mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  20.08.2021 15:43:00, aktualizováno 23.08.2021 08:16:00

Aktualizované souhrnné informace pro cestující z/do Slovinska, prodloužena výjimka pro tranzit do 29.8.2021

COVID-19: Aktualizované souhrnné informace pro cestující, prodloužena výjimka pro tranzit do 29.8.2021

18.08.2021 / 13:30 | Aktualizováno: 23.08.2021 / 08:16

Podívejte se také: Zájezdy do ŘeckaŠpanělskaItálieBulharska a Portugalska.   

1. VSTUP NA ÚZEMÍ SLOVINSKA A TRANZIT

Slovinská vláda opět prodloužila výjimku z předkládání dokladu o bezinfekčnosti pro účely tranzitu přes Slovinsko, a to do 29.8.2021.

Tranzit přes Slovinsko je do 29.8.2021 možný bez překládání níže uvedených potvrzení, pokud osoba opustí Slovinsko nejpozději do 12 hodin od vstupu do země. Cestující, který uplatňuje tuto výjimku, musí policii předložit důkaz o tranzitu přes Slovinsko, jinak mu bude nařízena karanténa.

Povinnost předložit doklad o bezinfekčnosti byla prozatím odložena s platností do 29.8.2021. Se slovinskou stranou se nadále jedná o možném posunutí termínu. O aktualitách budeme informovat.

Výjimka platí rovněž pro pracovníky vyslané k výkonu činnosti v oblasti mezinárodní dopravy disponující příslušným osvědčením.

Pro vstup do Slovinska platí jednotná pravidla bez ohledu na to, ze které země osoba přichází.

Do Slovinska smí vstoupit bez následné karantény pouze osoba, která předloží některý z následujících dokumentů:

1. negativní výsledek RT-PCR testukterý není starší než 72 hodin od odběru vzorků, nebo antigenního testukterý není starší než 48 hodin od odběru vzorků, nebo

2. pozitivní výsledek testu PCR na COVID-19, který je starší více než 10 dní a zároveň není starší 6 měsíců, popř. potvrzení od lékaře o prodělání COVID-19, které není starší než 6 měsíců, nebo

3. potvrzení o očkování proti COVID-19, kterým prokáže, že uplynulo:

- nejméně 7 dní od druhé dávky vakcíny Comirnaty od výrobce Pfizer/BioNTech,
- nejméně 14 dní od druhé dávky vakcíny Moderna,
- nejméně 21 dní od první dávky přípravku Vaxzevria od společnosti AstraZeneca,
- nejméně 14 dní od první dávky vakcíny Janssen od společností Johnson and Johnson / Janssen-Cilag
- nejméně 21 dní od první dávky vakcíny Covishield od výrobce Serum Institute of India / AstraZeneca
- nejméně 14 dní od druhé dávky vakcíny Sputnik V od výrobce Russia’s Gamaleya National Centre
- nejméně 14 dní od druhé dávky vakcíny CoronaVac od společnosti Sinovac Biotech
- nejméně 14 dní od druhé dávky vakcíny Sinopharm nebo

4. potvrzení o prodělání COVID-19 (pozitivní test / potvrzení od lékaře), pokud zároveň osoba obdržela v osmi měsících od nástupu symptomů alespoň jednu dávku některé z vakcín uvedených v bodě 3 nebo

5. Evropský COVID-19 certifikát v papírové nebo digitální podobě (EU DCP) obsahující funkční QR kód s negativním výsledkem PCR nebo antigenního testu nebo certifikátem o očkování nebo o prodělání COVID-19 (podle podmínek z bodu 1, resp. 2, resp. 3) nebo

6. certifikát COVID-19 ze třetí země v papírové nebo digitální podobě obsahující funkční QR kód se stejnými daty, jaké obsahuje EU DCP (podle podmínek z bodu 1, resp. 2, resp. 3) nebo

7. potvrzení o vakcinaci více druhy vakcín uvedených v bodě 3, podle podmínek uvedených zde

Osoby, které se nebudou schopny prokázat na hranicích některým z výše uvedených potvrzení, bude vpuštěna do země pouze pod podmínkou absolvování 10-denní karantény a předložení důkazu o tom, že má po dobu trvání karantény zajištěno ve Slovinsku ubytování.

Pro vstup není potřeba vyplňovat registrační formulář.

Vstup bez následné karantény a bez nutnosti prokazovat se některým z výše uvedených potvrzení platí POUZE pro následující výjimky:

1. Osoby bez bydliště ve Slovinsku tranzitující přes Slovinsko, pokud opustí zemi do 12 hodin od vstupu; výjimka platí do 22.8.2021.

2. Pracovníci vyslaní zaměstnavatelem k výkonu činnosti v oblasti mezinárodní dopravy, disponující příslušným osvědčením,

3. Osoby, které dosud nedovršily 15 let, vstupující do země v doprovodu blízkého člena rodiny, kterému byl umožněn vstup do země bez karantény. Platí rovněž pro organizované skupiny v doprovodu učitele, vychovatele apod., kterému byl umožněn vstup do země bez karantény;

4. Vlastníci nebo nájemníci pozemků na obou stranách slovinských hranic a jejich rodinní příslušníci vstupující / opouštějící Slovinsko za účelem provádění zemědělských a lesnických prací, pokud se vrátí / opustí zemi do 10 hodin od vstupu / opuštění země.

5. Přeshraniční pracovní migrant s pracovním poměrem v členském státu EU nebo schengenského prostoru, který bydlí ve vzdálenosti do 10km od slovinské hranice a vrací se do 5 dnů od překročení hranice.

Osoba, která uplatňuje některou z výše uvedených výjimek, musí policii předložit důkaz o existenci těchto výjimek, jinak mu bude nařízena karanténa.


Vzhledem ke stále měnící se situaci doporučujeme sledovat také oficiální stránky slovinské vlády.

Upozornění: Je zakázáno překračovat slovinsko-chorvatskou hranici mimo oficiální hraniční přechody, jejichž seznam naleznete ZDE v bodech a) a b).V případě porušení tohoto pravidla hrozí udělení vysokých pokut, a to všem cestujícím v daném vozidle.

V případě překračování hraničních přechodů pro lokální dopravu uvedené v bodě b) nelze nicméně vyloučit případná nedorozumění ze strany policie a z toho vyplývající komplikace, a proto doporučujeme využívat pro přechod hranic mezinárodní hraniční přechody uvedené v bodě a).

V případě překročení hranic přes přechod pro lokální dopravu a následné kontrole ze strany policie je možné upozornit hlídku na následující vyjádření slovinské policie:

"Border crossing points for local border traffic are reserved for beneficiaries of the Agreement on Border Traffic and Cooperation (local border traffic permit holders) as well as persons enjoying the European Union's right of free movement...All persons enjoying the European Union?s right of free movement may cross the state border at border crossing points for local border traffic with a passport or identity card (paragraph two of Article 4 of the Decree determining border crossing points, Official Gazette 18/2015)" - viz ZDE


Pro leteckou a námořní dopravu platí zákaz vstupu na jiných než následujících hraničních přechodech:

Hraniční přechody pro mezinárodní leteckou a námořní dopravu (kategorie A).

Informace o provozu hraničních přechodů mezi Slovinskem a sousedními státy jsou uvedeny na webových stránkách Policie Slovinské republiky.

Pro aktuální informace podmínkách vstupu do států sousedících se Slovinskem doporučujeme kontaktovat příslušný český zastupitelský úřad.

Vzhledem k možným ad hoc změnám na seznamech zemí doporučujeme všem osobám cestujícím do Slovinska sledovat webové stránky ZÚ Ljubljana, stránky slovinské vlády GOV.SI a stránky slovinské policie Policija.si

Informace o dopravní situaci a čekacích dobách na hraničních přechodech naleznete na www.promet.si nebo na telefonním čísle +386 1 518 8 518. Při vstupu do Slovinska doporučujeme naladit stanici Rádio SI, kgterá pravidelně vysílá dopravní zpravodajství i v anglickém jazyce.

Upozorňujeme:

Upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...), dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy a další zákony a nařízení.


TRANZIT PŘES SLOVINSKO

Tranzit je povolen pro individuální, nákladní i hromadnou dopravu bez předkládání výše uvedených potvrzení, pokud netrvá déle než 12 hodin. Tato výjimka platí do 29.8.2021Povinnost předložit doklad o bezinfekčnosti byla prozatím odložena s platností do 29.8.2021. Se slovinskou stranou se nadále jedná o možném posunutí termínu. O aktualitách budeme informovat.

  • Cestující, který uplatňuje tuto výjimku, musí policii předložit důkaz o tranzitu přes Slovinsko, jinak mu bude nařízena karanténa. Cizinci bez bydliště ve Slovinsku se vstup do Slovinska povolí a uloží karanténa pouze v případě, že jednoznačně prokáže, že má kde karanténu vykonat. V opačném případě se mu vstup do Slovinska neumožní.
  • Osobě bude umožněn vstup do sousední země a osoba tak bude moci opustit území Slovinska.
  • Tranzit nebude trvat déle než 12 hodin.
  • Osoba v tranzitu se nebude na území Slovinska zbytečně zdržovat a neopustí trasu tranzitu. Povolené jsou nezbytné zastávky např. za účelem doplnění paliva. Není dovoleno ve Slovinsku v rámci tranzitu přenocovat.
  • Osoba v tranzitu musí mít při sobě platný cestovní doklad (příp. také vízum nebo dovolení k pobytu).
  • Osoba v tranzitu, která není rezidentem EU, musí předložit listinu prokazující, že cílem cesty je tranzit do další země.

Pro podrobnosti o tranzitu přes Rakousko kontaktujte Velvyslanectví ČR ve Vídni.


2. DOPRAVA

Ve Slovinsku byly stanoveny základní hygienické standardy pro provozovatele mezinárodní přepravy osob

  • Povinnost dodržovat hygienická opatření Národního institutu veřejného zdraví i v mezinárodní hromadné přepravě osob (vlaků, autobusů, včetně zájezdových) vyplývá z nařízení slovinské vlády ZDE

Pro vstup a tranzit mezinárodní hromadné přepravy osob (např. vlaky, autobusy, dle aktuální interpretace slovinské policie včetně zájezdových, a další vozidla) platí povinnost dodržovat předepsaná hygienická pravidla. V případě nedodržení těchto hygienických pravidel mohou slovinské úřady zamezit vstupu vozidla do země. Opatření jsou pro provozovatele hromadné přepravy osob povinná i v případě tranzitu přes Slovinsko. Slovinská policie dodržování výše uvedených pravidel namátkově kontroluje. V případě zájmu o provozování veřejné přepravy osob doporučujeme konzultovat rozsah povinností dopravce s příslušnými slovinskými orgány.

Navzdory stanoveným pravidlům nelze vyloučit komplikace na hraničních přechodech z důvodu mnohdy rozdílnému výkladu platných opatření slovinskými orgány.


3. OPATŘENÍ VE SLOVINSKU

Ve Slovinsku platí stav epidemie a byla přijata řada restriktivních omezení s cílem zabránění šíření nakažlivé nemoci COVID-19.

Podrobnosti o aktuálně platných opatřeních ve Slovinsku naleznete ZDE

?

I. Poskytování ubytovacích služeb

Ubytování je ve Slovinsku možné pouze pro osoby, které při registraci v daném zařízení v předloží některé z těchto potvrzení

?- Upozorňujeme, že očkované osoby, které mají zájem o využívání těchto služeb, musí předložit potvrzení o očkování odpovídající specifickým slovinským podmínkám. Uplynutí 22 dní od první dávky vakcín Pfizer/BioNTech nebo Moderna pro tyto účely není, narozdíl od ČR, dostatečné. Seznam uznávaných vakcín naleznete ZDE

- Děti a nezletilé osoby do 18 let v doprovodu členů rodiny nebo opatrovníka, popř. v organizované skupině se mohou ubytovat, navštěvovat interiéry restaurací, popř. využívat další služby bez povinnosti předkládat negativní výsledek testu, potvrzení o prodělání COVID-19 nebo potvrzení o očkování.

- Uznáván je rovněž evropský certifikát v papírové a digitální podobě, je-li opatřen platným QR kódem

Tato povinnost se vztahuje na všechny zájemce o ubytování, vč. kempů, bez ohledu na kraj, ze kterého přichází.

- Podrobnosti o aktuálních opatřeních v souvislosti s probíhající pandemií COVID-19 naleznete na webových stránkách slovinské vlády www.gov.si a na webových stránkách Národního institutu veřejného zdraví (NIJZ).

- Ve Slovinsku je možné provést RT-PCR nebo antigenní test v některém z těchto zařízení

- Předložení samotestu na COVID-19 není akceptováno.

- Uznáván je rovněž evropský certifikát v papírové a digitální podobě, je-li opatřen platným QR kódem

Osoby do 18 let, které se ubytovávají v doprovodu členů rodiny nebo opatrovníka, popř. v rámci organizované skupiny tak mohou učinit bez povinnosti předkládat potvrzení o negativním výsledku RT-PCR nebo antigenního testu nebo o prodělání COVID-19 v posledních 6 měsících nebo potvrzení o očkování.

Upozorňujeme:

Při změně ubytování během pobytu ve Slovinsku je při registraci opět nezbytné předložit jedno z výše uvedených potvrzení.

II. Další vybraná protiepidemická opatření

Povinné nošení roušek v uzavřených veřejných prostorách.

Dodržování rozestupů 1.5 m při hromadných akcích a v uzavřených prostorách.

Ve Slovinsku je povoleno shromažďování do 50 osob.

Povoleny jsou rovněž individuální i kolektivní sportovní a rekreační aktivity.

Kulturní a společenské akce jsou povoleny do maximálního počtu 50 osob, v případě zvláštního povolení Národního institutu veřejného zdraví (NIJZ) poté i více. V případě konání akce ve vnitřních prostorách se sezením, musí být obsazeno nejvýše 75 % kapacity sálu. V případě stání smí být poté nejvýše 1 osoba na 10m2 podlahové plochy prostoru. Osoby účastnící se kulturní nebo společenské akce uvnitř a venkovní akce nad 100 osob musí být schopny se prokázat negativním PCR / antigenním testem na COVID-19, potvrzením o prodělání COVID-19 nebo potvrzením o očkování (podle stejných pravidel jako v případě ubytování). Na venkovních akcích o velikosti do 100 osob není třeba doklad o bezinfekčnosti dokládat, pokud jsou dodržovány meziosobní rozestupy 1,5 a maximální 1 účastník na 10m2. Toto opatření platí pro všechny osoby, bez ohledu na region, ze kterého přichází. Na kulturních akcích je povinné nošení roušek.

Otevřeny jsou obchody a služby s povinností dodržovat maximální počet 1 osoby v uzavřeném prostoru na 10m2 podlahové plochy.

Restaurace

Restaurace jsou otevřeny. Pro vstup do interiéru restaurace platí povinnost prokázat se potvrzením o bezinfekčnosti při vstupu.

Zahrádky a terasy restaurací jsou otevřeny a v případě udržování rozestupů jednotlivých stolů nejméně 3 m jsou přístupné pro zákazníky bez nutnosti prokazovat se potvrzením o bezinfekčnosti. V opačném případě platí stejná pravidla jako v případě interiéru restaurace.

Otevírací doba restaurací není z důvodu COVID-19 omezena.

Diskotéky a noční kluby jsou otevřeny pod podmínkou předložení potvrzení o bezinfekčnosti při vstupu. Otevírací doba diskoték a nočních klubů je stanovena nejvýše od 05:00 do 24:00.


4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Konzulární pohotovost Velvyslanectví ČR v Lublani: V případě nouzové situace kontaktujte Velvyslanectví ČR v Lublani na následujících telefonních číslech : +386 41 679 103 nebo +386 41 679 102.

Informace o epidemiologických opatřeních ve Slovinsku:

  • ♦ Stránky slovinské vlády poskytující informace o opatřeních přijatých ve Slovinsku v souvislosti s COVID-19 (anglicky a slovinsky) a průběhu epidemie včetně doporučení a varování - GOV.SI. Aktuální informace o epidemii a souvisejících opatřeních naleznete také na webových stránkách Národního institutu veřejného zdraví (NIJZ) nebo na speciální telefonické bezplatné lince 080 1404 (pro telefony ze zahraničí volejte +386 1 478 7550), která je v provozu od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 hod.

Informace o pravidlech cestování do zahraničí a zpět do ČR poskytuje také call centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR na tel. čísle +420 222 264 222.

V případě nákazy na SARS-CoV-2 (COVID-19) nebo v případě podezření na tuto nákazu kontakttujte nejbližší polikliniku (tzv. zdravstveni dom).


5. NAVRAT DO ČR

1. Návrat do České republiky

Aktuální a podrobné informace o vstupu do ČR naleznete v Ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Doporučujeme před cestou do České republiky sledovat aktuality na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz, jelikož situace je velmi proměnlivá a dochází k častým změnám podmínek vstupu do České republiky.

Slovinsko je zařazeno mezi země se středním rizikem nákazy (na cestovatelském semaforu jsou označeny tyto země oranžově).

Informace o vstupu do ČR poskytuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR na svých webových stránkách - ZDE

Informace o pravidlech cestování do zahraničí a zpět do ČR poskytuje také call centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR na tel. čísle +420 222 264 222.

2. Testování ve Slovinsku

Testování na přítomnost SARC-CoV-2 metodou RT-PCR nebo antigenními testy provádí ve Slovinsku vybrané nemocnice a polikliniky (tzv. zdravstveni dom), zejména ty nacházející se ve větších slovinských městech. Před samotným testováním je zpravidla potřeba se předem objednat (on-line nebo telefonicky) a zjistit si aktuální nabídku testování. Cena RT-PCR testů se pohybuje kolem cca 100 EUR, cena antigenních testů mezi 20 - 25 EUR. Níže uvádíme odkazy na některá zařízení, kde lze testování podstoupit.

1. Gorický region

2. Hornokraňský region

3. Jihovýchodní slovinský region

4. Korutanský region

5. Pobřežně-krasový region

6. Podrávský region

7. Pomurský region

8. Posávský region

9. Přímořsko-vnitrokraňský region

10. Savinjský region

11. Středoslovinský region

12. Zasávský region


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy k cestování
?
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688