ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  08.06.2020 00:00:00

Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji v roce 2019

 

Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 pojištěnců byl v roce 2019Libereckém kraji v mezikrajském srovnání nejvyšší. Průměrné procento pracovní neschopnosti převýšilo republikový průměr a mezi regiony bylo 5. nejvyšší.

roce 2019 bylo v Libereckém kraji v průměru evidováno 154 754 nemocensky pojištěných osob, tj. o 926 osob (0,6 %) méně než v roce 2018. Ženy představovaly 48,9 %. Z  pohledu okresů Libereckého kraje se počet nemocensky pojištěných zvýšil pouze v okrese Liberec (+0,4 %), v ostatních okresech kraje pojištěnců meziročně ubylo (nejvíce v okrese Semily, a to o 1,9 %).

Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnostiLibereckém kraji vzrostl ze 74 864 událostí v roce 2018 na 77 049 událostí, tj. o 2,9 %. Na ženy připadalo 51,5 % nově hlášených případů, na muže 48,5 %. Pracovní neschopnost pro nemoc se na uvedeném počtu podílela z 90,2 % a častěji se týkala žen (57,1 % z neschopností pro nemoc). Dočasná pracovní neschopnost v důsledku pracovního úrazu tvořila 2,1 % nově hlášených případů, z celkového počtu 1 584 událostí připadlo 68,1 % na muže. Ostatní úrazy byly příčinou 7,8 % případů, podíl mužů představoval 63,4 %. Meziroční nárůst nově hlášených případů vykázaly také všechny okresy Libereckého kraje, nejvyšší byl, zaznamenám v okrese Liberec (5,4 %).

Při přepočtu na 100 pojištěnců připadlo v roce 2019Libereckém kraji 49,79 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, ve srovnání s rokem 2018 to znamená nárůst o 3,5 %. Jedná se o nejvyšší hodnotu mezi kraji České republiky, na opačné straně žebříčku se umístilo Hlavní město Praha s 33,46 nově hlášenými případy na 100 pojištěnců. Krajská hodnota nebyla překročena v okrese Semily (42,83 případů) a Jablonec nad Nisou (47,18 případů). V okresech Česká Lípa a Liberec byly naopak vykázány hodnoty nadprůměrné (52,60 případů, resp. 51,94 případů). Na 100 pojištěnců v Libereckém kraji připadlo 44,89 nově hlášených případů pro nemoc, 1,02 případů pro pracovní úraz a 3,87 případů pro ostatní úraz. Podle druhu dočasné pracovní neschopnosti pak bylo relativně nejvíce případů nemoci a ostatních úrazů dosaženo v okrese Česká Lípa (47,49, resp. 4,16  případů na 100 pojištěnců), pracovních úrazů v okrese Jablonec nad Nisou a Semily (shodně 1,10 případů na 100 pojištěnců).

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti udává, kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz. Hodnota tohoto ukazatele v roce 2019Libereckém kraji představovala 5,293 % – meziročně vzrostla o 0,327 p. b., republikový průměr (4,701 %) překročila o 0,592 p. b.. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti žen v Libereckém kraji činilo 6,030 %, mužů  4,588 %. Meziroční zvýšení vykázaly také všechny ostatní kraje. Nejnižší průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti ve výši 3,560 % vykázalo Hlavní město Praha, nejvyšší ve výši 5,750 % Moravskoslezský kraj. Hodnota evidovaná v Libereckém kraji byla 5. nejvyšší. V okresech našeho kraje se hodnota pohybovala od 5,026 % v okrese Liberec do 6,289 % v okrese Česká Lípa.

Denně bylo v roce 2019 v průměru v Libereckém kraji 8 191 osob práce neschopných (o 460 více než v roce 2018), v tom 7 122 osob pro nemoc, 219 pro pracovní úraz a 849 pro ostatní úrazy. Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnostiLibereckém krajiroce 2019 dosáhla 38,80 dnů, tj. o 1,11 dnů více než v roce 2018. Hodnota ukazatele pohybovala se pod celorepublikovým průměrem (42,41 dnů) a mezi kraji byla nejkratší. Nejdelší doba byla vykázána ve Zlínském kraji (49,55 dnů). V okresech Libereckého kraje se průměrná doba trvání jednoho případu pracovní neschopnosti nacházela v intervalu od 35,33 dnů v okrese Liberec do 43,64 dnů v okrese Česká Lípa. Pracovní neschopnost pro nemoc v Libereckém kraji trvala v průměru 37,42 dnů, pro pracovní úraz 50,56 dnů a pro ostatní úrazy 51,74 dnů.

roce 2019 bylo v Libereckém kraji průměrně evidováno také 3 568 nemocensky pojištěných osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Tyto osob nově nahlásily 465 případů pracovní neschopnosti, v přepočtu na 100 osob připadlo 13,03 případů. Průměrná doba trvání 1  případu dočasné pracovní neschopnosti OSVČ dosáhla 108,80 dnů, tj. 2,8x vyšší hodnota než u zaměstnanců. Důvodem tohoto rozdílu je skutečnost, že OSVČ využívají „neschopenky“ jen při vážných potížích. Průměrné procento pracovní neschopnosti OSVČ činilo 3,884 % a pohybovalo se o 0,206 p. b. pod republikovým průměrem (4,091 %).

Více v publikaci „Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - za rok 2019

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

Přílohy

 

8. 6. 2020

Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji v roce 2019

Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 pojištěnců byl v roce 2019 v Libereckém kraji v mezikrajském srovnání nejvyšší. Průměrné procento pracovní neschopnosti převýšilo republikový průměr a mezi regiony bylo 5. nejvyšší.

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji

a jeho okresech za rok 2019

 Liberecký kraj

 Česká Lípa          

Jablonec nad Nisou          Liberec         Semily

 

V roce 2019 bylo v Libereckém kraji v průměru evidováno 154 754 nemocensky pojištěných osob, tj. o 926 osob (0,6 %) méně než v roce 2018. Ženy představovaly 48,9 %. Z  pohledu okresů Libereckého kraje se počet nemocensky pojištěných zvýšil pouze v okrese Liberec (+0,4 %), v ostatních okresech kraje pojištěnců meziročně ubylo (nejvíce v okrese Semily, a to o 1,9 %).

Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti podle krajů za rok 2019

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji vzrostl ze 74 864 událostí v roce 2018 na 77 049 událostí, tj. o 2,9 %. Na ženy připadalo 51,5 % nově hlášených případů, na muže 48,5 %. Pracovní neschopnost pro nemoc se na uvedeném počtu podílela z 90,2 % a častěji se týkala žen (57,1 % z neschopností pro nemoc). Dočasná pracovní neschopnost v důsledku pracovního úrazu tvořila 2,1 % nově hlášených případů, z celkového počtu 1 584 událostí připadlo 68,1 % na muže. Ostatní úrazy byly příčinou 7,8 % případů, podíl mužů představoval 63,4 %. Meziroční nárůst nově hlášených případů vykázaly také všechny okresy Libereckého kraje, nejvyšší byl, zaznamenám v okrese Liberec (5,4 %).

Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji a jeho okresech za rok 2019

 Liberecký kraj

      Česká Lípa         

Jablonec nad Nisou          Liberec         Semily

 

Při přepočtu na 100 pojištěnců připadlo v roce 2019 v Libereckém kraji 49,79 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, ve srovnání s rokem 2018 to znamená nárůst o 3,5 %. Jedná se o nejvyšší hodnotu mezi kraji České republiky, na opačné straně žebříčku se umístilo Hlavní město Praha s 33,46 nově hlášenými případy na 100 pojištěnců. Krajská hodnota nebyla překročena v okrese Semily (42,83 případů) a Jablonec nad Nisou (47,18 případů). V okresech Česká Lípa a Liberec byly naopak vykázány hodnoty nadprůměrné (52,60 případů, resp. 51,94 případů). Na 100 pojištěnců v Libereckém kraji připadlo 44,89 nově hlášených případů pro nemoc, 1,02 případů pro pracovní úraz a 3,87 případů pro ostatní úraz. Podle druhu dočasné pracovní neschopnosti pak bylo relativně nejvíce případů nemoci a ostatních úrazů dosaženo v okrese Česká Lípa (47,49, resp. 4,16  případů na 100 pojištěnců), pracovních úrazů v okrese Jablonec nad Nisou a Semily (shodně 1,10 případů na 100 pojištěnců).

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti udává, kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz. Hodnota tohoto ukazatele v roce 2019 v Libereckém kraji představovala 5,293 % – meziročně vzrostla o 0,327 p. b., republikový průměr (4,701 %) překročila o 0,592 p. b.. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti žen v Libereckém kraji činilo 6,030 %, mužů  4,588 %. Meziroční zvýšení vykázaly také všechny ostatní kraje. Nejnižší průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti ve výši 3,560 % vykázalo Hlavní město Praha, nejvyšší ve výši 5,750 % Moravskoslezský kraj. Hodnota evidovaná v Libereckém kraji byla 5. nejvyšší. V okresech našeho kraje se hodnota pohybovala od 5,026 % v okrese Liberec do 6,289 % v okrese Česká Lípa.

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle krajů za rok 2019

 

Denně bylo v roce 2019 v průměru v Libereckém kraji 8 191 osob práce neschopných (o 460 více než v roce 2018), v tom 7 122 osob pro nemoc, 219 pro pracovní úraz a 849 pro ostatní úrazy.

Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji v roce 2019 dosáhla 38,80 dnů, tj. o 1,11 dnů více než v roce 2018. Hodnota ukazatele pohybovala se pod celorepublikovým průměrem (42,41 dnů) a mezi kraji byla nejkratší. Nejdelší doba byla vykázána ve Zlínském kraji (49,55 dnů). V okresech Libereckého kraje se průměrná doba trvání jednoho případu pracovní neschopnosti nacházela v intervalu od 35,33 dnů v okrese Liberec do 43,64 dnů v okrese Česká Lípa. Pracovní neschopnost pro nemoc v Libereckém kraji trvala v průměru 37,42 dnů, pro pracovní úraz 50,56 dnů a pro ostatní úrazy 51,74 dnů. 

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle pohlaví a krajů v roce 2019 celkem

V roce 2019 bylo v Libereckém kraji průměrně evidováno také 3 568 nemocensky pojištěných osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Tyto osob nově nahlásily 465 případů pracovní neschopnosti, v přepočtu na 100 osob připadlo 13,03 případů. Průměrná doba trvání 1  případu dočasné pracovní neschopnosti OSVČ dosáhla 108,80 dnů, tj. 2,8x vyšší hodnota než u zaměstnanců. Důvodem tohoto rozdílu je skutečnost, že OSVČ využívají „neschopenky“ jen při vážných potížích. Průměrné procento pracovní neschopnosti OSVČ činilo 3,884 % a pohybovalo se o 0,206 p. b. pod republikovým průměrem (4,091 %). 

Nově hlášené případy pracovní         Průměrná doba trvání neschopnosti na 100   1 případu pracovní neschopnosti

 nemocensky pojištěných v roce                                   v roce  2019

2019

120

 

 
 
 

 0,00                                                                                                           ČR                    Liberecký kraj

 ČR                Liberecký kraj

 

 OSVČ

 Všichni pojištěnci

 

 OSVČ   Všichni pojištěnci

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém

kraji podle příčiny

 Pracovní neschopnost celkem

 Pro nemoc         Pro pracovní úraz

 Pro ostatní úraz

 

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci  

Oddělení informačních služeb tel.: 485 238 811 email: infoservislbc@czso.cz web: www.liberec.czso.cz 

Více v publikaci „Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - za rok 2019“ Přílohy: 

Charakteristiky dočasné pracovní neschopnosti podle krajů v roce 2019     

 

Průměrný počet

nemocensky pojištěných

Dočasná pracovní neschopnost

Průměrný  denní stav 

dočasně 

práce  neschopných

nově

hlášené  případy

kalendářní dny 

nově

hlášené

 případy 

na 100 

nemocensky  pojištěných

průměrné 

procento

průměrná doba 

trvání 

1 nově hlášeného případu (kalendářní dny)

Česká republika

4 732 889 

1 914

813 

81 204 872 

40,46 

4,701 

42,41 

222 479

v tom kraje:

Hl. město Praha

 

1 261 777 

 

422 252

 

16 393 350 

 

33,46 

 

3,560 

 

38,82 

 

44 913

Středočeský             

452 440 

196 150

7 929 820 

43,35 

4,802 

40,43 

21 726

Jihočeský               

233 654 

102 736

4 557 984 

43,97 

5,344 

44,37 

12 488

Plzeňský                 

227 909 

105 839

4 186 918 

46,44 

5,033 

39,56 

11 471

Karlovarský             

85 398 

38 925

1 569 901 

45,58 

5,037 

40,33 

4 301

Ústecký                  

283 030 

125 263

5 257 368 

44,26 

5,089 

41,97 

14 404

Liberecký                

154 754 

77 049 

2 989 660 

49,79 

5,293 

38,80 

8 191

v tom okres:

Česká Lípa

 

31 198 

 

16 411 

 

716 108 

 

52,60 

 

6,289 

 

43,64 

 

1 962

Jablonec nad Nisou

27 065 

12 769 

502 829 

47,18 

5,090 

39,38 

1 378

Liberec  

71 839 

37 310 

1 317 981 

51,94 

5,026 

35,33 

3 611

Semily

24 652 

10 559 

452 742 

42,83 

5,032 

42,88 

1 240

Královéhradecký       

200 994 

91 839 

3 597 263 

45,69 

4,903 

39,17 

9 856

Pardubický        

203 986 

87 439 

3 687 819 

42,87 

4,953 

42,18 

10 104

Vysočina              

179 388 

76 846 

3 501 842 

42,84 

5,348 

45,57 

9 594

Jihomoravský            

507 366 

197 199 

8 541 519 

38,87 

4,612 

43,31 

23 401

Olomoucký                

239 277 

94 576 

4 362 674 

39,53 

4,995 

46,13 

11 953

Zlínský             

226 683 

93 537 

4 634 352 

41,26 

5,601 

49,55 

12 697

Moravskoslezský       

476 232 

205 163 

9 994 402 

43,08 

5,750 

48,71 

27 382

 

 

 

Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji                           

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

Průměrný počet osob nemocensky pojištěných

148 893

     149 774

     152 194

       155 680 

154 754

Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti

60 126 

64 680 

67 402 

74 864 

77 049

v tom:

pro nemoc

 

53 213 

 

57 413 

 

59 996 

 

67 330 

 

69 474

pro pracovní úrazy

1 660 

1 677 

1 729 

1 631 

1 584

pro ostatní úrazy

5 253 

5 590 

5 677 

5 903 

5 991

Kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti

2 417 771

2 577

            424

2 628

            476

 2 821 607 

2 989 660

v tom:

pro nemoc

 

2 063 885

 

2 216

            451

 

2 250

            834

 

 2 439 996 

 

2 599 615

pro pracovní úrazy

80 548 

83 260 

85 147 

81 854 

80 091

pro ostatní úrazy

273 338

     277 713

     292 495

       299 757 

309 954

Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti  na 100 nemocensky pojištěných

40,38 

43,19 

44,29 

48,09 

49,79

v tom:

pro nemoc

 

35,74 

 

38,33 

 

39,42 

 

43,25 

 

44,89

pro pracovní úrazy

1,11 

1,12 

1,14 

1,05 

1,02

pro ostatní úrazy

3,53 

3,73 

3,73 

3,79 

3,87

Průměrný denní stav dočasně práce neschopných (osoby)

6 624 

7 042 

7 201 

7 730 

8 191

v tom:

pro nemoc

 

5 654 

 

6 056 

 

6 167 

 

6 685 

 

7 122

pro pracovní úrazy

221

            227

            233

              224 

219

pro ostatní úrazy

749

            759

            801

              821 

849

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti

4,449 

4,702 

4,732 

4,966 

5,293

v tom:

pro nemoc

 

3,798 

 

4,043 

 

4,052 

 

4,294 

 

4,602

pro pracovní úrazy

0,148 

0,152 

0,153 

0,144 

0,142

pro ostatní úrazy

0,503 

0,507 

0,527 

0,528 

0,549

Průměrná doba trvání 1 případu dočasné  pracovní neschopnosti (kalendářní dny)

40,21 

39,85 

39,00 

37,69 

38,80

v tom:

pro nemoc

 

38,79 

 

38,61 

 

37,52 

 

36,24 

 

37,42

pro pracovní úrazy

48,52 

49,65 

49,25 

50,19 

50,56

pro ostatní úrazy

52,03 

49,68 

51,52 

50,78 

51,74

 

 

 

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle okresů České republiky v roce 2019

  

 

Průměné procento dočasné

pracovní

neschopnosti celkem

pořadí

v tom

 

pro 

nemoc

pořadí

Česká republika

4,701 

Česká republika

4,046 

v tom okres:

 

 

v tom okres:

 

 

 Jeseník

2,452 

1.

 Jeseník

2,104 

1.

Hlavní město Praha

3,560 

2.

Hlavní město Praha

3,129 

2.

 Brno-město

3,639 

3.

 Brno-město

3,164 

3.

 Mělník

3,982 

4.

 Mělník

3,415 

4.

 Pardubice

4,082 

5.

 Pardubice

3,502 

5.

 Most

4,236 

6.

 Plzeň-město

3,606 

6.

 Plzeň-město

4,238 

7.

 Hradec Králové

3,628 

7.

 Hradec Králové

4,295 

8.

 Most

3,695 

8.

 Kolín

4,433 

9.

 Kolín

3,718 

9.

 Jihlava

4,497 

10.

 Jihlava

3,749 

10.

 Praha-západ

4,563 

11.

 České Budějovice

3,946 

11.

 Beroun

4,648 

12.

 Praha-západ

3,958 

12.

 Olomouc

4,661 

13.

 Chomutov

4,004 

13.

 Chomutov

4,700 

14.

 Příbram

4,008 

14.

 Příbram

4,727 

15.

 Olomouc

4,014 

15.

 České Budějovice

4,732 

16.

 Znojmo

4,021 

16.

 Ústí nad Labem

4,768 

17.

 Beroun

4,056 

17.

 Kladno

4,782 

18.

 Ústí nad Labem

4,087 

18.

 Znojmo

4,796 

19.

 Rychnov nad Kněžnou

4,108 

19.

 Rychnov nad Kněžnou

4,835 

20.

 Nymburk

4,169 

20.

 Nymburk

4,850 

21.

 Kutná Hora

4,190 

21.

 Kutná Hora

4,936 

22.

 Kladno

4,214 

22.

 Cheb

4,947 

23.

 Zlín

4,232 

23.

 Mladá Boleslav

4,960 

24.

 Domažlice

4,238 

24.

 Zlín

5,002 

25.

 Cheb

4,261 

25.

 Praha-východ

5,004 

26.

 Mladá Boleslav

4,284 

26.

 Karlovy Vary

5,012 

27.

 Bruntál

4,321 

27.

 Liberec

 Semily

 Jablonec nad Nisou

5,026 

5,032 

5,090 

28. 29.

30.

 Semily

4,325 

28.

 Jindřichův Hradec

4,347 

29.

 Liberec

4,358 

30.

 Domažlice

 Bruntál

 Brno-venkov

5,134 

5,139 

5,152 

31. 32.

33.

 Karlovy Vary

4,370 

31.

 Jablonec nad Nisou

4,376 

32.

 Praha-východ

4,385 

33.

 Benešov

5,182 

34.

 Vyškov

4,397 

34.

 Sokolov

5,184 

35.

 Benešov

4,412 

35.

 Vyškov

5,195 

36.

 Třebíč

4,418 

36.

 Jičín

5,207 

37.

 Brno-venkov

4,432 

37.

 Třebíč

5,222 

38.

 Sokolov

4,437 

38.

 Jindřichův Hradec

5,239 

39.

 Děčín

4,462 

39.

 Litoměřice

5,260 

40.

 Jičín

4,495 

40.

 Děčín

5,290 

41.

 Litoměřice

4,503 

41.

 Havlíčkův Brod

5,346 

42.

 Klatovy

4,507 

42.

 Ústí nad Orlicí

5,370 

43.

 Ústí nad Orlicí

4,531 

43.

 Tábor

5,378 

44.

 Tábor

4,549 

44.

 Ostrava-město

5,381 

45.

 Havlíčkův Brod

4,560 

45.

 Klatovy

5,384 

46.

 Trutnov

4,595 

46.

 Trutnov

5,435 

47.

 Ostrava-město

4,658 

47.

 Náchod

5,436 

48.

 Náchod

4,658 

48.

 Kroměříž

5,495 

49.

 Český Krumlov

4,675 

49.

 Rakovník

5,515 

50.

 Plzeň-sever

4,689 

50.

 Plzeň-sever

5,521 

51.

 Svitavy

4,720 

51.

 Přerov

5,537 

52.

 Přerov

4,723 

52.

 Svitavy

5,538 

53.

 Kroměříž

4,805 

53.

 Prostějov

5,680 

54.

 Pelhřimov

4,815 

54.

 Pelhřimov

5,684 

55.

 Rakovník

4,882 

55.

 Český Krumlov

5,740 

56.

 Písek

4,894 

56.

 Nový Jičín

5,753 

57.

 Prostějov

4,906 

57.

 Opava

5,781 

58.

 Chrudim

4,913 

58.

 Chrudim

5,786 

59.

 Nový Jičín

4,940 

59.

 Písek

5,818 

60.

 Opava

5,003 

60.

 Plzeň-jih

5,834 

61.

 Blansko

5,004 

61.

 Louny

5,943 

62.

 Vsetín

5,037 

62.

 Blansko

5,963 

63.

 Plzeň-jih

5,065 

63.

 Vsetín

5,985 

64.

 Louny

5,173 

64.

 Teplice

6,046 

65.

 Frýdek-Místek

5,247 

65.

 Frýdek-Místek

6,173 

66.

 Strakonice

5,253 

66.

 Žďár nad Sázavou

6,251 

67.

 Teplice

5,283 

67.

 Rokycany

6,251 

68.

 Žďár nad Sázavou

 Uherské Hradiště

 Rokycany

5,323 

5,362 

5,382 

68. 69.

70.

 Česká Lípa

6,289 

69.

 Uherské Hradiště

6,293 

70.

 Strakonice

6,355 

71.

 Tachov

5,529 

71.

 Tachov

 Šumperk

 Hodonín

6,423 

6,443 

6,580 

72. 73.

74.

 Hodonín

5,535 

72.

 Česká Lípa

5,580 

73.

 Šumperk

5,584 

74.

 Karviná

6,631 

75.

 Karviná

5,670 

75.

 Břeclav

6,674 

76.

 Prachatice

5,730 

76.

 Prachatice

6,774 

77.

 Břeclav

5,777 

77.

 

 

 

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle okresů České republiky v roce 2019

 

    (dokončení)

       

v tom

 

pro 

pracovní  úraz

pořadí

 

pro 

ostatní úraz

      pořadí

Česká republika

0,147 

Česká republika

0,508

          x 

v tom okres:

 

 

v tom okres:

 

 

 Jeseník

0,075 

1.

 Jeseník

0,273

          1.

Hlavní město Praha

0,086 

2.

Hlavní město Praha

0,344

          2.

 Brno-město

0,088 

3.

 Brno-město

0,387

          3.

 Mladá Boleslav

0,099 

4.

 Most

0,397

          4.

 Pardubice

0,117 

5.

 Mělník

0,428

          5.

 Rakovník

0,123 

6.

 Kladno

0,436

          6.

 Karlovy Vary

0,124 

7.

 Ústí nad Labem

0,451

          7.

 Praha-západ

0,124 

8.

 Praha-východ

0,462

          8.

 Beroun

0,128 

9.

 Pardubice

0,463

          9.

 Rychnov nad Kněžnou

0,129 

10.

 Beroun

0,463

         10.

 Kladno

0,132 

11.

 Plzeň-město

 Praha-západ

 Olomouc

 Hradec Králové

 Chomutov

0,480

0,481

0,496

0,497

0,504

  11.   12.   13.   14.

         15.

 Česká Lípa

0,136 

12.

 Zlín

0,138 

13.

 Liberec

0,138 

14.

 Mělník

0,138 

15.

 Most

0,144 

16.

 Rakovník

0,510

         16.

 Nový Jičín

0,144 

17.

 Cheb

0,511

         17.

 Kroměříž

0,146 

18.

 Nymburk

0,512

         18.

 Brno-venkov

0,149 

19.

 Kutná Hora

0,517

         19.

 České Budějovice

0,150 

20.

 Karlovy Vary

 Benešov

0,519

0,522

         20.

         21.

 Jablonec nad Nisou

0,150 

21.

 Olomouc

 Plzeň-město

0,151 

0,152 

22.

23.

 Liberec

0,531

 22.

 Jičín

 Kroměříž

 Louny

0,537

0,544

0,546

  23.   24.

         25.

 Semily

0,152 

24.

 Kolín

0,156 

25.

 Praha-východ

0,157 

26.

 Příbram

0,553

         26.

 Uherské Hradiště

 Ostrava-město

 Teplice

0,159 

0,160 

0,165 

27. 28.

29.

 Havlíčkův Brod

0,554

         27.

 Semily

0,555

 28.

 Sokolov

0,558

         29.

 Příbram

0,165 

30.

 Kolín

0,558

         30.

 Opava

 Nymburk

 Vyškov

0,169 

0,169 

0,170 

31. 32.

33.

 Ostrava-město

0,563

         31.

 Jablonec nad Nisou

0,563

 32.

 Jihlava

0,563

         33.

 Hradec Králové

0,171 

34.

 Brno-venkov

0,571

         34.

 

 Prostějov

 Frýdek-Místek

0,173 

0,174 

35.

36.

 Česká Lípa

0,573 

35.

 Litoměřice

0,575 

36.

 Jičín

0,174 

37.

 Mladá Boleslav

0,577 

37.

 Cheb

0,176 

38.

 Náchod

0,579 

38.

 Vsetín

0,177 

39.

 Tábor

0,588 

39.

 Plzeň-jih

0,177 

40.

 Třebíč

0,589 

40.

 Šumperk

0,181 

41.

 Znojmo

0,590 

41.

 Litoměřice

0,182 

42.

 Plzeň-jih

0,591 

42.

 Jihlava

0,185 

43.

 Klatovy

0,593 

43.

 Znojmo

0,185 

44.

 Rychnov nad Kněžnou

0,597 

44.

 Sokolov

 Blansko

0,188 

0,188 

45.

46.

 Teplice

0,599 

45.

 Prostějov

0,601 

46.

 

 Přerov

0,189 

47.

 Bruntál

0,603 

47.

 

 

 Chomutov

0,192 

48.

 Opava

0,609 

48.

 

 

 Svitavy

0,195 

49.

 Chrudim

0,621 

49.

 

 

 Náchod

0,199 

50.

 Rokycany

0,621 

50.

 

 

 Ústí nad Orlicí

0,199 

51.

 Děčín

0,621 

51.

 

 

 Plzeň-sever

0,206 

52.

 Pelhřimov

0,622 

52.

 

 

 Děčín

0,206 

53.

 Svitavy

0,623 

53.

 

 

 Domažlice

0,209 

54.

 Přerov

0,624 

54.

 

 

 Tachov

0,210 

55.

 Plzeň-sever

0,627 

55.

 

 

 Trutnov

0,211 

56.

 Vyškov

0,629 

56.

 

 

 Jindřichův Hradec

0,211 

57.

 Trutnov

0,629 

57.

 

 

 Břeclav

0,212 

58.

 Zlín

0,633 

58.

 

 

 Bruntál

0,215 

59.

 České Budějovice

0,636 

59.

 

 

 Třebíč

0,215 

60.

 Ústí nad Orlicí

0,640 

60.

 

 

 Louny

0,224 

61.

 Nový Jičín

0,668 

61.

 

 

 Kutná Hora

0,229 

62.

 Šumperk

0,677 

62.

 

 

 Ústí nad Labem

0,231 

63.

 Jindřichův Hradec

0,681 

63.

 

 

 Havlíčkův Brod

0,231 

64.

 Karviná

0,681 

64.

 

 

 Písek

0,237 

65.

 Tachov

0,684 

65.

 

 

 Žďár nad Sázavou

0,238 

66.

 Břeclav

0,685 

66.

 

 

 Tábor

0,241 

67.

 Domažlice

0,687 

67.

 

 

 Prachatice

0,245 

68.

 Písek

0,688 

68.

 

 

 Pelhřimov

0,247 

69.

 Žďár nad Sázavou

0,690 

69.

 

 

 Benešov

0,247 

70.

 Frýdek-Místek

0,752 

70.

 

 

 Rokycany

0,248 

71.

 Vsetín

0,771 

71.

 

 

 Chrudim

0,252 

72.

 Uherské Hradiště

0,771 

72.

 

 

 Hodonín

0,253 

73.

 Blansko

0,771 

73.

 

 

 Český Krumlov

0,264 

74.

 Hodonín

0,792 

74.

 

 

 Karviná

0,280 

75.

 Prachatice

0,799 

75.

 

 

 Klatovy

0,284 

76.

 Český Krumlov

0,801 

76.

 

 

 Strakonice

0,286 

77.

 Strakonice

 

0,816 

77.

 

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688