mzv.cz (MZv ČR)
Makroekonomika  |  21.09.2022 08:55:47

Tanzanie, počet obyvatel, HDP, inflace, nezaměstnanost, export, import a obchodní bilance, dluh - souhrnná teritoriální informace

Tanzaniestatus nižší-středně příjmové země, která je 10. nejvýkonnější ekonomikou v Africe, a která zaznamenávala od roku 2013 až do pandemie covid-19 růst HDP až o 6,5 %. Přestože pandemie tento růst zbrzdila, země si udržela relativní makroekonomickou stabilitu. Země je bohatá na přírodní zdroje, má velký zemědělský potenciál a je populární turistickou destinací. Svou polohou je významná pro dopravu produktů do sousedních vnitrozemských států. Navzdory povzbuzujícím makroekonomickým ukazatelům přetrvávají problémy v investičním prostředí, například byrokratické procesy při zakládání firem, placení daní, či přeshraničním obchodu. Vláda se snaží tyto problémy řešit a přilákat nové investory. Klíčové sektory jsou velmi regulované, což je často zdrojem frustrace pro investory. Mnoho investorů si také stěžuje na zvyšování daňové zátěže. Takové vnímání spolu s dalšími faktory způsobilo v minulých letech propad přímých zahraničních investic z 3,2 % HDP v roce 2015 na 1,8 % v roce 2018. Nástup prezidentky Samii Suluhu Hassan na jaře 2021 a jí zavedených reforem znamenal pro ekonomiku země pozitivní obrat. Pětiletý plán rozvoje (FYDP III) prosazuje industrializaci země, tvorbu pracovních míst (má jich vzniknout 8 milionů), ale rozvoj některých velkých projektů zůstává pomalý. Takovým je například ropovod z ugandských nalezišť do přístavu Tanga, který je ve fázi návrhu. Na druhou stranu projekt vodní elektrárny Rufiji a další veřejné projekty (stavby přístavů, silnic či železnice) zdárně pokračují.

 

Tanzanie - Hospodářské ukazatele

EIU, OECD, IMD

Tanzanie 2020 2021 2022 2023 2024
Růst HDP (%) 4,8 5,0 5,2 6,2 6,5
Průmyslová produkce (% změna)
Veřejný dluh (% HDP) 38,5 41,1 41,5 41,3 41,0
Míra inflace (%) 3,3 3,7 4,6 4,4 4,1
Populace (mil.) 59,7 61,5 63,3 65,1 67,0
Nezaměstnanost (%)
HDP/obyv. (USD, PPP) 2 770,0 2 910,0 3 100,0 3 280,0 3 480,0
Bilance běžného účtu (mld. USD) -1,1 -2,4 -2,8 -3,0 -3,3
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -1,5 -3,3 -3,9 -4,3 -4,9
Exportní riziko OECD 6/7 6/7 6/7    
Konkurenceschopnost - -      

 

Vývoj HDP

Tanzanie 7,0 4,8 5,0 5,2 6,2
Svět 2,3 -3,7 5,6 3,5 3,1
Rozvojové ekonomiky 2,6 -2,8 6,2 2,7 3,4

 

Podíl sektorů

zemědělství 26,4
průmysl 31,5
služby 42,1

 

Tanzanie - Import dle zemí

Čína 25,3
Indie 12,8
Spojené arabské emiráty 9,7
Japonsko 4,4
Jižní Afrika 4,0

 

Tanzanie - Import dle zboží

Celkem 8,5
Oleje ropné, oleje z nerostů živičných (ne surové), přípravky z nich j. n.; odpadní oleje 1,2
Léčiva (vč. léčiv veterinárních) 0,4
Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 0,2
Hnojiva umělá (ne hnojiva strojená surová) 0,2
Tuky, oleje nevysychavé rostlin. surové (ne "vláčné") 0,1

 

Tanzanie - Příležitosti pro český export

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Výdaje na zdravotnictví vykazují růst, na kterém mají aktuálně hlavní podíl donorské příspěvky. Priorita zdravotnictví se však s nástupem současné administrativy odráží i do vládních výdajů a země má plán stát se centrem zdravotnického turismu. Příležitosti v oblasti zdravotnictví představuje i současný růst spotřeby léčiv na úrovni 35 mil. USD, při celkové velikosti trhu 490 mil. USD. Vysoký podíl léčiv na tanzanském trhu, až 95 %, přitom pochází z dovozu, jelikož chybí místní výroba. To je příležitostí pro české firmy, stejně jako dodávky zdravotnického vybavení a přístrojů. Nedostatkovým zbožím jsou také veterinární léky.

V červnu 2021 vydala Tanzanská vláda strategický plán pro rozvoj zdravotnictví do roku 2026 (Health Sector Strategic Plan 20212026) ve kterém si stanovila za cíl zvýšit příspěvek na zdravotnictví ze současných 2,6% HDP na 5,0% HDP a zvýšit pokrytí zdravotního pojištění z 32% na 58% populace. To by mělo umožnit nejen větší přístup ke zdravotnickým službám, ale také by to mělo zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.

Dostupnost léčby nemocí, jako je HIV, tuberkulóza a malárie se zvýšila. Přibližně jeden milion lidí infikovaných virem HIV se nyní léčí. Také výkonnost zdravotnické infrastruktury se v průběhu času značně zlepšila. Navzdory těmto úspěchům země i nadále čelí složitým výzvám v oblasti veřejného zdraví. Více než polovina populace stále nemá přístup ke zdravotnickým službám bez toho, aby finančně strádali. Počet žen, které zemřou na komplikace související s těhotenstvím a dětí, které zemřou z příčin, kterým lze předejít, je stále nepřijatelně vysoký. Mnoho lidí nadále trpí infekčními nemocemi, současně břemeno nepřenosných nemocí (NCD) přibývá. NCD jsou v sub-saharské Africe nemoci v jedné z těchto skupin: kardiovaskulární onemocnění, duševní poruchy, novotvary, cukrovka, urogenitální, krevní a endokrinní onemocnění.

Tanzanie by se ráda v budoucnosti stala místem pro zdravotní turismus (medical tourism market). Již bývalý prezident Magufuli se snažil tento záměr rozvinout a prezidentka Samia Suluhu Hassan v jeho úsilí pokračuje. Zda je možné tento záměr v Tanzanii uskutečnit bude záviset mimo jiné na tom, jak Tanzanie investuje do rozvoje zdravotnických lidských dovedností, telemedicíny, digitální ekonomiky, dopravní infrastruktury, ubytovacích zařízení, cenové dostupnosti zdravotnických služeb a služeb péče o zákazníky.

 

 

Stavební průmysl

Sektor stavebnictví vykazuje během posledních let růst na úrovni 8 % a má se zvýšenou dynamikou pokračovat i v nadcházejících letech. Důvodem je hlavně vládní závazek vydávat na investiční projekty 13 % státního rozpočtu. Růst se bude opírat o investice do výstavby zatím nedostatečné infrastruktury (silnice, mosty, železnice, přístavy), výstavby rezidenčního bydlení a komerčních budov, výstavbu přístavu Bagamoyo a počítá s rozšířením kapacity přístavu Tanga. Rozšíření přepravních kapacit nabízí příležitosti pro dodávky vybavení do logistických center, které na rozvoj přístavů navazují. Již dnes existuje neuspokojená poptávka po bydlení na úrovni 3 mil. bytů. S růstem populace se bude současná situace ještě dále zhoršovat.

Projekty, které mají být financovány vládou v rámci plánu rozvoje infrastruktury, zahrnují výstavbu železnice se standardním rozchodem (SGR) z přidělených financí na železnice v hodnotě TZS 1,19 miliard, výstavbu projektu vodní elektrárny Julius Nyerere (2 115 MW) (zahrnutého do TZS 2,34 miliard přidělených na energetické projekty), posílení společnosti Air Tanzania Company Ltd. a výstavbu projektu ropovodu z Hoima (Uganda) do Chongoleani, Tanga (Tanzanie) a most Busisi v Mwanze.

Podle tanzanského ministerstva pro půdu, bydlení a rozvoj lidských sídel se poptávka po bydlení zvyšuje o přibližně 200 000 jednotek ročně, přičemž současný deficit bydlení se odhaduje na 3 miliony jednotek.

Se stoupající životní úrovní země se zvyšuje poptávka po komerčních nemovitostech. Dar es Salaam je hlavní oblastí kancelářské a maloobchodní činnosti a hlavními prémiovými nákupními centry jsou pouze Mlimani City Mall v Mwenge, Aura Mall v Upanga a Mkuki Mall v Kisutu. Formální maloobchodní sektor v Dar es Salaamu zůstává nedostatečně zásoben, což představuje potenciál pro investory.

Pro zlepšení vnitřního a zahraničního obchodu a obchodních aktivit je potřeba zlepšit stav silnic, přístavů, železnic a letištní infrastruktury. Instituce jako Světová banka a Africká rozvojová banka nadále podporují Tanzanii při dosahování těchto cílů a poskytují zemi granty a úvěry.

DMGP (Dar es Salaam Maritime Gateway Project) plánuje v následujících letech optimalizovat efektivitu přístavu v Dar es Salaamu tak, aby odpovídal světovým parametrům a aby byl vyhovující pro přistávání větších plavidel. Projekty modernizace přístavu zahrnují mimo jiné posílení a prohloubení kotvišť 1-7, terminálu RORO, bagrování vstupního kanálu, otočného kruhu a přístavní nádrže, posílení a prohloubení kotvišť 8-11 a výstavbu nového terminálového mola.

V sektoru stavebnictví je prostor pro rozvoj vnitrozemských kontejnerových skladů a mezinárodních kontejnerových operací v Mwanze, Kigomě, Taboře, Morogoru, Arushi, Tange, Shinyanga, Dodomě a Mpandě. Jsou zde příležitosti pro prodej vlaků a lokomotiv. Existují také možnosti výstavby hotelů na regionálních letištích.

Mezinárodní letiště v Dodomě plánuje vystavět hangár pro údržbu letadel, kongresové centrum, obchodní centrum a čtyřhvězdičkový hotel.

 

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

V zemi chybí zemědělské vybavení (traktory a různá přídavná zařízení). Většina potravin se bez dalšího zpracování vyváží ze země. Příležitostí pro české firmy by byly výrobní linky na zpracování ovoce a zeleniny. Vzhledem k velkým plochám s nerovnoměrnými srážkami se další možnosti nacházejí v chytrém zavlažování či v chytrém hnojení. Nedostatečná je také výroba krmiv pro hospodářská zvířata. Vzhledem k možnostem Viktoriina jezera se nabízejí také možnosti spojené s chovem sladkovodních ryb (sádky, krmiva atd.).

Zemědělství v Tanzanii představuje téměř 30 % HDP země, přičemž jsou v tomto odvětví zapojeny tři čtvrtiny pracovní síly země. Zemědělství je nepochybně největším a nejdůležitějším odvětvím tanzanské ekonomiky.

Produktivita zemědělské výroby je v Tanzanii nízká s mírným pokrokem v posledních dvou desetiletích. Dominují zde drobní zemědělci, kteří při zavlažování závisí na srážkách. Při modernizaci sektoru s cílem zvýšit výnosy, vývozy a zpracovávat výrobky s přidanou hodnotou čelí zemědělci značným výzvám. Drobní zemědělci mají potíže s přístupem k přiměřeným skladovacím zařízením, k trhům a úvěrům.

Nejběžnějšími potravinářskými plodinami v Tanzanii jsou kukuřice, pšenice, rýže, sladké brambory, banány, fazole čirok a cukrová třtina. Mezi tržní plodiny patří káva, bavlna, kešu ořechy, tabák, čaj a sisal.

Rozšiřující se střední třída, rostoucí urbanizace a rozvíjející se sektor stravovacích služeb jsou hlavními motory růstu poptávky po zemědělských produktech orientovaných na spotřebitele. Tanzanci dělají většinu svých domácích nákupů v rodinných obchodech známých jako dukas. Supermarkety se postupně stávají populárními zejména ve velkých městech jako Dar es Salaam, Mwanza a Arusha. Tanzanci utrácejí pětinu svých příjmů za balené spotřební zboží, většinou potraviny. Nejprodávanější kategorií jsou produkty osobní péče (např. zubní pasta) a nápoje (např. sycené nealkoholické nápoje, čaj, energetické nápoje). Mezi hlavní faktory ovlivňující rozhodování o nákupu patří doporučení, cenová dostupnost a předchozí znalost výrobku.

Roční produkce Tanzanie je 2,75 milionu tun ovoce a zeleniny, ale pouze 4 % jsou v zemi zpracována. Nabízejí se možnosti prodeje techniky na zpracování ovoce a zeleniny pro velké pěstitele. Existují příležitosti k obnově starých nebo nepoužívaných zpracovatelských závodů.

Tanzanie stále dováží hodně jedlého oleje. Místní zpracování olejnatých semen je nyní na vzestupu. Pro české firmy to přináší exportní možnosti dodat do Tanzanie zařízení na lisování a zpracování oleje. Mezi běžná olejnatá semena produkovaná v zemi patří slunečnice, sezam, podzemnice olejná, palmový olej atd.

Tanzanie produkuje dostatek bavlny, ale pouze 20 % je lokálně zpracováno. Toto odvětví má velký investiční potenciál při zřizování plně integrovaných textilních továren, jakož i závodů na vyzrňování bavlny, výrobu tkanin a příze (spřádání, tkaní a tisk) či jednotky pro řezání, výrobu a zdobení.

Tanzanie má velkou populaci hospodářských zvířat (17,7 milionu kusů skotu, 12,5 milionu koz a 3,5 milionu ovcí) a produkuje asi 2,6 milionu kusů surových kůží a usní ročně. Velká část je vyvážena surová a pouze 10 % je zpracováno v zemi.

Vzhledem k velké populaci hospodářských zvířat je země ideální také pro zpracování masa, balení a zpracování mléčných výrobků. Investiční příležitosti zahrnují založení závodů na zpracování masa, závodů na zpracování mléčných výrobků a rančů pro dobytek.

Existují také příležitosti pro výrobu hnojiv a pesticidů, po kterých je velká poptávka. Investoři mohou založit výrobny ve zvláštních ekonomických zónách (SEZ), využívat uživatelských či vývozních licencí a dalších incentiv SEZ.

 

 

Energetický průmysl

Energetická soustava je nedostatečná, ve velmi špatném stavu a zdaleka nestačí pokrýt vysokou poptávku, která roste ročním tempem 10–15 %. Rozvojový plán Ministerstva energetiky počítá s dynamickým růstem instalované energie a s rozvojem distribuční soustavy tak, aby se přístup k elektrické energii zvýšil z 30 % na 50 % v roce 2025. K rozvoji energetického sektoru by měly přispět jak rozsáhlé zásoby zemního plynu 50 triliónů kubických stop, tak potenciál geotermální energie, který je odhadován na 5 000 MW. Další příležitosti jsou spojené s budoucí plynofikací Tanzanie ve všech oblastech, včetně úprav motorových vozidel na LPG či s budoucím rozvojem geotermálních elektráren. V příštích pěti letech má být rovněž vybudován ropovod z Ugandy do Tanzanie v délce 1 400 km v objemu investice 4 mld. USD. Tím vznikne potenciál pro dodávky v oblasti technické podpory výstavby ropovodu.

V roce 2021 činila celková dodávka elektřiny v Tanzanii 1605,9 MW. Očekává se, že špičková poptávka po elektřině v zemi se do roku 2025 zhruba zčtyřnásobí na 4 000 MW. Aby pomohla tuto poptávku uspokojit, Tanzanie by chtěla dosáhnout výkon 10 GW do roku 2025. Mezitím země usiluje o téměř zdvojnásobení míry elektrifikace na 75% do roku 2033.

Odhaduje se, že Tanzanie má 45 miliard m 3 zásob zemního plynu, což je dost na to, aby pokryla domácí spotřebu země a učinila z Tanzanie další uzel zemního plynu v Africe. Ložiska zemního plynu v Tanzanii se nacházejí v Songo Songo v oblasti Lindi, v zátoce Mnazi v regionu Mtwara a Mkuranga v pobřežní oblasti. Zásoby v zátoce Songo Songo a Mnazi se odhadují na 30 a 15 miliard m3.

V Tanzanii je devět tepelných elektráren, které přeměňují zemní plyn na elektřinu: Ubungo I a II, Tegeta, Songas, Mtwara, Somanga, Kinyerezi I a II a Dangote. Celková roční produkce činí přibližně 650 MW. Projekt Songas v současné době vyrábí přibližně 200 MW elektřiny pomocí zemního plynu.

Kapacita vodních elektráren v Tanzanii činí 562 MW a odhady potenciální kapacity jsou až 4,7 GW. Většina vodních zdrojů použitelných pro hydroelektrárny jsou tanzanské řeky.

Investice do solární energie v Tanzanii jsou stále v malém měřítku. K dnešnímu dni bylo v Tanzanii instalováno asi 6 MW fotovoltaické energie.

V současné době sdílí trh pět hlavních dodavatelů plynu, jmenovitě BP Gas, Oryx Gas, Alpha, Mohan Gas a Pan African/TPDC, která pilotně plní a distribuuje zemní plyn. Ve městech roste poptávka po LPG. Například ve městě Dar es Salaam, kde žijí převážně rodiny střední třídy, se kiosky používající LPG nacházejí méně než kilometr od sebe. Asi 90 % všech domácností v Tanzanii také používá LPG pro vaření. LPG tak nahradil tradiční používání dřevěného uhlí a dřeva.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688