ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  20.08.2021 09:24:29

20.08.2021 Časové řady základních ukazatelů statistiky práce - srpen 2021

Kód: 110025-21
Informace o produktu
Kód: 110025-21
Periodicita: Pololetní
Název produktu: Časové řady základních ukazatelů statistiky práce
Poznámka:
Anotace: Dlouhodobý vývoj ukazatelů z oblasti statistiky práce a mezd v odvětvovém a územním členění vč. údajů o neumístěných uchazečích o zaměstnání vedených v evidenci úřadů práce.
Územní členění: Stát, Kraj
Kontakt: irena.ptacnikova@czso.cz
Nosič: Web
Typ produktu: Publikace
Cena:
Verze: Česko-anglická
Typ termínu vydání: Jiný
Datum vydání: 19.02.2021, 20.08.2021
Rok: 2021
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Irena Ptáčníková
E-mail: irena.ptacnikova@czso.cz

Přílohy

Proti vydání z února 2021 byly aktualizovány tabulky:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Všechna data publikace (0,5 MB) ZIP
Metodický úvod
Word PDF

Přehled tabulek
Tab. 1 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) – z ročního zjišťování (přepočtené počty)
2005 - 2019 Excel PDF
Tab. 2 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a krajů - z ročního zjišťování (přepočtené počty)
2010 Excel PDF
2011 Excel PDF
2012
Excel PDF
2013 Excel PDF
2014 Excel PDF
2015 Excel PDF
2016 Excel PDF
2017 Excel PDF
2018 Excel PDF
2019 Excel PDF
Tab. 3 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) – z ročního zjišťování (fyzické osoby)
2005-2019 Excel PDF
Tab. 4 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a krajů - z ročního zjišťování (fyzické osoby)
2005 Excel PDF
2006 Excel PDF
2007 Excel PDF
2008 Excel PDF
2009
Excel PDF
2010 Excel PDF
2011 Excel PDF
2012 Excel PDF
2013 Excel PDF
2014 Excel PDF
2015 Excel PDF
2016 Excel PDF
2017 Excel PDF
2018 Excel PDF
2019 Excel PDF
Tab. 5 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a sfér – ze čtvrtletního zjišťování (přepočtené počty)
2000-2002 Excel PDF
2003-2005 Excel PDF
2006-2008 Excel PDF
2009-2011 Excel PDF
2012-2014 Excel PDF
2015-2017 Excel PDF
2018-2020 Excel PDF
Tab. 6 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a sfér – kumulace ze čtvrtletních zjišťování (přepočtené počty)
2000-2020 Excel PDF
Tab. 7 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) – z ročního zjišťování (v , na přepočtené počty)
2005-2019 Excel PDF
Tab. 8 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a krajů – z ročního zjišťování (v , na přepočtené počty)
2010 Excel PDF
2011 Excel PDF
2012 Excel PDF
2013 Excel PDF
2014 Excel PDF
2015 Excel PDF
2016 Excel PDF
2017 Excel PDF
2018 Excel PDF
2019 Excel PDF
Tab. 9 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) – z ročního zjišťování (v , na fyzické osoby)
2005-2019 Excel PDF
Tab. 10 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a krajů – z ročního zjišťování (v , na fyzické osoby)
2005 Excel PDF
2006 Excel PDF
2007 Excel PDF
2008 Excel PDF
2009 Excel PDF
2010 Excel PDF
2011 Excel PDF
2012 Excel PDF
2013 Excel PDF
2014 Excel PDF
2015 Excel PDF
2016 Excel PDF
2017 Excel PDF
2018 Excel PDF
2019 Excel PDF
Tab. 11 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a sfér – ze čtvrtletního zjišťování
(v , na přepočtené počty)
2000-2002 Excel PDF
2003-2005 Excel PDF
2006-2008 Excel PDF
2009-2011 Excel PDF
2012-2014 Excel PDF
2015-2017 Excel PDF
2018-2020 Excel PDF
Tab. 12 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a sfér – kumulace ze čtvrtletních zjišťování
(v , na přepočtené počty)
2000-2020 Excel PDF
Tab. 13 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd
2010-2020 Excel PDF
2010-2020 nové intervaly Excel PDF
Tab. 14 Mediány hrubých měsíčních mezd podle hlavních tříd CZ-ISCO, věku a pohlaví zaměstnanců
2010-2020 Excel PDF
Tab. 15 Struktura nákladů práce v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE), velikosti jednotky a kraje (v , na přepočtené počty)
2008 Excel PDF
2009 Excel PDF
2010 Excel PDF
2011 Excel PDF
2012 Excel PDF
2013 Excel PDF
2014 Excel PDF
2015 Excel PDF
2016 Excel PDF
2017 Excel PDF
2018 Excel PDF
2019 Excel PDF
Tab. 16 Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce a podíl nezaměstnaných osob podle pohlaví
2005-2007 Excel PDF
2008-2010 Excel PDF
2011-2013 Excel PDF
2014-2016 Excel PDF
2017-2019 Excel PDF
2020-2021 Excel PDF
Tab. 17 Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce, podíl nezaměstnaných osob, pracovní místa v evidenci úřadu práce podle NUTS 3
2005-2007 Excel PDF
2008-2010 Excel PDF
2011-2013 Excel PDF
2014-2016 Excel PDF
2017-2019 Excel PDF
2020-2021 Excel PDF
Tab. 18 Míra volných pracovních míst podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) – čtvrtletní údaje
2008-2011 Excel PDF
2012-2015 Excel PDF
2016-2019 Excel PDF
2020-2021 Excel PDF

Historická část
Tab. 31 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (oddíly OKEČ) – z ročního zjišťování (přepočtené počty)
1998-2008 Excel PDF
Tab. 32 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (oddíly OKEČ) – z ročního zjišťování (fyzické osoby)
1998-2008 Excel PDF
Tab. 33 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce OKEČ) a krajů – z ročního zjišťování (fyzické osoby)
2002 Excel PDF
2003 Excel PDF
2004 Excel PDF
2005 Excel PDF
2006 Excel PDF
2007 Excel PDF
2008 Excel PDF
Tab. 34 Průměrný počet zaměstnanců v civilním sektoru národního hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce OKEČ) a sfér (fyzické osoby)
1955-1992 Excel PDF
Tab. 35 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství (bez podlimitních ekonomických subjektů) podle ekonomické činnosti (oddíly OKEČ) a sfér (fyzické osoby)
1993-2008 Excel PDF
Tab. 36 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (oddíly OKEČ) – z ročního zjišťování (v , na přepočtené počty)
1998-2008 Excel PDF
Tab. 37 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (oddíly OKEČ) – z ročního zjišťování (v , na fyzické osoby)
1998-2008 Excel PDF
Tab. 38 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce OKEČ) a krajů – z ročního zjišťování (v , na fyzické osoby)
2002 Excel PDF
2003 Excel PDF
2004 Excel PDF
2005 Excel PDF
2006 Excel PDF
2007 Excel PDF
2008 Excel PDF
Tab. 39 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v civilním sektoru národního hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce OKEČ) a sfér (v Kčs, na fyzické osoby)
1955-1992 Excel PDF
Tab. 40 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství (bez podlimitních ekonomických subjektů) podle ekonomické činnosti (oddíly OKEČ) a sfér
(v , na fyzické osoby)
1993-2008 Excel PDF
Tab. 41 Počet zaměstnanců v civilním sektoru národního hospodářství v pásmech hrubých měsíčních mezd
1959-1981 Excel PDF
1985-1994 Excel PDF
1995-1996 Excel PDF
Tab. 42 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd
1996-2001 Excel PDF
2002-2010 Excel PDF
Tab. 43 Průměrné hrubé měsíční mzdy podle hlavních tříd KZAM, věku a pohlaví zaměstnanců
1996-2001 Excel PDF
Tab. 44 Mediány hrubých měsíčních mezd podle hlavních tříd KZAM, věku a pohlaví zaměstnanců
2002-2010 Excel PDF
Tab. 45 Struktura nákladů práce v civilním sektoru národního hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce OKEČ), typu hospodaření, velikosti jednotky a kraje
(v , na přepočtené počty)
1993 Excel PDF
1994 Excel PDF
1995 Excel PDF
1996 Excel PDF
1997 Excel PDF
1998 Excel PDF
1999 Excel PDF
Tab. 46 Struktura nákladů práce v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce OKEČ), typu hospodaření, velikosti jednotky a kraje (v , na přepočtené počty)
2000 Excel PDF
2001 Excel PDF
2002 Excel PDF
2003 Excel PDF
2004 Excel PDF
2005 Excel PDF
2006 Excel PDF
2007 Excel PDF
2008 Excel PDF
Tab. 47 Počet uchazečů o zaměstnání a míra registrované nezaměstnanosti podle pohlaví (stav ke konci měsíce)
1990-1992 Excel PDF
1993-1995 Excel PDF
1996-1998 Excel PDF
1999-2001 Excel PDF
2002-2004 Excel PDF
2005-2007 Excel PDF
2008-2010 Excel PDF
2011-2012 Excel PDF
Tab. 48 Počet uchazečů o zaměstnání, míra registrované nezaměstnanosti, volná pracovní místa podle NUTS 3
1995-1996 Excel PDF
1997-1999 Excel PDF
2000-2001 Excel PDF
2002-2003 Excel PDF
2004-2006 Excel PDF
2007-2009 Excel PDF
2010-2012 Excel PDF
Tab. 49 Míra volných pracovních míst podle ekonomické činnosti (sekce OKEČ)
2005-2009 Excel PDF

Metodický úvod

Český statistický úřad vydává přehled retrospektivních údajů z oblasti statistiky trhu práce.

Údaje byly získány z šetření u ekonomických subjektů, resp. z administrativních zdrojů. Šetření u ekonomických subjektů se provádí v závislosti na počtu zaměstnanců buď plošným, nebo výběrovým zjišťováním. Při výběrovém způsobu zjišťování se dopočet na základní soubor provádí na všechny aktivní jednotky zařazené do registru ekonomických subjektů ČSÚ.

Přehled obsahuje vývoj nejdůležitějších ukazatelů v odvětvovém a územním třídění. Odvětvové členění je založeno na „Klasifikaci ekonomických činností CZ-NACE“, platné od 1. 1. 2008, která v uváděné úrovni plně odpovídá mezinárodní klasifikaci NACE Rev. 2. Územní třídění je provedeno dle klasifikace CZ-NUTS, která je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU o vytvoření společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS).

Údaje v tabulkách 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 a 10 jsou čerpány z výsledků zpracování ročních statistických výkazů ČSÚ.

Údaje v tabulkách 5, 6, 11 a 12 jsou čerpány z výsledků zpracování čtvrtletních statistických výkazů vč. odhadů za nešetřenou část populace, které vycházejí z administrativních zdrojů dat.

Přechod na novou odvětvovou klasifikaci CZ-NACE představoval v některých oborech tak významné změny, že nebylo možné použít dříve publikovaná data pouze s přečíslovanými činnostmi. ČSÚ vyvinul metodu zpětného přepočtu časových řad na úrovni mikrodat, přičemž zohlednil i nově zjištěná chybná zatřídění některých podniků v předchozích letech. Pro dopočty byly využity i dostupné administrativní zdroje. Údaje v uvedených tabulkách podle CZ-NACE nejsou srovnatelné s dříve publikovanými údaji podle OKEČ. Časové řady byly přepočteny od roku 2000 za údaje ze zpracování čtvrtletních statistických výkazů, od roku 2005 za údaje ze zpracování ročních statistických výkazů ĆSÚ.

V historické části jsou tabulky 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 a 40 zpracovány podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ = národní verze mezinárodní klasifikace NACE Rev. 1.1).

Tabulky 34 a 39 jsou uvedeny za „civilní sektor“ národního hospodářství. Civilní sektor nezahrnuje údaje za aparáty Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra a útvary těchto resortů bez právní subjektivity, v nichž byli zaměstnáni jednak civilní zaměstnanci, jednak vojáci z povolání a příslušníci Policie ČR, Od roku 2003 byly do zpracování zahrnuty i tyto údaje, časová řada byla přepočtena od roku 1993. V tabulkách 35 a 40 jsou údaje za civilní sektor v dotčených ukazatelích (např. celkem, veřejná správa) uvedeny na konci tabulky.

Evidenční počet zaměstnanců zahrnuje osoby v pracovním, služebním nebo členském poměru (kde součástí členství je též pracovní vztah) k zaměstnavateli (dále jen „pracovní poměr“). Nezahrnují se osoby vykonávající veřejné funkce (např. poslanci, senátoři, uvolnění členové zastupitelstev všech stupňů), soudci, ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené (nepracují-li současně v pracovním poměru), učni, osoby pracující pro firmu na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zaměstnanci ekonomických subjektů statisticky nesledovaných. Údaje o počtech zaměstnanců podle platné metodiky zahrnují i cizí státní příslušníky, legálně pracující na území ČR.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách je vypočten jako aritmetický průměr z měsíčních průměrných počtů (vypočítávají se jako součet denních stavů dělený počtem kalendářních dnů v měsíci).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený je přepočtem průměrného evidenčního počtu zaměstnanců ve fyzických osobách podle délky jejich pracovních úvazků na zaměstnavatelem stanovenou (plnou) pracovní dobu.

Průměrná hrubá měsíční mzda představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho zaměstnance evidenčního počtu za měsíc. Do mezd se zahrnují základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě. Nezahrnují se náhrady mzdy nebo platu za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény placené zaměstnavatelem. Jedná se o hrubé mzdy, tj. před snížením o pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky.

Údaje v tabulkách 13, 14, 41, 42, 43 a 44 byly zjištěny ze strukturální statistiky mezd zaměstnanců, jejímž zdrojem je Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) Ministerstva práce a sociálních věcí a Informační systém o platu (ISP) Ministerstva financí. Údaje o mzdách jsou vypočítávány odlišnou metodikou a nelze je srovnávat s výsledky běžného statistického zjišťování. Vztahují se ke vzorku zaměstnanců s počtem placených hodin 1 700 a více v letech 19962000 a 1 592 a více hodin za rok 2001, což odpovídá zhruba zaměstnancům, kteří pracují na plný úvazek, pracovali ve zpravodajské jednotce většinu roku a nebyli např. dlouhodobě nemocní. (Odlišný počet placených hodin vyplývá ze změny v zákoníku práce týkající se započítávání přestávky na jídlo do odpracované doby, z tohoto důvodu tudíž nedochází k narušení srovnatelnosti časové řady.) Do roku 2001 také nebyly prováděny dopočty na celé národní hospodářství. Od roku 2002 jsou mzdy vypočteny poměřením s placenou dobou zaměstnance a dopočteny na základní soubor.

Údaje za rok 2008 byly přepočteny na základě aktualizovaného váhového schématu vycházejícího z nové klasifikace ekonomických činností CZ-NACE.

Od roku 2011 výsledky výběrově pokrývají celou zaměstnaneckou populaci v ČR, neboť jsou nově zahrnuti dříve nesledovaní zaměstnanci z podniků s méně než 10 zaměstnanci a také zaměstnanci neziskových institucí a podnikatelů-fyzických osob. Tato změna znamená zvýšení reprezentativnosti statistických údajů. Výsledky předchozích let nebyly dopočtené na celé hospodářství, zejména nepokrývaly podniky s méně než 10 zaměstnanci, a tudíž výsledky nejsou v časové řadě zcela srovnatelné.

Při třídění mezd podle zaměstnání se vycházelo z klasifikace KZAM, vypracované na podkladě mezinárodního standardu ISCO-88. S účinností od 1. 1. 2011 je zavedena nová verze klasifikace zaměstnání CZ-ISCO, vycházející z mezinárodního standardu ISCO-08. Údaje za rok 2010 byly přepočteny podle nové klasifikace.

Ke srovnání je místo průměrné mzdy používán medián mezd. Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení; to znamená, že polovina hodnot mezd je nižší a druhá polovina je vyšší než medián. Podrobnější informace z výběrových šetření mezd zaměstnanců vč. popisu metodiky zjišťování a velikosti vzorku šetření jsou obsahem publikací ČSÚ Struktura mezd zaměstnanců v roce „příslušný rok.

Výše uváděné změny v metodice výběrového strukturálního šetření mezd vedly k ukončení časových řad a zavedení nových ve srovnatelné metodice.

Údaje v tabulkách 15, 45 a 46 představují náklady, které zaměstnavatel vynaložil na získání a výchovu zaměstnanců, na odměňování za práci a na zabezpečení sociálních potřeb zaměstnanců. Šetření se provádí u ekonomických subjektů všech odvětví bez ohledu na počet zaměstnanců.

Údaje v tabulkách 16, 17 a 18, resp. 47, 48 a 49 byly zpracovány z podkladů Ministerstva práce a sociálních věcí.

Od července 2004 přistoupilo Ministerstvo práce a sociálních věcí k metodické změně ve výpočtu registrované míry nezaměstnanosti spočívající v odlišném zahrnování některých skupin osob jak do čitatele, tak do jmenovatele. Na rozdíl od původní metodiky, kdy byl čitatel tvořen počtem všech neumístěných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadů práce, je podle nové metodiky tvořen počtem tzv. dosažitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání (vč. občanů EU a EHP). Jedná se o evidované nezaměstnané, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí do zaměstnání a při nabídce vhodného pracovního místa mohou do něj bezprostředně nastoupit. Jmenovatel, tvořený pracovní sílou (v původní metodice počet zaměstnaných z výběrového šetření pracovních sil + počet všech neumístěných uchazečů), byl v nové metodice rozšířen o počet zaměstnaných občanů EU (EHP) + počet pracujících cizinců ze třetích zemí s platným povolením k zaměstnání či živnostenským oprávněním; počet všech neumístěných uchazečů byl nahrazen počtem dosažitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání. Údaje v tab. 47_5 jsou za rok 2004 pro účely srovnání uvedeny za všechny měsíce v obou metodikách.

Od ledna 2013 přešlo Ministerstvo práce a sociálních věcí na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti, která poměřuje všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám. Ukazatel podíl nezaměstnaných osob má kvůli odlišné definici jinou úroveň a je tudíž s původním ukazatelem nesrovnatelný.

Míra volných pracovních míst (tab. 18 a 49) představuje podíl volných míst na celkovém počtu obsazených a volných míst. V souladu s doporučením Eurostatu je použita metodika, která do celkového počtu volných míst nezahrnuje místa vznikající u firem či soukromníků, do té doby bez zaměstnanců. Počet volných míst je přebírán ze statistiky MPSV, počet obsazených míst je v podmínkách ČR definován jako součet počtu zaměstnanců a členů produkčních družstev z výběrového šetření pracovních sil.

Výpočtové údaje jsou počítány z nezaokrouhlených čísel a teprve následně zaokrouhleny, proto v některých případech součty nesouhlasí.

                                                                                                      Mgr. Dalibor  H o l ý

                                                                                                     ředitel odboru statistiky

                                                                                                trhu práce a rovných příležitosti

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Pá 10:27  USA: Trh práce (21.6.2024) Research (Česká spořitelna)
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688