Export (export.cz)
Ze světa  |  12.12.2022 08:39:36

Velká proměna energetiky – jako od budek ke smartphonům

Energetiku čeká v následující dekádě velká proměna. Bude se týkat řízení výroby a distribuce, obchodování i rozvoje decentrálních zdrojů. „Tato změna bude rozsahem podobná té, kterou jsme prošli od telefonních budek k chytrým telefonům,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Vladimír Hlavinka, generální ředitel třebíčské společnosti Tedom. Ta vyváží plynové kogenerační jednotky do více než 50 zemí světa.

Česká firma Wikov dodává převodovky na offshorové plošiny, které slouží právě ke stavbě větrných elektráren. Foto: Shutterstock

Vladimír Hlavinka je energetický matador – mimo jiné působil ve vedení společnosti ČEZ, řídil Jadernou elektrárnu Temelín a má manažerské zkušenosti z těžařského odvětví. Žil také v Nizozemsku, kde pozoroval, jak vznikají tamní softwarové firmy, jež se zabývají řízením flexibility – tedy vyrovnáváním výroby a spotřeby energie. V době, kdy se i od spotřebitelů očekává, že se budou přizpůsobovat možnostem výroby a distribuce, nastává éra chytrých sítí – kromě energií jimi putují také data. Díky nim a speciálním obchodním tarifům vznikají pobídky pro spotřebitele, aby více přemýšleli o tom, kdy a jak energii využívají.

Kogenerační jednotky od Tedomu, které produkují elektřinu i teplo, jsou součástí decentrální energetiky a přispívají k flexibilitě na straně výroby. To je zvlášť důležité v době nástupu obnovitelných zdrojů, které jsou závislé na počasí. Propojením kogeneračních jednotek například s fotovoltaikou a tepelnými čerpadly může vzniknout virtuální elektrárna, jež nabízí své služby provozovateli sítě – dokáže přizpůsobit výrobu podle jeho požadavků.

OD VÝROBKŮ KE SLUŽBÁM

Společnost Tedom se také postupně proměňuje – od firmy, která na zahraničních trzích prodává své výrobky, k dodavateli služeb. „Nabízíme zákazníkům, že jim jejich kogenerační jednotku můžeme provozovat, starat se o ni se vším všudy,“ vysvětluje Vladimír Hlavinka. „Může to být i formou pronájmu naší jednotky. A zároveň jsme schopni sdružit více zdrojů do agregovaného bloku, virtuální elektrárny. Tu pak řídíme jako jeden celek, který poskytuje služby pro regulaci elektrické soustavy.“

Zákazník se tak podle šéfa Tedomu může podílet na obchodním modelu, který přináší další ekonomické výhody. Pokud chce svůj zdroj zapojit do virtuální elektrárny, stačí mu IP adresa a připojení k internetu. Tedom podobné služby nabízí v Česku, rozvíjí je v Polsku a chystá se s nimi i do Německa. Od začátku roku 2023 se tam tímto směrem vydává nová dceřiná společnost Tedom System Services.

ZEMNÍ PLYN I BIOPLYN

Zhruba polovina kogeneračních jednotek, které Tedom instaloval po celém světě, využívá zemní plyn, druhá půlka jede na bioplyn, důlní plyn, skládkový plyn nebo plyn z čističek odpadních vod. Vladimír Hlavinka předpokládá, že plyn zůstane přechodovým palivem, které usnadní přechod k bezemisní energetice. Výpadek dodávek ruské suroviny na tom nic zásadního nezmění, plynu je ve světě dost a Evropa svůj lokální problém s jeho importem z jiných oblastí světa relativně brzy vyřeší, domnívá se šéf třebíčské firmy.

Německo je pak pro Tedom klíčovým trhem pro kogenerační jednotky na bioplyn. Jejich technologii rozvíjí díky dřívější akvizici společnosti Schnell. „V Německu je klíčovým faktorem vládní podpora,“ popisuje tamní situaci Vladimír Hlavinka. Spolková republika má velký výkon větrných elektráren a kogenerační stanice na bioplyn mimo jiné slouží k výrobě elektřiny v době, kdy méně fouká. Vláda vytvořila pobídky zemědělcům, aby zvýšili instalovanou kapacitu a tu poskytli pro regulaci sítě.

Společnost Tedom vyváží kogenerační jednotky do celého světa. Foto: Tedom

SOLÁRNÍ POHLED

Efektivní zapojení zemního plynu do moderní energetiky formou kombinované výroby elektřiny a tepla v symbióze s dalšími zdroji je nejlepším způsobem, jak fosilní surovinu využít pro postupnou dekarbonizaci. Zastánci obnovitelných zdrojů si pochopitelně přejí, aby byl tento proces co nejkratší. „Vzhledem k válce na Ukrajině a cenám energie je nutné, aby se Evropa i další oblasti světa rychle zbavily závislosti nejen na ruském plynu, ale na fosilních palivech obecně,“ zdůrazňuje Jan Krčmář, výkonný ředitel české Solární asociace. Vzhledem k potřebě dekarbonizace je podle něj třeba využít všech ploch, které jsou vhodné pro fotovoltaiku – od malých po velké.

Také obor fotovoltaiky prochází proměnou. Jan Krčmář připomíná, že důležitým trendem jsou nyní takzvané PPA smlouvy na nákup energie (Power Purchase Agreements). Velké průmyslové podniky uzavírají dohody s investory do obnovitelných zdrojů, od nichž nakupují vyrobenou elektřinu za určitou cenu. Díky tomu je možné stavět zelené elektrárny bez dotací a poptávka je tažená trhem – konkrétně potřebami firem, jež mají velkou spotřebu energie. Významným trendem je podle šéfa Solární asociace také agrivoltaika, která bude hrát důležitou roli při dekarbonizaci zemědělství.

Jan Krčmář je přesvědčen, že právě ve fotovoltaice se české firmy dokáží uplatnit také na zahraničních trzích. „České firmy mají zkušenosti s výstavbou solárních elektráren, velkých i malých, a už více než deset let staví po celém světě. Pokud se podaří rozhýbat a odblokovat výstavbu nových obnovitelných zdrojů u nás, mohli bychom jako průmyslová země získat zkušenosti právě s PPA smlouvami. Případně, pokud se legalizuje agrivoltaika, mohou i zde být české firmy mezi prvními, které ji budou ve velkém stavět.“ Šéf Solární asociace dodává, že tuzemské společnosti staví solární elektrárny v různých koutech světa – od Polska přes Indii až po Austrálii. „Už jen to, že postavili stovky megawatt klidně i na druhém konci zeměkoule, je rozhodně velký úspěch,“ dodává.

ČESKÉ PANELY?

Otázkou zůstává, jak se solárníci vypořádají se silnou závislostí na dodávkách surovin a jednotlivých dílů z Číny. To připouští i Jan Krčmář: „S ruským plynem máme zkušenosti, že není dobré spoléhat na režim, který není pod žádnou demokratickou kontrolou. Nesmíme dopustit, aby se to stalo s Čínou. Výroba panelů a dalších komponent je dnes skoro výhradně v Číně a bude důležité ji přesunout do Evropy.“ Šéf Solární asociace k realistickému hodnocení přidává i překvapivě optimistický výhled. Továrny na výrobu panelů podle něj chtějí budovat také české firmy a pokud se jim to podaří, mohou panely z Česka mířit na elektrárny po celé Evropě a dál.

Zatím se čeští stavitelé solárních elektráren v zahraničí musejí obejít bez tuzemských komponent. Realita může být v tomto ohledu dokonce horší než dřívější očekávání. Spolumajitel společnosti Greenbuddies Aleš Spáčil si myslel, že Češi by mohli dodávat montážní systémy pro fotovoltaické instalace, žádná zdejší firma ale hozenou rukavici nezvedla. Jak dodává Aleš Spáčil v rozhovoru pro Export.cz, doménou Greenbuddies tak zůstává vývoz služeb – finálního řešení, know-how a do jisté míry také práce českých dělníků.

Bioplynovou velmocí je dnes Německo. Obrovské šance by v tomto oboru mohla mít poválečná Ukrajina. Foto: Shutterstock

SRDCE VĚTRNÍKŮ

Zatímco se čeští dodavatelé fotovoltaiky uplatňují s finálním řešením bez tuzemských komponent, v případě větrné energetiky je to naopak. Představy, že by české firmy mohly dodávat celé větrníky, se v minulosti ukázaly jako nereálné. Tuzemská společnost Wikov se ale před časem zařadila mezi přední světové dodavatele klíčové a technologicky náročné komponenty větrných elektráren – převodovky, kterou zakladatel firmy Martin Wichterle označuje za „srdce“ jakéhokoliv stroje. Výroba převodovek, jež se uplatňují také v dalších oborech energetiky, je příkladem, jak je možné propojit tradice českého strojírenství a výzkumu s moderním vývojem. Český „větrníkový příběh“ ale také nabízí poučení, že poptávka globálního trhu bývá nevyzpytatelná. Hodně flexibilní musí být i firma jako Wikov.

Wikov se zhruba před patnácti lety zabýval myšlenkou, jak by mohl své mimořádné postavení ve světové špičce výrobců průmyslových převodovek využít k dodávkám celých větrných elektráren. Martin Wichterle v jednom z dřívějších rozhovorů pro Export.cz vysvětloval, proč realizaci podobných plánů znemožnily dopady tehdejší hospodářské krize. Po roce 2009 nastala silná koncentrace výrobců. Větrné parky se dodávají ve velkých celcích a objem takových dodávek se počítá v miliardách eur. K tomu je zapotřebí obrovské finanční zázemí – nejen vlastní, ale také bankovní. „To už jsou projekty, které přesahují možnosti jakéhokoliv podniku v České republice. Lehké spaní z tak velkých projektů nemají ani manažeři gigantů, jakými jsou Siemens nebo Vestas,“ řekl tehdy zakladatel Wikovu.

Martin Wichterle nyní popisuje další vývoj, který fakticky omezil také trh výrobců samotných převodovek větrníků. Na světě podle něj zůstávají v podstatě jen tři hlavní stavitelé větrných elektráren a ti si buď převodovky vyrábějí sami nebo uzavírají smlouvy se svými „dvorními“ dodavateli, kteří mají k dispozici obří výrobní kapacity. Wikovu se proto vyplácí sázet více na jiné segmenty, které ostatně nemají k větrníkům daleko. „Vyvážíme převodovky na offshorové plošiny, které slouží právě ke stavbě větrných elektráren,“ dodal český podnikatel. A obrovským hitem je nyní pro jeho firmu vodík, který podle všeho čeká ve světové energetice velká budoucnost. Rychloběžné převodovky Wikovu se využívají pro různé turbíny i kompresory a slouží ke stlačování plynů. A právě stlačování je nejslibnější formou skladování vodíku.

JÁDRO A VODA

Čeští strojaři mohou těžit ze svého know-how i v řadě dalších oborů, včetně jaderné nebo vodní energetiky. Mají zkušenosti nejen z výstavby nových zdrojů, ale i provozu a údržby těch stávajících. Skupina Energo-Pro, jejíž součástí je také firma Litostroj Engineering v Blansku, se například stala předním dodavatelem pro rakouské hydroelektrárny (více v posledním vydání časopisu MED).

Po Putinově agresi na Ukrajině sílí v mnoha zemích světa přesvědčení, že nadějná éra nakonec čeká velké i malé jaderné reaktory, které se mohou stát jednou z dlouhodobějších alternativ k ruským surovinám a náhradou za fosilní zdroje. Firma Tedom je průkopníkem decentrální energetiky, její šéf Vladimír Hlavinka přesto varuje před příliš zjednodušeným pohledem. Své místo na trhu mají velké i malé elektrárny. Zavírání velkých elektráren na základě politického rozhodnutí bez ohledu na fyzikální možnosti výroby, přenosu a spotřeby se dříve nebo později někde negativně projeví.

„Jestliže máte v určitém regionu silný průmysl, jeho poptávce po energii nejlépe vyhoví velký točivý stroj, který drží frekvenci a zajišťuje stabilní dodávky. Takovou elektrárnu decentrálními zdroji nenahradíte. Region, v němž převládají služby a lehký průmysl, může být zásobený decentrální energetikou,“ upřesňuje Vladimír Hlavinka.

Českým průmyslovým exportérům se teď otevřela další příležitost v sousední zemi. Výstavbu atomových reaktorů chystá Polsko, hlavními dodavateli budou americké a jihokorejské firmy. Ty usilují o podobné zakázky také v Dukovanech i Temelíně a poohlížejí se po českých subdodavatelích.

JAN ŽIŽKAModerní ekonomická diplomacieModerní ekonomická diplomacie je časopis, který vydává Ministerstvo zahraničních věcí ČR a který je určen především pro české exportéry. Jedná se o dvouměsíčník, ve kterém vývozní firmy najdou praktické informace o exportních trzích, o službách které jim nabízí Ministerstvo zahraničních věcí a síť ambasád spolu se zahraničními kancelářemi českých státních agentur a institucí. Čtenářům přináší také informace o našich seminářích a podnikatelských misích, o možnosti zapojení se do B2B aktivit České rozvojové agentury a financování exportu. Obsahuje také články, komentáře, analýzy a rozhovory o trendech v oblasti světové ekonomiky, perspektivních exportních oborech a úspěšných českých exportérech.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688