mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  27.08.2022 15:41:00

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Číny a návratu do ČR

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Číny a návratu do ČR

 

27.08.2022 / 15:45 | Aktualizováno: 27.08.2022 / 15:41

 

V tomto článku jsou shrnuta opatření čínských orgánů týkající se cestování a vstupu do Číny. Ani po více než dvou letech od vypuknutí epidemie koronaviru nejsou některým kategoriím osob vydávány víza. Několikeré testování před cestou značně komplikuje cestu našim občanům, kteří se musí podrobit testování jak v ČR, tak v tranzitní zemi. Ve vlastním zájmu věnujte pozornost informacím na webových stránkách Velvyslanectví Číny v Praze, kde je podrobně vysvětlen nejen elektronický proces žádosti o zelený kód k cestě, ale také varianty postupu (včetně dalších vyšetření) po očkování či prodělané nemoci.

VSTUP NA ÚZEMÍ ČÍNY

Vzhledem ke stále přísným restriktivním opatřením se doporučuje do Číny cestovat pouze v naléhavých a nezbytných případech. Cestování je komplikováno dvojími předodletovými testy v ČR a rovněž v tranzitní zemi. Do Číny je z ČR možné cestovat pouze s jedním přestupem mimo území Číny. Uzavření cestovního pojištění, obsahujícího i léčebné výlohy pro případ onemocnění COVID-19, by mělo být samozřejmostí.

S účinností od 28. března 2020 Čína pozastavila platnost všech (do 26. 3. 2020) vydaných víz a povolení k pobytu, tzn. držitelé těchto víz nejsou na území Číny vpouštěni. Od srpna 2020 sice došlo k určitému usnadnění vízového režimu pro cizince s platnými povoleními k pobytu, které umožnilo držitelům těchto povolení (pouze za účelem: zaměstnání, soukromé záležitosti, sloučení rodiny) si znovu požádat o vstupní víza do Číny. Od září 2020 mohou držitelé platných povolení (pouze za výše uvedenými účely) opět vstoupit na území Číny, bez nutnosti znovu žádat o udělení vstupního víza. Ti, kterým tato povolení vypršela po 28. 3. 2020, si mohli požádat o nové vstupní vízum.

Dne 22. srpna 2022 byla oficiálně oznámena možnost návratu do Číny pro studenty (pobyty nad 180 dnů, víza X1). Pozastavení 144-hodinového bezvízového tranzitu nadále trvá. Výjimku mají držitelé diplomatických, služebních, zvláštních víz a posádky lodí, letadel, vlaků a řidiči dálkové kamionové dopravy (víza typu C).

Občané ČR, kteří do Číny potřebují cestovat za účelem obchodu, vědy a výzkumu nebo z důvodu naléhavé humanitární potřeby, si mohou na čínských diplomatických misích v cizině požádat o nová víza, na která jim bude vstup do Číny umožněn. Od července 2022 bylo výrazně omezeno vyžadování zvacích dopisů místních úřadů (tzv. "PU letter"). Občané ČR, kteří jsou držiteli dlouhodobých (několikavstupých) víz, by měli v dostatečném časovém předstihu možnost své cesty konzultovat nejprve s Velvyslanectvím Číny v Praze. Víza za účelem turistiky dosud nejsou vydávána.

Informace na webových stránkách čínského velvyslanectví v Praze jsou od srpna 2021 konsolidovány do jednoho souhrnného materiálu, který naleznete zde: Soubor příslušných požadavků na vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu osobám, které cestují z České republiky do Číny. Dle poslední verze tohoto oznámení je nutné max. 48 hodin před odletem předložit dva negativní testy RT-PCR ze dvou různých laboratoří.

Kromě dvou testů PCR před odjezdem z ČR je pak ještě nutné projít dalšími testy (včetně vyplnění Prohlášení o zdravotním stavu k vyřízení zeleného kódu k cestě) i v tranzitní zemi. Toto opatření nadále komplikuje cestu do Číny, neboť přímé spojení mezi oběma zeměmi bylo v únoru 2020 ukončeno. Při plánování cesty do Číny doporučujeme seznámit se s informacemi ohledně dvojího testování a vyřizování zeleného kódu, který uděluje (na základě předložení obou negativních testů) Konzulární úsek Velvyslanectví Číny v Praze a následně také v tranzitní zemi. Od 1. prosince 2020 se o toto prohlášení žádá online!

Před cestou do Číny jsou tedy POVINNÉ dva testy RT-PCR, které musí být negativní. Další sadu testů musí cestující absolvovat v tranzitní zemi, o zdravotní kód se žádá na čínském velvyslanectví v tranzitní zemi. A po příletu do Číny jsou cestující testováni na letišti, odkud budou dále odvezeni do povinné (nyní už jen 7+3, tzn. 10-denní) karantény v hotelu nebo jiném ubytovacím zařízení. V případě, že bude po příletu do Číny kterýkoli z testů pozitivní, bude cestující umístěn do zdravotnického zařízení, kde bude podroben opakovanému testování i několikrát denně. Jeho další karanténa se podle toho může protáhnout na měsíc i déle, podle nařízení v jednotlivých provinciích. Vzhledem k poměrně vysokým nákladům na ubytování v karanténě, popř. za výdaje zdravotního ošetření, doporučujeme věnovat velkou pozornost uzavřenému cestovnímu zdravotnímu pojištění před cestou. Zejména upozorňujeme na to, že volbu nemocnice, kam budete umístěni v případě zjištěné pozitivity po příjezdu do Číny, provádí čínská strana!

Kvůli komplikacím, které požadavek na absolvování testů na dvou různých místech přináší, je tak možnost cesty do Číny výrazně ztížena. Jestliže plánujete v nejbližší době pracovní cestu do Číny (neboť jiné cesty jsou prakticky vyloučeny), je nutné – a to i v závislosti na vývoji situace v Evropě – nejprve prověřit možnosti tranzitu a naplánovat si cestu tak, abyste měli minimálně dva dny v tranzitním místě (k vyřízení obou testů, max. 48 hodin před odletem). Z evropských letišť lze vyřídit oba testy na těchto letištích: Amsterdam, Curych, Frankfurt, Helsinky, Kodaň, Paříž a Vídeň. Zároveň si zjistěte, kolik dnů před odletem z těchto destinací musíte v tranzitním místě strávit! "Přímé" lety čínských aerolinií do Pekingu, které víceméně fungovaly v průběhu roku 2021 z Athén, Kodaně, Vídně a Stockholmu (tedy lety, které nebyly odkláněny do jiných destinací) jsou od února 2022 suspendovány, resp. jejich provoz je přerušován na blíže neurčenou dobu. Před plánovaným letem doporučujeme sledovat informace o konkrétním místě testování na letišti, včetně nastavené otevírací doby a časové prodlevě při zpracování výsledků testů před navazujícím letem. Další informace k cestám do zahraničí naleznete v tzv. Rozcestníku na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.


OČKOVANÉ OSOBY

Požadavky týkající se cesty do Číny pro osoby, které jsou očkovány proti onemocnění COVID-19, jsou podrobněji rozvedeny v článku na webových stránkách Velvyslanectví Číny v Praze. Již není rozlišováno mezi různými typy očkování - inaktivované vakcíny (Sinopharm, Sinovac) jsou akceptovány stejně jako aktivované vakcíny (Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca). Ale pozor! Očkování aktivovanými vakcínami není dosud v Číně uznáváno, byť je tolerováno (takové očkování se nepromítne v mobilní aplikaci Health Kit a na osoby očkované těmito vakcínami se pohlíží jako na nenaočkované). Jednání o zařazení zahraničních vakcín do Health Kitů cizinců nadále probíhají.

Po vstupu do Číny si musíte aktivovat mobilní aplikaci Health Kit, která je pro každou provincii jiná. Ke sledování pohybu po Číně (trasování kontaktů) slouží mobilní aplikace Green Arrow.


TESTOVANÉ OSOBY

Předodletové dvojí testování je nutné do 2 dnů před datem odjezdu do tranzitní země – jde o testy RT-PCR ze dvou různých laboratoří. Výsledky testů se nahrávají online prostřednictvím webové adresy uvedené v článku na webových stránkách Velvyslanectví Číny v Praze . Žádost o vystavení zdravotního kódu k cestě je zpracována během pracovních dnů do 6 hodin od podání a mimo pracovní dobu (včetně víkendů a zákonných svátků) během 12 hodin.

Po příletu do Číny budete znovu testováni v průběhu povinné nejméně 7+3 -denní karantény. Pokud máte čínskou aplikaci Health Kit, výsledky každého testování jsou do ní ihned nahrány a jsou tak k dispozici pro případnou kontrolu (při vstupu do hotelů, restaurací, památek, sportovišť atd.). Při testování se nerozlišuje mezi osobami očkovanými nebo neočkovanými.


OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Osoby, kterým bylo diagnostikováno onemocnění Covid-19 anebo těm, kterým nebylo onemocnění diagnostikováno, ale mají pozitivní výsledek RT-PCR testu nebo pozitivní protilátky IgM nebo IgG a jsou proto považovány za osoby s anamnézou dříve prodělaného onemocnění, musí postupovat podle instrukcí uvedených v článku zveřejněném na webových stránkách Velvyslanectví Číny v Praze, tzn. projít dalšími testy a specializovaným vyšetřením, navíc si také požádat o stanovení 14-denní předodletové karantény. Tuto karanténu je možné nastoupit kdykoli, není nutné čekat až na posledních 14 dnů před cestou.


DĚTI

Kojenci a děti nejsou vyňati z povinnosti testování, tzn. platí pro ně vše výše uvedené jako pro dospělé.


PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Po příletu do Číny jsou všichni cestující podrobeni prvotní kontrole, včetně měření teploty. Zároveň imigrační úředníci zkontrolují vstupní zdravotní deklaraci (příjezdový formulář), kterou je možné vyplnit:

Při epidemiologickém vyšetření se hodnotí zdravotní stav cestujícího a jeho cestovní historie - k tomu slouží i kontrola přes QR kódy v mobilech.

Po příletu do Číny jsou všichni cestující umístěni do povinné, od června 2022 již 7+3 /10-denní karantény v určeném karanténním středisku (hotelu), a to na vlastní náklady, kde probíhá další kontrolní testování. Karanténní středisko si není možné vybrat. Pokud během pobytu v karanténě bude jeden z testů RT-PCR pozitivní, cizinec bude okamžitě přemístěn do zdravotnického zařízení. Ani toto zařízení si nelze vybrat! Testovány jsou i děti, a to bez ohledu na věk. V případě pozitivity může nastat situace, kdy nezletilé dítě bude s odkazem na ochranu zdraví odděleno od rodičů. V takové situaci neprodleně kontaktujte český úřad dle místa svého pobytu v Číně.

Po ukončení povinné 7-denní karantény jde obvykle ještě o další 3 dny doporučené karantény v jednom místě, popř. může být - dle vývoje místních podmínek – nařízena pro několik dalších dnů domácí karanténa pod dohledem místní komunity. V případě pozitivního testu bude cizinec držen ve zdravotnickém zařízení až do doby, než budou oba testy negativní, teprve poté se opět vrátí do hotelové karantény, kde stráví povinně dalších 7 dnů, než bude propuštěn do následné domácí karantény. Po dobu hospitalizace ve zdravotnickém zařízení jsou testy prováděny průběžně podle potřeby, někdy i několikrát denně.

Nastavení karantény ve formátu 7+3 znamená, že pokud cizinec přicestuje přímo do místa, kde má svůj dlouhodobý pobyt v Číně, stráví v hotelové karanténě 7 dnů a poté je propuštěn na 3 dny do domácí karantény. Pokud cizinec přicestuje do jiného místa, než je jeho bydliště v Číně, stráví v povinné popříletové karanténě celých 10 dnů, než je propuštěn k cestě do místa svého pobytu.

Očkovaní cestující nejsou na příletu do ČLR nijak zvýhodněni, povinnou popříletovou karanténou musí projít všichni. Ke vzájemnému uznávání očkování, resp. očkovacích certifikátů (mezi Čínou a ČR, resp. evropskými zeměmi) dosud nedošlo.

Nošení ochranných roušek na území ČLR zůstává doporučené, na některých místech povinné (například nemocnice a jiná zdravotnická zařízení, obchodní centra či prostory s větší koncentrací osob). Pokračuje měření teploty při vstupu do obchodů a veřejných zařízení; na mnoha místech je stále požadována kontrola statusu (zelená barva) wechatové zdravotní aplikace (Health Kit), popřípadě také cestovní aplikace (Green Arrow), ve velkých městech je kontrolována nastavená doba pro povinné testování (max. 3-denní rozestup mezi testy).


PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Při vstupu do obchodů, provozoven služeb, nemocnic a na vyzvání příslušné ostrahy při vstupu do jiných míst veřejného života je požadováno prokázání se zeleným kódem v aplikaci Health Kit a případně také aplikací Green Arrow. Většina míst má svůj QR kód, který je nutno do aplikace Health Kit naskenovat, aby bylo možné trasovat kontakty v případě zjištěné infekce. Od dubna 2022 je požadováno také prokazování se negativním testem PCR, který nesmí být starší 72 hod. Doporučujeme sledovat nařízení místních orgánů, neboť se v různých místech mohou lišit (např. v Pekingu se od 6. června 2022 vyžaduje negativní test ne starší 72 hodin, zatímco v Šanghaji dosud trvá požadavek na max. 48 hodin).

Vnitrostátní doprava: Vzhledem k šířícím se případům nákazy (resp. velmi přísnému boji proti šíření nákazy) může dojít k nařízení karantény při přejezdech mezi městy, odepření vstupu nebo ubytování v hotelu apod. V případě cest po území ČLR doporučujeme registraci ve wechatové aplikaci Health Kit, které jsou však v každé provincii jiné. Díky této aplikaci obdržíte personalizovaný zdravotní QR kód, který by vám po absolvování povinné karantény a negativních výstupních testech měl umožnit snadnější cestování, vstup do úřadů, komerčních budov, obchodních center, restaurací, knihoven, muzeí, galerií, sportovních center, jakož i k použití prostředků hromadné dopravy. Zároveň před cestou doporučujeme s hotelem opakovaně (minimálně telefonicky) prověřit rezervaci a možnost ubytování. Před nastoupením cesty do jiného města či místa v Číně (letecky, vlakem) je požadováno předložení negativního RT-PCR testu ne staršího 48 hod.


POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Vzhledem k nulové toleranci vůči této infekci v Číně se doporučuje postupovat podle pokynů místních úřadů. Pokud se již při prvním testování na letišti prokáže vaše pozitivita, budete umístěni do zdravotnického zařízení, kde budete podrobeni dalšímu testování. Z nemocnice vás propustí až poté, co vaše testy budou negativní.

Při pobytu v Číně sledujte každodenní zpravodajství a vyhýbejte se místům se středním rizikem výskytu, která se uzavírají pro běžný pohyb a mohou se v nich pohybovat pouze místní obyvatelé. Vysoce rizikové oblasti jsou uzavřeny do celkové karantény, obvykle se zajištěným zásobováním. V Číně je pohyb nakažených (i bezpříznakových, tzv. asymptomatických) osob zakázán, takže v případě, že bude zjištěna Vaše pozitivita při běžném testování, budete okamžitě převezeni na karanténní pracoviště. O tom rozhoduje místní úřad pro ochranu zdraví, který zajistí bezpečnou přepravu karanténním vozem do karanténního či zdravotnického zařízení (tzn. je vyloučeno, aby se nakažená osoba sama pohybovala mezi lidmi).


TRANZIT

Při cestě do Číny je možné využít tranzit pouze v jedné zemi mimo území Číny. Tranzitní lety přes území Číny jsou od ledna 2020 zrušeny, tedy přes Čínu nelze tranzitovat do jiné asijské země.


UŽITEČNÉ KONTAKTY

Vzhledem k tomu, že podmínky pobytu se liší v megapolích (Peking, Tianjin, Šanghaj, Chongqing), provinciích i autonomních územích, není možné zde uvést veškeré kontakty.

Informace k cestování po Číně je možné získat na lince 12345, která je provozována 24/7 v anglickém jazyce.

V případě, že se nacházíte na území pevninské Číny mimo své bydliště a potřebujete poradit, můžete kontaktovat také nejbližší konzulární úřad dle místa svého pobytu:

Generální konzulát ČR v Chengdu (konzulární působnost pro provincie Sichuan, Guizhou, Yunnan, Guangxi a město Chongqing) – e-mail: chengdu@embassy.mzv.cz

Generální konzulát ČR v Šanghaji (konzulární působnost pro provincie Jiangsu, Zhejiang, Anhui a město Shanghai) – e-mail: shanghai@embassy.mzv.cz

Velvyslanectví ČR v Pekingu (konzulární působnost pro samosprávná města Peking a Tianjin; provincie Fujian, Gansu, Guangdong, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shanxi, Shaanxi, Shandong a autonomní oblasti Inner Mongolia, Ningxia, Tibet a Xinjiang) – e-mail: consulate_beijing@mzv.cz


PODROBNÉ INFORMACE

Podrobnosti o zdravotních procedurách po příletu do ČLR naleznete v článku Přílet do ČLR - povinná zdravotní deklarace a testy.


PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Před odletem z Číny (resp. před odbavením na mezinárodní let) budou aerolinie požadovat předložení potvrzení o negativním testu RT-PCR, toto potvrzení si musíte nejpozději 2 dny před cestou zajistit. Testy v ČLR jsou od května 2022 prováděny zdarma, existuje široká síť odběrových laboratoří a nemocnic. Výsledky jsou obvykle k dispozici druhý den po odběrech. Pokud potřebujete k cestě papírové potvrzení, cena testu se pohybuje kolem 200 RMB / test.

Počet přestupních míst při návratu z Číny není omezen, nicméně je nutné pozorně sledovat, ve kterých zemích tranzitovat lze bez nutnosti pobytu v karanténě. Informace o možnostech tranzitu a požadavcích vstupu do jednotlivých zemí při využití leteckého spojení naleznete na stránkách Mezinárodní letecké dopravní asociace IATA (v angličtině).

Mezinárodní doprava: Množství letů k cestám do Evropy je omezené, kapacita letadel je z důvodu protiepidemických opatření snížena na max. 75 %. Ceny letenek zůstávají vysoké. Od února 2022 došlo k výraznému snížení letů do/z Evropy, týdně se uskuteční cca 20 letů do/z Evropy, převážná část realizovaných letů je z Šanghaje, Pekingu, Guangzhou a Nanjingu; hlavními evropskými destinacemi jsou: Amsterdam, Athény, Brusel, Curych, Frankfurt, Helsinky, Kodaň, Lisabon, Londýn, Madrid, Milán, Paříž, Stockholm, Varšava, Vídeň. Obvykle je však několik letů (5 - 10) dočasně pozastaveno na 14 dní až 1 měsíc kvůli dovozu infikovaných osob do Číny.


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář?
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688