OPOJISTENI.CZ (OPOJISTENI.CZ)
Daně a účetnictví  |  26.03.2024 11:20:20

Výběr peněz z penzijka, z IŽP a DIPu: Co daníte a kdy jedině dostanete všechno?

Z diskusí u článku o dědění z penzijních produktů vyšlo pár podnětů k vytvoření přehledu o čerpání z nich běžnou cestou: majitelem smlouvy. Kdy se dají peníze vybrat beze ztrát? A kdy a kolik vám musejí strhnout v ostatních případech? Autorka Lenka Rutteová z Akademie peněz vše shrnula do následujícího článku.

V článku Co se dědí z penzijního připojištění (spoření)? Co do dědictví NE/jde a co se daní jsem otevřela tématiku výběrů z penzijních produktů, i když tady za těch nejpohnutějších okolností, které život přináší. V diskusi jste zmínili, že „by se hodil“ i přehled o výběrech z penzijka a z dalších důchodových produktů přímo majitelem smlouvy.

Zkrátka: jak bude probíhat výběr z vašeho penzijního spoření, penzijního připojištění, investičního životního pojištění a z nového DIPu (dlouhodobého investičního produktu). U každého z nich se podívám na výběr před splněním podmínek produktu a na výběr po jejich splnění.

1 Výběr z penzijního připojištění (nejstarší smlouvy – transformované fondy)

Podmínky produktu: spořit alespoň 5 let a do alespoň 60 let věku. Výjimku mají nejstarší penzijní plány, které lze ukončit již v 50 letech.

1.1 Výsluhová penze – specialita penzijního připojištění

Po 15 letech trvání penzijního připojištění je možné vybrat si beztrestně až polovinu naspořených prostředků. Odvedeno musí být 180 plateb a ve smlouvě musíte mít výsluhovou penzi „zaškrtnutou“, tedy sjednanou (není automatická). Výběr může být jednorázový, či pravidelnou výsluhovou penzí.

1.2 Invalidní penze – při přiznání 3. stupně invalidity

Na invalidní penzi má automaticky nárok každý, komu je přiznán třetí stupeň invalidity. Penzijní připojištění umožňuje výplatu prostředků najednou, ale i formou pravidelné renty. Do výplaty jdou nejen naspořené prostředky, ale i jejich zhodnocení a veškeré státní příspěvky. Na věku klienta zde nezáleží, rozhodovacím faktorem je zmíněný třetí stupeň invalidity.

1.3 Předčasný výběr – před splněním podmínek smlouvy

Pozor, předčasným výběrem NENÍ převod penzijního připojištění na novější smlouvu doplňkového penzijního spoření. Předčasným výběrem je jen situace, kdy si peníze vyberete a necháte vyplatit na svůj bankovní účet.

Pře předčasném výběru je nárok pouze na odbytné. A to jenom tehdy, když jste uhradili alespoň 12 měsíčních příspěvků. U odbytného se:

Peníze budou vyplaceny nejpozději do 3 měsíců.

1.4 Výběr po splnění podmínek smlouvy – nejdříve v 60 letech a po 5 letech trvání smlouvy (1. penzijní plán nejdříve v 50 letech)

Jestliže splňujete podmínky pro řádné ukončení smlouvy o penzijním připojištění, máte tři základní varianty, jak si odsud peníze vybrat:

Ještě se zaměřme na další možnost:

1.5 Převod smlouvy z transformovaného fondu do „nového penzijního spoření

Převod smlouvy z transformovaného fondu do doplňkového penzijního spoření (DPS) je v rámci jedné penzijní společnosti zdarma. Nutně tímto krokem musíte projít, pokud byste chtěli čerpat předdůchod.

A jestliže byste (před tím, než vám bude 60) chtěli přejít do jiné společnosti, také to půjde. Ve dvou režimech:

  • zdarma bude přechod k jiné společnosti po minimálně 5 letech setrvání v penzijním spoření (po převedení na to novější)
  • za poplatek bude v případě, že penzijní spoření tu máte kratší dobu než 5 let (po přechodu z transformovaného fondu nevyčkáte 5 let, převod chcete provést dříve). Poplatek je omezen na max. 800 .

1.6 Pozůstalostní penze

Výběr z penzijka formou dědění (nebo převodem na obmyšlenou osobu) jsem popsala již ve výše uvedeném článku.

2 Výběr z penzijního spoření (smlouvy sjednané do konce roku 2023)

Doplňkové penzijní spoření se v možnostech výběru mírně odlišuje. Podívejme se na ně stejně podrobně jako u transformovaných fondů penzijního připojištění. Možností je zase několik.

2.1 Výběr v 18 letech věku, po alespoň 10 letech trvání smlouvy

První možností, jak se beztrestně dostat k penězům na penzijku je výběr v 18 letech věku. Ale jen tehdy, když se dítěti sjednalo penzijko do 8 let věku. V 18 letech si dítě smí ze smlouvy jednorázově „vytáhnout“ třetinu vložených prostředků a zhodnocení. Tady se nic nedaní a příspěvky od státu se nevracejí, smlouva pokračuje dál.

2.2 Invalidní penze – při přiznání 3. stupně invalidity

Jestliže je klientovi penzijní společnosti přiznán 3. stupeň invalidity a klient si zároveň spoří alespoň 3 roky (36 měsíců), vzniká mu nárok na vyplacení invalidní penze. Ta nesmí být u DPS jednorázová, jedině postupná. Přitom se musí vyplácet alespoň 4× za rok, alespoň v částce 500 a (až na výjimky) alespoň po dobu 3 let. Nedaní se nic a státní příspěvky zůstávají.

2.3 Předčasný výběr před splněním podmínek smlouvy

Při předčasném výběru je i u doplňkového penzijního spoření nárok jen na odbytné. Navíc tento nárok vzniká až po 2 letech trvání smlouvy a uhrazení 24 příspěvků účastníka (klienta). Odbytné znamená, že se:

Peníze se vyplácejí do 2 měsíců.

2.4 Výběr po splnění podmínek smlouvy – alespoň 60 let věku po alespoň 5 letech trvání smlouvy

Kdo splnil podmínky smlouvy o penzijním spoření, může si i zde vybrat tři varianty výplaty. Výběr je možný:

2.5 Předdůchod

Abyste získali nárok na předdůchod, splnit musíte několik podmínek:

Při výplatě předdůchodu se nevracejí státní příspěvky, ale daní se výnosy, a to 15 %. Příspěvky zaměstnavatele zde danit nebudete. Výhodou je úhrada zdravotního pojištění státem a osvobození od pojištění sociálního: v předdůchodu se vlastně stáváte státním pojištěncem.

Ještě se zaměřme na úhradu jednorázového pojistného pro doživotní penzi přes životní pojišťovnu. A na úhradu jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu a výši důchodu (jednorázový doplatek k získání nároku na předdůchod). Ani u těchto kroků se nic nedaní.

3 Výběr z penzijního spoření (nejnovější smlouvy sjednané od ledna 2024)

U nejnovějších smluv zůstává téměř všechno stejné jako u doplňkového penzijního spoření sjednaného do konce roku 2023. Změny jsou jen dvě:

Vše ostatní se řídí stejnými pravidly jako v předchozí kapitolce o DPS.

4 Výběr z investičního životního pojištění (IŽP)

Investiční životní pojištění se sjednává pro případ smrti, ale i pro případ dožití. Plus další pojistná rizika, vliv má i pojištění invalidity.

4.1 Předčasné ukončení – výběr před 60. narozeninami a za kratší než 5leté trvání smlouvy

U výběru při nesplnění podmínek smlouvy má klient nárok jen na odbytné. U životního pojištění je stanoveno jako „určitá část z celé kapitálové hodnoty. Jedná se o část nespotřebovaného pojistného, které je k datu ukončení pojistné smlouvy vypočítáváno pomocí pojistněmatematických metod“, najdete na stránkách životních pojišťoven.

Při předčasném ukončení navíc musíte dodanit všechny využité daňové výhody. Vrací se daňové odpočty (odpočty z daně z příjmu), i zde 10 let zpětně. A zdaňují se příspěvky od zaměstnavatele, opět 15 %.

4.2 Výběr v případě dožití a po splnění podmínek

Jestliže se dožijete ve smlouvě sjednaného věku, pojišťovna vyplácí starobní důchod nebo jednorázové vyrovnání. Podmínky jsou stejné jako u doplňkového penzijního spoření, u smluv uzavřených do konce roku 2023.

4.3 Invalidní důchod – v případě přiznání invalidity III. stupně

Výplata invalidní penze se řídí stejnými pravidly jako u penzijního spoření/připojištění. Nic se nedodaňuje. Není zde časová podmínka pro dobu trvání smlouvy – invalidita je zde klasicky pojištěna. Jen pozor na možné výluky, které jsou specialitou pojistných smluv!

5 Výběr z dlouhodobého investičního produktu (DIP)

Dlouhodobý investiční produkt se chová jako každá jiná investice, umožňuje ale daňové odpočty a levnější správu investice, a to výměnou za trvání smlouvy alespoň 10 let a alespoň do 60 let věku.

5.1 Výběr z DIP před splněním podmínky smlouvy

Pokud si prostředky z DIP vyberete před 60. narozeninami a dříve než po 10 letech trvání smlouvy, budete muset:

  • zdanit příjem z investice, a to 15 % – v případech, kdy trvala méně než 3 roky (investiční časový test)
  • až 10 let zpětně dodanit odpočty, tedy vrátit uplatněná daňová zvýhodnění
  • odvést 15% daň z příspěvků zaměstnavatele
  • a pozor: často i doplatit investiční společnosti za správu vaší investice. DIPy jsou totiž zpoplatňovány nižšími taxami než běžné investice. Ale jakmile porušíte podmínku smlouvy a na peníze sáhnete dříve, společnost převede účet DIPu na běžný a strhne si poplatky v plné výši. Potkat se můžete i se smluvní pokutou (poplatkem za převod)

5.2 Výběr z DIP po splnění podmínek smlouvy

Jestliže splníte podmínky smlouvy, vybíráte peníze jako z každé jiné investice po splnění časového testu. Nic nedaníte a ani nedodaňujete, a to ani při jednorázovém výběru.

Lenka Rutteová
Akademie peněz

oPojištění.cz
informace ze světa pojištění a risk managementu

Zpravodajský portál, který poskytuje komplexní zpravodajství ze světa pojištění a risk managementu. Denně přináší aktuální zprávy o vývoji pojistného trhu, odborné analýzy, informace o nabízených pojistných produktech a rozhovory s významnými osobnostmi pojišťovnictví.

Více informací na: www.opojisteni.cz

Okomentovat na twitteru

Okomentovat na facebooku
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688