trinecko.cz (Třinec)
Z regionů  |  10.01.2024 07:48:00

Třinec - Místní poplatek za komunální odpad. Sazba poplatku pro poplatníka podle činí 900 Kč na kalendářní rok

 

 
 

1. Životní situace (název)

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen "místní poplatek za komunální odpad")

2. Základní informace k životní situaci

Správu místního poplatku za komunální odpad vykonává Magistrát města Třince, odbor ekonomický (správce poplatku). Místní poplatek za komunální odpad platí: a) fyzická osoba přihlášená v obci, b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku vznik a zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení, nebo nabytí a změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, k bytu nebo k rodinnému domu, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá fyzická osoba (popř. zákonný zástupce nebo zástupce na základě plné moci), přihlášená v obci nebo která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatková povinnost vzniká a zaniká v kalendářním měsíci, kdy byla provedena změna přihlášení nebo změna vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je stanoven rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Při osobním podání tiskopisu Prohlášení plátce poplatku je poplatníkovi sdělena částka, kterou bude platit na daný kalendářní rok.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání tiskopisu "Prohlášení plátce poplatku" nebo "Prohlášení plátce poplatku, rekreační objekt", nebo ohlášením změny, která má vliv na výši poplatku.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Třince, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Mgr. Martina Janiková Kancelář: 208 Tel: 558 306 264 E-mail: martina.janikova@trinecko.cz Jméno: Pavlína Motyková Kancelář: 208 Tel: 558 306 262 E-mail: pavlina.motykova@trinecko.cz

Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

Občanský průkaz

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře k vytištění si můžete stáhnout z adresy: Město a magistrát - Dokumenty a formuláře - Ekonomický odbor

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku: Sazba poplatku pro poplatníka podle činí 900 na kalendářní rok. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci není tato fyzická osoba přihlášená v obci nebo je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci je v této nemovité věci přihlášena alespoň jedna fyzická osoba, poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo je poplatník od poplatku osvobozen. Splatnost poplatku: (1) Poplatek pro poplatníka dle Čl. 2 odst. 1) písm. a) vyhlášky je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. 04., a do 31. 10. příslušného kalendářního roku. (2) Poplatek pro poplatníka dle Čl. 2 odst. 1) písm. b) vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 30. 04. příslušného kalendářního roku. (4) Poplatek lze hradit v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty na pokladnách správce poplatku, bankovním převodem na účet města Třince č. 19-3835250247/0100 (úhradu nutno označit variabilním symbolem, který si poplatník může zjistit nebo ověřit u správce poplatku) , poštovní poukázkou (musí si ji poplatník vyplnit sám), nebo prostřednictvím SIPO (spojovací číslo nutno nahlásit správci poplatku). Správce poplatku nabízí možnost zasílat upozornění na splatnost poplatku elektronicky (nutno nahlásit správci poplatku e-mail).  

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů od doložení "Prohlášení plátce poplatku" nebo při provedení aktualizace poplatníků.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Žádní

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné

14. Elektronická služba, kterou lze využít

martina.janikova@trinecko.czpavlina.motykova@trinecko.cz

K řešení situace lze využít portál občana: https://portal.trinecko.cz/

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška č. 6/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství: https://www.trinecko.cz/assets/File.ashx?id_org=17089&id_dokumenty=57032

 

 

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí lze podat písemně nebo ústně do protokolu - podle § 109 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, a to u správce poplatku.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

19. Nejčastější dotazy

Jaká jsou osvobození? (1) Od poplatku se osvobozují: 1) fyzická osoba které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci, která je a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této obci bydliště, b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce nebo nezletilého, d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení, e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení. (2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která a) v daném roce dosáhne věku 80 let a více, b) je ubytována v azylovém domě v délce trvání 6 a více měsíců v příslušném kalendářním roce, c) v příslušném kalendářním roce pobývá v zahraničí po dobu 6 a více měsíců (např. pracovní pobyt, studijní pobyt a jiné), d) narozená v daném kalendářním roce po dobu 6 měsíců od data narození, e) pobývá a hradí sběr a svoz komunálního odpadu v jiné obci. (3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

20. Další informace

(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník. (2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  • Při osobní, telefonické nebo e-mailové konzultaci s pracovníky oddělení poplatků a vymáhání.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu podléhá uhrazení správního poplatku ve výši 100,- (Zákon 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) - správní poplatek se hradí v pokladně Magistrátu města Třince po dohodě se správcem poplatku.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Magistrát města Třince, odbor ekonomický

24. Kontaktní osoba

Jméno: Mgr. Martina Janiková Telefon: 558 306 264 Funkce: vedoucí oddělení poplatků a vymáhání, správce poplatku Jméno: Pavlína Motyková Telefon: 558 306 262 Funkce: správce poplatku

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2024

26. Popis byl naposledy aktualizován

09.01.2024

27. Datum konce platnosti popisu


28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 
Zodpovídá: admin webhouse
Vytvořeno / změněno: 29.11.2017 / 29.11.2017 | Zveřejnit od: 29.11.2017
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688