ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  08.12.2021 22:53:29

Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 30. listopadu 2021 - Ke konci listopadu 2021 byla v kraji zaznamenána nejnižší hodnota podílu nezaměstnaných osob od začátku pandemie koronaviru.

8. 12. 2021

Ke konci listopadu 2021 byla v kraji zaznamenána nejnižší hodnota podílu nezaměstnaných osob od začátku pandemie koronaviru. Nejnižší nezaměstnanost měl kraj také v mezikrajském srovnání (obdobně jako v předchozích osmnácti měsících). Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti měly dvě pětiny uchazečů o zaměstnáníkraji. Průměrná výše této podpory byla pod republikovým průměrem a činila téměř devět tisíc korun.

Podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku) dosáhl v Pardubickém kraji ke konci listopadu 2021 hodnoty 2,09 %, což bylo o 1,18 procentního bodu méně než na území celé ČR. Podíl nezaměstnaných žen (2,39 %) měl kraj vyšší než podíl nezaměstnaných mužů (1,82 %). Oproti předchozímu měsíci se celková nezaměstnanostkraji snížila o 0,02 procentního bodu. Zatímco nezaměstnanost žen poklesla o 0,06 procentního bodu, nezaměstnanost mužů se v kraji zvýšila o 0,02 procentního bodu. V dlouhodobějším meziměsíčním srovnání měl kraj nejnižší nezaměstnanost od konce prosince roku 2019.

V mezikrajském srovnání se podíl nezaměstnaných osob ke konci listopadu 2021 pohyboval v rozmezí od 2,09 % v Pardubickém kraji po 4,94 % v Moravskoslezském kraji, přičemž Pardubickému kraji patří pozice kraje s nejnižší nezaměstnaností již od konce května 2020. Zatímco podíl nezaměstnaných osob pod hranicí tří procent mělo celkem devět krajů (druhá nejnižší hodnota 2,46 % náležela Jihočeskému kraji), čtyřprocentní hranici nezaměstnanosti překročil pouze Karlovarský kraj (4,05 %), Ústecký kraj (4,88 %) a již výše zmíněný Moravskoslezský kraj.

V meziokresním srovnání v rámci Pardubického kraje se podíl nezaměstnaných osob ke konci listopadu 2021 nacházel v rozmezí od 1,98 % v okrese Ústí nad Orlicí po 2,27 % v okrese Chrudim. Mezi všemi 77 okresy ČR (vč. Prahy) se nezaměstnanost pohybovala v rozmezí od 1,29 % v okrese Praha-východ po 8,41 % v okrese Karviná. V první desítce okresů s nejnižší nezaměstnaností evidujeme na 8. místě okres Ústí nad Orlicí, do první dvacítky patřily okresy Svitavy, PardubiceChrudim (na 12., 13. a 19. pozici).

Neumístění uchazeči o zaměstnánípracovní místa v evidenci úřadů práce k 30. 11. 2021
Pramen: Ministerstvo prácesociálních věcí, evidence úřadů práce

tabulka

Ke konci jedenáctého měsíce roku 2021 bylo na úřadech prácePardubickém kraji evidováno 7 670 nezaměstnaných osob, z toho 90,3 %, tj. 6 925 osob patřilo mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa. Do evidence úřadů práce se nově hlásilo 1 399 osob. Evidence byla naopak ukončena 1 432 osobám (včetně osob vyřazených z evidence). Počet uchazečů o zaměstnání se tak na úřadech prácekraji meziměsíčně snížil o 33. Celkem 989 uchazečů si našlo nové zaměstnání, z toho 51,9 % získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti měly dvě pětiny uchazečů o zaměstnání (40,4 %). Průměrná výše této podpory v kraji činila 8 848 , což byla hodnota pod republikovým průměrem (9 290 ).

Počet pracovních míst v evidenci úřadů práce se v Pardubickém kraji oproti předchozímu měsíci snížil o 187, ve srovnání s listopadem předchozího roku pak o 2 840. Ke konci listopadu 2021 bylo v kraji evidováno 17 440 pracovních míst. Meziměsíčně poklesla nabídka volných pracovních místokresech Chrudim (o 6,5 %), Ústí nad Orlicí (o 3,1 %) a Svitavy (o 2,6 %). Naopak v okrese Pardubice nabídka volných pracovních vzrostla (o 2,2 %).

Ke konci listopadu 2021 připadalo na jednoho uchazeče o zaměstnáníkraji 2,3 volného pracovního místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy byl v okrese Pardubice, kde počet volných míst převýšil počet uchazečů 3,2krát. V okrese Ústí nad Orlicí bylo oproti uchazečům dvakrát více pracovních míst, v okrese Svitavy 1,8krát více a v okrese Chrudim 1,6krát více.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 letPardubickém krajiČR
Pramen: MPSV

 graf

 

Přílohy

 

 

 

 

KOMENTÁŘ 

8. 12. 2021

Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 30. listopadu 2021

Ke konci listopadu 2021 byla v kraji zaznamenána nejnižší hodnota podílu nezaměstnaných osob od začátku pandemie koronaviru. Nejnižší nezaměstnanost měl kraj také v mezikrajském srovnání (obdobně jako v předchozích osmnácti měsících). Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti měly dvě pětiny uchazečů o zaměstnání v kraji. Průměrná výše této podpory byla pod republikovým průměrem a činila téměř devět tisíc korun.

Podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku) dosáhl v Pardubickém kraji ke konci listopadu 2021 hodnoty 2,09 %, což bylo o 1,18 procentního bodu méně než na území celé ČR. Podíl nezaměstnaných žen (2,39 %) měl kraj vyšší než podíl nezaměstnaných mužů (1,82 %). Oproti předchozímu měsíci se celková nezaměstnanost v kraji snížila o 0,02 procentního bodu. Zatímco nezaměstnanost žen poklesla o 0,06 procentního bodu, nezaměstnanost mužů se v kraji zvýšila o 0,02 procentního bodu. V dlouhodobějším meziměsíčním srovnání měl kraj nejnižší nezaměstnanost od konce prosince roku 2019.

V mezikrajském srovnání se podíl nezaměstnaných osob ke konci listopadu 2021 pohyboval v rozmezí od 2,09 % v Pardubickém kraji po 4,94 % v Moravskoslezském kraji, přičemž

Pardubickému kraji patří pozice kraje s nejnižší nezaměstnaností již od konce května 2020. Zatímco podíl nezaměstnaných osob pod hranicí tří procent mělo celkem devět krajů (druhá nejnižší hodnota 2,46 % náležela Jihočeskému kraji), čtyřprocentní hranici nezaměstnanosti překročil pouze Karlovarský kraj (4,05 %), Ústecký kraj (4,88 %) a již výše zmíněný Moravskoslezský kraj.

V meziokresním srovnání v rámci Pardubického kraje se podíl nezaměstnaných osob ke konci listopadu 2021 nacházel v rozmezí od 1,98 % v okrese Ústí nad Orlicí po 2,27 % v okrese Chrudim. Mezi všemi 77 okresy ČR (vč. Prahy) se nezaměstnanost pohybovala v rozmezí od 1,29 % v okrese Praha-východ po 8,41 % v okrese Karviná. V první desítce okresů s nejnižší nezaměstnaností evidujeme na 8. místě okres Ústí nad Orlicí, do první dvacítky patřily okresy Svitavy, Pardubice a Chrudim (na 12., 13. a 19. pozici).

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 30. 11. 2021

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí, evidence úřadů práce

 

Evidovaní uchazeči o zaměstnání

Pracovní místa v evidenci úřadů práce

Uchazeči na jedno

pracovní

místo

Podíl nezaměstnaných osob (v %)1)

celkem

z toho

dosažitelní ve věku

15–64 let

celkem

muži

ženy

Česká republika

245 549

223 098

344 840

0,7

3,28

3,03

3,54

Pardubický kraj v tom okresy:

Chrudim

Pardubice

Svitavy

Ústí nad Orlicí

7 670

1 650

2 634

1 508

1 878

6 925

1 490

2 341

1 368

1 726

17 440

2 587

8 425

2 670

3 758

0,4

0,6

0,3

0,6

0,5

2,09

2,27

2,09

2,08

1,98

1,82

1,89

1,75

1,99

1,72

2,39

2,67

2,45

2,18

2,27

1) podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na počtu obyvatel ve věku 15–64 let v %                                 

 

Krajská správa ČSÚ v Pardubicích | V Ráji 872 | 531 53 Pardubice

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu:

www.czso.cz  |  tel.: 466 743 418, e-mail: infoservispa@czso.cz 1

 

 

 

KOMENTÁŘ 

Ke konci jedenáctého měsíce roku 2021 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 7 670 nezaměstnaných osob, z toho 90,3 %, tj. 6 925 osob patřilo mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa. Do evidence úřadů práce se nově hlásilo 1 399 osob. Evidence byla naopak ukončena 1 432 osobám (včetně osob vyřazených z evidence). Počet uchazečů o zaměstnání se tak na úřadech práce v kraji meziměsíčně snížil o 33. Celkem 989 uchazečů si našlo nové zaměstnání, z toho 51,9 % získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti měly dvě pětiny uchazečů o zaměstnání (40,4 %). Průměrná výše této podpory v kraji činila 8 848 , což byla hodnota pod republikovým průměrem (9 290 ).

Počet pracovních míst v evidenci úřadů práce se v Pardubickém kraji oproti předchozímu měsíci snížil o 187, ve srovnání s listopadem předchozího roku pak o 2 840. Ke konci listopadu 2021 bylo v kraji evidováno 17 440 pracovních míst. Meziměsíčně poklesla nabídka volných pracovních míst v okresech Chrudim (o 6,5 %), Ústí nad Orlicí (o 3,1 %) a Svitavy (o 2,6 %). Naopak v okrese Pardubice nabídka volných pracovních vzrostla (o 2,2 %).

Ke konci listopadu 2021 připadalo na jednoho uchazeče o zaměstnání v kraji 2,3 volného pracovního místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy byl v okrese Pardubice, kde počet volných míst převýšil počet uchazečů 3,2krát. V okrese Ústí nad Orlicí bylo oproti uchazečům dvakrát více pracovních míst, v okrese Svitavy 1,8krát více a v okrese Chrudim 1,6krát více.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR Pramen: MPSV

Další aktuální údaje o nezaměstnanosti: 

Statistiky nezaměstnanosti na stránkách MPSV 

Veřejná databáze ČSÚ    

 

Kontakt:

Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích

Mgr. Bc. Aleš Trpík, Tel: 466 743 415, E-mail: ales.trpik@czso.cz

Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 466 743 418, 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz

 

Krajská správa ČSÚ v Pardubicích | V Ráji 872 | 531 53 Pardubice

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu:

www.czso.cz  |  tel.: 466 743 418, e-mail: infoservispa@czso.cz 2

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688