ec.europa.eu (Evropská komise)
Ze světa  |  29.09.2021 14:00:00

Evropská komise, nový pakt o migraci a azylu: podávání zpráv o pokroku a zintenzivnění boje proti vykořisťování migrantů

obchod s padelanymi cestovnimi doklady ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Článek obsahuje stručné shrnutí - Komise dnes, rok po přijetí návrhu nového paktu o migraci a azylu, předkládá zprávu o migraci a azylu.

29/09/2021

Stručné shrnutí

Migrace « rok poté »

Rok od přijetí nového paktu o migraci Komise vydává: o Aktuální zprávu o migraci a azylu o Obnovený akční plán EU proti pašování migrantů o Sdělení o uplatňování směrnice o sankcích vůči zaměstnavatelům

• Zpráva mj. popisuje aktuálních stav migračních pohybů

• Akční plán počítá např. s rozvojem operativních partnerstvích či opatřeními proti zneužívání migrace ze strany státních aktérů


Celé znění tiskové zprávy

Komise rovněž přijímá obnovený akční plán EU proti pašování migrantů a sdělení o uplatňování směrnice o sankcích vůči zaměstnavatelům. Tyto iniciativy jsou součástí komplexního přístupu k migraci v rámci nového paktu o migraci a azylu a jejich cílem je zabránit organizovanému vykořisťování migrantů a omezit nelegální migraci. Naplňují rovněž cíl nového paktu, jímž je podpořit udržitelné a řádné řízení migrace. Budou se zabývat jak přetrvávajícími problémy při rozbíjení organizovaných zločineckých skupin, tak potřebou přizpůsobit se novým výzvám, mezi něž patří např. státem sponzorované pašování migrantů. Reagují tak na situaci na vnějších hranicích EU s Běloruskem.

Místopředseda Komise pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas k tomu poznamenal: „Minulý týden uplynul rok, co jsme předložili návrhy nového paktu o migraci a azylu. Zatímco jejich přijímání stagnovalo, vznikaly další migrační výzvy ve známých i nových podobách. Ať už jde o pokračující tlak v centrálním Středomoří nebo o zhoršující se situaci v Afghánistánu či nový tlak na naše východní hranice, všechny tyto události zdůrazňují, jak moc potřebujeme udržitelný evropský rámec v oblasti azylu a migrace. Pokud budou návrhy paktu přijaty, mohly by výrazně zlepšit schopnost členských států řešit celou řadu problémů, s nimiž se v současné době potýkáme. A pokud jsme se v posledních letech něčemu přiučili, je to to, že tento problém dokážeme zvládnout jen společně. Nyní nastal čas, abychom se dohodli na řešeních.“

Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová v této souvislosti uvedla: „V přípravě nového paktu o migraci a azylu jsme udělali velký pokrok. Nedávné události nás utvrdily v tom, že je třeba v práci na našich pečlivě vyvážených návrzích pokračovat: návrhy týkající se kontrol a systému Eurodac, které umožní náležité kontroly všech osob vstupujících do EU, budou doprovázeny návrhy týkajícími se solidarity. Shodneme-li se na nařízení o rámci pro znovuusídlování, získá Evropa silnější hlas na světové scéně. Ukážeme, jak my a členské státy dokážeme skutečně ochránit osoby v nouzi. Našli jsme společnou rovnováhu, nyní potřebujeme výsledky.“

Zpráva o migraci a azylu: nový pakt, rok poté

Dnešní zpráva hodnotí dosažený pokrok a klíčové momenty migrační a azylové politiky za uplynulý rok a půl, identifikuje hlavní výzvy, upozorňuje na témata, ve kterých lze očekávat příznivý vývoj, a stanoví kroky, které povedou k odolnější, proveditelné a spravedlivější migrační a azylové politice.

Zabývá se všemi aspekty zvládání migrace. Popisuje aktuální stav migračních pohybů, hodnotí dopad pandemie a obsahuje přehled opatření agentur EU v oblasti správy hranic a azylu. Neopomíjí zmínit trvalou podporu Komise členským státům, které jsou pod tlakem, financování i otázku nedovolených pohybů v rámci EU. Upozorňuje na okamžitou reakci EU na situaci v Afghánistánu, podporu EU Řecku a reakci na nelegální migraci z Běloruska. Poskytuje podrobné informace o pokroku při posilování legislativního rámce a úplný přehled o spolupráci s partnerskými zeměmi na základě nového přístupu stanoveného v paktu. Zpráva se rovněž zabývá pokrokem v oblasti integrace a začleňování.

EU přijala řadu opatření ke zlepšení své schopnosti reagovat na měnící se výzvy v oblasti řízení migrace. Rychlý a konstruktivní pokrok v legislativních návrzích v rámci nového paktu má nyní zásadní význam a bude sloužit k dalšímu posílení schopnosti Evropy chránit své hranice a v souladu s hodnotami a zásadami EU přijímat humánním způsobem osoby, které mají právo přijít, a důstojně zacházet s těmi, kdo toto právo nemají.

Obnovený akční plán EU proti pašování migrantů (20212025)

Předcházení pašování migrantů a boj proti tomuto trestnému činu je klíčovým strategickým cílem nového paktu o migraci a azylu a strategie bezpečnostní unie EU, jenž vyžaduje trvalou mezinárodní spolupráci a koordinaci. Na základě pokroku dosaženého v rámci prvního akčního plánu EU proti pašování migrantů (2015–2020) bude Komise ve spolupráci s vysokým představitelem:

  • Rozvíjet na základě důvěry a vzájemné spolupráce operativní partnerství v oblasti boje proti převaděčství. Součástí těchto komplexních, vyvážených, na míru vytvořených a vzájemně prospěšných partnerství v oblasti migrace budou konkrétní nástroje.
  • Dále rozvíjet veškeré operativní, právní, diplomatické a finanční nástroje, jež má EU k dispozici, a reagovat tak na zneužívání nelegální migrace ze strany státních aktérů, mimo jiné tím, že bude důsledně přijímat opatření v různých oblastech politiky, např. pokud jde o víza, obchod, rozvoj, finanční pomoc atd. Příkladem takových opatření je částečné pozastavení dohody o zjednodušení vízového režimu s Běloruskem, jež Komise dnes navrhuje.
  • Zlepšovat provádění právního rámce pro sankce proti pašování, a to i prostřednictvím Protokolu OSN proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky, doplňujícího Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, a v rámci EU prostřednictvím „balíčku proti převaděčství“.
  • Zlepšovat provádění právního rámce pro ochranu před vykořisťováním (směrnice o boji proti obchodování s lidmisměrnice o právech obětísměrnice o povolení k pobytu a směrnice o sankcích vůči zaměstnavatelům).
  • Reagovat na vyvíjející se online postupy a nástroje, jež usnadňují pašování, a to prostřednictvím posílené operativní spolupráce a výměny informací mezi vnitrostátními orgány a agenturami EU.
  • Posilovat výzkum a sběr údajů za účelem lepšího pochopení migračních trendů, povahy a rozsahu zločineckých sítí, dopadu politik proti pašování a „modu operandi“ zločineckých sítí.

Sdělení o uplatňování směrnice EU o sankcích vůči zaměstnavatelům

Klíčovou pobídkou pro nelegální migraci je nezákonné zaměstnávání. Je nesmírně škodlivé jak z lidského, tak z ekonomického hlediska, vystavuje lidi rizikům vykořisťování a vede ke ztrátám veřejných financí a omezování individuálních a sociálních práv.

Směrnice o sankcích vůči zaměstnavatelům poskytuje celé Unii právní rámec pro předcházení nezákonnému zaměstnávání nelegálních migrantů. Dnešní zpráva uvádí opatření ke zlepšení způsobu, jímž je směrnice uváděna do praxe, k řešení neúčinného používání pravidel pro sankce, ochranných opatření a inspekcí ze strany členských států s cílem odhalit zaměstnavatele, kteří vykořisťují své pracovníky, a chránit migranty před takovým vykořisťováním. Aby Komise podpořila členské státy při lepším provádění společně dohodnutých pravidel EU, bude:

  • Podporovat dialog s orgány členských států a různými zúčastněnými stranami, a to mimo jiné prostřednictvím opětovného zahájení fungování specializované skupiny odborníků na nelegální migraci ohledně směrnice o sankcích vůči zaměstnavatelům, k němuž má dojít v tomto roce.
  • Podporovat sdílení osvědčených postupů spoluprací se zúčastněnými stranami, jako jsou vnitrostátní pracovní a imigrační orgány, odbory, organizace občanské společnosti, sociální partneři, mezinárodní organizace a evropská platforma pro řešení nehlášené práce.
  • Trvale monitorovat provádění směrnice, přičemž se zaměří na její účinné prosazování a v případě potřeby zahájí řízení o nesplnění povinnosti.

Do konce roku 2022 provede Komise opatření uvedená ve sdělení a podá zprávu o dosažených výsledcích v příští zprávě o provádění, která má být předložena nejpozději v roce 2024. S ohledem na dosažený pokrok pak Komise zváží, zda jsou změny stávajícího právního rámce opodstatněné.

Souvislosti

Dnešní soubor návrhů je jedním z opatření navazujících na pakt, jak bylo oznámeno v září loňského roku.

Kromě údajů uvedených ve zprávě o migraci a azylu jsou na zvláštních internetových stránkách věnovaných statistikám, které byly dnes aktualizovány, uvedeny také nové statistické informace. Nejnovější údaje potvrzují, že pandemie COVID-19 měla v roce 2020 významný dopad na migraci, přičemž počet legálních i nelegálních vstupů se ve srovnání s rokem 2019 snížil. Předběžné údaje ukazují, že v roce 2020 počet obyvatel EU poklesl o přibližně 300 000 osob, částečně v důsledku nižší čisté migrace, ale také kvůli zvýšenému počtu úmrtí v důsledku pandemie. Pokles počtu příchozích v roce 2020 byl dočasný, neboť dostupné údaje za rok 2021 naznačují meziroční nárůst. Jedná se zejména o nelegální vstupy na trase přes centrální Středomoří, západní Středomoří a východní hranice (z Běloruska). Členské státy pokračovaly ve snižování počtu nevyřízených žádostí o azyl: na konci června zůstávalo v EU nevyřízeno přibližně 700 000 žádostí, což je nejnižší úroveň od poloviny roku 2015.

Více informací

 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Přečtěte si také:

19.04.2024Pakt o migraci a azylu – hlavní fakta ec.europa.eu (Evropská komise)Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688