Makroekonomika  |  11.02.2022 16:18:16

Česká ekonomika letos poroste o 3,7 %, v příštím roce by si měla udržet obdobné tempo růstu. Inflace bude nejvyšší od roku 1998


Hlavní ekonomové bank zastoupení v prognostickém panelu České bankovní asociace (ČBA) snížili odhad růstu tuzemské ekonomiky pro letošní rok jen mírně, a to z 3,9 na 3,7 %. Růst ekonomiky v letošním roce podpoří obnovená investiční aktivita, export, a také spotřeba domácností. Ta však bude následkem vyšší inflace slabší, než čekala přechozí listopadová prognóza. Inflace bude zvýšená zejména v prvním pololetí letošního roku a bude se pohybovat poblíž 10% hranice. Koncem roku zpomalí na 5 % a v příštím roce by se měla pohybovat opět pod 3 %. Zpomalování inflace patrně umožní ČNB začít v druhé polovině letošního roku snižovat sazby. Základní úroková sazba centrální banky by koncem příštího roku měla být již jen mírně nad 3 procenty.

Pandemická situace zpomaluje zotavování globální ekonomiky

Ačkoli řada indikátorů ekonomické aktivity naznačuje, že oživování globální ekonomiky na přelomu roku navzdory další vlně pandemie pokračovalo solidním tempem, ekonomické oživování bude i letos brzděno řadou přetrvávajících problémů, které naplno vykrystalizovaly v loňském roce. Energetická situace v Evropě se nezlepšuje tak rychle, jak se doufalo v loňském roce, a ceny energií zůstávají na zvýšených hodnotách i pro dlouhodobější kontrakty. Normalizaci cen energií brzdí i pokračující geopolitické napětí, což obecně bude vytvářet vyšší proinflační rizika pro letošní rok z titulu vývoje cen energií. Narušení dodavatelských vztahů se mírně zlepšilo, problémy ale budou patrně přetrvávat v průběhu celého roku, zejména však v jeho první polovině. To bude negativně dopadat více na průmyslově orientované ekonomiky, včetně ČR. Vstup do nového roku je tak stále zatížen velkou řadou nejistot, které budou letošní růst řady ekonomik brzdit. Stále také nelze pominout epidemiologická rizika, která mohou nečekaně opět akcelerovat se všemi negativními důsledky, kterým ekonomiky v minulých dvou letech čelily.

Růst tuzemské ekonomiky by se měl letos udržet nad 3,5 %

Růst tuzemské ekonomiky dle nové prognózy ČBA v letošním roce zrychlí a dosáhne 3,7 %, zatímco listopadová prognóza čekala růst o 3,9 %. Tempo oživení tak bude jen nepatrně slabší, než se čekalo před několika měsíci, a to navzdory tomu, že vstup do roku 2022 je doprovázen celou řadou komplikací spojených s pandemickou situací, energetickou krizí, vysokou inflací a pokračujícími problémy v dodavatelských řetězcích. Vzhledem ke zmíněným problémům je relativně vysoký odhad růstu způsoben i nízkou srovnávací základnou minulého roku. Pokud by tuzemská ekonomika v celém letošním roce z mezičtvrtletního pohledu jen stagnovala, i tak by zaznamenala meziroční růst téměř o 2 %. K relativně příznivému odhadu přispěl i příznivější vývoj ekonomiky v závěru roku 2021 a nad očekávání vyšší růst v posledním čtvrtletí 2021.

 

růstu v letošním roce bude dle nové prognózy přispívat jak spotřeba domácností, tak obnovená investiční aktivita, a oproti minulému roku i čistý export. Spotřeba domácností by ale měla oproti poslední prognóze růst pomaleji, a to kvůli růstu inflace, která bude snižovat reálné příjmy domácností. Nejistotou zůstává, jak silně se nepříznivá energetická situace doprovázená plošným růstem cen projeví ve spotřebě domácností. Část spotřeby totiž může být kompenzována rozpouštěním nahromaděných úspor. Fixní investice by měly po stagnaci roku 2021 růst o 5 %. To bude dáno snahou zrychlit investiční aktivitu po slabším roce 2021 po odeznění problému v dodavatelských vztazích a také cyklem čerpání EU fondů. V příštím roce pak prognostický panel ČBA předpokládá růst ekonomiky o 3,6 %. Struktura růstu by měla zůstat obdobná jako v roce 2022.

Letos reálné mzdy poklesnou, v příštím roce již čekáme jejich růst

T
rh práce se opět vrací mezi hlavní bariéry růstu firem. Nedostatek pracovníků označuje jako problém stále víc společností, ačkoli do popředí problémů se v loni dostal nedostatek materiálů. Trh práce v tuzemské ekonomice tak stále zůstává citelně přehřátý a komplikuje řadě firem další rozvoj. Vývoj nezaměstnanosti byl i v loni nakonec spíše příznivý, což posunulo odhady nezaměstnanosti pro letošní rok směrem dolů. Letos se tak předpokládá pokles podílu nezaměstnaných osob v průměru na 3,3 % po loňských 3,8 %.  Další mírný pokles je pak předpokládán i v roce 2023, a to na 3,1 %. To je jen nepatrně vyšší hodnota, než byla v předpandemickém roce 2019 (2,8 % dle MPSV). Ačkoli průměrné mzdy by měly v letošním roce růst o 6 %, nebudou kompenzovat rychlý růst cen a reálné mzdy tak o 1 % poklesnou. V příštím roce však prognostický panel čeká návrat růstu reálných mezd, a to o 2,5 %.


Inflace zrychlí a bude nejvyšší od roku 1998

Zrychlení inflace v druhé polovině minulého roku bylo nad očekávání a vedlo k výrazným revizím odhadů inflace v letošním roce. Bez znalosti lednové inflace jsou však odhady v současné situaci mimořádně nejisté, obecně však prognostický panel předpokládá inflaci poblíž 10% hranice v první polovině roku, a její zpomalení k 5 % koncem roku. Průměrná hodnota by měla přesáhnout 7 %, ačkoli mezi odhady se vyskytovaly i hodnoty blízké 9 %. Prognóza ale čeká, že inflaceroce 2023 citelně zpomalí a v průměru dosáhne 2,5 %. Koncem příštího roku se pak bude pohybovat již kolem 2% hranice. To naznačuje, že prognostický panel nepředpokládá dlouhodobější epizodu vyšší inflace a žádná z jednotlivých prognóz zúčastněných bank nečeká v roce 2023 průměrnou inflaci nad 4 %. Na druhou stranu byla akcentována řada proinflačních rizik, zejména z vývoje cen energií, které zůstávají poměrně vysoké i pro dlouhodobější kontrakty. To by znamenalo další růst cen energií i v příštím roce.

 

Sazby ČNB mohou ještě mírně růst, v druhé polovině roku však začnou mírně klesat

Nad očekávání rychlejší růst cen se promítl v podstatně rychlejším růstu úrokových sazeb ze strany České národní banky. Ta v posledních několika čtvrtletích přistoupila k bezprecedentní rychlosti zvyšování sazeb a základní úrokovou sazba vystoupala z 0,25 % na 4,5 %.  Podle prognózy ČBA se úrokové sazby patrně již přiblížily svému vrcholu, ač ještě mírné zvýšení v první polovině letošního roku přijít může. Panel byl však poměrně rozdělen ohledně vývoje sazeb v druhé polovině roku. Část ekonomů předpokládá již snižování úrokových sazeb, část pak z důvodu možných proinflačních rizik předpokládá jejich stabilitu. Pro vývoj sazeb v příštím roce však byl již jasný konsensus, který čeká koncem roku 2023 základní sazbu ČNB ve výši 3,25 %.

 

Navzdory citelnému růstu úrokových sazeb a vyšší atraktivitě koruny v očích zahraničních investorů prognostický panel ČBA nepředpokládá výraznější posílení koruny. Koncem letošního roku by se měla koruna dle konsenzu pohybovat kolem úrovně 24,3 za euro a v roce příštím u 24 za euro s tím, že nejoptimističtější odhad čeká korunu v závěru příštího roku u hranice 23,5 za euro. Spíše mírné posílení koruny v příštím roce je dáno i skutečností, že očekáváné snižování sazeb ČNB bude atraktivitu koruny vůči zahraničním měnám opět tlumit. Vzhledem k rychlejšímu posílení koruny začátkem letošního roku se však průměrný kurz očekávaný letos oproti listopadové prognóze posunul na 24,5 za euro (24,9 v listopadové prognóze).

 

Vyšší inflace a rychlejší konsolidace veřejných financí sníží ukazatel dluhu vůči HDP
Deficit hospodaření státu pro letošní rok odhaduje prognóza ČBA na 4,2 % HDP. Odhady tak předpokládají deficit pod 300 mld. , jak avizovala nová vláda. Konsolidace veřejných financí bude pokračovat v příštím roce, kdy by měl deficit dosáhnout 3 % HDP. Rychlejší konsolidace veřejných financí společně s vyšší inflací a rychlejším růstem nominálního HDP pak snižuje celkovou výši zadlužení vlády vůči HDP. Tento podíl se tak pro letošní rok snižuje oproti předpokladům listopadová prognózy z 43,6 % HDP na 42,4 % HDP a pro rok 2023 je očekáván na 43 % HDP.

 

Korporátní úvěry by měly příští rok zrychlit

Dynamika růstu hypotečních úvěrů byla v loňském roce zcela výjimečná. To se odrazilo ve dvouciferném meziročním růstu objemu hypoték. Ačkoli lze předpokládat citelné zpomalení objemu nově poskytnutých úvěrů v letošním roce, stále by to mělo znamenat solidní růst meziročního stavu úvěrů na bydlení, i když meziroční dynamika zvolní. Naopak rychlejší růst by měly zaznamenat v letošním roce korporátní úvěry, a to nejen z titulu obnovené investiční aktivity, ale i potřeby provozního financování. Zatímco tak meziroční dynamika korporátních úvěrů v loňském roce stagnovala a začala růst až závěrem roku, letos by měla v průměru růst o 5 %. V posledních měsících lze také pozorovat zvýšený zájem o cizoměnové financování, což lze patrně přičíst vývoji úrokových sazeb. Podíl cizoměnových úvěrů koncem minulého roku dosáhl 35 %.

 

Makroekonomická prognóza ČBA v číslech

 

Ukazatel

2021

2022

2023

(skutečnost)

(prognóza)

(prognóza)

Růst reálného HDP (%)

3,3

3,7

3,6

Růst spotřeby domácností (%)

4,8

3,9

2,8

Růst vládní spotřeby (%)

3,1

1,4

1,6

Růst investic (bez zásob, %)

0,4

5,2

4,8

Růst vývozů (%)

5,5

6,5

5,5

Růst dovozů (%)

10,9

4,7

4,3

Míra inflace: CPI (%) průměr

3,8

7,2

2,5

Míra inflace: CPI (%) konec roku

6,6

5,0

2,2

Podíl nezaměstnaných osob (MPSV): průměr (%)

3,8

3,3

3,1

Průměrná nominální mzda (růst v %)

6,4

6,0

5,0

Průměrná reálná mzda (%)

2,6

-1,2

2,5

Vládní deficit/přebytek (% HDP)

-6,6

-4,2

-3,1

Vládní dluh (% HDP)

42,0

42,4

43,1

Základní sazba ČNB 2T REPO (%): konec období

3,75

4,50

3,25

3M-PRIBOR (%): průměr

1,13

4,62

3,78

Základní sazba ECB (%): konec období

0,00

0,00

0,38

Kurz CZK/EUR: průměr

25,64

24,50

24,20

Kurz CZK/EUR: konec roku

24,89

24,35

24,05

Růst reálného HDPeurozóně (%)

5,2

4,0

2,5

Ceny ropy (USD za barel): brent průměr

71

80

77

Růst bankovních úvěrů klientských (%)

5,4

6,0

5,4

Růst bankovních úvěrů domácnostem (%)

8,6

7,2

5,6

Růst bankovních úvěrů (nefinančním) podnikům (%)

0,8

4,9

4,8

Růst bankovních vkladů klientských celkem (%)

8,8

6,4

5,6

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688