ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  25.04.2024 09:00:00

Školství v Jihomoravském kraji ve školním roce 2023/2024: mateřské školy 41 868 dětí a základní školy 112 908 žáků

Podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v Jihomoravském kraji navštěvovalo ve školním roce 2023/2024 mateřské školy 41 868 dětí a základní školy 112 908 žáků. Na středních školách se vzdělávalo 52 046 žáků, 483 žáků docházelo na konzervatoře. Vyšší odborné školy evidovaly 1 928 studentů a na vysokých školách v roce 2023 studovalo 64 066 osob.

Mateřské školy

V Jihomoravském kraji bylo ve školním roce 2023/2024 evidováno 686 mateřských škol. To je o 39 mateřských škol více než před deseti lety a o 2 mateřské školy více proti předchozímu roku. Mateřské školy navštěvovalo 41 868 dětí, které byly umístěny do 1 974 tříd. Počet dětí meziročně klesl o 554, počet tříd byl navýšen o 16. Oproti školnímu roku před deseti lety přibylo 1 370 dětí a 249 tříd. Na 1 třídu v roce 2023/2024 připadalo 21,2 dítěte. V mateřských školách každoročně přibývá učitelů, ve sledovaném roce činil jejich počet 3 991 (přepočteno na plně zaměstnané), z toho bylo pouze 19 mužů. Počet dětí na učitele každoročně klesá - zatímco ve školním roce 2013/2014 připadalo na 1 učitele 12,9 dítěte, v současnosti jejich počet poklesl na 10,5.

Ve školním roce 2023/2024 bylo podáno 22 315 žádostí o přijetí do mateřských škol, avšak 7 969 žádostem, tedy 35,7 %, nebylo vyhověno. Největším zřizovatelem mateřských škol v kraji jsou obce (629 škol, tj. 91,7 %), 38 škol bylo zřízeno privátním sektorem, 13 krajem, 4 církví a 2 školy zřizovalo MŠMT. Za deset let nejvíce vzrostl počet privátních škol, a to více jak dvaapůlkrát. Z celkového počtu mateřských škol v kraji bylo ve školním roce 2023/2024 evidováno 14 mateřských škol určených pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Navštěvovalo je 391 dětí.

Tab. 1 Mateřské školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMT
Tab. 1 Mateřské školy v Jihomoravském kraji

Základní školy

Ve školním roce 2023/2024 zajišťovalo základní vzdělání v Jihomoravském kraji 492 škol, rozdělených do 5 860 tříd, které navštěvovalo 112 908 žáků. Oproti předchozímu školnímu roku to je o 1 školu, 84 tříd a 66 žáků více. Ve srovnání se školním rokem před deseti lety, počet žáků vzrostl o 23 153 žáků, tj. o 25,8 %. Na 1 třídu připadalo 19,3 žáka. První stupeň navštěvovalo 65 525 žáků a 47 383 žáků se vzdělávalo na druhém stupni. Ve školním roce 2022/2023 ukončilo na základní škole povinnou školní docházku 11 620 žáků a 1 323 jich pokračovalo v plnění povinné docházky na středních školách (víceletá gymnázia a konzervatoře). Na školách vyučovalo ve školním roce 2023/2024 8 635 učitelů, což je o 217 učitelů více než v předchozím školním roce a o 2 246 více než ve školním roce 2013/2014. V porovnání s mateřskými školami byl mezi učiteli základních škol vyšší počet mužů – 1 444, i přesto však tvořili pouze 16,7 % z celku. Na 1 učitele připadalo 13,1 žáka.

Z celkového počtu základních škol bylo 430 zřízeno obcí, 31 privátním sektorem, 24 krajem, 4 církví a 3 MŠMT. Bylo evidováno 26 škol určených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, v nich se vzdělávalo 2 216 žáků.

Tab. 2 Základní školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMT
Tab. 2 Základní školy v Jihomoravském kraji

Střední školy

Dle MŠMT poskytovalo ve školním roce 2023/2024 v kraji středoškolské vzdělání 128 škol, což je o dvě méně než ve školním roce 2013/2014. Ve školách bylo 2 197 tříd, z toho 97,9 % tvořily třídy denního studia. Školy navštěvovalo 52 046 studentů (o 2 183 více než v předchozím roce), 98,7 % z nich se vzdělávalo denní formou. Ve školním roce 2022/2023 úspěšně ukončilo středoškolské vzdělání 9 964 absolventů. Ve školním roce 2023/2024 vyučovalo na středních školách 4 814 učitelů, což bylo o 333 více než v roce 2013/2014, meziročně stav vzrostl o 170 učitelů. Tři pětiny učitelského sboru na středních školách tvořily ženy.

Tab. 3 Střední školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMT
Tab. 3 Střední školy v Jihomoravském kraji

V kraji bylo 44 gymnázií, odborné vzdělání poskytovalo 92 středních škol a obory nástavbového studia 26 škol. Počet škol celkem uvedených v tabulce 3 není součtem škol podle jednotlivých oborů, protože školy mohou realizovat svou činnost souběžně v různých oborech vzdělávání. Nejčastěji žáci navštěvovali obory odborného vzdělání (65,5 % z celkového počtu žáků), následovali studenti gymnázia (31,9 %), obory nástavbového studia navštěvovalo pouze 2,6 % žáků. Oproti roku 2013/2014 absolutní počet žáků poklesl nejvíce v oborech nástavbového studia, a to o 1 378 (tj. o 50,4 %). Počet žáků odborného vzdělávání se za deset let zvýšil o 7,4 % a gymnázií o 9,3 %. Nejnižší podíl žáků v denním studiu byl na školách nástavbového studia (85,4 %), na odborných školách to bylo 98,6 % žáků a na gymnáziích se vzdělávali denně všichni žáci. Dívky měly převahu na gymnáziích, jejich podíl činil 56,2 %. U odborného vzdělání zaujímaly dívky 45,9 % z celkového počtu žáků, v nástavbovém studiu byl podíl dívek 38,6 %.

Graf 1 Žáci středních škol v Jihomoravském kraji ve školním roce 2023/2024 podle oborů
Zdroj: MŠMT
Graf 1 Žáci středních škol v Jihomoravském kraji ve školním roce 2023/2024 podle oborů

Konzervatoře

Ve školním roce 2023/2024 byly v Jihomoravském kraji 2 konzervatoře, stejně jako ve všech předchozích sledovaných letech. Do konzervatoří docházelo 483 žáků, a to jen na denní studium. Ve školním roce 2022/2023 úspěšně absolvovalo 55 žáků. V přepočtu na plně zaměstnané vyučovalo na konzervatořích v kraji 152 učitelů, z toho bylo 83 žen (54,5 %).

Tab. 4 Konzervatoře v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMT
Tab. 4 Konzervatoře v Jihomoravském kraji

Vyšší odborné školy

Vyšší odborné vzdělání poskytovalo v kraji 9 škol s 69 studijními skupinami denního studia, což je o 1skupinu více než v předchozím školním roce. Ve školním roce 2023/2024 na nich studovalo 1 928 studentů, což znamená meziroční nárůst o 80 studentů. O tři pětiny poklesl počet studentů v porovnání se stavem před deseti lety. Více než tři čtvrtiny studentů docházely do denního studia, ženy tvořily 85,3 % studentů. V předchozím roce bylo evidováno 377 absolventů vyšších odborných škol. Na vyšších odborných školách vyučovalo 127 učitelů (po přepočtení na plně zaměstnané), což znamená vzrůst o 7 učitelů oproti předchozímu období. Na celkovém počtu vyučujících měly ženy 78,0% podíl.

Tab. 5 Vyšší odborné školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMT
Tab. 5 Vyšší odborné školy v Jihomoravském kraji

Veřejné a soukromé vysoké školy

V roce 2023 bylo v kraji 5 veřejných a 2 soukromé vysoké školy.

Na veřejných a soukromých školách v Jihomoravském kraji studovalo v roce 2023 celkem 64 066 studentů, to je o 13 513 méně než v roce 2013 a o 741 více než v roce 2022. Podíl studentů studujících v kraji, kteří nemají státní občanství ČR, od roku 2013 rostl až do roku 2020. V roce 2021 byl zaznamenán mírný pokles, avšak v roce 2022 došlo k opětovnému nárůstu a spolu s rokem 2023 dosáhly dosavadního maxima 23,5 %. Úspěšně dokončilo studium 14 333 osob, z toho téměř čtyři pětiny měly státní občanství ČR.

V roce 2023 bylo evidováno 28 439 studentů vysokých škol, kteří měli v Jihomoravském kraji trvalé bydliště. Oproti roku 2013 je to o 8 276 studentů méně, meziročně o 569 osob více. Státní občanství ČR mělo 27 936 studentů. V roce 2023 dosáhl počet absolventů s trvalým bydlištěm v kraji 6 241 osob.

Podle formy studia převažovaly na vysokých školách osoby, které studovaly prezenčně. Z hlediska typu studijního programu měli převahu studenti bakalářského programu, naopak nejmenší zastoupení mělo doktorské studium.

Mezi studenty vysokých škol mají převahu ženy. V roce 2023 činil jejich podíl na studentech s místem studia v Jihomoravském kraji 52,0 %. Mezi studenty se státním občanstvím ČR s trvalým bydlištěm v kraji zaujímaly ženy 56,0 %.

Tab. 6 Veřejné a soukromé vysoké školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMT
Tab. 6 Veřejné a soukromé vysoké školy v Jihomoravském kraji

Graf 2 Studenti veřejných a soukromých vysokých škol se státním občanstvím ČR v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMT
Graf 2 Studenti veřejných a soukromých vysokých škol se státním občanstvím ČR v Jihomoravském kraji

Kontakt:
Ing. Marcela Vetešková
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: marcela.veteskova@czso.cz
tel.: 542 528 200

 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688