ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  12.01.2023 10:19:00

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 15,8 % - Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - inflace - základní členění - prosinec 2022

Průměrná míra inflaceroce 2022 byla 15,1 %

Indexy spotřebitelských ceninflace – prosinec 2022

Celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v prosinci stejná jako v listopadu (meziměsíční změna 0,0 %). Pokles cen především v oddíle doprava byl kompenzován růstem cen zejména v oddílech bydlení, rekreace a kultura a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 15,8 %, což bylo o 0,4 procentního bodu méně než v listopadu. Průměrná míra inflace za celý rok 2022 byla 15,1 %.

Meziměsíční srovnání

Meziměsíčně se celková cenová hladina v prosinci nezměnila. Cenový vývoj byl však v jednotlivých oddílech spotřebního koše odlišný. V oddíle doprava klesly ceny pohonných hmot a olejů o 10,5 % a automobilů o 0,8 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák byly nižší ceny vína o 5,1 %, lihovin o 1,9 % a piva o 1,3 %. Růst cen byl naopak zaznamenán v oddíle bydlení, kde byly meziměsíčně vyšší zejména ceny zemního plynu o 2,0 % a elektřiny o 1,2 % (více informací k indexu cen elektřinyPoznámka). V oddíle rekreace a kultura vzrostly ceny dovolených s komplexními službami o 2,1 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se zvýšily především ceny polotučného trvanlivého mléka o 8,0 %, vajec o 5,9 %, chleba o 1,6 %, brambor o 6,9 % a cukru o 4,7 %. Nižší byly oproti listopadu zejména ceny ovoce o 3,2 %, masa o 0,6 % a másla o 3,7 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,2 %, zatímco ceny služeb o 0,3 % vzrostly.

Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 15,8 %, což bylo o 0,4 procentního bodu méně než v listopadu. Toto zpomalení[1]) meziročního cenového růstu bylo ovlivněno zejména cenami v oddíle doprava, kde zmírnil růst cen automobilů na 9,2 % (v listopadu 12,7 %) a cen pohonných hmot a olejů na 4,4 % (v listopadu 14,5 %).

Na meziroční růst cenové hladiny měly v prosinci nadále největší vliv ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a ceny v oddíle bydlení. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší zejména ceny mouky o 42,0 %, chleba o 37,6 %, drůbežího masa o 42,8 %, polotučného trvanlivého mléka o 55,4 %, vajec o 92,4 %, olejů a tuků o 38,2 % a cukru o 98,9 %. V oddíle bydlení kromě nákladů vlastnického bydlení vzrostly ceny nájemnéhobytu o 5,9 %, výrobků a služeb pro běžnou údržbu bytu o 20,8 %, vodného o 5,3 %, stočného o 6,4 %, zemního plynu o 140,2 %, tuhých paliv o 66,4 % a tepla a teplé vody o 28,8 %. Ceny elektřiny klesly o 21,2 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle stravování a ubytování, kde byly vyšší ceny stravovacích služeb o 26,1 % a ceny ubytovacích služeb o 21,3 %.

Náklady vlastnického bydlení (imputované nájemné) se zvýšily o 10,9 % (v listopadu o 11,9 %) zejména v důsledku růstu cen stavebních materiálů a cen stavebních prací. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení nákladů vlastnického bydlení byl 116,4 %. (Více informací: Metodická poznámka.)

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 17,8 % a ceny služeb o 12,5 %.

Průměrná míra inflace

„Průměrná míra inflace za rok 2022 činila 15,1 %. Šlo o druhou nejvyšší hodnotu od vzniku samostatné České republiky. Vyšší byla pouze v roce 1993, a to 20,8 %. Ceny zboží úhrnem v roce 2022 vzrostly o 16,8 % a ceny služeb o 12,3 %,“ uvádí Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

(Shrnutí vývoje indexu spotřebitelských cenroce 2022 je součástí souběžně vydávané analýzy za 4. čtvrtletí.)

Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP)[2])

Podle předběžných výpočtů byla v prosinci meziměsíční změna HICP v Česku 0,0 % a meziroční 16,8 % (v listopadu 17,2 %). Podle bleskových odhadů Eurostatu byla meziroční změna HICP v prosinci 2022 za Eurozónu 9,2 % (v listopadu 10,1 %), na Slovensku 15,0 % a v Německu 9,6 %. Nejvyšší byla v prosinci v Lotyšsku (20,7 %). Podle předběžných údajů Eurostatu byla meziroční změna HICP 27 členských zemí EU v listopadu 11,1 %, což bylo o 0,4 procentního bodu méně než v říjnu. Nejvíce ceny v listopadu meziročně vzrostlyMaďarsku (o 23,1 %) a nejméně ve Španělsku (o 6,7 %).

(Více informací na internetových stránkách EurostatuHICP.)

 

* * *

Od dubna 2022 jsou nově ve Veřejné databázi souběžně s Rychlou informací zveřejňována data dle základního i podrobného členění klasifikace ECOICOP a spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb.[1]Zrychlení/zpomalení růstu meziročního cenového indexu je rozdíl mezi aktuálním a předchozím meziročním indexem. Je proto závislé na změně aktuálního meziměsíčního indexu a zároveň na změně základny – meziměsíčního indexu (růstu/poklesu) ve stejném měsíci loňského roku.

[2]) HICP neobsahuje imputované nájemné.


ÚVODNÍ POZNÁMKA

V informaci je uveden souhrnný přehled o pohybu cenových hladin spotřebitelské sféry.

roce 2021 proběhla revize váhového systému. Váhy jsou od ledna roku 2022 zaktualizovány na základě průměru výdajů domácností statistiky národních účtů v letech 2019 – 2021. Váhy pro detailní cenové reprezentanty jsou zaktualizovány dle údajů statistiky rodinných účtů doplněných o další dostupné zdroje a šetření. Od ledna roku 2022 jsou publikované cenové indexy vypočteny podle nových revidovaných indexních schémat.

Od ledna 2018 jsou detailní indexy spotřebitelských cen počítány na základě klasifikace ECOICOP (evropská klasifikace individuální spotřeby podle účelu), která zavedla do spotřebního koše podrobnější členění. K této změně došlo dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/792. Struktura publikovaných indexů zůstala zachována.

Od ledna 2022 došlo u cenových indexů ke změně cenového referenčního období z prosince 2019 na prosinec 2021Nově vypočítávané indexy o základu prosinec 2021 = 100 jsou na všech úrovních členění spotřebního koše řetězeny ke stávající bazické časové řadě indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Tím je zajištěno pokračování této časové řady, ze které jsou následně počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců).

Od roku 2019 dochází k postupné implementaci „scanner dat“ (SD, dat z pokladen maloobchodních řetězců) do výpočtu inflace. Tato SD průběžně nahrazují terénní sběr cen. Od ledna 2021 se to týkalo oddílů 01 – Potraviny a nealkoholické nápoje, 02 – Alkoholické nápoje, tabák a skupin 05.61 – Spotřební zboží pro domácnost a 12.13 – Ostatní přístroje, předměty a výrobky pro osobní péči, od ledna 2022 navíc skupin 06.11 – Léčiva, 06.12 – Ostatní zdravotnické výrobky, 06.139 – Ostatní terapeutické přístroje a vybavení, 09.342 – Potřeby pro domácí zvířata, 09.541 – Papírenské zboží.

Cenové indexy jsou vypočítávány na základě zjištěných cen za výběrové soubory reprezentantů a vybrané zpravodajské jednotky agregací jednoduchých indexů cen reprezentantů do úhrnu pomocí výpočetního vzorce typu Laspeyres v modifikované podobě.

p1      = cena zboží (služby) ve sledovaném (běžném) období

p0      = cena zboží (služby) v základním období

p0.q0  = stálá váha - výdaje domácností za zboží (službu) v základním období

 

Podrobné členění uvedených úhrnných indexů včetně metodických vysvětlivek je obsaženo v dokumentu na internetu 012023-22 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) – podrobné členění, který je k dispozici zpravidla 25. kalendářní den po sledovaném období.


Přílohy

Všechna data publikace (0,3 MB) ZIP
Úvodní poznámka Word PDF
Vývoj indexů spotřebitelských cen za prosinec 2022 Word PDF

Tabulková část
Tab. 1 Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace) Excel PDF
Tab. 2 Index spotřebitelských cen (rozklad meziměsíčního přírůstku) Excel PDF
Tab. 3 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních) Excel PDF
Tab. 4 Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace) Excel PDF

Index spotřebitelských cen v jednotlivých měsících roku 2021 a 2022
Tab. 5 Domácnosti celkem Excel PDF
Tab. 6 Domácnosti důchodců Excel PDF
Tab. 7 Vývoj indexů cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování a vývoj indexů cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel Excel PDF
Tab. 8 Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku 2021 a 2022
Tab. 8a Průměrná cena elektřiny (alternativní pohonná hmota)
Excel PDF
Tab. 9 Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy) Excel PDF

Index spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP - podrobné členění
Tab. 10 Domácnosti celkem (předchozí měsíc = 100) Excel PDF
Tab. 11 Domácnosti celkem (stejné období předchozího roku = 100) Excel PDF
Tab. 12 Domácnosti celkem (průměr roku 2015 = 100) Excel PDF
Tab. 13 Domácnosti celkem (prosinec 2021 = 100) Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku) Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.01.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688