Martin Petráček (Martin Petráček )
Investice  |  12.09.2023 17:41:31

Investovat do akciových podílových fondů nebo ETF? Dlouhodobé srovnání výkonnosti

České banky nabízí investice do podílových fondů. Podílových fondů je na výběr nepřeberné množství. Pokud se ale podíváte na jejich detaily, zjistíte, že je není jak porovnat. Můžete najít aktuální N roční výnosnost, ale ta je velmi nestabilní a záleží na zvoleném časovém okně. Různé společnosti navíc udávají různé údaje a přímé srovnání je obtížné.

Marketingové materiály často lákají na příběh fondu - několik známých firem v portfoliu fondu, investiční vizi a strategii, zkušenosti a citáty jejich správce atp. To ale při výběru není podstatné. Cílem fondů je co nejlépe zhodnotit svěřené peníze. Jediný podstatný je tak vývoj ceny/hodnoty daného fondu v čase. Ideálně bychom chtěli vědět, jak se bude fondu dařit v budoucnosti, to ale vědět nemůžeme. Pro představu o jeho výhodnosti se ale můžeme podívat na jeho historické chování a srovnat jej s ostatními fondy.

Pokusil jsem se porovnat několik podílových fondů nabízených českými bankami. Pro srovnání jsem vybral několik velkých fondů, které investují převážně do akcií firem na vyspělých trzích. Takové fondy bývají základem většiny dynamičtějších investičních portfolií, které české banky svým zákazníkům nabízejí (typicky doplněné o menší podíl specifičtěji zaměřených fondů a - podle rizikového profilu klienta - o dluhopisové fondy).

Výběr jsem omezil na fondy, které působí alespoň 10 let. Těch není tolik, většina fondů je novějších. Investování do akcií má dlouhodobější časový horizont, proto podstatné je zejména srovnat chování za delší časové období, ne krátkodobé výkyvy.

Srovnávané podílové fondy byly:

  • TOP Stocks (CZ0008472404)
  • Amundi US Pioneer Fund (LU1883872258)
  • ČSOB Akciový (CZ770000001170)
  • Generali fond globálních značek (CZ0008471778)

Jde o vzorek několika fondů, které české banky nabízejí a které patří mezi největší akciové podílové fondy v ČR. Všechny tyto fondy jsou aktivně spravované - jejich správci aktivně rozhodují, co a kdy nakoupit nebo prodat.

Podílové fondy jsem srovnal s 2 ETF, sledující široké akciové indexy. ETF jsou fondy obchodované na burze, je možné je koupit u akciových brokerů nebo na investičních platformách. 

Srovnávané ETF byly:

Srovnávané ETF investují do akcií firem na vyspělých trzích, stejně jako zvolené podílové fondy. Narozdíl od podílových fondů jsou ale pasivně spravované, nevybírají firmy do kterých investují, pouze kopírují složení indexu (MSCI World - cca 1500 firem na vyspělých trzích, S&P 500 - 500 velkých společností v USA). Zjednodušeně se dá říct, že fungují na autopilota.

ETF sledujících stejné indexy existuje více, od více společností, rozdíly mezi nimi jsou minimální. Tyto jsou vybrány čistě pro ukázku.

ETF jsou obchodovány v EUR, jejich cenu jsem přepočítal na CZK vždy příslušným denním kurzem.

Srovnání - výkonnost, volatilita

Srovnal jsem 3 desetiletá časová období pro která jsem měl data: 2013 - 2022, 2012 - 2021 a 2011 - 2020 (dále do historie jít nešlo, některé z fondů vznikly v roce 2010).

V těchto období měly fondy tyto roční zhodnocení (seřazeno od nejvyšší výkonnosti po nejnižší):

Fond

2013 - 2022

2012 - 2021

2011 - 2020

ETF S&P 500

14.1% p.a.

17.64% p.a.

14.98% p.a.

ETF MSCI World

10.68% p.a.

14.79% p.a.

11.38% p.a.

TOP Stocks

10.27% p.a.

12.42% p.a.

10.06% p.a.

Amundi US Pioneer Fund

9.91% p.a.

12.94% p.a.

9.37% p.a.

ČSOB Akciový

6.71% p.a.

9.71% p.a.

6.74% p.a.

Generali fond globálních značek

6.04% p.a.

9.67% p.a.

7.27% p.a.


Je vidět, že obě ETF mají vyšší výnos než všechny podílové fondy. Po ETF následují fondy TOP Stocks a Amundi US Pioneer. Fondy ČSOB Akciový a Generali fond globálních značek výrazněji zaostávají.

Zajímavý případ je fond Amundi US Pioneer, který má jako benchmark index S&P 500 a podle informací pro investory se "snaží překonat index S&P 500". V dlouhodobém horizontu se mu to ale zjevně nedaří. Podílový fond ČSOB Akciový má jako srovnávací index 65% MSCI USA + 35% MSCI Europe (hedged to CZK). Tento benchmark je sice zmíněn v informacích pro investory, ale srovnání výkonnosti fondu s benchmarkem se mi v oficiálních materiálech nepodařilo dohledat. Fondy TOP Stocks a Generali fond globálních značek nemají žádný benchmark.

Nižší výnosy by mohly být pochopitelné, kdyby fondy měly menší riziko - jejich hodnota méně kolísala. Pro odhad rizika se můžeme podívat na volatilitu a maximální propad hodnoty (max drawdown):

Fond

Volatilita (p.a.)

Max. propad

ETF S&P 500

16.91%

-26.69%

ETF MSCI World

16.12%

-26.52%

TOP Stocks

22.83%

-44.05%

Amundi US Pioneer Fund

17.77%

-31.64%

ČSOB Akciový

15.75%

-34.9%

Generali fond globálních značek

15.15%

-28.89%

Nejvyšší volatilitou i nejhorším propadem trpěl fond TOP Stocks s maximálním propadem 44% a výrazně vyšší volatilitou než ostatní fondy. Volatilita ostatních fondů je přibližně podobná, Generali fond globálních značek má celkově nejnižší volatilitu. Zajímavé je, že všechny podílové fondy zaznamenaly horší propad než obě ETF, tj. ETF vyšly jako méně rizikové (index MSCI World jako méně rizikový než S&P 500).

Pro představu možných výnosů uvedu 2 možné realistické příklady investic. V těchto příkladech jsem neuvažoval možné vstupní a výstupní poplatky, protože poplatky bank a brokerů jsou různé a závisí na velikosti spravovaných investic, slevových akcích atp. Také jsem v nich předpokládal, že do ETF by bylo možné investovat libovolnou částku, stejně jako do podílových fondů (dnes tyto možnosti - nákup zlomkových akcií - k dispozici jsou).

Příklad jednorázové investice

Jednorázová investice 100.000 na začátku roku 2013. Po 10 letech, na konci roku 2022 by její hodnota byla (seřazeno od nejvyšší po nejnižší):

Fond

Hodnota po 10 letech

Zisk

ETF S&P 500

376.441Kč

276.441Kč

ETF MSCI World

280.718Kč

180.718Kč

TOP Stocks

260.009Kč

160.009Kč

Amundi US Pioneer Fund

253.621Kč

153.621Kč

ČSOB Akciový

189.615Kč

89.615Kč

Generali fond globálních značek

181.655Kč

81.655Kč

Nejlepší investicí z porovnávaných fondů by byla investice do indexových ETF (S&P 500 výrazně vede). Všechny podílové fondy zůstaly až za ETF. Poslední podílový fond nedosáhl ani třetiny zisku prvního ETF.

Příklad pravidelné investice

Investice 1.000 každý měsíc od začátku roku 2013 (celkem investováno 120.000Kč). Po 10 letech, na konci roku 2022 by její hodnota byla:

Fond

Hodnota po 10 letech

Zisk

ETF S&P 500

205.676Kč

85.676Kč

Amundi US Pioneer Fund

181.162Kč

61.162Kč

ETF MSCI World

177.514Kč

57.514Kč

TOP Stocks

172.348Kč

52.348Kč

ČSOB Akciový

155.598Kč

35.598Kč

Generali fond globálních značek

148.322Kč

28.322Kč

I u průběžné investice jasně vede ETF S&P 500, ale rozdíl není tak výrazný. Na druhém místě skončil fond Amundi US Pionner Fund. O něco hůře skončil ETF MSCI World, následovaný fondem TOP Stocks. Ostatní fondy skončily s výrazně horším výsledkem.

Zhodnocení

Při pohledu na výsledky je zřejmé, že (aktivně spravované) podílové fondy si nevedly příliš dobře ve srovnání s (pasivními) indexovými ETF. Všechny podílové fondy zůstaly výrazně za ETF sledujícím index S&P 500. Výkonnost podílových fondů Amundi US Pioneer Fund a TOP Stocks fund byla přibližně podobná, ale stále ve většině srovnání zaostávající za ETF MSCI World. Fondy ČSOB Akciový a Generali fond globálních značek zůstaly daleko pozadu.

Nižší výnos by mohl být ospravedlnitelný v případě, že by fondy měly nižší riziko. Ani to ale výsledky neukazují. Fond TOP Stocks měl výrazně vyšší riziko (měřené volatilitou a max. propadem) než všechny ostatní srovnávané fondy. Zajímavé je, že obě ETF s nejvyšším výnosem neměly větší riziko než podílové fondy, naopak jejich riziko bylo jedno z nejmenších (dokonce měly menší maximální propad než všechny podílové fondy).

Můžeme uzavřít konstatováním, že ani jeden srovnávaný podílový fond v období 2010-2022 nebyl lepší investicí než ETF sledující index S&P 500: ani neměl vyšší výnosy, ani nenabízel lepší ochranu před propady hodnoty (menší riziko - měřené volatilitou a max. propadem).

Samozřejmě toto srovnání vychází z historických dat. Nevíme, jak se v budoucnu budou chovat akciové trhy a fondy. Nezdá se ale, že by se podílové fondy zlepšovaly (uměly překonávat indexy) nebo naopak indexy a ETF, které je sledují, zhoršovaly. Proto není do budoucna příliš pravděpodobné, že by v dlouhodobém horizontu aktivně spravované podílové fondy byly lepší než pasivní indexové ETF.

Horší výkon podílových fondů může vycházet z průběžných poplatků (podílové fondy mají průběžný poplatek okolo 2% p.a., ETF okolo 0.2% p.a.). A také z toho, že dlouhodobě překonávat akciový index je zkrátka velmi těžké - dlouhodobě to zvládne velmi málo investorů, správce fondů nevyjímaje.


Pozn. data a výpočty jsem mnohokrát kontroloval, ale přesto vzhledem ke složitému získávání dat mohlo dojít k chybám (snad drobným). Všechna použitá data (ceny fondů) zveřejňuji zde, byly získány z oficiálních informačních materiálů fondů. Vzhledem k neúplným datům pro některé fondy mohlo dojít k drobným nepřesnostem v konečných hodnotách u příkladů investic.

Tento článek není investičním doporučením. Historická výnosnost není nikdy zárukou budoucích výnosů. Investice do akciových fondů mohou způsobit propad hodnoty investovaných peněz. Nikdy neinvestujte peníze, které budete v blízké době potřebovat.

Ale pokud už investujete, dělejte to efektivně.

Martin Petráček

Do světa financí a investic jen zvědavě nakukuje. Vystudoval a pracuje v oblasti IT.
Baví ho analyzovat data a dávat čísla do kontextu.

13.09. 23:09  Pár dotazů (M.P. (autor))
13.09. 23:06  Pár dotazů (M.P. (autor))
13.09. 20:12  Fees (ikaktus)
13.09. 20:07  Pár dotazů (ikaktus)
13.09. 19:55  Dalsi naklady (ikaktus)

Okomentovat na twitteru

Okomentovat na facebooku


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688