ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  08.12.2020 09:03:45

ČR - zahraniční obchod v říjnu s přebytkem 33,4 mld.Kč


Podle
předběžných údajů skončila v říjnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 33,4 mld. , který byl meziročně o 24,4 mld.  vyšší.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) příznivě ovlivnil především meziročně vyšší přebytek bilance motorových vozidel o 7,7 mld. , hlavně díky růstu jejich vývozu o 9,3 mld. . Vliv měl také menší deficit bilance s ropouzemním plynem o 4,1 mld.  v důsledku nižších cen na světových trzích a poklesu dovezeného množství.

Dále došlo ke zlepšení bilance základních kovů, kde se zmenšil schodek o 2,9 mld. . Zvýšil se přebytek bilance kovodělných výrobků a ostatních dopravních prostředků shodně o 1,7 mld.  a strojů a zařízení o 1,6 mld. .

Bilance zahraničního obchodu se státy EU273) skončila v říjnu přebytkem 80,7 mld. , který meziročně vzrostl o 23,4 mld. . Největší meziroční přírůstek aktiva ve výši 16,4 mld.  byl zaznamenán v obchoděNěmeckem.

Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se zmenšil o 1,7 mld.  a dosáhl 45,2 mld. . Zlepšila se především bilance obchoduRuskou federací o 6,4 mld.  (přechodem z pasiva do aktiva).

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 4,7 % a dovoz o 3,4 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 3,2 %) a dovozu (o 2,4 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2019 vzrostl vývoz o 5,6 % na 359,6 mld. , zatímco dovoz klesl o 1,7 % na 326,2 mld. . Letošní říjen měl o jeden pracovní den méně než říjen loňského roku.

V lednu až říjnu 2020 dosáhl přebytek obchodní bilance 142,1 mld. , což představovalo meziroční přírůstek o 0,4 mld. . Od začátku roku klesl meziročně vývoz o 7,9 % a dovoz o 8,2 %.

Další informace o zahraničním obchodu se zbožím:
https://www.czso.cz/csu/czso/zahranicni_obchod_se_zbozim_ekon.

____________________________________

Upozornění na změny:

Český statistický úřad změnil od roku 2020 doposud používanou terminologii a způsob prezentování údajů. Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.

Bližší informace:https://www.czso.cz/csu/czso/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu

__________________________________
Poznámky:

1)Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)
Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
3) EU27 - od 1. února 2020 není Spojené království členem Evropské unie.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2020 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.
Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznánídani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat:
 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datová sada:
 https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 6. 1. 2021

Přílohy

Archiv:
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 08.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

8. 12. 2020

Bilanci příznivě ovlivnil vývoz motorových vozidel

Zahraniční obchod se zbožím – říjen 2020

Podle předběžných údajů skončila v říjnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 33,4 mld., který byl meziročně o24,4 mld. vyšší.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) příznivě ovlivnil především meziročně vyšší přebytek bilance motorových vozidel o 7,7 mld. , hlavně díky růstu jejich vývozu o 9,3 mld. . Vliv měl také menší deficit bilance s ropou a zemním plynem o 4,1 mld. v důsledku nižších cen na světových trzích a poklesu dovezeného množství.

Dále došlo ke zlepšení bilance základních kovů, kde se zmenšil schodek o 2,9 mld. . Zvýšil se přebytek bilance kovodělných výrobků a ostatních dopravních prostředků shodně o 1,7 mld. a strojů a zařízení o 1,6 mld. .

Bilance zahraničního obchodu se státy EU273) skončila v říjnu přebytkem 80,7 mld. , který meziročně vzrostl o 23,4 mld. . Největší meziroční přírůstek aktiva ve výši 16,4 mld. byl zaznamenán v obchodě s Německem.

Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se zmenšil o 1,7 mld. a dosáhl 45,2 mld. . Zlepšila se především bilance obchodu s Ruskou federací o 6,4 mld. (přechodem z pasiva do aktiva).

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 4,7 % a dovoz o 3,4 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 3,2 %) a dovozu (o 2,4 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2019 vzrostl vývoz o 5,6 % na 359,6 mld. , zatímco dovoz klesl o 1,7 % na 326,2 mld. . Letošní říjen měl o jeden pracovní den méně než říjen loňského roku.

Vlednu až říjnu 2020 dosáhl přebytek obchodní bilance 142,1 mld. , což představovalo meziroční přírůstek o 0,4 mld. . Od začátku roku klesl meziročně vývoz o 7,9 % a dovoz o 8,2 %.

 

Další informace o zahraničním obchodu se zbožím:

https://www.czso.cz/csu/czso/zahranicni_obchod_se_zbozim_ekon.

Upozornění na změny:

Český statistický úřad změnil od roku 2020 doposud používanou terminologii a způsob prezentování údajů. Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.

Bližší informace:https://www.czso.cz/csu/czso/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu

Poznámky:

1)Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.

2)Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní adovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

3) EU27 - od 1. února 2020 není Spojené království členem Evropské unie.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2020 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.

Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:          Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@czso.cz

Kontaktní osoba:                                     Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@czso.cz

Datové zdroje:                                         Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty

Termín ukončení sběru dat:                       20. pracovní den po skončení referenčního měsíce

 

Navazující datová sada:                            https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr       

 

 

 

Termínzveřejnění další Rychlé informace:    6. 1. 2021

 

 

Přílohy:

Graf 1 - Bilance zahraničního obchodu se zbožím (celkem, se státy EU27 a se státy mimo EU27)

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Et 10:37  Polanský na téma vývoje inflace a sazeb pro zbytek 2024 Csas.cz (Česká spořitelna)
Et 10:29  Rozhovor J.Fraita Research (Česká spořitelna)
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688