ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  10.06.2020 09:04:28

ČR - inflace v květnu stoupla o 0,4% m/m a o 2,9% r/r


Spotřebitelské ceny vzrostly v květnu proti dubnu o 0,4 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména zvýšením cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v květnu o 2,9 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v dubnu.

 

Meziměsíční srovnání

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák byl způsoben zvýšením cen tabákových výrobků o 3,7 %, lihovin o 3,3 % a piva o 3,4 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší především ceny ovoce o 7,6 %, uzenin o 1,2 %, brambor o 5,1 % a vajec o 4,2 %. Vývoj cen v oddíle doprava byl ovlivněn zejména růstem cen automobilů o 1,8 %. V oddíle bytové vybavení, zařízení domácnosti vzrostly především ceny přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 1,3 %.

Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen v květnu působil pokles cen v oddíle odívání a obuv, kde byly nižší ceny oděvů o 1,4 %. Z potravin klesly zejména ceny zeleniny o 1,2 % a ceny sýrů a tvarohů o 1,6 %. V oddíle bydlení se snížily ceny vodného o 3,5 % a stočného o 3,0 %, a to částečně vlivem snížení DPH z 15 % na 10 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,6 % a ceny služeb o 0,3 %.
 

Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v květnu o 2,9 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v dubnu. Zpomalení meziročního cenového růstu nastalo především v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny masa vzrostly o 10,8 % (v dubnu o 12,8 %), sýrů a tvarohů o 2,1 % (v dubnu o 6,0 %), zeleniny o 4,0 % (v dubnu o 11,8 %) a cukru o 11,6 % (v dubnu o 16,2 %). Ceny másla byly nižší o 7,7 % (v dubnu o 3,5 %). V oddíle odívání a obuv se zvýšily ceny oděvů o 3,4 % (v dubnu o 4,5 %). V oddíle bydlení byly vyšší ceny vodného o 1,7 % (v dubnu o 5,3 %) a stočného o 1,5 % (v dubnu o 4,5 %). Naopak v oddíle alkoholické nápoje, tabák, meziroční růst cen zrychlil, a to zejména vlivem cen tabákových výrobků, které v květnu vzrostly o 7,1 % (v dubnu o 3,2 %).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v květnu největší vliv ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde byly vyšší ceny mouky o 13,9 %, vepřového masa o 13,7 %, uzenin o 13,6 % a ovoce o 25,4 %. Druhé v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 3,8 %, elektřiny o 8,0 % a zemního plynu o 0,4 %. Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde vzrostly ceny lihovin o 8,9 % a piva o 3,5 %. Na meziroční snižování celkové cenové hladiny v květnu působily ceny v oddíle doprava, a to především vlivem cen pohonných hmot, které byly nižší o 21,7 %. V oddíle pošty a telekomunikace klesly ceny telefonních a faxových služeb o 4,1 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,7 % a ceny služeb o 3,3 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl meziročně 103,0 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v květnu 3,1 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1)27 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatuv dubnu 0,6 %, což bylo o 0,5 procentního bodu méně než v březnu. Nejvíce ceny vzrostly v České republice a v Polsku (o 3,3 %, resp. o 2,9 %). Naopak největší pokles cen nastal ve Slovinsku (o 1,3 %) a na Kypru (o 1,2 %). Na Slovensku cenový růst v dubnu zpomalil na 2,1 % z 2,4 % v březnu. Německu byly ceny vyšší o 0,8 % (v březnu o 1,3 %). Podle předběžných výpočtů vzrostl v květnu HICP v ČR meziměsíčně o 0,5 % a meziročně o 3,1 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za květen 2020 je 0,1 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

Metodická poznámka k indexu spotřebitelských cen za květen 2020 (COVID-19)

 

_____________
 

1) HICP neobsahuje imputované nájemné.

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen,
tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba:  Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,
e-mail: pavla.sediva@czso.cz 
Metoda získání dat:  Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví

Termín ukončení sběru dat:  20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce

Navazující publikace:  012018-20 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-20 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-20 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)

Dokumenty na internetu: 
https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny 

Termín zveřejnění další RI:  10. 7. 2020

 

Přílohy

Archiv:
 • rok 2020 | květen 2020 | duben 2020 | březen 2020 | únor 2020 | leden 2020
 • rok 2019 | prosinec 2019 | listopad 2019 | říjen 2019 | září 2019 | srpen 2019 | červenec 2019 | červen 2019 | květen 2019 | duben 2019 | březen 2019 | únor 2019 | leden 2019
 • rok 2018 | prosinec 2018 | listopad 2018 | říjen 2018 | září 2018 | srpen 2018 | červenec 2018 | červen 2018 | květen 2018 | duben 2018 | březen 2018 | únor 2018 | leden 2018
 • rok 2017 | prosinec 2017 | listopad 2017 | říjen 2017 | září 2017 | srpen 2017 | červenec 2017 | červen 2017 | květen 2017 | duben 2017 | březen 2017 | únor 2017 | leden 2017
 • rok 2016 | prosinec 2016 | listopad 2016 | říjen 2016 | září 2016 | srpen 2016 | červenec 2016 | červen 2016 | květen 2016 | duben 2016 | březen 2016 | únor 2016 | leden 2016
 • rok 2015 | prosinec 2015 | listopad 2015 | říjen 2015 | září 2015 | srpen 2015 | červenec 2015 | červen 2015 | květen 2015 | duben 2015 | březen 2015 | únor 2015 | leden 2015
 • rok 2014 | prosinec 2014 | listopad 2014 | říjen 2014 | září 2014 | srpen 2014 | červenec 2014 | červen 2014 | květen 2014 | duben 2014 | březen 2014 | únor 2014 | leden 2014
 • rok 2013 | prosinec 2013 | listopad 2013 | říjen 2013 | září 2013 | srpen 2013 | červenec 2013 | červen 2013 | květen 2013 | duben 2013 | březen 2013 | únor 2013 | leden 2013
 • rok 2012 | prosinec 2012 | listopad 2012 | říjen 2012 | září 2012 | srpen 2012 | červenec 2012 | červen 2012 | květen 2012 | duben 2012 | březen 2012 | únor 2012 | leden 2012
 • rok 2011 | prosinec 2011 | listopad 2011 | říjen 2011 | září 2011 | srpen 2011 | červenec 2011 | červen 2011 | květen 2011 | duben 2011 | březen 2011 | únor 2011 | leden 2011
 • rok 2010 | prosinec 2010 | listopad 2010 | říjen 2010 | září 2010 | srpen 2010 | červenec 2010 | červen 2010 | květen 2010 | duben 2010 | březen 2010 | únor 2010 | leden 2010
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 10.06.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

10. 6. 2020

Meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil

Indexy spotřebitelských ceninflace – květen 2020

Spotřebitelské ceny vzrostly v květnu proti dubnu o 0,4 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména zvýšením cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v květnu o 2,9 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v dubnu.

Meziměsíční srovnání

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák byl způsoben zvýšením cen tabákových výrobků o 3,7 %, lihovin o 3,3 % a piva o 3,4 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší především ceny ovoce o 7,6 %, uzenin o 1,2 %, brambor o 5,1 % a vajec o 4,2 %. Vývoj cen v oddíle doprava byl ovlivněn zejména růstem cen automobilů o 1,8 %. V oddíle bytové vybavení, zařízení domácnosti vzrostly především ceny přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 1,3 %.

 

Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen v květnu působil pokles cen v oddíle odívání a obuv, kde byly nižší ceny oděvů o 1,4 %. Z potravin klesly zejména ceny zeleniny o 1,2 % a ceny sýrů a tvarohů o 1,6 %. V oddíle bydlení se snížily ceny vodného o 3,5 % a stočného o 3,0 %, a to částečně vlivem snížení DPH z 15 % na 10 %.

 

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,6 % a ceny služeb o 0,3 %.

 

Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v květnu o 2,9 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v dubnu. Zpomalení meziročního cenového růstu nastalo především v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny masa vzrostly o 10,8 % (v dubnu o 12,8 %), sýrů a tvarohů o 2,1 % (v dubnu o 6,0 %), zeleniny o 4,0 % (v dubnu o 11,8 %) a cukru o 11,6 % (v dubnu o 16,2 %). Ceny másla byly nižší o 7,7 % (v dubnu o 3,5 %). V oddíle odívání a obuv se zvýšily ceny oděvů o 3,4 % (v dubnu o 4,5 %). V oddíle bydlení byly vyšší ceny vodného o 1,7 % (v dubnu o 5,3 %) a stočného o 1,5 % (v dubnu o 4,5 %). Naopak v oddíle alkoholické nápoje, tabák, meziroční růst cen zrychlil, a to zejména vlivem cen tabákových výrobků, které v květnu vzrostly o 7,1 % (v dubnu o 3,2 %).

 

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v květnu největší vliv ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde byly vyšší ceny mouky o 13,9 %, vepřového masa o 13,7 %, uzenin o 13,6 % a ovoce o 25,4 %. Druhé v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 3,8 %, elektřiny o 8,0 % a zemního plynu o 0,4 %. Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde vzrostly ceny lihovin o 8,9 % a piva o 3,5 %. Na meziroční snižování celkové cenové hladiny v květnu působily ceny v oddíle doprava, a to především vlivem cen pohonných hmot, které byly nižší o 21,7 %. V oddíle pošty a telekomunikace klesly ceny telefonních a faxových služeb o 4,1 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,7 % a ceny služeb o 3,3 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl meziročně 103,0 %.

 

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v květnu 3,1 %.

 

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)[1])27 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v dubnu 0,6 %, což bylo o 0,5 procentního bodu méně než v březnu. Nejvíce ceny vzrostly v České republice a v Polsku (o 3,3 %, resp. o 2,9 %). Naopak největší pokles cen nastal ve Slovinsku (o 1,3 %) a na Kypru (o 1,2 %). Na Slovensku cenový růst v dubnu zpomalil na 2,1 % z 2,4 % v březnu. V Německu byly ceny vyšší o 0,8 % (v březnu o 1,3 %). Podle předběžných výpočtů vzrostl v květnu HICP v ČR meziměsíčně o 0,5 % a meziročně o 3,1 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za květen 2020 je 0,1 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

 

 

Metodická poznámka k indexu spotřebitelských cen za květen 2020 (COVID-19)

 

 

 

 

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba:                                                 Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,

                                                                                e-mail: pavla.sediva@czso.cz 

Metoda získání dat:                                             Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví

Termín ukončení sběru dat:                               20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce

Navazující publikace:                                          012018-20 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-20 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-20 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)

Dokumenty na internetu:                                    https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny 

Termín zveřejnění další RI:                                10. 7. 2020

 

 

 

 

 

Přílohy:

Tab.  1  Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)

Tab.  2  Index spotřebitelských cen (rozklad meziměsíčního přírůstku)

Tab.  3  Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)

Tab.  4  Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)

Tab.  5  Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)

Graf  1  Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)

Graf  2  Harmonizovaný index spotřebitelských cen – mezinárodní srovnání

 [1]) HICP neobsahuje imputované nájemné.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Pá 16:11  USD níže po neuspokojivých datech MJ (BREAKING) X-Trade Brokers (XTB)
Pá 15:57  Ústup inflace v červnu u nás i v zámoří překonal očekávání (Komentář) Investiční bankovnictví (Komerční banka)
Pá 14:38  USA: Ceny v průmyslu vzrostly ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688