ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  14.06.2023 09:08:55

Celková kapacita ČOV v Plzeňském kraji se zvýšila - Cena vody bez DPH v porovnání s rokem 2018 zde vzrostla téměř o čtvrtinu, z 39,2 Kč/m3 v roce 2018 na 48,4 Kč/m3 v roce 2022, tj. o 23,5 %

Specifickým množstvím vody fakturované domácnostem v litrech na 1 osobu a den se Plzeňský kraj v rámci mezikrajského porovnání zařadil na osmé místo. Cena vody bez DPH v porovnání s rokem 2018 zde vzrostla téměř o čtvrtinu. V Plzeňském kraji byl zaznamenán nejnižší podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů. V období let 20182022 se snížily ztráty vody v potrubní síti, vzrostl počet ČOV a zvýšila se jejich kapacita.

V roce 2022 činilo v Plzeňském kraji specifické množství fakturované vody celkem1(domácnosti, průmysl a ostatní spotřebitelé) 134,8 l na osobu a den. Z toho v domácnostech bylo v průměru denně spotřebováno na osobu 86,8 litrů vody, tj. 64,4 % z fakturované vody celkem. V porovnání s průměrem ČR byla spotřeba vody v domácnostech v Plzeňském kraji nižší o 2,6 l na osobu a den. Nejnižší spotřeba vody v domácnostech byla v roce 2022 zaznamenána ve Zlínském kraji (77,2 l na osobu a den), naopak nejvyšší spotřebu vykazovaly domácnosti v Hl. městě Praze (111,2 l na osobu a den).

Graf: Specifické množství vody fakturované domácnostem podle krajů ČR

Cena vody (bez DPH) v Plzeňském kraji vzrostla z 39,2 Kč/m3 v roce 2018 na 48,4 Kč/m3 v roce 2022, tj. o 23,5 %. Zvýšení cen vody v regionu bylo v porovnání s ostatními kraji oproti roku 2018 druhé nejvyšší po Ústeckém kraji. V ČR dosáhla v roce 2022 cena za vodu 46,1 Kč/m3 a proti roku 2018 se zvýšila o 21,0 %. V roce 2022 byla nejnižší cena vody zaznamenána v Olomouckém (38,9 Kč/m3)a nejvyšší v Ústeckém kraji (53,8 Kč/m3), Plzeňský kraj se v mezikrajském porovnání zařadil na pátou pozici. V roce 2022 činilo vodné celkem (bez DPH) 1 208 296 tis. Kč a oproti roku 2018 se zvýšilo o 21,5 %.

Cena stočného (bez DPH) v roce 2022 dosáhla v Plzeňském kraji 34,1 Kč/m3 a v porovnání s ostatnímikrajibyla třetí nejnižší cenou po krajích Vysočina a Jihočeském. V porovnání s rokem 2018 se tato cena zvýšila o 6,3 Kč/m3, tj. nárůst o 22,7 %. V Plzeňském kraji byla cena stočného v roce 2022 oproti průměru ČR nižší o 6,9 Kč/m3. Cena stočného v celé ČR vzrostla od roku 2018 o 22,8 %. Ze všech krajů bylo nejvyšší stočné v Libereckém kraji (48,4 Kč/m3) a naopak nejnižší na Vysočině (32,6 Kč/m3).

Graf: Ceny vodného a stočného (bez DPH) v Plzeňském kraji s ČR v letech 2013–2022

Graf: Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů podle krajů ČR v roce 2022

V roce 2022 byl zaznamenán v Plzeňském kraji v rámci mezikrajského porovnání nejnižší podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů (87,5 %). Druhý nejnižší podíl měl Středočeský kraj (88,4 %). V Plzeňském kraji byl podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů oproti průměru ČR nižší o 8,1 procentního bodu (dále jen p. b.).

Délka vodovodní sítě v ČR v roce 2022 dosáhla 81 005 km, tj. oproti roku 2018 zvýšení o 2,9 %. V Plzeňském kraji se tato délka zvýšila ze 4 446 km v roce 2018 na 4 640 km v roce 2022, tj. zvýšení o 4,4 %. V rozmezí let 20182022 se nejvíce prodloužila délka vodovodní sítě ve Středočeském kraji, a to o 646 km.

Voda vyrobená určená k realizaci v roce 2022 dosáhla v Plzeňském kraji objemu29 881 tis. m3. Mezi lety 20182022 klesla její výroba o 4,9 %. Na výrobě vody určené k realizaci v celé ČR se tato regionální hodnota podílela 5,2 % (devátý podíl mezi kraji).

Voda fakturovaná pitná tvořila v Plzeňském kraji z celkového objemu vody vyrobené určené k realizaci 83,6 %. V roce 2022 dosáhla fakturovaná pitná voda ročního objemu 24 968 tis. m3 a oproti roku 2018 se snížila o 1,5 %. Na celkovém objemu fakturované pitné vody se podílely domácnosti 64,4 % a ostatní odběratelé 35,6 %. Roční objem pitné vody fakturované domácnostem v Plzeňském kraji se snížil z 16 224 tis. m3 v roce 2018 na 16 070 tis. m3 v roce 2022 (tj. o 0,9 %). Pitná voda fakturovaná ostatním odběratelům dosáhla ročního objemu 8 898 tis. m3 a v porovnání s rokem 2018 se její spotřeba snížila o 2,4 %.

Podíl ztráty vody v potrubní síti představoval pro Plzeňský kraj snížení z 17,5 % v roce 2018 na 14,7 % v roce 2022. V pořadí podle nejnižších ztrát vody v potrubí se Plzeňský kraj v porovnání s ostatními kraji umístil na sedmém místě. Nejvyšší ztráty vody v potrubní síti v roce 2022 byly zaznamenány v krajích Ústeckém (21,7 %) a Libereckém (20,4 %), naopak nejnižší ztrátu měl Jihomoravský kraj (10,0 %). V ČR dosahovala ztráta vody v potrubí stejně jako v Plzeňském kraji 14,7 %.

Graf: Ztráty vody v potrubní síti podle krajů ČR v roce 2022

V roce 2022 dosáhl podíl obyvatel trvale bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci v Plzeňském kraji 87,4 % a byl šestým nejvyšším podílem v rámci krajů. Podíl osob trvale bydlících v domech napojených na kanalizaci dosáhl v Plzeňském kraji a v ČR (87,3 %) téměř stejné výše. Všichni obyvatelé trvale bydlící v domech byli napojeni na kanalizaci v Karlovarském kraji, druhý nejvyšší podíl (99,6 %) byl zaznamenán v Praze. Naopak nejnižší podíly obyvatel byly zaznamenány v krajích Libereckém (73,4 %) a Středočeském (77,9 %).

Počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci s ČOV činil v roce 2022 v Plzeňském kraji 481 113. V porovnání s rokem 2018 tento počet vzrostl o 2,2 %. Z celkového počtu obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci (507 312) mělo v Plzeňském kraji ČOV 94,8 % (čtvrtý nejnižší podíl mezi kraji), v porovnání s průměrem ČR byl tento podíl nižší o 2,4 p. b. Nejnižší podíl byl zaznamenán v krajích Vysočina (91,2 %) a Zlínském (93,6 %). Jen v Hl. městě Praze byli všichni obyvatelé bydlící v domech s kanalizací zároveň napojeni na ČOV. Druhý nejvyšší podíl (99,9 %) byl zaznamenán v krajích Karlovarském a Středočeském.

Podíl čištěných odpadních vod (bez srážkových vod) k vypouštěným odpadním vodám (bez zpoplatněných srážkových vod) dosáhl v roce 2022 v Plzeňském kraji 95,4 %, což byl čtvrtý nejnižší podíl mezi kraji. V porovnání s průměrem ČR byl tento podíl nižší o 2,3 p. b. Oproti roku 2018 se tento podíl v kraji snížil o 0,3 p. b. Nejnižší podíly vyčištěných vod v roce 2022 byly v krajích Vysočina (92,2 %) a Zlínském (93,3 %), naopak v Hl. městě Praze bylo dosaženo 100 % vyčištění odpadních vod a téměř 100 % ve Středočeském a Karlovarském kraji. Podíl čištěných odpadních vod se v porovnání s rokem 2018 snížil nejvíce v krajích Královéhradeckém (o 0,8 p. b.) a Moravskoslezském (o 0,7 p. b.). Nejvýraznější navýšení bylo zaznamenáno v krajích Vysočina (o 2,1 p. b.) a Zlínském (o 0,8 p. b.).

Délka kanalizační sítě v roce 2022 činila v Plzeňském kraji 3 365 km a oproti roku 2018 se zvýšila o 204 km, tj. o 6,5 %. V období let 20182022 se délka kanalizační sítě prodloužila nejvíce v krajích Středočeském (o 11,2 %) a Pardubickém (o 7,9 %), nejméně se prodloužila v krajích Vysočina (o 1,1 %) a Ústeckém (o 2,0 %). V ČR se délka kanalizační sítě prodloužila o 2 812 km, tj. o 5,8 %.

Graf: Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci podle krajů ČR v roce 2022

Počet ČOV v Plzeňském kraji vzrostl z 210 v roce 2018 na 222 v roce 2022. Celková kapacita ČOV v regionu se v tomto časovém rozmezí zvýšila z 173 795 m3/den na 176 197 m3/den, tj. o 1,4 %. V roce 2022 bylo v ČR celkem 2 915 ČOV a od roku 2018 vzrostl jejich počet o 238, čímž se kapacita ČOV zvýšila o 1,1 %. V porovnání s rokem 2018 bylo dosaženo nejvyššího zvýšení kapacity ČOV na Karlovarsku (o 15,2 %) a Ústecku (o 5,3 %), naopak nejvýraznější pokles byl zaznamenán v Jihočeském (o 3,6 %) a Královéhradeckém (o 3,2 %) kraji.

Kartogram: Spotřeba a vývoj cen vody v roce 2022

Tabulka: Vodovody a kanalizace v Plzeňském kraji v letech 2018–2022

_________________________

1 Střední stavy obyvatel jsou platné ke dni zveřejnění zdrojové publikace. Předběžné údaje nezahrnují osoby s dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Kontakt:

Ing. Zuzana Trnečková
Krajská správa ČSÚ v Plzni
Tel.: 377 612 253
E-mail: zuzana.trneckova@czso.cz

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688