mpsv.cz (MPSV)
Investice  |  15.08.2023 15:03:00

Máme odvahu dotáhnout důchodovou reformu, pamatujeme na rodinu, revidujeme systém sociálních dávek - Bilance MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí má za sebou řadu klíčových změn, které se týkají důchodového systému, prorodinné politiky nebo podpory trhu práce. A další zásadní úpravy připravujeme. Dotáhneme nezbytnou důchodovou reformu, revidujeme sociální dávky, abychom do systému vnesli jasný řád a pravidla, budeme motivovat ekonomicky aktivní občany, aby na trhu práce zůstávali co nejdéle a měli jasné a předvídatelné pracovní podmínky.

•       Léta očekávaná důchodová reforma má konečně jasné obrysy a změny avizované v květnu postupují podle harmonogramu. Poslanecká sněmovna již schválila klíčové změny v oblasti předčasných důchodů a valorizací.

•       Nepolevili jsme, jdeme za jasným cílem. Zajistíme důstojné a férové důchody nejen dnešních seniorů, ale i budoucích generací.

•       Kromě všech představených opatření MPSV iniciuje také mezirezortní konzultace  o nastavení třetího pilíře tak, aby bylo spoření více motivační. 

 

„Bez důchodové reformy hrozí rozpad současného průběžného penzijního systému. Nastartovali jsme legislativní mašinerii, protože už není na co čekat. Nemyslím si to pouze já a experti z MPSV, ale i ekonomové a sociální partneři. Některé kroky, které chceme prosadit, budou možná nepopulární, jsou ale naprosto nezbytné pro budoucnost naší země. Je nejvyšší čas na to, ukončit éru populistických slibů a dárečků, které rozhodně nejsou zadarmo, protože někdo je zaplatit musí, a ten někdo budou naše děti a vnoučata. Je čas myslet na budoucnost. Naším cílem je, aby reforma jako celek začala platit od roku 2025.“ 

 

                                                                                                      Marian Jurečka (KDU-ČSL) 

 

Poslanecká sněmovna schválila úpravu předčasných důchodů a valorizací. Jde o první fázi reformy. Novela je nyní na programu schůze Senátu, která začne 23. srpna 2023


Od začátku příštího roku se všechny důchody zvýší. Podle odhadu na základě aktuální inflace a růstu mezd půjde přibližně o 400 korun. Průměrný starobní důchod by tedy měl  v lednu přesáhnout 20 700 korun.

Veřejnost již ví, že máme odvahu napravit celý systém a řešit budoucnost důchodů pro mladší generace. Aktivně komunikujeme v rámci rozsáhlé informační kampaně.

Součástí důchodů zůstává výchovné, které bylo dlouhodobou prioritou KDU-ČSL. Tím oceňujeme zejména matky za každé vychované dítě. V dlouhodobém horizontu pomůže ke zmírnění nerovností mezi důchody mužů a žen rodičovský vyměřovací základ.  

Nyní probíhá intenzivní příprava novel zákonů, dokončujeme analýzy a diskutujeme otevřené body se sociálními partnery. Do konce roku 2023 by měla návrh změn projednat vláda. Legislativní proces by mohl být ukončen do poloviny roku 2024.

Harmonogram příprav důchodové reformy:

•       září 2023 - úprava valorizací a podmínek pro předčasné důchody,

•       září 2023 - předložení návrhu kompletní novely do meziresortního připomínkového řízení,

•       do konce roku 2023 - předložení na jednání vlády, polovina roku 2024 - ukončení legislativního procesu,         od roku 2025 - účinnost většiny opatření.

MPSV iniciuje mezirezortní konzultace o nastavení třetího pilíře tak, aby byli lidé více motivováni si na důchod spořit i vlastní prostředky a zvýšili si pak v penzi životní úroveň. Naším cílem je, abychom správně zacílili podporu v rámci státního příspěvku k doplňkovému penzijnímu spoření. Motivace lidí k zapojení do důchodového spoření je prioritou MPSV.

Veškeré informace týkající se navrhovaných opatření včetně předpokládané účinnosti jsou přehledně k dispozici na webu MPSV.

 

•       MPSV i celá vláda si uvědomuje, že prorodinná politika je zcela klíčová. Přicházíme s kroky, které cílí na přímou podporu rodin a na sladění pracovního a rodinného života.

 

•       Prosadili jsme navýšení rodičovského příspěvku o 50 000 korun, což znamená zvýšení ze současných 300 na 350 tisíc korun. MPSV realizuje projekt zaměřený na rovné odměňování žen a mužů, podporuje pečující osoby v rámci rodiny. Klíčový nástroj pomoci zejména samoživitelkám, tzv. náhradní výživné, bude prodloužen o dva roky.

 

•       Myslíme také na péči o děti, bez které se rodiče neobejdou. Podporujeme budování dětských skupin a připravujeme novou legislativu, která zakotví sousedské dětské skupiny, aby byl celý systém ještě flexibilnější.

 

"Je pro nás klíčové zajistit maximální míru podpory pro rodiče. Heslo „podporujeme rodinu“ pro mě není klišé, ale dlouhodobý závazek. Prosadili jsme po dlouhém a náročném vyjednávání navýšení rodičovského příspěvku, to považuji ve stávající rozpočtové realitě za obrovský úspěch. Jeho čerpání je velmi flexibilní. S tím úzce souvisí zvyšování kapacit dětských skupin, do jejichž budování a rozvoje investujeme velké peníze, zejména z evropských dotačních výzev. Podporujeme i zkrácené úvazky, aby sladění pracovního a rodinného života bylo co nejsnazší.

Stát by měl rodičům poskytovat možnosti volby a minimálně zasahovat do jejich rozhodnutí.“                    

 Marian Jurečka (KDU-ČSL)

 


Rodičovský příspěvek navýšíme z aktuálních 300 na 350 tisíc korun. Zároveň bude zkráceno čerpání rodičovského příspěvku ze současných čtyř na tři roky. Změny se dotknou dětí narozených od 1. ledna 2024.

MPSV se soustavně věnuje podpoře prorodinné politiky. V letošním roce jsme představili novou Strategii rodinné politiky 2023-2030

Investujeme do vzniku nových dětských skupin. V březnu byla vyhlášena další výzva financovaná z Národního plánu obnovy, která pomůže obcím při jejich budování. Na financování více než tisícovky dětských skupin šlo již 7 miliard korun. Celkem je do roku 2029 na jejich podporu vyčleněno 8,7 miliard korun.

Paralelně také připravujeme změny, které jsou dnes pro některé překážkou při budování dětských skupin. Jde například o rozšíření možností o tzv. sousedské dětské skupiny, kde bude zajištěna péče o děti v malé skupině a více komunitních, třeba i domácích podmínkách. 

Nově bude také výslovně stanoveno, že dítě, které před začátkem školního roku dosáhne věku 3 let, má nárok na přijetí k předškolnímu vzdělávání ve spádové mateřské škole. Obec bude moci tuto povinnost zajistit rovněž kapacitou v dětské skupině. 

Známe příklady dobré praxe: Nově budovaná dětská skupina jako doplnění kapacity mateřské školy v obci Borová, v obci Tučapy nebo v obci Sokoleč. Ve všech případech bude poskytovatelem příspěvková organizace obce. Ve dvou případech využijí investiční dotaci z NPO. Tyto obce využily metodickou podporu MPSV, včetně online konzultace nebo osobní návštěvy. 

MPSV připravuje Fórum rodinné politiky, které se bude konat ve dnech 12. - 13. října 2023 v Hradci Králové. Zaměří se na neformální pečující a ocenění péče v rodině. Rovněž realizujeme projekt Rovná odměna, který se zaměřuje na otázku rovného odměňování žen a mužů. 

Protože pro zakládání a fungování rodin sami rodiče označují za hlavní problémy bydlení, předškolní péči a sladění práce s rodinou, představili jsme mj. program Oprav dům po babičce.

 

•       Další kolo Milostivého léta umožňuje dlužníkům na sociálním pojištění, aby se zbavili dluhů vzniklých na penále a exekučních nákladech. Jde o jedinečnou šanci, jak své závazky jednou pro vždy vyřešit. 

 

•       Do příslušných služeb ePortálu ČSSZ se dosud přihlásilo celkem 20 662 OSVČ  a 5 369 zaměstnavatelů. O odpuštění dluhů si dosud zažádalo 4 029 plátců pojistného (1 896 oznámení o úhradě a 2 133 oznámení o úhradě ve splátkách). Lze očekávat úhradu dlužného pojistného ve výši 381,8 mil. . Dosud bylo v rámci OSVČ zaúčtováno zaniklé penále ve výši 341,3 mil. .

 

•       Milostivé léto III se vztahuje také na dluhy u Finanční správy.

 

 

„Milostivé léto u ČSSZ může lidem vrátit možnost, aby vedli normální život bez zbytečných dluhů. Ty přinášejí obrovské stigma a dlouhodobý stres nejen pro dlužníka, ale pro celou širší rodinu.Předchozí dvě Milostivá léta pomohla z dluhové pasti více než 61 tisícům lidí a daly jim šanci na nový začátek. Tentokrát dostanou šanci také ti, kterých se týkají exekuce správní, nikoli soudní. Klíčové je z pohledu ČSSZ především to, aby lidé vyřešili svůj dluh na sociálním pojištění. Stát navíc získá peníze z dlužného pojistného.           


 Marian Jurečka (KDU-ČSL)

 

Milostivé léto u pohledávek ČSSZ začalo v červenci 2023 a potrvá do konce listopadu 2023. Vzhledem k tomu, že předchozí ročníky Milostivého léta hodnotíme jako velmi úspěšné, očekáváme, že zájem bude i letos velký. Aktuální statistiky tomu nasvědčují. Příslušné oznámení o úhradě dlužného pojistného lze učinit výhradně prostřednictvím ePortálu ČSSZ, kde je možné zjistit i výši dluhu.

Podmínky jsou podobné, jako tomu bylo v případě Milostivého léta I a II. Nutná je tak především plná úhrada dlužného pojistného. Cílem je umožnit, aby se zbavili dluhů i ti, jejichž pohledávky jsou vymáhány v rámci tzv. správní exekuce. Ta je v podmínkách ČSSZ nejčastější, pouze zlomek pohledávek řeší soudní exekutoři. Základní podmínkou mimořádného odpuštění je plná úhrada dlužného pojistného.

Šance na oddlužení by se měla týkat zhruba 715 tisíc fyzických osob  a 262 tisíc právnických osob, u nichž už bylo zahájeno vymáhání. Prominuté penále by mohlo dosáhnout částky ve výši 17,5 miliardy korun. V řadě případů jde však o penále,  u kterého je pravděpodobné, že by nebylo uhrazeno ani v rámci exekuce

Mezi lidmi, kteří do pojistného milostivého léta spadají, je také spousta velmi malých dlužníků. Zásadní je to, aby lidé vyřešili svůj dluh na sociálním pojištění, tato příležitost je jedinečná a nebude se opakovat.

•       Dávkový systém je záchrannou sítí pro lidi, kteří se ocitnou ve složité životní situaci. Nemohou představovat dlouhodobý příjem třeba celé domácnosti. Pomoc státu musí být efektivní a mířit k těm, kdo to opravdu potřebují.

 

•       Chystáme proto zásadní revizi sociálních dávek. Chceme eliminovat podporu těch, kdo systém využívají. V první fázi se podíváme na příjmově testované dávky.

 

•       Zjednodušení celého systému bude mít pozitivní dopad i na administraci v rámci Úřadu práce, která se výrazně zjednoduší. Ve velkém zapojíme do procesu nové on-line formuláře v rámci klientské zóny JENDA a postoupíme tak do další fáze digitalizace ÚP.

 

„Chceme využít většího propojení dat, abychom dokázali garantovat, že sociální systém nepodporuje lidi nebo domácnosti, které si mohou zajistit příjmy vlastní prací. To, že nám dnes někteří zatajují část příjmu a my si to neumíme ověřit, vidím jako jeden z problémů, který ale vyřešíme. Celý systém se chystáme zefektivnit, jednotlivé dávky propojit, a možná díky tomu zbydou finanční prostředky navíc pro lidi, kteří v dnešním systému nejsou dostatečně podpořeni a takovou podporu skutečně potřebují. Třeba lidé se zdravotním postižením. Směřujeme k nápravě, která nepřinese zázračné obří úspory, ale zajistí větší spravedlnost. Nedovolíme někomu podvádět na úkor ostatních,“             


Marian Jurečka (KDU-ČSL) 

 

MPSV v současné době pracuje na návrhu úprav některých sociálních dávek

Cílem je celý systém především zjednodušit, zpřehlednit, a zároveň zajistit jeho větší efektivitu a dostupnost i díky vysoké míře digitalizace. Budeme pokračovat v nastoleném vysokém tempu digitalizace v rámci celého resortu MPSV.

To nám zároveň umožní do systému vnést jasný řád a pravidla týkající se například zkoumání příjmové situace domácnosti, a to jak v rámci majetkové situace, tak v oblasti aktivity na trhu práce.

Návrhy na úpravy jsou nyní diskutovány v rámci pracovní skupiny, kde jsou zastoupeni představitelé politických stran i zainteresovaných neziskových organizací a experti z jiných subjektů.

Podrobnější informace budeme schopni poskytnout na podzim. Jasné obrysy představíme, až budou pečlivě připravené a dohodnuté i na politické úrovni. Tento systém se nám osvědčil u důchodové reformy. Na takto zásadních změnách, které chystáme, musí být shoda, a to i s odbornou veřejností.

 

•       Dobrou zprávou je, že nezaměstnanost se v ČR dlouhodobě drží na nejnižší úrovni v rámci celé EU. Ještě důležitější ale je, že počet volných míst nadále převyšuje počet lidí, kteří hledají práci

 

•       MPSV přichází s jasnými opatřeními, která mají za cíl motivovat ekonomicky aktivní občany, aby na trhu práce zůstávali co nejdéle a měli jasné a předvídatelné podmínky, i když pracují třeba na dohody.

•       Rodičům nabízíme pracovní podmínky a komplexní služby péče o děti a případně i další blízké - tak, aby mohli efektivně a podle své strategie sladit práci a rodinu.

 

 

„Je povzbudivé, že máme nejnižší nezaměstnanost v EU, čerstvá data uvádějí 3,5 % nezaměstnaných. Velké poděkování patří především podnikatelům a firmám, ti vytvářejí pracovní místa. Za MPSV jsme připravili některé klíčové legislativní změny. Tou největší z nich je transpoziční novela zákoníku práce, jejíž cílem je především zlepšit předvídatelnost práce, zakotvuje také home office a přináší i další změny. Od února navíc funguje také sleva na pojistném za zkrácené úvazky, která podporuje například práci v předdůchodovém a důchodovém věku, ale cílí i na další skupiny lidí.“  

Marian Jurečka (KDU-ČSL)

 


Částečné úvazky

Dlouhodobou poptávku po možnostech úpravy pracovní doby řeší nový motivační nástroj pro zaměstnavatele. Od února zaplatí za své zaměstnance ve zkráceném úvazku o 5 % nižší odvody na sociálním pojištění.

Vztahuje se na rodiče malých dětí do 10 let, na osoby pečující o příbuzné, na lidi starší 55 let nebo mladší 21 let, na studenty, na zdravotně postižené a na čerstvě rekvalifikované osoby. 

Vzdělávací kurzy a rekvalifikace

E-shop, ve kterém vzdělavatelé nabízejí své kurzy, jsme spustili v dubnu letošního roku. Zájemcům je zcela nebo částečně proplatí Úřad práce. Na úhradu za kurzy je vyhrazena jedna miliarda korun z Národního plánu obnovy.

Cílíme především na oblast získání a rozšíření dovedností pro programování a práce s daty, základy práce s PC, práce v různých programech MS Office, ale také v oblasti personalistiky.

Novela zákoníku práce

Jedná se o největší transpoziční novelu zákoníku práce za poslední roky. Zajišťuje lepší transparentnost a předvídatelnost. 

Lidé pracující na dohody získají díky novele nárok na dovolenou. Úprava stanoví také pravidla pro home office. Záměrem je, aby zejména rodiče malých dětí nebo pečující měli co nejlepší oporu v zákoně a dobré podmínky pro skloubení rodinného života s prací.

 

Některé věcné změny pak rozšiřují povinnosti zaměstnavatelů. Ti budou například nově povinni rozvrhovat pracovní dobu zaměstnancům s dostatečným předstihem, pokud se nedomluví jinak.  


Ke stažení

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Investice:

Út 16:50  Měď odolává navzdory slabé Číně Saxo Bank (Saxo)
Út 16:45  Akciové trhy: Praha a Amerika v zeleném, červená Evropa - Komentář Investiční bankovnictví (Komerční banka)
Út 16:31  Milei – zjevení globální politiky. Na Žofíně byl vítán jak rocková hvězda Ing. Vladimír Pikora, Ph.D. (Dluhopisomat)
Út 16:01  Dolar dnes mírně silnější, překvapivě i koruna (Komentář) Investiční bankovnictví (Komerční banka)


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688