ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  17.01.2024 09:00:00

Indexy cen výrobců - prosinec 2023 (audio)

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců klesly o 1,2 % a meziročně o 19,0 %. Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně snížily o 0,5 %, meziročně byly vyšší o 1,4 %. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,1 % a meziročně o 2,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně nezměnily a meziročně byly vyšší o 4,4 %.
V průměru za celý rok 2023 v porovnání s rokem 2022 byly ceny zemědělských výrobců nižší o 6,0 %, vzrostly ceny průmyslových výrobců o 5,0 %, ceny stavebních prací o 6,0 % a ceny tržních služeb pro podniky o 5,6 %.

„Ceny v zemědělství v meziročním srovnání klesly již osmý měsíc v řadě. V prosinci se snížily meziročně o 19 %. Ceny průmyslových výrobců byly meziročně vyšší o 1,4 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 2,6 % a ceny tržních služeb pro podniky o 4,4 %, upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně snížily o 1,2 %. Klesly ceny skotu a ovoce shodně o 1,2 %, prasat o 2,0 %, obilovin o 2,6 % a drůbeže o 4,2 %. Ceny zeleniny vzrostly o 7,3 %, brambor o 3,6 %, vajec o 3,0 % a mléka o 2,6 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 19,0 % ( v listopadu o 16,2 % ). V rostlinné výrobě ceny klesly o 23,3 %. Nižší byly ceny olejnin o 31,7 % a obilovin o 37,2 %. Zvýšily se ceny ovoce o 43,3 %, brambor o 25,8 % a zeleniny o 4,6 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 12,9 %. Klesly ceny mléka o 19,6 %, vajec o 18,1 %, drůbeže o 11,0 % a skotu o 3,7 %. Vyšší byly ceny prasat, a to o 7,8 %.
Ceny zemědělských výrobců byly v průměru za celý rok 2023 v porovnání s rokem 2022 nižší o 6,0 % (v roce 2022 vyšší o 31,8 % ) . Ceny rostlinných výrobků klesly o 13,7 %, ceny živočišných vzrostly o 7,0 %. Nižší byly ceny obilovin o 20,4 % a olejnin o 28,8 %, ceny brambor byly vyšší o 39,4 %, zeleniny o 19,0 % a ovoce o 10,4 %. V okruhu živočišných výrobků byly vyšší ceny vajec o 28,6 %, prasat o 25,0 %, drůbeže o 8,8 %, skotu o 2,7 % a mléka o 0,5 %.

Meziměsíční pokles cen průmyslových výrobců o 0,5 % byl ovlivněn především snížením cen v oddíle koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a přípravků byly nižší o 3,1 %, základních kovů o 0,8 %, nápojů o 0,9 %, ropy a zemního plynu o 3,8 % a potravinářských výrobků o 0,1 %. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu byly vyšší o 0,3 % a shodně o 0,3 % vzrostly také ceny pryžových a plastových výrobků. Ceny průmyslových výrobců meziročně vzrostly o 1,4 % (v listopadu o 0,8 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu byly vyšší o 6,3 %, černého a hnědého uhlí a lignitu o 61,7 %, oprav, údržby a instalace strojů a zařízení o 9,6 % a motorových vozidel o 3,1 %. Ceny ropy a zemního plynu se zvýšily o 43,8 %. Snížily se ceny základních kovů o 12,6 %, potravinářských výrobků o 4,1 %, dřeva a dřevěných a korkových výrobků o 22,7 % a papíru a výrobků z papíru o 14,9 %. Klesly také ceny v oddíle koksu a rafinovaných ropných produktů. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny energií o 6,7 % a výrobků investiční povahy o 4,3 %. Snížily se pouze ceny meziproduktů, a to o 4,8 %. Ceny průmyslových výrobcůbez energiímeziročně klesly o 0,6 % (v listopadu o 0,9 %).
Ceny průmyslových výrobců se v roce 2023meziročně průměrně zvýšily o 5,0 % (v roce 2022 o 24,3 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu vzrostly o 15,8 %, černého a hnědého uhlí a lignitu o 71,2 %, ropy a zemního plynu o 42,3 % a potravinářských výrobků o 8,6 %. Nižší byly zejména ceny v oddíle koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny základních kovů klesly o 9,4 %, chemických látek a chemických přípravků o 9,0 % a dřeva a dřevěných a korkových výrobků o 12,7 %.

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,1 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 2,6 % ( v listopadu o 3,3 % ). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,1 % (v listopadu pokles o 0,5 %).
Ceny stavebních prací byly dle odhadu v průměru za celý rok 2023 v porovnání s rokem 2022 vyšší o 6,0 % (v roce 2022 po zpřesnění o 12,4 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly v průměru za celý rok 2023 o 3,8 % ( v roce 2022 o 20,7 % ).

Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně nezměnily. Klesly ceny za služby v oblasti pozemní dopravy o 0,6 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 0,7 %. Vzrostly ceny za služby v oblasti programování a poradenství o 0,3 % a za služby v oblasti zaměstnání o 1,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se též nezměnily. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 4,4 % (v listopadu o 5,0 %). Vzrostly ceny za poštovní a kurýrní služby o 11,0 %, za informační služby o 9,9 %, za služby v oblasti zaměstnání o 8,8 %, za vydavatelské služby o 5,6 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 5,0 % . Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 4,4 % (v listopadu o 5,1 %).
Ceny tržních služeb pro podniky se v průměru za celý rok 2023 v porovnání s rokem 2022 zvýšily o 5,6 % (v roce 2022 o 5,8 %). Vyšší byly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 22,1 %, za informační služby o 12,1 %, za poštovní a kurýrní služby o 10,0 %, za služby v oblasti programování a poradenství o 8,2 % a za služby v oblasti nemovitostí o 6,5 %. Ceny za právní a účetnické služby se zvýšily o 5,0 %, za služby v pozemní dopravě o 4,2 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 3,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 5,7 % ( v roce 2022 o 5,1 % ).

Ceny průmyslových výrobců v EU – listopad 2023 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), se podle údajů zveřejněných Eurostatem , ceny průmyslových výrobců v listopadu meziměsíčně snížily o 0,2 % (v říjnu vzrostly o 0,2 %). Nejvíce klesly ceny na Slovensku o 3,0 %, v Portugalsku o 2,3 % a ve Španělsku o 2,1 %. V Polsku byly ceny nižší o 0,8 %, v Německu o 0,5 % a v Česku o 0,4 %. V Rakousku ceny vzrostly o 0,4 %. Nejvíce se zvýšily ceny ve Švédsku o 4,1 % a ve Francii o 2,4 %. V listopadu byly v EU ceny meziročně nižší o 8,1 % (v říjnu o 8,7 %). Ceny klesly nejvíce v Belgii o 18,7 %, v Itálii o 16,3 % a v Lotyšsku o 15,3 %. V Německu se ceny snížily o 7,9 %, v Rakousku o 4,2 % a v Polsku o 3,9 %. Nejvíce vzrostly ceny v Lucembursku o 20,4 %, na Slovensku o 10,9 % a ve Slovinsku o 2,9 %. V Česku se ceny zvýšily o 0,8 %.  

* * *

Informace k revizi indexu cen tržních služeb 2021

 

V současné době se připravuje revize výpočtu indexů cen tržních služeb, ve které dojde ke změně původní váhové struktury odvozené z tuzemských tržeb roku 2015 na novou váhovou strukturu odpovídající tuzemským tržbám roku 2021. Dojde k mírné obměně vah a k řadě změn ve výběru respondentů a reprezentantů.

Cenové indexy tržních služeb budou počítány k novému cenovému základu průměr roku 2021 = 100 na nových vahách, založených na struktuře tržeb roku 2021. Takto vypočtené indexy budou řetězeny k indexům o základu průměr roku 2015 = 100, čímž bude zajištěno pokračování dosavadní časové řady.

Níže uvedené agregace budou ze sledování a z publikování

vyřazeny

  • K641 Peněžní zprostředkovatelské činnosti
  • K649 Ostatní finanční služby kromě pojišťovnictví a penzijního financování

zařazeny

  • J59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
  • J60 Tvorba programů a vysílání  

Zveřejnění cenových indexů za leden 2024 bude posunuto v souladu s Katalogem produktů 2024 na 28. února 2024.

____________________

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu , tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace:
011041 - 23 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

011044 - 23 Indexy cen průmyslových výrobců

011045 - 23 Indexy cen zemědělských výrobců

011046 - 23 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 28. 2. 2024

 


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 4. čtvrtletí 2023

Přílohy

Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.01.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz

 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Čt 11:14  Měnový pár GBP/USD našel sílu na straně býků InstaForex (InstaForex)
Čt 10:59  GER: Také IFO naznačuje zlepšení Research (Česká spořitelna)
Čt 10:56  CZE: Nálada se zlepšila Research (Česká spořitelna)
Čt 10:03  Výhled Meta poslal futures prudce dolů Research (Česká spořitelna)
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688