ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  24.10.2018 09:03:46

24.10.2018 Konjunkturální průzkum - říjen 2018

Kód: 070008-18
Informace o produktu
Kód: 070008-18
Periodicita: Měsíční
Název produktu: Konjunkturální průzkum
Poznámka:
Anotace: Nejaktuálnější výsledky konjunkturálních průzkumů mezi podniky a spotřebiteli.
Územní členění: Stát
Kontakt: jiri.obst@czso.cz
Nosič: Web
Typ produktu: Rychlá informace
Cena:
Verze: Česko-anglická
Typ termínu vydání: 24. kalendářní den v období
Datum vydání: 24.01.2018, 26.02.2018, 26.03.2018, 24.04.2018, 24.05.2018, 25.06.2018, 24.07.2018, 24.08.2018, 24.09.2018, 24.10.2018, 26.11.2018, 27.12.2018
Rok: 2018

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti září mírně vzrostl o 0,2 bodu na hodnotu 99,8. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně nezměnil a zůstal na hodnotě 97,3. Indikátor důvěry spotřebitelů se zvýšil o 1 bod na hodnotu 112,0. Ve srovnání s říjnem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší, indikátor důvěry podnikatelů je nepatrně nižší.

Důvěra podnikatelů v průmyslu se meziměsíčně mírně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 0,7 bodu na hodnotu 95,9. Průmyslové podniky zhodnotily svou současnou ekonomickou situaci mírně hůře než v září. Hodnocení současné celkové poptávky se mírně zvýšilo, hodnocení zahraniční poptávky se téměř nezměnilo. Stav zásob hotových výrobků se také téměř nezměnil. Hlavní bariérou růstu produkce je stále nedostatek zaměstnanců, uvádí ji přes 33 % respondentů. Přibližně 24 % vykazujících jednotek se potýká s nedostatečnou poptávkou. Očekávání tempa růstu výrobní činnosti průmyslových podniků pro období příštích tří měsíců jsou téměř stejná jako minulý měsíc. Očekávání vývoje zaměstnanosti jsou rovněž neměnná. Podnikatelé v průmyslu očekávají pro období příštích tří i šesti měsíců zhoršení celkové ekonomické situace. Meziročně je důvěra v odvětví průmyslu stále nižší.

Pravidelný čtvrtletní průzkum ve zpracovatelském průmyslu v říjnu ukázal, že se využití výrobních kapacit podniků v mezičtvrtletním srovnání velmi mírně snížilo a dosáhlo 85,7 %. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami na 8,4 měsíce, což je o něco méně než v předchozím čtvrtletí.

Ve stavebnictví se důvěra meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1 bod na hodnotu 101,2. Hodnocení současné celkové ekonomické situace podniků v odvětví stavebnictví se meziměsíčně snížilo. Ukazatel poptávky po stavebních pracích se mírně zvýšil, očekávání pro období příštích tří měsíců je meziměsíčně nižší. Podnikatelé rovněž očekávají v příštích třech měsících snížení tempa růstu stavební činnosti. Očekávání zaměstnanosti jsou neměnná. Pro období příštích tří i šesti měsíců jsou očekávání vývoje celkové ekonomické situace stavebních podniků přibližně stejná jako v září. Hlavní bariérou růstu produkce ve stavebnictví je poprvé v historii šetření nedostatek zaměstnanců, uvádí ji přes 35 % respondentů. V meziročním srovnání je důvěra v odvětví stavebnictví vyšší.

Důvěra v odvětví obchodu se snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,2 bodu na hodnotu 99,3. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se meziměsíčně snížilo. Stav zásob zboží  na skladech se mírně zvýšil. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou stejná, pro období příštích šesti měsíců jsou nižší. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů v obchodě nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra oproti září mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,5 bodu na hodnotu 97,9. Podnikatelé ve službách zhodnotili současnou celkovou ekonomickou situaci meziměsíčně téměř stejně. Hodnocení současné celkové poptávky po službách se snížilo, očekávání pro období příštích tří měsíců jsou téměř neměnná. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou meziměsíčně také stejná. Meziročně je důvěra ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

Mezi spotřebiteli se důvěra v ekonomiku zvýšila. Indikátor důvěry meziměsíčně vzrostl o 1 bod na hodnotu 112,0. Z aktuálního říjnového šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců snížily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se téměř nezměnily. Úmysl spořit se také téměř nezměnil. Ve srovnání s minulým měsícem se obavy spotřebitelů z růstu cen téměř nezměnily. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti jsou stejné. Oproti říjnu loňského roku je důvěra spotřebitelů vyšší.

________________

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Juraj Lojka, ředitel odboru koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů, tel. 274052680, e-mail: juraj.lojka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů, tel. 274054116, e-mail:  jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Termín ukončení sběru dat: 17. 10. 2018
Termín zveřejnění další RI: 26. 11. 2018

 

Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN.

Přílohy

Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.10.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.24. 10. 2018

Důvěra podnikatelů se nezměnila, důvěra spotřebitelů se zvýšila

Konjunkturální průzkum – říjen 2018

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti září mírně vzrostl o 0,2 bodu na hodnotu 99,8. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně nezměnil a zůstal na hodnotě 97,3. Indikátor důvěry spotřebitelů se zvýšil o 1 bod na hodnotu 112,0. Ve srovnání s říjnem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší, indikátor důvěry podnikatelů je nepatrně nižší.

Důvěra podnikatelů v průmyslu se meziměsíčně mírně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl             o 0,7 bodu na hodnotu 95,9. Průmyslové podniky zhodnotily svou současnou ekonomickou situaci mírně hůře než v září. Hodnocení současné celkové poptávky se mírně zvýšilo, hodnocení zahraniční poptávky se téměř nezměnilo. Stav zásob hotových výrobků se také téměř nezměnil. Hlavní bariérou růstu produkce je stále nedostatek zaměstnanců, uvádí ji přes 33 % respondentů. Přibližně 24 % vykazujících jednotek se potýká s nedostatečnou poptávkou. Očekávání tempa růstu výrobní činnosti průmyslových podniků pro období příštích tří měsíců jsou téměř stejná jako minulý měsíc. Očekávání vývoje zaměstnanosti jsou rovněž neměnná. Podnikatelé v průmyslu očekávají pro období příštích tří i šesti měsíců zhoršení celkové ekonomické situace. Meziročně je důvěra v odvětví průmyslu stále nižší.

Pravidelný čtvrtletní průzkum ve zpracovatelském průmyslu v říjnu ukázal, že se využití výrobních kapacit podniků v mezičtvrtletním srovnání velmi mírně snížilo a dosáhlo 85,7 %. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami na 8,4 měsíce, což je o něco méně než v předchozím čtvrtletí.

Ve stavebnictví se důvěra meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1 bod na hodnotu 101,2. Hodnocení současné celkové ekonomické situace podniků v odvětví stavebnictví          se meziměsíčně snížilo. Ukazatel poptávky po stavebních pracích se mírně zvýšil, očekávání pro období příštích tří měsíců je meziměsíčně nižší. Podnikatelé rovněž očekávají v příštích třech měsících snížení tempa růstu stavební činnosti. Očekávání zaměstnanosti jsou neměnná. Pro období příštích tří i šesti měsíců jsou očekávání vývoje celkové ekonomické situace stavebních podniků přibližně stejná jako v září. Hlavní bariérou růstu produkce ve stavebnictví je poprvé v historii šetření nedostatek zaměstnanců, uvádí ji přes 35 % respondentů. V meziročním srovnání je důvěra v odvětví stavebnictví vyšší.

Důvěra v odvětví obchodu se snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,2 bodu na hodnotu 99,3. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se meziměsíčně snížilo. Stav zásob zboží  na skladech se mírně zvýšil. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou stejná, pro období příštích šesti měsíců jsou nižší. V meziročním srovnání             je důvěra podnikatelů v obchodě nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra oproti září mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,5 bodu na hodnotu 97,9. Podnikatelé ve službách zhodnotili současnou celkovou ekonomickou situaci meziměsíčně téměř stejně. Hodnocení současné celkové poptávky po službách se snížilo, očekávání pro období příštích tří měsíců jsou téměř neměnná. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou meziměsíčně také stejná. Meziročně je důvěra ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

Mezi spotřebiteli se důvěra v ekonomiku zvýšila. Indikátor důvěry meziměsíčně vzrostl o 1 bod na hodnotu 112,0. Z aktuálního říjnového šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců snížily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se téměř nezměnily. Úmysl spořit se také téměř nezměnil. Ve srovnání s minulým měsícem se obavy spotřebitelů z růstu cen téměř nezměnily. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti jsou stejné. Oproti říjnu loňského roku je důvěra spotřebitelů vyšší.

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              Ing. Juraj Lojka, ředitel odboru koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů, tel. 274052680, e-mail: juraj.lojka@czso.cz

Kontaktní osoba:                                                  Ing. Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů, tel. 274054116, e-mail:  jiri.obst@czso.cz

Metoda získání dat:                                             Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum      GfK Czech

Termín ukončení sběru dat:                               17. 10. 2018

Termín zveřejnění další RI:                                26. 11. 2018

Přílohy:

Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy

Tab. 2 Salda indikátorů důvěry

Graf Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (20082018)

Graf Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (19982018)

Graf Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (20062018)

Graf Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (20062018)

Graf Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno

Graf Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu

Graf Bariéry růstu produkce v průmyslu                                               

Graf Bariéry růstu produkce ve stavebnictví

Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688