Vlada.cz (Vláda)
Investice  |  01.02.2023 15:04:40

Výsledky jednání vlády 1. února 2023

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1521/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Stanovisko Ministerstva vnitra ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/27 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo vnitra za rok 2021, účetnictví Ministerstva vnitra za rok 2021 a údaje předkládané Ministerstvem vnitra pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2021"
čj. 1522/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/09 „Peněžní prostředky vynakládané na projekty návštěvnické infrastruktury související s ochranou přírody
čj. 1303/22
Předkládá: místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/22 „Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované na podporu sociálních podniků“
čj. 1473/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/07 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizace v resortu Ministerstva pro místní rozvoj“
čj. 1388/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke kontrolnímu závěru z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 21/24 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví za rok 2021, účetní závěrka Ministerstva zdravotnictví za rok 2021 a údaje předkládané Ministerstvem zdravotnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2021
čj. 1401/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/12 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo financí“
čj. 1361/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Stanovisko Ministerstva dopravy a Správy železnic ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/36 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rekonstrukci vybraných mimokoridorových železničních tratí“
čj. 1441/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Stanovisko Ministerstva spravedlnosti ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/38 „Peněžní prostředky státu vynakládané na odškodňování“
čj. 10/23
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Změna právních poměrů u administrativní budovy Washingtonova 1569/21, PrahaNové město
čj. 55/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
čj. 1117/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Návrh zákona o správě voleb
čj. 1118/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb
čj. 1119/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Návrh na propůjčení hodnosti generálmajora
čj. 93/23
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Návrh nařízení vlády o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů
čj. 90/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Usnesení vlády "Pokrok v revitalizaci brownfieldu a přípravě a výstavbě strategického podnikatelského parku Plzeň - Líně"
čj. 94/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

C. K projednání bez rozpravy:

11. Návrh na uvolnění peněžních prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva ve prospěch kapitoly 364 – Digitální a informační agentura
čj. 54/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Implementace nařízení EU o Jednotné digitální bráně
čj. 41/23
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Aktualizovaná koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva životního prostředí na léta 20162035 s výhledem do roku 2050
čj. 63/23
Předkládá: místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 20242032, ZEMĚ II
čj. 52/23
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. 7. aktualizace dokumentace programu 134 120 Péče o národní kulturní poklad
čj. 62/23
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh na sjednání Memoranda o porozumění o revizi Memoranda o porozumění o provozu a zabezpečení sil vzdušného systému včasné výstrahy a řízení NATO v revidovaném znění z 27. března 2003
čj. 60/23
Předkládají: ministryně obrany a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc prosinec 2022
čj. 73/23
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky ve Slovenské republice dne 1. ledna 2023
čj. 56/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády ve Slovenské republice ve dnech 7. a 8. ledna 2023
čj. 57/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Pracovní cesta ministra zahraničních věcí do Severní Makedonie ve dnech 6. a 7. února 2023
čj. 61/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Vyhodnocení opatření Ministerstva obrany ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/02 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany v rámci plnění úkolů Vojenského historického ústavu Praha
čj. 1363/22
Předkládá: ministryně obrany

2. Informace o realizaci a vyhodnocení opatření ke kontrolní akci Nejvyššího kontrolního úřadu č. 20/27 – „Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů“
čj. 1367/22
Předkládají: předseda vláda a ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů

3. Informace o plnění opatření obsažených ve stanovisku Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/01 „Správa pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
čj. 1414/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

4. Informace o plnění opatření ze stanoviska Grantové agentury České republiky ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/33 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Grantová agentura České republiky za rok 2020, účetní závěrka Grantové agentury České republiky za rok 2020 a údaje předkládané Grantovou agenturou České republiky pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020
čj. 1502/22
Předkládají: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace a předseda Grantové agentury České republiky

5. Zpráva o prováděcích smluvních dokumentech ke smlouvám z oblasti kultury, školství, vědy, mládeže, tělovýchovy a sportu, sjednaných v roce 2022 podle článku 14 Směrnice vlády ČR pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv, schválené jejím usnesením ze dne 11. února 2004 č. 131
čj. 53/23
Předkládají: ministři školství‚ mládeže a tělovýchovy a zahraničních věcí

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Výsledky firem - tržby, zisk


Poslední zprávy z rubriky Investice:

Út 17:14  Mastercard se DeFi nebojí! Spouští svůj vlastní vývoj blockchainu Ing. Zbyněk Kalousek (Coinbank)
Út 16:43  Akciové trhy: Praha na červené nule - Komentář Investiční bankovnictví (Komerční banka)
Út 16:28  Ethereum získává tento týden více než 20 % X-Trade Brokers (XTB)
Út 15:18  Maďarská centrální banka pokračuje ve snižování sazeb (Komentář) Investiční bankovnictví (Komerční banka)

Přečtěte si také:

01.03.2023Výsledky jednání vlády 1. března 2023 Vlada.cz (Vláda)
22.02.2023Výsledky jednání vlády 22. února 2023 Vlada.cz (Vláda)
17.02.2023Materiály na jednání vlády dne 22. února 2023 MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
15.02.2023Výsledky jednání vlády 15. února 2023 Vlada.cz (Vláda)Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688