ec.europa.eu (Evropská komise)
Evropská unie  |  15.03.2024 12:00:00

Otázky a odpovědi týkající se aktu na podporu výroby munice a nástroje pro posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím kolaborativního zadávání veřejných zakázek (EDIRPA)

Otázky a odpovědi týkající se ASAP a EDIRPA

Akt na podporu výroby munice (ASAP)

Jaký je cíl nástroje ASAP, pracovního programu a výzev k předkládání návrhů, které byly zveřejněny?

Cílem nástroje na podporu výroby munice (ASAP) je podpořit obranný průmysl EU při zvyšování jeho výrobních kapacit tak, aby odpovídal zvýšené poptávce po munici a raketách. Jeho cílem je rovněž zajistit dodávky a dostupnost kritických vstupů, jako jsou suroviny a komponenty, usnadnit přístup k financování pro obranné společnosti v EU a mobilizovat soukromé financování a řešit překážky ve výrobě s cílem umožnit rychlejší míru dodávek.

Jaké jsou priority financování stanovené v pracovním programu ASAP?

Pracovní program aktu na podporu výroby munice se zaměřuje na klíčové překážky zjištěné v dodavatelských řetězcích: výbušniny, výmetné náplně a dělostřelecké střely a podporuje navýšení výroby raketových střel. Zabývá se rovněž zastaráváním, testováním nebo certifikací o obnově příslušných obranných produktů. V souladu s tím je pracovní program ASAP strukturován do pěti výzev k předkládání návrhů týkajících se těchto témat:

 • Výbušniny;
 • Prášek;
 • Skořápky;
 • Raketové střely;
 • Certifikace zkoušek a obnovy.

Jaký byl základ pro přípravu pracovního programu ASAP a určení příslušných priorit?

Struktura pracovního programu ASAP je podpořena informacemi, které byly shromážděny prostřednictvím:

 • Průzkumu a analýz v rámci pracovní skupiny pro společné zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany,
 • Informací shromážděných během návštěv komisaře Bretona u klíčových výrobců v členských státech EU,
 • Dvoustranných výměn se zúčastněnými stranami z oblasti průmyslu.

Jaká je vazba mezi ASAP a EDIRPA?

Oba nástroje, ASAP a EDIRPA, jsou doplňkovými iniciativami na straně nabídky a poptávky.

Cílem aktu EDIRPA je motivovat členské státy k tomu, aby společně pořizovaly naléhavě potřebné obranné schopnosti a produkty. Bude proto podporovat spolupráci nejméně tří členských států při společném zadávání veřejných zakázek na nejkritičtější a nejnaléhavější obranné produkty z obranné a technologické průmyslové základny EU (EDTIB), čímž přispěje k její konkurenceschopnosti a přizpůsobení se současné situaci.

Cílem ASAP je podpořit a urychlit okamžité zvýšení výrobní kapacity munice a raketových střel v EU. Bude proto přímo podporovat výrobce těchto obranných produktů, jakož i jejich dodavatelské řetězce.

Je rozpočet dostatečný s ohledem na potřeby Ukrajiny v oblasti munice?

Zatímco půl miliardy EUR pochází z rozpočtu EU, základní zásada spolufinancování znamená, že tyto prostředky aktivují dodatečné finanční prostředky z průmyslu, čímž celkové investice do celého dodavatelského řetězce dosáhnou přibližně 1,4 miliardy EUR.

Kromě toho návrhy projektů předložené pod předem stanovenou prahovou hodnotou kvality, které však nejsou financovány z ASAP z důvodu rozpočtových omezení, obdrží certifikát „pečeť excelence“, což je značka kvality poprvé zavedená v rámci programu Horizont 2020, předchozího rámcového programu EU pro výzkum a inovace (20142020). Tímto označením Komise uznává hodnotu návrhů projektů a vybízí další financující organizace, aby využily vysoce kvalitních návrhů (např. pro financování z fondů soudržnosti EU) s mnohem zjednodušenými výběrovými postupy.

Na financování je třeba nahlížet rovněž v souvislosti s vlastními příspěvky jednotlivých členských států Ukrajině a na podporu jejich příslušného obranného průmyslu.

Kdy projekty přinesou výsledky a jaký je dopad financování ASAP?

Aby se zabránilo případným zpožděním v průmyslových akcích přispívajících k zajištění účinných dodávek a včasné dostupnosti munice a raketových střel, stanoví akční plán pro udržitelný rozvoj doložku o zpětné účinnosti, aby akce zahájené po 20. březnu 2023 mohly být způsobilé pro podporu EU. Všechny projekty budou dokončeny nejpozději do 36 měsíců. Některé projekty však již nyní dokáží přinést výsledky a výrazné zlepšení bude zaznamenáno již do konce roku 2024.

Akt na podporu výroby munice bude řešit překážky v dodavatelských řetězcích munice a raketových střel v EU a Norsku tím, že podpoří průmysl při jeho adaptaci na nové trendy na trhu a snižování závislostí.

Jak dlouho bude program ASAP trvat a bude opakován/rozšířen?

Dne 18. října 2023 přijala Komise pracovní program stanovený v nařízení o podpoře výroby munice. Tento pracovní program se vztahuje na období 20232025, do kterého budou dokončeny všechny projekty financované z programu ASAP.

Dne 5. března přijala Komise návrh nového programu obranného průmyslu (EDIP), který zahrnuje rovněž opatření na podporu zvýšení výroby munice.

Jaká je vazba mezi ASAP a celkovou politikou EU na podporu Ukrajiny/zlepšení obranných schopností Unie?

ASAP je přímou reakcí na výzvu Rady, aby byla Ukrajině urychleně dodána munice a raketové střely, bude-li o to požádána, a pomoci členským státům doplnit jejich zásoby zavedením cílených opatření.

Akt na podporu výroby munice, jehož cílem je umožnit navýšení kapacity výroby munice v celé Evropě, představuje třetí stupeň (průmyslovou část) tzv. třístupňového přístupu v rámci plánu pro munici, na němž se dohodla Rada.

Tyto tři stupně jsou úzce provázány. Aby členské státy mohly používat svou skladovou munici na podporu Ukrajiny (stupeň 1) a následně ji doplnit novými objednávkami (stupeň 2), musí existovat dostatečná důvěra v to, že výrobci dělostřelecké munice a raketových střel v EU mohou včas uspokojit poptávku (stupeň 3).

Nástroj pro posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím kolaborativního zadávání veřejných zakázek (EDIRPA)

Jaké jsou cíle nástroje EDIRPA?

Cílem aktu EDIRPA je motivovat členské státy k tomu, aby běžně pořizovaly obranné produkty, které mají naléhavou a kritickou potřebu, zejména ty, které byly zesíleny v návaznosti na ruskou agresi vůči Ukrajině.

Cílem EDIRPA je rovněž posílit evropskou technologickou a průmyslovou základnu obrany (EDTIB) – a zajištěním předvídatelnosti – zvýšit její výrobní kapacitu a čelit nárůstu poptávky po obranném vybavení. Povede rovněž ke zvýšení interoperability mezi ozbrojenými silami členských států.

Jaký je cíl pracovního programu?

Pracovní program EDIRPA odráží společnou politickou vůli a potřeby zjištěné společně s členskými státy/Norskem, pokud jde o stanovení priorit financování pro doplnění zásob v oblasti obrany, posílení schopností a nahrazení staršího vybavení Sovětské éry.

Priority financování jsou v souladu s nedostatky v oblasti schopností zjištěnými ve společném sdělení o analýze nedostatků v oblasti investic do obrany a dalším postupu ze dne 18. května 2022.

Jaké jsou priority financování pracovního programu EDIRPA?

Pracovní program stanoví tři výzvy k předkládání návrhů s celkovým orientačním rozpočtem 310 milionů EUR v těchto oblastech:

 • Výzva k předkládání návrhů na kolaborativní zadávání veřejných zakázek „Amunition“ s rozpočtem 103,2 milionu EUR.
 • Výzva k předkládání návrhů v oblasti „vzdušné a raketové obrany“ s rozpočtem 103,2 milionu EUR.
 • Výzva k předkládání návrhů na téma „Právní systémy a platformy“ s rozpočtem 103,2 milionu EUR.

Je rozpočet dostatečný s ohledem na potřeby členských států v oblasti zadávání zakázek v oblasti obrany?

Cílem programu není nahradit vnitrostátní rozpočty na obranu, ale motivovat ke spolupráci na nejnaléhavějších obranných produktech.

Finanční podpora EU nesouvisí se zadáváním zakázek na obranné schopnosti, ale předpokládá se, že pokryje „náklady na spolupráci“ mezi členskými státy v případě veřejných zakázek, které mají mnohem větší finanční rozsah než příspěvek EDIRPA.

Kdo bude mít ze zadávání veřejných zakázek prospěch? Nakupuje EU zbraně?

Program podporuje pořizování obranných schopností ozbrojenými silami členských států EU a Norska. EU ani Komise nebudou pořizovat obranné produkty.

Jak dlouho bude program EDIRPA trvat?

Program EDIRPA je krátkodobý nástroj pro naléhavé situace v důsledku agrese Ruska vůči Ukrajině, která trvá v letech 2024 a 2025.

Dne 5. března přijala Komise návrh nového programu obranného průmyslu (EDIP), který rovněž zahrnuje pokračování opatření na podporu kolaborativního zadávání veřejných zakázek v oblasti obranných schopností členskými státy EU.

Co se stane s přijetím pracovního programu?

Komise výzvy k předkládání návrhů zveřejní a otevře v příštích dnech na portálu EU pro financování a nabídková řízení.

Potenciální žadatelé (vnitrostátní orgány pro zadávání veřejných zakázek, Evropská obranná agentura nebo mezinárodní organizace určená k provádění kolaborativního zadávání veřejných zakázek) mohou návrhy předložit do 25. července 2024 a útvary Komise obdržené návrhy vyhodnotí. Pro financování budou vybrány návrhy s nejvyšším bodovým hodnocením v rámci dostupného rozpočtu. Granty EU pak obdrží projekty, které budou složeny z konsorcií nejméně tří členských států.

Jak jsou Ukrajina a Moldavsko zapojeny do programu EDIRPA?

Podle nařízení EDIRPA mohou členské státy učinit z Ukrajiny a Moldavska příjemce množství obranných produktů dotčených kolaborativním zadáváním veřejných zakázek.

Existuje možná duplicita mezi financováním EDIRPA a podporou poskytovanou z Evropského mírového nástroje?

Nedochází k žádné duplicitě mezi financováním Evropského mírového nástroje (EPF) a EDIRPA. Evropský mírový nástroj je mimorozpočtový program mimo rámec víceletého finančního rámce, který se v současné době používá k úhradě převodů převážně skladových a/nebo funkčních obranných systémů členským státům na Ukrajinu. Podpora EDIRPA není spojena s náklady na pořizované kapacity, ale pokrývá náklady na spolupráci související s kolaborativním zadáváním veřejných zakázek.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688