Město Benešov (benesov-city.cz)
Z regionů  |  10.09.2023 20:18:00

Dopravní omezení - úplná uzavírka silnice ii. třídy č. 112 v Benešově, ul. červené vršky

ikona-práce na silnici
Aktualizace ze dne 6. září: připomínáme, že v pondělí 11. září začíná II. etapa. Ta proběhne v řádně naplánovaném termínu od 11. září do 6. října 2023.

V celkovém období od 07.08.2023 do 06.10.2023 dojde v Benešově k úplné uzavírce silnice II. třídy č. 112 v Benešově, ulice Červené Vršky, na pozemku parcel. č. 3370/1 v katastrálním území Benešov u Prahy, z důvodu zajištění pracovního místa pro stavební akci „II/112 Benešov, Červené Vršky - Nový povrch“. Uzavírka bude rozdělena do dvou etap.
 

 
 

Aktualizace: I. etapa dokončena s předstihem, termín zprůjezdnění 04.09.2023.


I. etapa 07.08.2023 - 08.09.2023
(úsek - od okružní křižovatky ulic Nová Pražská, Hodějovského, K Nemocnici a Červené Vršky (včetně celé této křižovatky) po výjezd z parkoviště u obchodního domu LIDL (včetně tohoto výjezdu, viz obr.).
 
II. etapa 11.09.2023 - 06.10.2023
(úsek - od vjezdu na parkoviště obchodního domu LIDL (včetně tohoto vjezdu, viz obr.) po křižovatku s ulicemi Wolkerova a Longenova (včetně této křižovatky).

Po celou dobu uzavírky (stavební akce) bude vždy umožněn vjezd a výjezd z parkoviště obchodního domu LIDL. Zároveň bude po celou dobu zřízen i provizorní vjezd na parkoviště u obchodního domu MAX, viz přiložená situace dopravního opatření DIO.
lidlČERVENÉ VRŠKY NOVÝ POVRCH

 

Objízdné trasy pro obě etapy jsou stanoveny a vedeny po silnicích II. třídy č. 106, II. třídy č. 110, II. třídy č. 112, III. třídy č. 1101, III. třídy č. 1103h a místních komunikacích v katastru města Benešov, viz přiložené situace dopravního opatření DIO .

Důvod: Rekonstrukce povrchu krajské komunikace v ul. Červené Vršky a oprava kanalizace v ul. Hodějovského.

Investor: Středočeský kraj, Město Benešov

Zhotovitel: společnost BES, s. r. o., IČO 437 92 553, Sukova 625, 256 01 Benešov, kontaktní osoba - stavbyvedoucí Ing. Martin Sládek.

AUTOBUSOVÉ LINKY IDSK (lntegrovaná doprava Středočeského kraje)
zastávky

AUTOBUSOVÉ LINKY MHD
Dočasná změna trasy a zastávek na lince MHD 1,3,4 a 5 „Červené Vršky“
Licenční číslo: 205001, 205003, 205004, 205005

Rekonstrukční činností budou dotčeny linky Městské hromadné dopravy Benešov 1,3 a 4. Od 03.09.2023 linky 1, 3, 4 a 5 (od 03.09.2023 dojde k realizaci rozsáhlých změn na MHD Benešov a úpravám linkového vedení.

I. ETAPA
MHD 1 (205001) (od 07.08.2023 do 01.09.2023)
Ve směru Vlašimská dopravní hřiště:
Ze zastávky Kaufland II/112, Neumannova, Tylova, Nezvalova, Erbenova, Longenova, U Elektrárny, Matiegkova, Máchova, Hodějovského, Nádražní, Tyršova, Dukelská, Pražská, Vnoučkova, Karla Nového, Dukelská, Tyršova do své trasy.
Ve směru Kaufland:
Ze zastávky Terminál Nádražní, Tyršova, Dukelská, Pražská, Vnoučkova, Karla Nového, Dukelská, Tyršova, Nádražní, Hodějovského, Máchova, Matiegkova, U Nemocnice, Longenova, Erbenova, Nezvalova, Tylova, Neumannova, II/112, Kaufland.

Pozn: Trasa MHD 1 bude ovlivněna ještě probíhajícími rekonstrukcemi v oblasti ulic Čerčanská, K Tužince, Rubešova. Skutečné trasování v této oblasti bude realizováno dle postupu jednotlivých etap bez vlivu na průjezd komunikace Červené Vršky.

MHD 1 (205001) (od 03.09.2023 do 08.09.2023)
Ve směru Vlašimská:
Ze zastávky Kaufland II/112, Neumannova, Tylova, Nezvalova, Erbenova, Longenova, U Elektrárny, Matiegkova, K Nemocnici, průjezd přes stavbu u kruhového objezdu jedním nebo druhým směrem, Nová Pražská do své trasy.
Ve směru Racek, osada:
Ze zastávky Nová Pražská průjezd přes stavbu u kruhového objezdu jedním nebo druhým směrem, K Nemocnici, Matiegkova, U Nemocnice, Longenova, Erbenova, Nezvalova, Tylova, Neumannova, II/112, Kaufland do své trasy dále do zast. Albert.


MHD 3 (205003) (od 07.08.2023 do 01.09.2023)
Ve směru Buková Lhota:
Ze zastávky Nemocnice Rudolfa a Stefanie v ul. Matiegkova Matiegkova, U Elektrárny, Longenova, Erbenova, II/112 do své trasy.
Ve směru Terminál:
Ze zastávky Galerie Červené Vršky II/112, Erbenova, Longenova, U Elektrárny, Matiegkova do své trasy.

MHD 3 (205003) (od 03.09.2023 do 08.09.2023)
Ve směru Buková Lhota:
Ze zastávky Nemocnice Rudolfa a Stefanie v ul. Matiegkova Matiegkova, U Elektrárny, Longenova, Erbenova, II/112 do své trasy.
Ve směru Terminál:
Ze zastávky Kaufland II/112, Erbenova, Longenova, U Elektrárny, Matiegkova do své trasy.


MHD 4 (205004) (od 07.08.2023 do 01.09.2023)
Ve směru Kaufland:
Ze zastávky Nemocnice Rudolfa a Stefanie v ul. Matiegkova Matiegkova, U Elektrárny, Longenova, Erbenova, II/112 do své trasy.
Ve směru MŠ Úsměv:
Ze zastávky Kaufland II/112, Erbenova, Longenova, U Elektrárny, Matiegkova do své trasy.
Pro spoje končící v zast. Nemocnice Rudolfa a Stefanie – přesun stanoviště do ul. Máchova – Purkyňova – Sukova – Hodějovského do své trasy.

MHD 4 (205004) (od 03.09.2023 do 08.09.2023)
Ve směru Racek, osada:
Ze zastávky Kaufland II/112, Erbenova, Longenova, U Elektrárny, Matiegkova, K Nemocnici – průjezd přes stavbu kruhový objezd – do své trasy.
Ve směru Vlašimská:
Ze zastávky Antuškova, II/112 – průjezd přes stavbu kruhový objezd – K Nemocnici, Matiegkova, U Elektrárny, Longenova, Erbenova, II/112 do své trasy.

Průjezd přes stavbu rekonstrukce kruhového objezdu je nutný pro zajištění základní provozuschopnosti linky MHD 4.


MHD 5 (205005) (od 03.09.2023 do 08.09.2023)
Ve směru Albert:
Ze zastávky Nemocnice Rudolfa a Stefanie v ul. Matiegkova Matiegkova, U Elektrárny, Longenova, Erbenova, II/112 do své trasy.
Ve směru Mariánovice:
Ze zastávky Albert II/112, Erbenova, Longenova, U Elektrárny, Matiegkova do své trasy.

Změny zastávek:
„Neumannova“ – zřídí se protisměrné stanoviště ve směru ulice Červená Vrška na chodníku u č.p. 1339.
„Tylova“ – obousměrně se zřídí výluková zastávka na chodníku u č.p. 1655 a č.p. 1429.
„Rubešova“ – obousměrně se zřídí výluková zastávka v ul. Nezvalova u č.p. 1251 a č.p. 1264.
„Lidl“ – obousměrně se zřídí výluková zastávka v ul. Erbenova u č.p. 655 a protisměrné stanoviště na chodníku, který se nachází naproti č.p. 682.
„Nemocnice Rudolfa a Stefanie“ – obousměrně se zřídí výluková zastávka v ulici K Nemocnici (pouze pro období od 03.09.2023 do 08.09.2023. Pokud nebude technicky možné, zřídí se obousměrně zastávka v ul. Longenova v místě schodiště do nemocnice.

Jízdní řády:
Pro dotčené linky budou vydávány výlukové jízdní řády.

Schéma výluky a zastávek I. etapa:
schéma linkového vedení od 07.08.2023 do 01.09.2023schéma linkového vedení od 07.08.2023 do 01.09.2023

 
schéma linkového vedení od 07.08.2023 do 01.09.2023schéma linkového vedení v centru města od 07.08.2023 do 01.09.2023

 
mhd výluka

schéma linkového vedení od 03.09.2023 do 08.09.2023

II. ETAPA
MHD 1 (205001) (od 11.09.2023 do 06.10.2023)
Ve směru Vlašimská:
Dopolední spoje bez opatření. Odpolední spoje ze zastávky Kaufland II/112, Neumannova, Tylova, Rubešova do své trasy.
Ve směru Racek, osada:
Ze zastávky Nemocnice Rudolfa a Stefanie K Nemocnici, Červená Vrška, Rubešova, Tylova, Nezvalova, K Tužince, Neumannova, Čerčanská, Seifertova, K Tužince, Neumannova, II/112 do své trasy.

MHD 3 (205003) (od 11.09.2023 do 06.10.2023)
Ve směru Buková Lhota:
Ze zastávky Konopišťská, Hodějovského, Hodějovského, Máchova, II/106, I/3, Červená Vrška, MK beze jména ve směru Pomněnice do své trasy.
Ve směru Terminál:
Ze zastávky Kaufland I/3, Máchova, Hodějovského do své trasy.

MHD 4 (205004) (od 11.09.2023 do 06.10.2023)
Ve směru Racek, osada:
Ze zastávky Nemocnice Rudolfa a Stefanie v ul. Matiegkova Máchova, I/3, Kaufland do své trasy.
Ve směru Vlašimská:
Ze zastávky Kaufland I/3, Máchova, Matiegkova do své trasy.

MHD 5 (205005) (od 11.09.2023 do 06.10.2023)
Ve směru Albert:
Ze zastávky Nemocnice Rudolfa a Stefanie v ul. Máchova I/3 do konečné zastávky Albert.
Ve směru Mariánovice:
Ze zastávky Albert I/3, Máchova do své trasy.

Změny zastávek:
„Neumannova“ – zřídí se protisměrné stanoviště u č.p. 1339.
„K Tužince“ – zřídí se protisměrné stanoviště u č.p. 2294.
„Čerčanská“ – zřídí se protisměrné stanoviště u kontejnerového stání naproti č.p. 1991
„Nezvalova“ – zřídí se protisměrné stanoviště u č.p. 1408.
„Tylova“ – zřídí se protisměrné stanoviště u č.p. 1565.
„Rubešova“ – zřídí se protisměrné stanoviště ve směru ul. Tylova u č.p. 142.

Jízdní řády:
Pro dotčené linky budou vydávány výlukové jízdní řády.

Schéma výluky a zastávek II. etapa:
Schéma linkového vedení od 11.09.2023schéma linkového vedení od 11.09.2023
Schéma linkových spojení zpracoval Jan Vachtl.

Omlouváme se za způsobené nemalé komplikace a prosíme o velkou toleranci a pochopení. Zároveň děkujeme za respektování dopravního omezení.
 
Zodpovídá: Bc. Aneta Malá
Vytvořeno / změněno: 31.7.2023 / 10.9.2023

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688