ec.europa.eu (Evropská komise)
Evropská unie  |  16.04.2024 12:02:00

EÚ oznámila záväzky v hodnote 3,5 miliardy EUR na ochranu oceánov a podporu udržateľnosti na konferencii Náš oceán v Grécku

Záväzky v hodnote 3,5 miliardy EUR na ochranu oceánov

Európska únia dnes na konferencii Náš oceán v Grécku potvrdzuje svoju silnú angažovanosť v oblasti medzinárodnej správy oceánov tým, že oznámila 40 záväzkov týkajúcich sa opatrení na rok 2024. Tieto opatrenia budú financované sumou 3,5 miliardy EUR z rôznych fondov EÚ. Predstavujú najväčšiu sumu, ktorú EÚ ohlásila od začiatku konferencií Náš oceán.

Konferencia Náš oceán je medzinárodným úsilím, ktoré sa začalo v roku 2014 a každoročne organizuje iná vláda a ktorého cieľom je posilniť globálnu správu oceánov a opatrenia na podporu ochrany morí a udržateľného rozvoja. Tohtoročná konferencia vyzýva na spoločné úsilie na celom svete na podporu bezpečného, chráneného, čistého, zdravého a udržateľne spravovaného oceánu. Na konferencii prijíma EÚ záväzky týkajúce sa opatrení, ktoré sa týkajú všetkých tém tohto podujatia: udržateľný rybolov, chránené morské oblasti, zmena oceánov a klímy, udržateľné modré hospodárstva, znečistenie morí, námorná bezpečnosť a ďalšie oblasti.

Záväzky EÚ týkajúce sa bezpečného, chráneného, čistého, zdravého a udržateľne spravovaného oceánu

Udržateľný rybolov:

 • 1,9 miliardy EUR v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na podporu udržateľného rybárstva – jedna z najväčších oznámených súm. Použijú sa v Grécku, Španielsku, na Cypre, v Poľsku a v plánoch obnovy a odolnosti Portugalska (20202026) na podporu investícií a reforiem v oblasti udržateľného rybolovu a akvakultúry.
 • 23,5 milióna EUR počas obdobia 20242025 na podporu regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva (RFMO), regionálnych rybárskych orgánov (RFB) a príslušných medzinárodných dohôd v Atlantickom, tichomorskom, indickom, arktickom a Antarktickom oceáne a Stredozemnom a Čiernom mori.
 • 1,5 milióna EUR na podporu vykonávania dohody o opatreniach prístavných štátov (PSMA) na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu.

Chránené morské oblasti:

 • 1,36 milióna EUR na podporu vykonávania dohody o morskej biodiverzite v oblastiach mimo vnútroštátnej jurisdikcie (BBNJ)
 • 24 miliónov EUR na ochranu morskej biodiverzity a zachovanie morských ekosystémov v súčasnosti Blue Benguela (Južná Afrika), Maldivách, Suriname a vo francúzskych južných a antarktických územiach

Oceány a zmena klímy:

 • 103 miliónov EUR na programy pozorovania oceánov (Copernicus, Wekeo, Neccton) a výskum zameraný na pokrok v oceánskych modeloch pre predpovede klímy.

Udržateľné modré hospodárstvo:

 • maximálne 130 miliónov EUR v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Použije sa v plánoch obnovy a odolnosti Talianska a Portugalska na podporu dvoch investícií (20202026) do udržateľného modrého hospodárstva.
 • 134 miliónov EUR na pomoc africkým krajinám pri udržateľnom rozvoji ich modrého hospodárstva. To zodpovedá 59 miliónom EUR pre západnú Afriku, 10 miliónov EUR pre Mauritániu, 35 miliónov EUR pre Mozambik a 30 miliónov EUR pre Angolu.

Znečisťovanie mora:

 • 980 miliónov EUR v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. V Grécku, Španielsku, Taliansku, na Cypre a vo Fínsku (20202026) sa použijú plány obnovy a odolnosti na podporu štyroch investícií a dvoch reforiem na boj proti znečisťovaniu morí.

Námorná bezpečnosť:

 • 45 miliónov EUR na zvýšenie námornej bezpečnosti a ochrany v regiónoch západného Indického oceánu a Guinejského zálivu v Afrike.

Podpora pre Stredozemie:

Výskum:

 • Prostredníctvom misie EÚ Obnoviť naše oceány a vody je 92,3 milióna EUR vyčlenených na obnovu našej modrej planéty a zabezpečenie udržateľného modrého hospodárstva.

Súvislosti

Oceány a moria pokrývajú 71 % zemského povrchu. Oceán je pod tlakom: trpí globálnym otepľovaním, neudržateľnými postupmi, nezákonným rybolovom, znečistením a stratou morských biotopov. Cieľom konferencie o našich oceánoch je posilniť kolektívne úsilie o riešenie týchto otázok. Konferencia spája krajiny z celého sveta, občiansku spoločnosť a priemysel s cieľom inšpirovať spoločné riešenia a predložiť ambiciózne záväzky na ochranu oceánov. Konferencia Náš oceán, ktorá sa začala v roku 2014, odvtedy zmobilizovala viac ako 2160 záväzkov v hodnote približne 130 miliárd USD.

EÚ vytvorila nástroj na sledovanie záväzkov, ktorý je k dispozícii na webovom sídle Náš oceán. Umožňuje občanom sledovať pokrok pri plnení všetkých záväzkov prijatých na všetkých konferenciách Náš oceán.

Okrem svojich záväzkov EÚ spoluorganizovala sprievodné podujatie na vysokej úrovni, v ktorom vyzvala na rýchlu ratifikáciu dohody o BBNJ spolu s vládami Belgicka, Čile, Kostariky, Francúzska, Kórejskej republiky, Nigérie a Palau, ako aj s Radou pre obranu prírodných zdrojov, Iniciatívou Bloomberg Philanthropies Ocean Initiative, Alianciou na otvorenom mori, misiou Blue, Pew, Medzinárodnou úniou na ochranu prírody a Európskym úradom pre ochranu prírody. EÚ zorganizovala aj sprievodné podujatia o misii EÚ pre oceány (16. apríla) a o oceánoch a klíme s organizáciou Mercator Ocean International (15. apríla).

Odkaz na uverejnené záväzky bude k dispozícii v nadchádzajúcich dňoch.

Viac informácií

Konferencia o našom oceáne

Misia EÚ: Obnova nášho oceánu a vody

Dohoda v rámci Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve o ochrane a udržateľnom využívaní morskej biodiverzity v oblastiach mimo vnútroštátnej právomoci (dohoda o BBNJ)

Nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov (NNN)

Quote

Európska únia sa naďalej zasadzuje za oceány. Európska únia prostredníctvom prísľubov v hodnote 3,5 miliardy EUR potvrdzuje svoj pevný záväzok chrániť oceány. Oceán je súčasťou toho, kto sme a naša spoločná zodpovednosť. Rok po uzavretí dohody o BBNJ som rád, že tu v Grécku opakujem ambíciu EÚ naďalej pôsobiť ako hnacia sila udržateľnosti oceánov.
Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius 2024-04-15

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec