Portál nehod (Portál nehod)
Auto Moto  |  06.05.2024 12:19:15

Moravskoslezský kraj má v nehodovosti na silnicích co zlepšovat. Víme, která místa jsou nejrizikovější

 

Pozornost a plné soustředění na řízení vozidla je rozhodně namístě v Moravskoslezském kraji. Ročně se zde stane přes 10 tisíc nehod a na některých místech – zejména pak v Ostravě a Opavě – jsou nehody častější a hrozí zvýšené riziko jejich vzniku. Vyplývá to z údajů Portálu nehod (www.portalnehod.cz), který již více než dva roky výrazně napomáhá v bezpečnosti silničního provozu, pravidelně hodnotí rizikovost jednotlivých lokalit častých dopravních nehod v České republice


 Největší podíl na příčinách dopravních nehod v Moravskoslezském kraji – 56,87 % – mají samotní řidiči, a to konkrétně způsobem jízdy, jakým se pohybují v tamním silně frekventovaném provozu. Příkladem konkrétních příčin následných nehod může být třeba to, že se řidič například plně nevěnuje řízení vozidla, nedodržuje bezpečnou vzdálenost za vozidlem před ním, nezvládne řízení vozidla, případně se otáčí nebo couvá tam, kde to není povoleno. Například u celých 13,1 % nehod je příčinou vysoká rychlost. 12 % nehod například vznikne z důvodu nedání přednosti v jízdě – a to zejména z důvodu nerespektování příkazové značky.


Krajské město Ostravamagnet na nehody

 Měřeno celkovým počtem nehod v Moravskoslezském kraji podle dlouhodobého měření od roku 2010 do pololetí 2023 došlo k největšímu počtu karambolů poměrně logicky v okrese Ostrava-město (celkem 40 190 nehod s podílem 31,5 % na celkovém počtu nehod v MS kraji za měřené období). Intenzivní doprava v třetím největším městě v ČR, kombinující tranzit s dojížďkou do města i po městě, které se rozkládá na poměrně velké ploše, všechny druhy pozemní MHD – včetně tramvají a trolejbusů a také velké množství mladých méně zkušených řidičů – to vše dělá z Ostravy místo, kde je riziko vzniku nehody dvakrát tak vyšší než v ostatních okresech kraje. V okrese Frýdek-Místek za stejné období došlo k 21 978 nehodám s celkovým podílem 17,23 % na celkovém počtu nehod.

 S víceméně podobnými hodnotami následují okresy Karviná (19 657 nehod s podílem na celkovém počtu ve výši 15,41 %) a Opava (18 253 nehod s podílem na celkovém počtu ve výši 14,31 %).

 Žebříček uzavírají okresy Nový Jičín (16 355 nehod s podílem na celkovém počtu ve výši 12,82 %) a Bruntál (11 159 nehod s podílem na celkovém počtu ve výši 8,75 %), kde je zcela odlišný charakter provozu a chybí zde silná intenzita provozu v sídlech aglomeračního typu. Je to vidět i na příčinách vzniku nehod. Zatímco v okrese Ostrava-město je 67,8 % nehod způsobeno nesprávným způsobem jízdy ze strany řidiče, v okrese Bruntál je tento důvod příčinou nehod u méně než poloviny případů. Naopak téměř čtvrtina nehod (24,1 %) je v okrese Bruntál způsobena mimo zavinění řidiče (zejména jde například o střety se zvěří), zatímco v Ostravě je to pouze 9,4 % z celkového počtu nehod.


Detaily týkající se počtu nehod v MS kraji za období let 20102023

    
 

Pramen: Portál nehod


Silnice v Moravskoslezském kraji jsou pod náporem vysoké intenzity dopravy

 „Celkově má Moravskoslezský kraj a jeho řidiči z hlediska bezpečnosti na silnicích stále co zlepšovat. Příčiny nehod se dají vidět v kombinaci silného provozu, velkého množství mimoměstských řidičů dojíždějících do průmyslových aglomerací a také ve značném počtu mladších méně zkušených řidičů“, přiblížil situaci v Moravskoslezském kraji Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je provozovatelem Portálu nehod. 

 

Desítka lokalit v Moravskoslezském kraji s nejvyšší mírou rizika vzniku nehody

 V Moravskoslezském kraji se nachází několik míst, která jsou zvláště riziková z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Nejvíce z deseti lokalit s nejvyšším počtem dopravních nehod a zranění se nachází na území statutárních měst Ostrava a Opava. Zde jsou detailní informace o těchto rizikových místech:

 Opava – Kateřinský uzel (I/11)

 Tato okružní křižovatka je známá jako místo s vysokým počtem nehod. Během posledních pěti let se zde stalo 59 nehod a celkový počet zraněných dosáhl 16. Nejčastější příčinou je nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem, což vede ke kolizím. Pojišťovny odhadují škody na téměř 6,5 milionu . Hlavní problém spočívá ve způsobu jízdy na hranici mezi intravilánem a extravilánem, kde dochází ke kumulaci vozidel a rizikovým manévrům.

 Ostravakřižovatka Vodárna (ulice 28. října, Mariánskohorská, Plzeňská)

 Tato křižovatka je známá svou složitostí a vysokou dopravní intenzitou. Kříží se zde jak hlavní komunikace, tak tramvajová trať spojující centrum Ostravy s Porubou. Během posledních pěti let zde došlo k 45 nehodám a 19 zraněním. Hlavní příčinou je nedodržení bezpečné vzdálenosti a nebezpečné chování na semaforech, které často vede k nehodám způsobeným jízdou na červenou. Celkové škody se odhadují na téměř 15,6 milionu . Řidiči by měli být opatrní zejména při přejíždění podobných velkých křižovatek s vysokou dopravní zátěží.

 Opava – okružní křižovatka u OC Breda (ulice Nákladní a Rybářská)

 Tato křižovatka, která se nachází poblíž obchodního centra, má provizorní charakter, což umožňuje přímý průjezd. To vede k častým nehodám způsobeným nedáním přednosti v jízdě. Za posledních pět let se zde stalo 35 nehod a zranění dosáhla počtu 13. Pojišťovny odhadují škody na téměř 4,2 milionu . Řidiči by měli být obezřetní při vjezdech do této křižovatky a dodržovat dopravní předpisy.

 Ostravakřižovatka Opavská u Vozovny v Ostravě-Porubě

 Tato rozsáhlá křižovatka se semafory a odbočkou tramvajové trati je obzvláště nebezpečná v nočních hodinách, kdy jsou semafory vypnuté. Během posledních pěti let zde došlo k 29 nehodám a zranění dosáhla počtu 16. Hlavní příčinou je nedání přednosti v jízdě. Celkové škody se odhadují na téměř 7,2 milionu . Řidiči by měli být opatrní při průjezdu touto křižovatkou, zejména v noci.

 Frýdek-Místek – úsek silnice II/473 mezi Frýdkem-Místkem a Sedlištěm

 Tento úsek je známý vysokým výskytem kolizí se zvěří, což představuje značné riziko pro řidiče. Během posledních pěti let zde došlo k 19 nehodám, z toho 60 % v noci. Škody podle pojišťoven dosahují téměř 3,1 milionu . Řidiči by měli být opatrní, zejména při jízdě v noci, a věnovat pozornost možným výskytům zvěře.

 Ostravakřižovatka Výstavní a Zelená v Ostravě – Mariánských Horách

 Toto místo vykazuje nárůst počtu nehod, s 8 nehodami v roce 2023. Celkově se zde za posledních pět let stalo 18 nehod s 9 zraněnými. Hlavní příčinou je nedání přednosti v jízdě, způsobené nerespektováním dopravního značení. Celkové škody podle pojišťoven činí téměř 4,4 milionu . Řidiči by měli věnovat zvláštní pozornost dopravnímu značení a dodržovat předpisy.

 Okres Bruntál – úsek silnice I/11 u obce Malá Štáhle poblíž Rýmařova

 Tento úsek je známý svým náročným terénem a nepřizpůsobením rychlosti stavu vozovky. Celkový počet nehod je za posledních 5 let 14, s 9 zraněnými. Škody podle pojišťoven dosahují téměř 2,6 milionu . Řidiči by měli být opatrní, zejména za zhoršených hydrometeorologických podmínek, a dodržovat předepsanou rychlost.

 Tato křižovatka má nově upravené dopravní značení, což vedlo ke změně přednosti v jízdě a zvýšenému počtu nehod. Během posledních pěti let zde došlo k 13 nehodám, z toho 50 % v roce 2022. Pojišťovny odhadují škody na téměř 6,9 milionu . Řidiči by měli být opatrní a nejezdit „po paměti“, ale řídit podle aktuálního dopravního značení.

 Frenštát pod Radhoštěm – úsek silnice I/58 na vjezdu do města směrem od Příboru

 Tento úsek je znám svými ostrými zatáčkami a zejména nepřizpůsobení rychlosti vedlo za posledních pět let k 12 nehodám a 12 zraněným. Celkové škody podle pojišťoven dosahují téměř 17,8 milionu . Úsek byl upraven protismykovým povrchem a snížením rychlosti na 70 km/h, přesto zde dochází k nehodám. Řidiči by měli dodržovat doporučenou rychlost a věnovat zvláštní pozornost zatáčkám.

 Opavakřižovatka ulic Olomoucká a Vančurova

 Tato křižovatka vykazuje zvýšený počet nehod s chodci. Za posledních 5 let se zde stalo 11 nehod s 6 zraněnými, z toho dvě srážky s chodci v roce 2023. Celkové škody podle pojišťoven dosahují téměř 2 miliony . Řidiči by měli být obezřetní a věnovat pozornost delším úsekům s vysokou dopravní zátěží.

 Tato místa představují vážná rizika pro dopravní bezpečnost v Moravskoslezském kraji. Je důležité, aby řidiči dodržovali pravidla silničního provozu, přizpůsobili svou jízdu podmínkám na silnici a věnovali pozornost dopravnímu značení, zejména na těchto rizikových místech.


V Ostravě proběhla regionální dopravní konference právě s cílem prevence dopravních nehod

 Právě zlepšení bezpečnosti na silnicích a upozornění na místa, kde se stává nejvíce nehod, se věnovala regionální dopravní konference, která se uskutečnila pod záštitou Radka Podstawky, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě 24. dubna 2024. Rozebíralo se na ní výše uvedených deset nejrizikovější míst na cestách Moravskoslezského kraje, ale i případové studie dalších lokalit, které se už i díky těmto konferencím v minulosti podařilo lépe zabezpečit. Organizátory konference jsou společnosti RSE Project a DataFriends. Projekt je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

 Datoví analytici Portálu nehod zpracovávají pro každý kraj analýzy dopravní nehodovosti včetně nejrizikovějších míst v daném regionu. Na finálním výběru a pořadí rizikových míst se následně shoduje expertní komise složená ze zástupců BESIP, Policie ČR a RSE Project. „Cílem konference v Ostravě bylo nabídnout široké veřejnosti ucelený empiricky doložený pohled na nehodová místa v  regionu. Zároveň se chceme dívat na to, zda opatření, která byla v daném místě provedena, přinesla v čase požadované výsledky,“ uvádí Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod, a dodává: „Některá nehodová místa ale z mapy rizikových míst nezmizí, pokud řidiči v daném úseku nezmění své chování. Proto na ně nesmíme zapomínat a musíme apelovat na řidiče.“

 

Portál nehod

 Cílem Portálu nehod – www.portalnehod.cz – je přispět k posílení bezpečnosti silničního provozu a k prevenci dopravních nehod. Tento portál přináší užitečné informace jak pro širokou veřejnost, tak pro novináře či zástupce samosprávy a další, kdo se zabývají prevencí nehodovosti na českých silnicích.

Nejvýraznějším prvkem portálu je interaktivní mapa rizikových míst, na které si lze naplánovat trasu cesty a zobrazit si riziková místa, která se na ní nacházejí. Kromě toho je možné si na portálu zobrazit videa ze zásahů na nehodových místech. A právě na tato riziková místa nyní upozorňuje navigace Mapy.cz.

Portál nehod

Cílem Portálu nehod – www.portalnehod.cz – je přispět k posílení bezpečnosti silničního provozu a k prevenci dopravních nehod. Tento portál přináší užitečné informace jak pro širokou veřejnost, tak pro novináře či zástupce samosprávy a další, kdo se zabývají prevencí nehodovosti na českých silnicích. Nejvýraznějším prvkem portálu je interaktivní mapa rizikových míst, na které si lze naplánovat trasu cesty a zobrazit si riziková místa, která se na ní nacházejí. Kromě toho je možné si na portálu zobrazit videa ze zásahů na nehodových místech.

Více informací na: www.portalnehod.cz

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688