, že podle zákona musíme zveřejnit.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ano, musíte. Ale v září uvidíme, kolik tam na tu vědu a výzkum napíšete.

Zbyněk STANJURA, ministr financí:
Nejenom na vědu a výzkum, ale do všech ostatních kapitol.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Já chci, aby to pan prezident Hospodářské komory rozsoudil, jestli na tu se vědu škrtá, nebo neškrtá. A jak se na to podnikatelé dívají.

Zdeněk ZAJÍČEK, prezident Hospodářské komory ČR:
Omlouvám se, ale směšují se několik věcí dohromady. V tuhle chvíli se směšuje konsolidační balíček, tam jsou nějaké škrty, tam jsou nějaké úspory vedoucí ke konsolidaci veřejných financí, my to podporujeme, byť samozřejmě.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Včetně škrtů na vědu?

Zdeněk ZAJÍČEK, prezident Hospodářské komory ČR:
Tady nemluvíme teď v konsolidačním balíčku o škrtech, protože to mluvíme o státním rozpočtu. Právě proto se ty věci směšují v tuhle chvíli dohromady a neměly by se směšovat, protože tam se teprve tady diskuse povede a my jsme na ni připraveni, protože vědu a výzkum považujeme a inovace považujeme za klíčové pro budoucnost České republiky. A budeme přicházet v té diskusi, která se otevře, budeme přicházet s nějakými našimi návrhy. Ale chci říct, že my podporujeme konsolidace veřejných financí, byť máme dílčí, a dneska jsme je na tom jednání uplatnili, máme dílčí výhrady ke konkrétním opatřením. Jsme možná skeptičtější z hlediska třeba těch dopadů, které tam budou, budeme je na těch jednáních, které nám byly přislíbeny, budeme uplatňovat, včetně legislativních technických připomínek, které expertní týmy budou projednávat. Ale co se týká vědy a výzkumu, jsme připraveni na diskusi. Chápu, že to je návrh rozpočtu, tím předložením návrhu státního rozpočtu pro příští rok se otevírá diskuse, která se k tomu povede, my si myslíme, že by i restrukturalizace uvnitř.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane Zajíčku, ať už to bude v balíčku, v rozpočtu, nebo ať už to bude kdekoliv jinde.

Zdeněk ZAJÍČEK, prezident Hospodářské komory ČR:
Musíme se podívat, jaké jsou priority, nezlobte se.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Stejné peníze na vědu a výzkum.

Zdeněk ZAJÍČEK, prezident Hospodářské komory ČR:
Není přece absolutní částka do vědy a výzkumu, pokud nevíme, kam jdou ty peníze a kam mimo jiné šly teď a kam mají jít.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Kam mají jít?

Zdeněk ZAJÍČEK, prezident Hospodářské komory ČR:
My říkáme, že by měly jít do aplikovaného výzkumu, protože ten má podporovat podnikání, ten má přinášet přidanou hodnotu a musíme se na to podívat, jaká je struktura v tuhle chvíli té podpory nebo tak, jak bude navrhovaná. My jsme na to připraveni a tady souhlasím s Josefem Středulou v jedné věci. Je další oblast investiční, na kterou nesmíme zapomenout a budeme chtít se o ní bavit a znamená také podle našeho názoru reformu a restrukturalizaci, je oblast vzdělávání a školství. To je dlouhodobá věc, po které volají zaměstnavatelé, podnikatelé v tuhle chvíli. My musíme sáhnout a tady děkuji za to, že i odbory o tomhle mluví, a dokonce máme společný zájem tohle to s vládou projednat a máme společný návrh, který na tripartitě se bude projednávat v červenci. My chceme, aby se zásadním způsobem do oblasti vzdělávání investovalo, ale také, aby došlo ke strukturálním změnám, které podle našeho především střední školství potřebuje.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Krátká reakce pan Středula a pan ministr.

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Co se týká rozpočtu, ať už to je balíček, rozpočet, střednědobý rozpočtový rámec, to všechno spolu souvisí. Nejde to oddělovat, a jestliže v jednom materiálu jsou snížené prostředky, v druhém další snížené prostředky, potom ještě se uvažuje o dalších v souvislosti s velmi negativním vývojem státního rozpočtu. Proto jsme přišli s návrhem, který hovoří o 150-160 miliardách korun. To je úplně ještě něco jiného. Myslím si, že by bylo dobře hlavně spolu debatovat. My s panem ministrem se tady potkáváme poprvé od zveřejní celého toho balíčku, celého toho materiálu a nemáme zatím žádnou zpětnou vazbu v tom, jestli se vůbec sejdeme. A já bych chtěl, abychom se k tomu sešli. Vyzývám k tomu dlouhodobě.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Viděli jste se na tripartitě.

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
To nebylo, já jsem nebyl na tom jednání, tam byli jenom zaměstnavatelé dneska. A neměli jsme ale ještě celý ten balíček. Ne, měli jsme jenom váš materiál, který obsahoval například DPH, snížení, zhoršení škrtů apod.

Zbyněk STANJURA, ministr financí:
Ne. Po tom 11. květnu jsme měli tripartItu. Máte v mailu pozvání na příští týden, kdy jsme tento týden jednali se zaměstnavateli. Tak podle mých informací vám dneska večer odešla, když jsme sladili jako ministři kalendáře, ať je tam reprezentativní zastoupení členů vlády, pozvánka na příští úterý, takže to jednání bude.

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Tak to mě těší. To je pro mě novinka.

Zbyněk STANJURA, ministr financí:
Není to žádný problém, není třeba děkovat, není třeba se vlamovat do otevřených dveří. Já vím, ale mně to připadá normální, že o tom budeme spolu jednat. Takže to jednání dneska bylo se zaměstnavateli, příští týden bude se zástupci zaměstnanců, to znamená s odbory. Podle mých informací jsme pozvali na to jednání všechny, kteří chodí za stranu zaměstnanců na tripartitu, bude to příští týden, takže to už je určitě tak, jak dneska jsme odprezentovali nějaký výstup tom jednání.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane ministře, já chci poprosit ještě vás, velice krátce, když jste mluvil o důležitosti těch energetických investic, jak daleko je zestátnění ČEZu? Vy vykonáváte vlastnická práva jako ministr.

Zbyněk STANJURA, ministr financí:
Já vykonávám akcionářská práva, je to tak. Já nic nového vám k tomu nepovím, nemám, co bych vám k tomu řekl.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
O tom píší média.

Zbyněk STANJURA, ministr financí:
Já vím, že o tom píšou média, tak ať píšou to média, to já to. Sami víte, že v té veřejné debatě existují dva základní názory, jestli to stát udělat má, nebo nemá. Myslím si, že o tom znovu pan předseda debatoval onehdy v nějakém pořadu České televize, takže ta debata není černobílá, není jednoznačná. A teď mluvím o odborné debatě, teď nemluvím o politické debatě. A to je prostě ale klíčové. Si odpovědět na otázku, jestli to stát udělat má, nebo nemá. Až si na tu otázku odpovíme, tak tu naši odpověď zveřejníme a budeme obhajovat to naše rozhodnutí. Zatím jsme takové rozhodnutí neučinili. Tak všechny debaty jsou předčasné, abych já teď jako přemýšlel nahlas, co by se stalo, kdyby vláda udělala tohle nebo tohle nebo tohle. Ta debata není jednoduchá a my musíme vědět, než se rozhodneme, proč to děláme, ať už přistoupíme k jednomu kroku, nebo k druhému kroku, jaké to má případné dopady.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ne. Nechme dokončit větu pana ministra.

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Mám nápovědu pro pana ministra jednu v té věci, a to je poměrně zásadní. A to je to, že jestli bude cílem vlády při těch krocích, které, jak říkáte, že byste je chystali, tak podle mého soudu by to měl být cíl, aby byla dostupná cena elektrické energie pro podnikatele a obyvatele České republiky, spotřebitele, protože pokud tento cíl bude naplněn.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A to zařídí stát jenom?

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Protože bavíme se o ČEZu, bavíme se o ČEZu a v tomto případě, protože máme jednu z nejdražších elektrických energií pro spotřebitele, a to je opravdu, není podle mého soudu v pořádku. Pokud tento motiv bude vedoucí tím motivem, tak potom může být i odůvodnitelná otázka zestátnění ČEZu jako takové.

Zbyněk STANJURA, ministr financí:
Je to jeden z pohledů, který v té veřejné debatě zaznívá. My jsme tady vlastně debatovali před chvílí o možných investicích do energetiky, to je druhý aspekt v tomto uvažování. A v těchto úvahách to musíme brát v potaz, takže ano, souhlasím. Je to jeden z pohledů, který máme zvažovat, o kterém mluvil pan předseda Středula. Druhý neméně významný je ten, abychom zajistili dostatek elektrické energie pro Českou republiku. To je prvotní. A současně ta cena je taky důležitá. Ale když máte nedostatek, tak ta cena už vám stejně jako běží, aniž byste cokoliv dělali někam, kam to nikdo z nás nechce.

Zdeněk ZAJÍČEK, prezident Hospodářské komory ČR:
Pohybujeme se, pohybujeme se na trhu v tuhle chvíli, pokud je dostatek elektřiny, tak bude tlačit na cenu, která bude přijatelná pro spotřebitele, ať to bude průmysl, nebo to budou domácnosti. A to je to, co musíme jako strategické investice nastartovat, mimo jiné výstavba jaderného bloku jakéhokoliv. Počítáme na desetiletí. Pokud ta rozhodnutí nepadnou v následujících měsících, jednotek let, tak to do těch 10 let, kdy skutečně ten deficit bude, tak to nestihneme. Mimo jiné my v té diskusi, kterou bychom rádi otevřeli, tak chceme mluvit o strategické infrastruktuře a ochraně případně, nebo možnostech státu, aby v případě strategické infrastruktury měl například předkupní právo nebo věděl tedy co s tou infrastrukturou bude. To není jenom o ČEZu v tuhle chvíli, to je o všech dalších. Podívejte se na zásobníky, které jsme tady řešili a řeší se i dál. Tohle to by mělo být v zájmu státu, aby měl jasnou pozici.

Zbyněk STANJURA, ministr financí:
Přenosová soustava.

Zdeněk ZAJÍČEK, prezident Hospodářské komory ČR:
Přesně tak. Přenosová soustava. My musíme přece i k dalším vlastníkům nebo k další infrastruktuře, ať už bude patřit komukoliv, tak bychom měli mít jasnou politiku do budoucnosti.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Budeme se o ní bavit v některém z příštích rozhovorů. Pánové, já vám děkuju za ten dnešní, všem třem. Děkuju, na shledanou.

Zbyněk STANJURA, ministr financí:
Děkuju za pozvání. Na shledanou.

Zdeněk ZAJÍČEK, prezident Hospodářské komory ČR:
Děkuju za pozvání.

Zbyněk STANJURA, ministr financí:
Hezký večer.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Okomentovat na facebookuPřečtěte si také:

25.01.2024Zbyněk Stanjura v pořadu ČT Události, komentáře MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
08.09.2023Ministr Stanjura hostem pořadu Události, komentáře MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
?
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688