Vladimír Urbánek
(Kurzy.cz)
Makroekonomika  |  09.01.2015 14:24:43

ČR - nezaměstnanost v prosinci stoupla na 7,5%, počet lidí bez práce stoupl o 24 400

K 31. 12. 2014 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem 541 914 uchazečů o zaměstnání. To je o 24 406 více než v listopadu a o 54 919 méně než v prosinci 2013. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 525 975 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných vzrostl na 7,5 % (listopad 2014 – 7,1 %, prosinec 2013 8,2 %). V meziročním srovnání se zvýšil o více než 23 tisíc počet volných pracovních míst a zároveň klesl podíl evidovaných absolventů. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenaly 2 regiony - Praha-západ (o 0,7 %) a Praha (o 0,2 %). Naopak nárůst eviduje ÚP ČR v 75 okresech. Největší hlásí Jindřichův Hradec (o 19,1 %) Prachatice (o 18,6 %), Pelhřimov (o 16,9 %), Chrudim (o 14,4 %) a Klatovy (o 13,8 %).

Situace na pracovním trhu odpovídala v prosinci běžnému vývoji nezaměstnanosti ke konci roku. „S příchodem zimy postupně končí sezónní práce a do evidence se už hlásí ve větším počtu i lidé, kterým k 31. 12. 2014 skončily termínované pracovní smlouvy a dohody nebo například živnostníci, kteří dočasně přerušili svou činnost a obnoví ji s příchodem jarního počasí,“ vysvětluje Kateřina Sadílková, pověřená řízení ÚP ČR.

Nárůst jsme očekávali. Jsme však příjemně překvapeni tím, že v evidenci máme o téměř 55 tisíc lidí méně, než v loňském roce. Je za tím nejen mírné oživení na trhu práce, ale také kvalitní práce zaměstnanců ÚP ČR a jejich aktivní působení v terénu. To je trend, který budeme i nadále plně podporovat," dodává náměstek ministryně práce a sociálních věcí pro zaměstnanost Jan Marek

.

V nadcházejících měsících by mohla nezaměstnanost ještě mírně vzrůst, ale s největší pravděpodobností se nedostane na loňské hodnoty. S rozjezdem sezónních prací by pak mohla začít zase klesat.

 

Jak už bylo řečeno, kromě oživování ekonomiky se na celkové situaci pozitivně projevuje monitoring volných pracovních míst. Zaměstnanci ÚP ČR proaktivně komunikují se zaměstnavateli a obcemi a seznamují je s možnostmi nejen finanční podpory, ale nabízejí jim také poradenství či rekvalifikace, jejichž složení vychází z potřeb konkrétních firem. „V neposlední řadě pomáhají při obsazování volných míst či realizují předvýběrová řízení v rámci náboru nových lidí,“ upozorňuje ředitel Odboru trhu práceÚP ČR Jan Karmazín. Výsledkem jsou mimo jiné tisíce nových volných pracovních pozic v databázi Úřadu práce ČR a fakt, že jejich počet roste, a to hlavně v meziročním srovnání.

 

Svůj podíl má i neustálá a široká podpora tvorby nových pracovních míst prostřednictvím nástrojů APZ a stále se rozrůstající portfolio projektů financovaných jak z národních, tak evropských peněz. Za zmínku stojí i programy, v jejichž rámci poskytuje Úřad práce ČR zaměstnavatelům příspěvky na vzdělávání a mzdy zaměstnanců v době růstu, či ekonomického útlumu. Firmy tak mohou překlenout složité období a nemusí propouštět své pracovníky.

 

Zaměstnavatelé měli v prosinci největší zájem o pracovníky v gastronomii, administrativě, o prodavače, číšníky, servírky, zedníky, šičky, obchodní zástupce, pomocné manipulační dělníky, dále o pomocné pracovníky ve výrobě, ostrahy a bezpečnostních agentur, uklízeče, řidiče nákladních automobilů a autobusů, pomocníky v kancelářích a hotelích, učitele, operátory a v některých regionech také o instruktory lyžování. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory (např. obráběč kovů, zámečník, elektrikář, elektromechanik, slévač, svářeč a řezač plamenem, seřizovač, strojírenští technici, manipulační a montážní dělníci a obsluha obráběcích strojů). Uplatní se IT specialisté, grafici, strojírenští technici, pracovníci v marketingu, ve zdravotnictví (lékaři a zdravotní sestry) i v sociální oblasti. Přednost dávají firmy proškoleným specialistům s praxí.

 

Během prosince se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 63 784 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet vyšší o 14 359, meziročně pak o 4 039 uchazečů. Mezi příchozími převažovali muži, kteří přišli o zaměstnání poté, co skončily sezónní práce. Z evidence naopak odešlo celkem 39 378 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). To je o 12 177 méně než v listopadu a o 11 153 více než v prosinci 2013. Novou práci získalo 23 160 lidí

- o 10 236 méně než v předchozím měsíci a o 10 499 více než před rokem. Celkem 6 051 z nich ji našlo díky přímé aktivitě Úřadu práce ČR.

 

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Dále pak mladí lidé mezi 20 –24 lety, uchazeči ve věku 35 – 39 let a nezaměstnaní nad 50 roků. Značnou měrou se na složení uchazečů podíleli také dlouhodobě evidovaní klienti. Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči. Pokud jde o profesní složení uchazečů, převažovali pomocní a nekvalifikovaní dělníci, pracovníci ve službách, prodeji, gastronomii, ostraze a administrativě, řemeslníci nebo opraváři.

 

V uplynulém měsíci evidoval ÚP ČR celkem 58 739 volných pracovních míst - o 658 méně než v listopadu a o 23 561 více než před rokem. Důvodem meziměsíčního poklesu bylo jednak ukončení sezónních prací, ale také útlum činnosti zaměstnavatelů v období kolem Vánoc. Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 9,2 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Sokolov (35,3), Bruntál (34,4), Jeseník (34,2), Karviná (30,3), Děčín (28,1) a Ústí nad Labem (26,9). Z celkového počtu nahlášených volných pozic bylo ke konci prosince 5 312 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP) a 14 021 míst nabízeli zaměstnavatelé absolventům a mladistvým.

 

Nejnižší nezaměstnanost hlásí Praha-východ (3,3 %), Benešov (4,3 %), Praha-západ a Mladá Boleslav (shodně 4,4 %), Rokycany (4,5 %) a Rychnov nad Kněžnou (4,6 %). Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 38 regionů. Nejvyšší byl v okresech Bruntál (13,5 %), Most (12,8 %), Ústí nad Labem (12,5 %), Karviná (12 %), Chomutov a Ostrava-město (shodně 11 %).

 

Pozitivně se na vývoji situace na trhu práce podepisují i nástroje APZ. Celkem v jejich rámci podpořil ÚP ČR ke konci prosince 61 917 uchazečů o zaměstnání. V kurzu jsou hlavně veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM). V neposlední řadě pomáhá uchazečům v návratu do zaměstnání i řada projektů, které realizují v jednotlivých regionech krajské pobočky ÚP ČR.

 

V předchozím měsíci se podařilo Úřadu práce ČR umístit na VPP 14 164 lidí. Tento nástroj APZ patří mezi ty nejvíce využívané. Je určen pro pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání především v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. ÚP ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti a přispívá na ně po dohodnutou dobu. VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají

při úklidu a údržbě veřejných prostranství,

pomocných pracích při opravách veřejného majetku, v charitě, ve zdravotnických či kulturních zařízeních, v rámci zaměstnávání osobních asistentů ve školství nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo zimních údržbách. Systém VPP je výhodný pro všechny zúčastněné strany. ÚP ČR pomůže uchazečům o zaměstnání získat na určitou dobu zaměstnání. Obce, kraje a firmy zase tolik potřebné zaměstnance, které by nemohly zaměstnat na stálo.

 

V posledních dnech zaznamenal ÚP ČR v některých okresech obavy starostů, že s přechodem na nové programové období dojde k výpadku financování tohoto nástroje APZ. „Chtěla bych ujistit všechny, že není důvod k jakýmkoli obavám. Finance na podporu VPP budou a k žádnému výpadku nedojde. Prostě jen plynule přejdeme z jednoho programového období do druhého,“ zdůrazňuje Kateřina Sadílková.

 

SÚPM vyhrazená hrají prim především u firem. Díky podpoře v této oblasti dostalo v prosinci šanci získat zaměstnání 19 550 uchazečů. Celkem 225 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Nejčastěji zaměstnavatelé využívají SÚPM ve všeobecné a odborné administrativě, v gastronomii, prodeji, úklidu, obchodě, ve službách a sociální oblasti, charitě, dále na ně přijímají řidiče, recepční, lešenáře nebo strojírenské dělníky. Celkem 3 054 nezaměstnaných si mohlo na základě příspěvku na SÚPM otevřít svou živnost. Nejčastěji v oblasti osobních služeb (kadeřnické, kosmetické, masérské, regenerační či rekondiční služby), výroby potravin, v prodeji nebo gastronomii. Byli mezi nimi i fotografové, projektanti, grafici nebo truhláři.

 

Uchazečům vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. K 31. 12. 2014 se jich účastnilo celkem 11 395 lidí. Klienti volili rekvalifikace zaměřené hlavně na základní a speciální počítačové dovednosti, účetnictví, svářečské kurzy nebo chtěli získat řidičské průkazy včetně těch profesních. Roste také zájem lidí o zvolené rekvalifikace, na které ÚP ČR přispívá.

 

Na konci prosince evidoval ÚP ČR 27 504 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Z toho jen absolventů bylo 23 609. Celkový počet mladých lidí bez práce klesl meziměsíčně o 1 217 a meziročně pak o 12 042 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,1 % (listopad 2014 - 5,5 %, prosinec 2013 – 6,6 %). Pro tuto skupinu nezaměstnaných je mimo jiné určen program Odborná praxe pro mladé do 30 let

, jehož cílem je zajistit mladým lidem tolik potřebné pracovní zkušenosti. Velký zájem o vstup do projektu hlásí jak absolventi, tak i zaměstnavatelé. Šanci získat nové místo dostávají uchazeči, kteří jsou v evidenci ÚP ČR, a od doby, kdy ukončili studium, odpracovali dohromady maximálně dva roky. Mezi už přijatými účastníky projektu jsou bývalí studenti celého spektra středních a vysokých škol. Novou práci získávají díky programu i absolventi základních škol, gymnázií nebo odborných učilišť. K 31. 12. 2014 jich bylo celkem 6 230.

 

Celkem 250 uchazečů podpořil ÚP ČR v rámci Aktivizační pracovní příležitosti, 4 831 lidí pak prostřednictvím projektů ESF OP LZZ – Cílené programy.

 

V uplynulém měsíci bylo bez práce 268 942 žen (49,6 %z celkového počtu nezaměstnaných) a 61 146 OZP (11,3 % z celkového počtu nezaměstnaných).

 

OZP patří mezi skupiny uchazečů ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností, proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu jejich pracovního uplatnění. V rámci chráněných pracovních míst (CHPM) finančně podpořil ke konci prosince 1 902 OZP (z toho jich 62 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jednalo o místa v administrativě, pozice určené řemeslníkům, osobní, úklidové a masérské služby, prodavače, skladníky, šičky nebo ostrahu objektů. Celkem 130 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz CHPM.

 

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 115 747 lidí, tj. 21,4 % všech uchazečů vedených v evidenci (listopad 2014 – 19,3 %, prosinec 2013 – 20,1 %).

 

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za listopad 2014, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU (jde se o sezónně neočištěná data): ČR 6,2 %, EU28 10,1 %. Méně nezaměstnaných než v České republice evidovaly příslušné úřady v Dánsku (6,1 %), Lucembursku (6 %), na Maltě (5,8 %), v Rakousku a Německu (shodně 5 %). Nezaměstnanost převyšující průměr EU28 byla v Irsku (10,2 %), ve Francii (10,7 %), v Bulharsku (11,3 %), na Slovensku (12,7 %), v Portugalsku (14 %), Itálii (14,4), na Kypru (16,7 %), v Chorvatsku (17 %) a ve Španělsku (24 %). Za Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Maďarsko a Velkou Británii nejsou údaje za listopad zatím k dispozici. Podrobněji viz http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database.

 

Informace o vývoji nezaměstnanosti jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

 

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Út 11:41  Makro ČR: Smíšený vývoj u cen výrobců v dubnu Research (J&T BANKA)
Út 11:14  Trh AUD/CAD se dostal nad důležitou resistenci InstaForex (InstaForex)
Út 10:01  Měnový pár GBP/JPY se pomalu dostává nad maximum InstaForex (InstaForex)
Út 10:00  Euro area monthly balance of payments: March 2024 ECB (ecb.europa.eu)
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688