Ing. Jaroslav Šírek (RM-Systém a.s.)
Kolín  |  01.10.1999 09:45:33

Oznámení RMS - Změny v emisích část I

Řada : A - změny v emisích Poř.č.v řadě : 46

Č.j.4/39/99/46

 

OZNÁMENÍ RM-S

č.247/1999

o změnách v emisích na trhu s cennými papíry, organizovaném RM-S

Provedené změny

V době od 24.09. do 01.10.1999 byly provedeny tyto změny:

 

  1. Změny v emisích cenných papírů
  2.  

   1. Zařazení cenných papírů na trh RM-S
   2. Datum

    ISIN

    Název emitenta

    Zkratka

    Poznámka

    BEZ ZÁZNAMU

     

   3. Vyřazení cenných papírů z trhu RM-S

Datum

ISIN

Název emitenta

Zkratka

30.09.1999

CZ0009081642

KABEL PLUS

BAAKABEP

30.09.1999

CZ0009036851

EKOSTAVBY BRNO

BAAEKOBR

01.10.1999

CZ0003500472

DESTA 13,75/00

BDADESDE

01.10.1999

CZ0001000350

ROKYTNICE 12,0/01

BDAMESRO

01.10.1999

CZ0003500720

KCB 13,5/01

BDAKCBLS

01.10.1999

CS0008429064

MLÉKÁRNA KUNÍN

BAAMLEKO

 

1.1.3.Ostatní změny

Datum

ISIN

Změna

Původní údaj

Nový údaj

30.09.1999

CZ0009052551

počtu CP

20 023

22 145 kusů

 

   1. Změny úrokových výnosů dluhopisů s variabilním výnosem na trhu RM-S

Datum

ISIN

Název dluhopisu

Zkratka

Nový úrokový výnos

29.09.1999

CZ0003700452

KB VAR/02

BDQKOMB

6,60 %

 

  1. Pozastavené obchodování

Na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry bylo pozastaveno obchodování s následujícími emisemi:

Datum

ISIN

Název

Datum pozastavení

Datum uvolnění

04.01.1999

CZ0009048955

KOTVA

04.01.1999

20.01.2000

29.01.1999

CZ0009080602

CHEMAPOL GROUP

29.01.1999

do odvolání

 

 1. Tvůrci trhu
  1. Tvůrci trhu v RM-S
  2. 2.1.1. Seznam cenných papírů, kde mohou působit tvůrci trhu RM-S v říjnu 1999

   Název cenného papíru

   ISIN

   Minimální objem v ks

   Maximální rozpětí pokynů

   Počet tvůrců trhu, kteří vykonávají činnost

   při stabilním trhu

   při méně stabilním trhu

   ČEZ

   CZ0005112300

   5000

   1,50

   3

   2

   SPT Telecom

   CZ0009093209

   1000

   10

   20

   1

   Komerční banka

   CZ0008019106

   500

   30

   60

   1

   Unipetrol

   CZ0009091500

   5000

   1,50

   3

   4

   RIF

   CS0008001509

   500

   20

   40

   3

   Komer. banKA IF

   CZ0008012804

   500

   15

   30

   2

   PIF

   CZ0008003704

   500

   10

   20

   2

   HARV.PRUM.HOLD.

   CZ0009086708

   500

   4

   8

   2

   ZLATÝ IF KVANTO

   CZ0008025509

   500

   6

   12

   1

   KVANTO IPF

   CZ0008026002

   500

   8

   16

   1

   SOFTWARE 602

   CZ0009092300

   250

   6

   12

   1

   ČESKÁ SPOŘITELNA

   CZ0008023801

   5000

   6

   12

   IPB

   CZ0008002854

   500

   3

   6

   2

   ČESKÉ RADIOKOMUN.

   CZ0009054607

   500

   30

   60

   SP.PRIV. –VÝNOS.IF

   CZ0008026606

   2000

   6

   12

   1

   SP.PRIV. - VŠEOB.IF

   CZ0008026507

   5000

   1,5

   3

   1

   2.SPOŘIT.PRIVAT.IF

   CZ0008025707

   500

   30

   60

   1

   IKS KB PLUS

   CZ0008470408

   2000

   4

   8

   1

   RENTIÉRSKÝ IF 1.IN

   CZ0008011509

   500

   20

   40

   1

   1. IF ŽIVNOBANKA

   CZ0008007903

   500

   10

   20

   1

   ŽIVNOBANKA – PF

   CZ0008470507

   500

   10

   20

   2

   IF BOHATSTVÍ

   CZ0008011301

   500

   30

   60

   1

   KŘIŠŤÁLOVÝ IF

   CZ0008011004

   500

   20

   40

   1

   IF OBCHODU

   CZ0008011103

   500

   15

   30

   1

   ČESKÁ ZBROJOVKA

   CS0005029156

   250

   10

   20

   1

    

  3. V měsíci říjnu 1999 působí jako tvůrci trhu v RM-S

FIO-SCS, spol. s r.o., Nad Rybníkem 134, Praha 9, IČO 61461041

Atlantik, finanční trhy, s.r.o, Hilleho 6, Brno, IČO 49455991

PRIVATE INVESTORS, a.s., 28. října 15, Praha 1, IČO 25112031

Hanákbrokers, a.s., Hrnčířská 3, Olomouc, IČO 65138201

Stratego Invest, a.s., Jindřišská 27, Praha 1, IČO 47115327

BH SECURITIES, a.s. Anežská 10, Praha 1, IČO 60 19 26 41

Investiční a poštovní banka, a.s. Senovážné nám. 32, Praha 1, IČO 45316619

 

 

 1. K informaci
  1. 1. Emise na trhu RM-S s jiným než uváděným počtem kusů cenných papírů

Na trhu RM-S jsou v současnosti zařazeny některé emise, které mají vyšší počet emitovaných kusů cenných papírů, než jaký je uváděn v příslušných číselnících a v okně cenné papíry. Jedná se o následující tituly :

ISIN

Název emitenta

Zkratka

Uváděný počet kusů

Skutečný počet kusů

CZ0009091500

UNIPETROL

BAAUNIPE

99 999 999

181 334 764

CZ0008002854

IPB

BAAINBA

99 999 999

133 828 664

CZ0009093209

SPT TELECOM

BAATELEC

99 999 999

235 125 640

CZ0008470580

OB KVANTO SVĚT

BLCOBIIS

99 999 999

340 552 500

CZ0005112300

ČEZ

BAACEZ

99 999 999

591 949 421

 

   1. Emise na trhu RM-S s jinou než uváděnou jmenovitou hodnotou

Na trhu RM-S byla zařazena emise, která měla jinou jmenovitou hodnotu cenného papíru, než jaká byla uváděna v příslušných číselnících a v okně cenné papíry. Jedná se o následující emisi:

ISIN

Název emitenta

Zkratka

Uváděná jm.hodnota

Skutečná

CZ0003500977

D.S. LEASING VAR/00

BDBDSLEA

7 500

6 250

Podle emisních podmínek emitenta se pravidelně po třech měsících snižuje u uvedené emise jmenovitá hodnota o 12,5 % z původní jmenovité hodnoty, která činila 10 000 . Poslední změna proběhla k 20.8.1999, ale z důvodu propočtu PCV zůstala po dobu jednoho měsíce, tj. od 20.8.1999 do 20.9.1999, uváděna původní nezměněná jmenovitá hodnota. Po uplynutí této doby byla jmenovitá hodnota i v číselnících a v okně cenné papíry změněna na skutečnou. Obdobná situace se bude opakovat i při další změně jmenovité hodnoty.

 

 

  1. Otevřené podílové fondy
  2. Na sekundárním trhu RM-S jsou zařazeny i podílové listy otevřených podílových fondů (dále OPF). Ve všech případech, kdy jsou v dokumentech sekundárního trhu RM-S uváděny počty emitovaných kusů podílových listů OPF (např. v okně cenné papíry), se jedná o údaje z doby uvedení OPF na trh, případně z doby otevření fondu, nejsou zde tedy uváděny aktuální údaje.

    

    

  3. Změny v emisích

Podle údajů Komise pro cenné papíry, Střediska cenných papírů, popřípadě emitentů, se připravují níže uvedené změny v emisích zaknihovaných cenných papírů. Na trh RM-S se tyto změny promítají zpravidla následující den, nejpozději do 7 dnů proti datu změny v SCP. Změny však jsou uváděny pouze orientačně a termíny, popřípadě i obsah změny, se při realizaci může změnit. RM-S je však povinen respektovat změny uskutečněné ve Středisku cenných papírů, provedené bez ohledu na to, zda na ně dříve zákazníky upozornil, popřípadě, zda mezi upozorněním a realizací došlo ke změnám. RM-S nenese žádné právní důsledky vyplývající z uvedení informace.

 

3.3.1. Zavedení cenných papírů na trh RM-S

Datum

ISIN

Název emitenta

Zkratka

BEZ ZÁZNAMU

     

 

 

3.3.2.Vyřazení cenných papírů z trhu RM-S

Datum

ISIN

Název

Důvod

05.10.1999

CZ0008464252

CEVA KRÁLŮV DVŮR

zrušení přeměnou na listinné

07.10.1999

CS0008442455

SEVT

zrušena veřejná obchodovatelnost

08.10.1999

CS0005026558

TRANSPORTA

konkurz

14.10.1999

CZ0009053955

KOVONA KARVINÁ

zrušena veřejná obchodovatelnost

14.10.1999

CZ0008436953

IMADOS

zrušena veřejná obchodovatelnost

15.10.1999

CZ0009091443

LC REITENBERGER

zrušena veřejná obchodovatelnost

15.10.1999

CZ0001000541

ST.DLUHOP. 15,20/99

splacení jm. hodnoty

22.10.1999

CZ0008471257

DIVIDENDOVÝ PFU II

zrušen KCP

23.10.1999

CZ0009077608

PEGA

zrušena veřejná obchodovatelnost

23.10.1999

CZ0005091553

GUMOKOV

zrušena veřejná obchodovatelnost

23.10.1999

CS0008453759

RUBENA

zrušena veřejná obchodovatelnost

23.10.1999

CS0005015452

BUZULUK KOMÁROV

zrušena veřejná obchodovatelnost

23.10.1999

CS0008452660

OBNOVA BRNO

zrušena veřejná obchodovatelnost

26.10.1999

CZ0008026606

SP.PRIV. –VÝNOS.IF

vyřazení z trhu, přeměna na OPF

28.10.1999

CZ0005077651

KERAMOST

zrušena veřejná obchodovatelnost

29.10.1999

CZ0001000327

ÚSTÍ N.L. 12,7/99

splacení jm. hodonty

30.10.1999

CS0008450656

KOVOPROJEKTA BRNO

zrušena veřejná obchodovatelnost

30.10.1999

CS0008450656

KOVOPROJEKTA BRNO

zrušena veřejná obchodovatelnost

05.11.1999

CS0005034354

SILNICE JIČÍN

zrušena veřejná obchodovatelnost

05.11.1999

CS0005011956

KVATROO FINANCE

zrušena veřejná obchodovatelnost

05.11.1999

CS0008423356

VÝPOČET.TECH.MOST

zrušena veřejná obchodovatelnost

12.11.1999

CZ0009069753

ŽIHELSKÝ STATEK

zrušena veřejná obchodovatelnost

12.11.1999

CZ0008208857

WESTTRANSPORT PLZEŇ

zrušena veřejná obchodovatelnost

12.11.1999

CS0005028653

STAVBY MOSTŮ HOD.

zrušena veřejná obchodovatelnost

12.11.1999

CZ0009044459

VALAŠ.LES-TECH.MEL.

zrušena veřejná obchodovatelnost

14.11.1999

CZ0009080701

PNP PRAHA

zrušena veřejná obchodovatelnost

17.11.1999

CS0008421350

ČESKÁ GUMÁR. SPOL.

zrušena veřejná obchodovatelnost

19.11.1999

CZ0005015651

VSETÍNSKÁ STAVEBNÍ

zrušena veřejná obchodovatelnost

19.11.1999

CS0008450656

KOVOPROJEKTA BRNO

zrušena veřejná obchodovatelnost

30.11.1999

CS0005029453

ARKA

zrušena veřejná obchodovatelnost

30.11.1999

CS0005070465

ARKA

zrušena veřejná obchodovatelnost

27.11.1999

CS0008445557

LÁZNĚ FRANT.LÁZNĚ

zrušena veřejná obchodovatelnost

02.12.1999

CZ0009044756

LESNÍ SPOL.LITOM.

zrušena veřejná obchodovatelnost

02.12.1999

CZ0009048757

VESNA

zrušena veřejná obchodovatelnost

09.12.1999

CS0008435053

ELEKTROPROJEKTA

zrušena veřejná obchodovatelnost

09.12.1999

CS0009027669

ELEKTROPROJEKTA

zrušena veřejná obchodovatelnost

09.12.1999

CS0008448254

GEOFYZIKA

zrušena veřejná obchodovatelnost

09.12.1999

CZ0009093126

GEOFYZIKA

zrušena veřejná obchodovatelnost

09.12.1999

CS0008433454

VVUÚ OSTRAVY-RADV.

zrušena veřejná obchodovatelnost

09.12.1999

CS0005022052

STAV.DOP. A MECH.

zrušena veřejná obchodovatelnost

09.12.1999

CS0008416863

GAMEX

zrušena veřejná obchodovatelnost

09.12.1999

CZ0005087452

STUHA

zrušena veřejná obchodovatelnost

09.12.1999

CZ0005079558

PANAV

zrušena veřejná obchodovatelnost

09.12.1999

CS0008451753

ZELENINA BRNO

zrušena veřejná obchodovatelnost

09.12.1999

CS0008435665

MASOKOM.MARTINOV

zrušena veřejná obchodovatelnost

09.12.1999

CZ0008432457

STAPRO SERVIS

zrušena veřejná obchodovatelnost

09.12.1999

CZ0005074450

PIV. A SOD.SVITAVY

zrušena veřejná obchodovatelnost

09.12.1999

CS0008426151

ELEKTRÁRNA KOLÍN

zrušena veřejná obchodovatelnost

09.12.1999

CZ0009086609

LIF – 2

zrušena veřejná obchodovatelnost

09.12.1999

CS0008200952

ČSAD KARVINÁ

zrušena veřejná obchodovatelnost

09.12.1999

CZ0008453859

TISKÁRNY HAVL.BROD

zrušena veřejná obchodovatelnost

14.12.1999

CZ0008006905

IF JABLONECKÁ BIŽ.

přeměna IF na OPF

15.12.1999

CS0008418166

CIDEM HRANICE

zrušena veřejná obchodovatelnost

16.12.1999

CS0005030865

OBALEX ZNOJMO

zrušena veřejná obchodovatelnost

16.12.1999

CZ0009071759

ZEMĚD.ZÁS.PLZEŇ

zrušena veřejná obchodovatelnost

16.12.1999

CS0005004654

TESLA LANŠKROUN

zrušena veřejná obchodovatelnost

16.12.1999

CZ0008444759

ZČ.PLEMENÁŘ.UNIE

zrušena veřejná obchodovatelnost

16.12.1999

CZ0005082065

BOHUŠOV.MLÉKÁRNA

zrušena veřejná obchodovatelnost

16.12.1999

CZ0005081950

BOHUŠOV.MLÉKÁRNA

zrušena veřejná obchodovatelnost

16.12.1999

CZ0009033858

HOTEL INTER.BRNO

zrušena veřejná obchodovatelnost

16.12.1999

CZ0008433554

GEOL.PRŮZ.OSTRAVA

zrušena veřejná obchodovatelnost

16.12.1999

CS0005014257

STAOPRA

zrušena veřejná obchodovatelnost

16.12.1999

CZ0005035857

OSP Č.BUDĚJOVICE

zrušena veřejná obchodovatelnost

18.12.1999

CS0008463659

ZKL VÚVL

zrušena veřejná obchodovatelnost

22.12.1999

CZ0009079505

PHOENIX LÁKÁR.

zrušena veřejná obchodovatelnost

23.12.1999

CZ0009040952

LESY JINDŘ.HRADEC

zrušena veřejná obchodovatelnost

23.12.1999

CS0005016757

VÚ ČERPADEL

zrušena veřejná obchodovatelnost

23.12.1999

CZ0009041554

SATIVA KEŘKOV

zrušena veřejná obchodovatelnost

23.12.1999

CZ0009039657

LESNÍ SPOL. SVITAVY

zrušena veřejná obchodovatelnost

23.12.1999

CS0008445755

TEP

zrušena veřejná obchodovatelnost

23.12.2000

CS0008200754

ČSAD FRÝDEK MÍSTEK

zrušena veřejná obchodovatelnost

30.12.1999

CZ0008206950

ČSAD AUTOBUS.PLZEŇ

zrušena veřejná obchodovatelnost

30.12.1999

CZ0008207354

ČSAD BENEŠOV

zrušena veřejná obchodovatelnost

30.12.1999

CZ0008206158

ČSAD JIND.HRADEC

zrušena veřejná obchodovatelnost

30.12.1999

CZ0008208154

ČSAD BUS SEMILY

zrušena veřejná obchodovatelnost

30.12.1999

CZ0008208261

ČSAD BUS SEMILY

zrušena veřejná obchodovatelnost

30.12.1999

CZ0008205952

ČSAD SLANÝ

zrušena veřejná obchodovatelnost

30.12.1999

CZ0008208252

ČSAD BUS ÚSTÍ N.O.

zrušena veřejná obchodovatelnost

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Kolín:

20.09.1999  Burza vyřadila 75 emisí Martin Kotouč (ČEKIA, a.s.)
11.08.1999  PŘEDBĚŽNÁ INFORMACE RM-S Poř.č.: I –154/999 Ing. Jaroslav Šírek (RM-Systém a.s.)
10.08.1999  PŘEDBĚŽNÁ INFORMACE RM-S Poř.č.: I –153/999 Ing. Jaroslav Šírek (RM-Systém a.s.)
10.08.1999   Ing. Jaroslav Šírek (RM-Systém a.s.)
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688