mzv.cz (MZv ČR)
Makroekonomika  |  16.08.2023 20:55:56

Korejská republika - Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání , příležitosti pro český export. Mapa globálních oborových příležitostí 2023/2024

Korea se stala pátou zemí na světě s největšími investicemi do výzkumu a vývoje po USA, Číně, EU a Japonsku. Podle ročenky světové konkurenceschopnosti IMD3 z roku 2022 se Korea řadí na druhé místo na světě v oblasti vědecké infrastruktury a na 17. místo v technologické infrastruktuře. Podle Národního plánu fiskálního řízení pro rok 2023 činí vládní rozpočet na výzkum a vývoj 24,014 mil. USD, což představuje nárůst o přibližně 8,5 % ve srovnání s rokem 2022. Vládní směr investic do výzkumu a vývoje pro rok 2023 byl stanoven se zaměřením na nové výzvy, ultrainovace a vedoucí strategie s cílem účinně reagovat na krizi rychlých globálních změn životního prostředí a vytvořit strategické příležitosti pro nové investice, jako třeba výzkum reakce na infekční choroby a intenzivní podpora biohealth nebo výzkum sociálních problémů. Průmyslová odvětví, včetně financí, IT, logistiky, farmacie a obrany, a to na základě její hyper-rychlé technologie, tedy výpočetních schopností, ohromně rychlejších než dosud. Kromě toho je kvantová technologie jako dvě strany mince, neutralizuje svým výpočetním výkonem stávající šifrovací systém nebo posiluje bezpečnost prostřednictvím kvantové kryptografické komunikace.

Korea se stala pátou zemí na světě s největšími investicemi do výzkumu a vývoje po USA, Číně, EU a Japonsku. Světový inovační index země (UN WIPO, 2021) se rovněž zvýšil na páté místo, po Švýcarsku, Švédsku, USA a UK. Kromě toho si Korea udržela vysoký poměr technologické obchodní bilance (1,5) v odvětví špičkových technologií mezi předními zeměmi. Podle ročenky světové konkurenceschopnosti IMD3 z roku 2022 se Korea řadí na druhé místo na světě v oblasti vědecké infrastruktury a na 17. místo v technologické infrastruktuře.

Podle Národního plánu fiskálního řízení pro rok 2023 činí vládní rozpočet na výzkum a vývoj 24,014 mil. USD, což představuje nárůst o přibližně 8,5 % ve srovnání s rokem 2022.

Vládní směr investic do výzkumu a vývoje pro rok 2023 byl stanoven se zaměřením na nové výzvy, ultrainovace a vedoucí strategie s cílem účinně reagovat na krizi rychlých globálních změn životního prostředí a vytvořit strategické příležitosti pro inovační soutěž mezi hlavními světovými hráči.

Hlavními investičními směry pro tento cíl jsou:
- kreativní a náročný základní výzkum a rozšiřování základny budoucích talentů
- položení základů pro systematický rozvoj zásadních strategických výzkumů
- rozšíření výzkumných kapacit a technologií pro zemi
- reakce na ekosystém materiálů/dílů/zařízení a dodavatelského řetězce
- reakce na infekční choroby a intenzivní podpora biohealth
- řešení sociálních problémů
- rozšíření výzkumu a vývoje zaměřeného na úkoly pro D.N.A., podpora digitální transformace ve všech oblastech prostřednictvím rozvoje D.N.A
- vytvoření ekosystému pro technologické inovace, vedoucí k uhlíkové neutralitě do roku 2050
- vytvoření soběstačné inovační základny pro posílení regionální vitality
- podpora inovací malých a středních podniků a podpora komercializace začínajících podniků atd.

Kvantová technologie - překonává stávající omezení v přenosu dat a výpočtech použitím provázanosti a superpozice, což jsou jedinečné vlastnosti kvantové technologie, v ICT. Existují oblasti, jako je kvantová výpočetní technika, kvantová komunikace a kvantové technologie.

Očekává se, že až bude kvantová technologie realizována, bude mít převratný dopad na celý svět. Průmyslová odvětví, včetně financí, IT, logistiky, farmacie a obrany, a to na základě její hyper-rychlé technologie, tedy výpočetních schopností, ohromně rychlejších než dosud. Kromě toho je kvantová technologie jako dvě strany mince, neutralizuje svým výpočetním výkonem stávající šifrovací systém nebo posiluje bezpečnost prostřednictvím kvantové kryptografické komunikace.

Konkurence mezi zeměmi je z hlediska bezpečnosti velmi tvrdá.

Korea je v oblasti kvantové technologie opozdilcem s nízkou technologickou úrovní a nedostatkem lidských zdrojů a infrastruktury ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi.

V oblasti kvantové výpočetní techniky Korea zaostává za vyspělými zeměmi ve všech oblastech, jako je HW a SW. Přesto má Korea šanci dohnat ztrátu v závislosti na vývoji technologií qubitových implementačních platforem.

Kvantové informační technologie
Kvantové počítače využívají kvantově mechanické jevy ke zpracování dat a výpočtů problémů, které superpočítače nedokážou vyřešit při takových obtížích, jako je simulace přírodních jevů nebo komplexní zpracování dat, algoritmů a jejich ověřování. Kvantové počítače jsou technologií nové generace, která může přinést průlom v různých odvětvích a oborech, včetně financí, energetiky, chemie, materiálových věd a strojového učení. Univerzita Yonsei učinila první krok při zavádění špičkových technologií, zejména nejnovějšího 127-Qubitového (Eagle Processor) kvantového systému IBM v Koreji.

Kvantová komunikace
Probíhá výzkum zaměřený na rozšíření dosahu komunikace QKD, technologie která má nejblíže k použití. Aktivně probíhá také další výzkum, jehož cílem je využít stávajících pevných optických sítí s kvantovými opakovači a pamětí.

- (Kvantová kryptografie) Technologie drátové a bezdrátové síťové komunikace, jako je generování náhodných čísel Quam, generování kvantových náhodných čísel. (QRNG) a kvantové sdílení tajemství (QSS) jsou nejpokročilejšími technologiemi v oblasti kvantové generace z hlediska komercializace, a probíhá studie o prodloužení vzdálenosti.

- (Kvantová teleportace) - technologie, která přenáší kvantovou informaci z jednoho místa na jiné místo na základě kvantového provázání, a probíhá výzkum v této oblasti na přímém přenosu informací a nasazení v testovací síti.

- (Kvantová paměť a opakovač) - technologie, která opakuje a ukládá kvantové informace a signály tím, že ukládá stav kvantového provázání v mezilehlém uzlu a v meziproduktu pomocí technologie výměny „kvantového provázání“ k prodloužení přenosové vzdálenosti kvantových signálů.

Kvantové snímání

Probíhá výzkum a vývoj s cílem dosáhnout přesnosti nebo správnosti za stávajícím limitem* prostřednictvím využitím kvantových vlastností, jako je kvantové provázání nebo stlačení.

* Standardní kvantový limit nebo limit šumu výstřelu

- (setrvačnost, gravitace) Prostřednictvím interakcí mezi atomy a fotony se provádí výzkum měření gravitace, zrychlení a rychlosti otáčení, miniaturizace a nízké spotřeby energie. probíhají. Velmi pravděpodobné využití pro obranné technologie.

- (Elektromagnetické pole) Senzory magnetického pole s ultravysokým výkonem (magnetické senzory) jsou vyspělou oblastí výzkumu a bylo provedeno mnoho aplikačních studií. včetně biomagnetických polí. V poslední době se objevily nečistoty* v polovodičových magnetických polích představují nový hlavní proud výzkumu.

* Cílem je dosáhnout citlivosti magnetického pole pod 1 pT-Hz-0,5 pomocí diamantové NV (dusíkové vakance).

- (čas a frekvence) Technologie měření času a frekvence pomocí superpozice a interference dvou kvantových stavů pomocí světla. Atomové hodiny jsou komerčně dostupné v širokých aplikacích, jako je komunikace, navigace, a využívání přírodních zdrojů.

- (Světlo a zobrazování) Konečným cílem této technologie je využití magnetické rezonance a mikroskopu, měření citlivosti s ultravysokým rozlišením a standardní kvantové mimo hranice klasické fyziky prostřednictvím charakteristik kvantového stavu světla.

Možná spolupráce s ČR
Návštěvou české podnikatelské delegace Centra pro kvantové výpočty v Yonsei Universitě z března tohoto roku začala nová kapitola spolupráce českých univerzit a IT firem v oblasti zpracování dat.

Kvantové počítače jsou slibnou technologií, která může přinést důležitý vývoj v různých průmyslových odvětvích, a budou hrát klíčovou roli při řešení různých společenských problémů, které dosud nebyly vyřešeny.

Aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace
Existuje unikátní spolupráce Technologické agentury ČR (TA ČR) a korejských institucí KIAT (Korea Institute for Advancement of Technology) / KETEP (Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning) na podporu česko-jihokorejských podniků a výzkumným organizací při řešení společných projektů.

Spolupráce s KIAT je zaměřena především na automobilový průmysl, strojírenství, elektroniku, ICT, umělou inteligenci, robotiku a kybernetiku.

Spolupráce s KETEP jde pak více cestou energetiky (klasické a jaderné) a přenosových systémů.

Jen pro rok 2023 TA ČR vyhlásila dne 18. května 2022 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o projektu pro tyto návrhy projektů:
- Vývoj autonomně řízené inteligentní čističky vzduchu a platformy bezpečnostních řídicích služeb pro zlepšení kvality vnitřního ovzduší (IAQ) v průmyslových a veřejných objektech (KIAT)
- Kybernetická bezpečnost pro kooperativní propojenou automatickou mobilitu s využitím V2X (KIAT)
- Systém identifikace pevného plastového odpadu na bázi c-QD (uhlíkových kvantových teček) zaměřený na principy cirkulární ekonomiky (KIAT)
- Společný kooperativní výzkum zaměřený na seznámení s technologiemi a vývoj paliva odolného vůči haváriím pro nové jaderné elektrárny (KETEP)

Akademická spolupráce
Knowledge Sharing Program (KSP), který pod záštitou MPO ČR, a ve spolupráci s univerzitami VŠB Ostrava, UTB Zlín a TU Ostrava probíhá s korejským partnerem - agenturou KDI (Korea Development Institute). V loňském roce bylo jako hlavní bod spolupráce téma "Smart System Resilience 4.0" se zaměřením na Electric Power System Technology in Korea and Suggestions for Application of Czech Republic Power Systems, a Development of Smart System through Introduction of Vehicle-to-Grid (V2G).

Genetika
Fenogenomika – spolupráce mezi Českým centrem pro fenogenomiku (CCP) z areálu BIOCEV a korejským Korea Mouse Phenotyping Center (KMPC) rozebírající poznatky o funkci genů, které prostřednictvím myších modelů hrají zásadní roli v rozvoji biomedicínské vědy. Oblasti výzkumu jsou např. Vzácná onemocnění a omatika na myším modelu, Genetické myší modely v metabolickém výzkumu, Nejnovější pokroky v biologii tukové tkáně a jater, Nekódující geny, Mikrobiom v myším modelu (osa střevo-mozek)

Korejská republika, počet obyvatel, HDP, inflace, nezaměstnanost, export, import a obchodní bilance, dluh. Mapa globálních oborových příležitostí 2023/2024, souhrnná teritoriální informace.

Článek je součástí projektu MZV Mapa globálních oborových příležitostí

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688