Město Blansko (blansko.cz)
Z regionů  |  19.02.2024 17:49:00

Černé scénáře se nenaplnily, říká k převzetí CZT jednatel společnosti Teplo Blansko

Soustavu centrálního zásobování teplem (CZT) v Blansku od 1. ledna 2024 provozuje městská společnost Teplo Blansko s.r.o. Nový provozovatel převzal systém vytápění od firmy ZT energy, které skončila nájemní smlouva. „Úkolů máme spoustu. Prioritní je, že jsme si udělali technickou analýzu veškerého technologického vybavení. Zjistili jsme pozitivní věc, že soustava CZT je v celkem dobrém stavu, když vezmeme v úvahu stáří technologie. Samozřejmě vykazuje nějaké nedostatky, ale nejsou to nedostatky, které by nám nějak bránily v provozu,“ říká jednatel společnosti Teplo Blansko Vlastimil Vaníček.

Od 1. ledna 2024 se provozovatelem CZT v Blansku stala městská společnost Teplo Blansko s.r.o. Jak proběhlo převzetí soustavy?

Převzetí hodnotím nakonec pozitivně, naše černé scénáře se nenaplnily. Připravovali jsme se na to, že může nastat diskomunikace s předchozím provozovatelem. To se nakonec nepotvrdilo. Bylo to náročné vyjednávání, vše se stupňovalo v prosinci, nakonec ale došlo k dohodě, i na úrovni města. Zásadní bylo, že ZT energy s.r.o. dodrželo dohodu a prodalo městu kogenerační jednotky za symbolickou hodnotu. Kogenerační jednotky, které jsou umístěny ve čtyřech kotelnách, vyrábí elektřinu a jsou ekonomickým přínosem pro CZT. Samotné fyzické převzetí proběhlo až 31. prosince 2023. Seděli jsme tady od rána od 8 hodin, kdy jsme přebírali a objížděli všechny zdroje, zapisovali jsme stavy měřičů tepla a veškerých energií, plynu, elektřiny, vody. Klíče od kotelen nám zástupce ZT předal kolem 23. hodiny.

Jednatelem společnosti Teplo Blansko s.r.o. je Vlastimil Vaníček. FOTO: Michal Záboj

Jak jste vyřešili, že vše probíhalo ze dne na den uprostřed topné sezóny?

Na převzetí jsme se aktivně připravovali. Hodně věcí se nám podařilo zajistit dopředu – letní opravy v kotelnách, přípravu technického zázemí, dispečinku i nasmlouvání komodit, jako je zemní plyn a elektřina. Velmi pozitivně hodnotím, že se nám nakonec podařilo přepsat všechny komodity k 1. lednu 2024. A velkým přínosem pro nás bylo také to, že od 1. prosince k nám nastoupili dispečeři, kteří před tím pracovali pro původního provozovatele. Na převzetí jsme se tak připravovali s celým týmem a to bylo, myslím, směrodatné.

Důležitá byla také role obou garantů pro oblast tepelného hospodářství, kterými jsou radní Jan Nečas a František Havíř. Za jejich účasti probíhala jednání se ZT energy, která nebyla jednoduchá s ohledem na to, že se muselo vyřešit několik věcí současně. Jednání bylo nespočet a nakonec vše dopadlo v rámci konsenzu všech stran. Za koordinaci a jednání s původními provozovateli a městem jim patří dík. S panem Havířem jsme pak 31. prosince 2023 v pozdních odpoledních hodinách fyzicky přebírali dokumentaci na půdě ZT energy.

Bylo nutné provést i nějaká technická opatření, která byla spojená se zahájením provozu?

Zásadní byla určitě změna informačního systému na dispečinku, který slouží pro dálkové řízení kotelen. My jsme přešli na zcela nový informační systém zvaný Arena, který používají například i Teplárny Brno. Vedle změny informačního systému jsme současně budovali i novou interní internetovou síť, tak jsme měli trochu obavy. Ale povedlo se. A myslím, že to bylo i ekonomicky výhodné, když zvážím, za jakou cenu nám původní provozovatel nabízel převzetí stávajícího řešení.

Přechod proběhl hladce, změnilo se něco pro odběratele?

Co se týká obchodního vztahu, tak základem byla příprava nové smlouvy. Nový typ smlouvy je trochu podrobnější, než byla ta od původního provozovatele. Smlouvu jsme předem distribuovali zákazníkům kvůli verifikaci a revizi, dávali jsme ji také do Výboru pro energetiku Zastupitelstva města Blanska a některým odborníkům, abychom dostali zpětnou vazbu. Tento proces trval od začátku září zhruba do druhé půlky října. Od konce října jsme pak finální verzi smlouvy distribuovali mezi zákazníky, to je dnes zhruba 120 odběratelů, většinou to jsou SVJ (sdružení vlastníků bytových jednotek) a jiné právnické osoby, jako je město a další instituce. Smlouvy se zákazníky se podařilo uzavřít už v prosinci. Bylo to docela náročné, většina zákazníků měla spoustu dotazů, s řadou z nich jsme vše probírali při individuálních osobních setkáních. Všechny připomínky se nám ale postupně podařilo zúřadovat, nastavili jsme předpisy záloh a vše zatím funguje velmi dobře, dokonce i platební morálka je skvělá.

Na setkání s odběrateli zaznělo, že letos budou platit stále stejnou výši záloh? Platí to? A vyúčtování za minulý rok provede ještě původní provozovatel?

Ano, vyúčtování roku 2023 provádí původní provozovatel. A co se týká záloh, tak je třeba si uvědomit, že firma Teplo Blansko de facto startuje úplně z nuly bez většího základního kapitálu. Přitom obratově předpokládáme v roce 2024 tržby zhruba 80 milionů korun. Byla proto před námi velká výzva, jestli zákazníkům změníme typ záloh podle průběhu spotřeby, tedy vyšší zálohy v zimních měsících a nižší v letních. Toto by ale byla pro zákazníky velká novinka a cítili jsme, že by to pro ně nebylo komfortní. Chtěli jsme, aby přechod pro zákazníky byl co nejsnadnější, proto jsme se rozhodli, že zachováme dosavadní systém a vezmeme to na svá bedra. Při výpočtu našeho cash flow v roce 2024 nám totiž při pesimistickém scénáři vyšlo, že bychom byli v některých měsících v mínusu. Pro jistotu jsme proto už loni v létě udělali výběrové řízení na pětimilionový provozní úvěr, který schválila rada města i zastupitelstvo. Máme tedy k dispozici prostředky, které v případě potřeby můžeme čerpat.

Předběžná cena pro rok 2024 činí 1 098,39 korun za jeden GJ včetně DPH, výsledná cena se ale definitivně určí až na konci roku. Je reálný předpoklad, že tato předběžná cena zůstane?

Snažili jsme se s cenou zahýbat tak, aby opravdu byla pro zákazníky atraktivní, a spoustu nákladů jsme osekali. Jsme levnější například i ve srovnání s Teplárnami Brno, které mají cenu 1200 korun za GJ. Dojít k finálnímu výsledku dalo hodně práce, druhá část ale bude samotná realizace během roku 2024.

Co tu výslednou cenu ovlivňuje?

Reálnou jednotkovou cenu ovlivňují náklady. Největší náklad je zemní plyn, který tvoří přes 70 procent, to je to hlavní. Takže ta proměnná je plyn a ten je závislý na počasí. My máme nějaké fixní náklady, které rozpočítáváme do ceny, ale hlavní částí, která s tou finální cenou zahýbá, je celková spotřeba plynu a celková spotřeba odběratelů. Při výpočtech jsme pracovali s tříletým průměrem, ten jsme odhadli na zhruba 65 tisíc GJ. Po prvním měsíci lze říci, že jsme naplnili naše očekávání s výrobou i z hlediska ekonomiky. Teď ale máme asi nejteplejší únor za poslední sto let, měsíční výroba tepla tím pádem určitě nebude podle plánu. Je ale otázka, jaký bude zbytek roku. Navíc jsme hned po získání licence zapojili také výrobu elektřiny z kogeneračních jednotek. Teplo Blansko tak aktuálně vyrábí a prodává také elektřinu. Rozhodli jsme se, že veškerý letošní zisk z prodeje elektřiny dáme do ceny tepla, což samozřejmě zlepší celkovou ekonomiku.

Teplo Blansko už všechny potřebné licence? A pokud ano, kdy se je podařilo získat?

Je třeba říct, že šlo o přepis licencí a také to, že není možné, aby nějaké zařízení bylo v provozu bez licence. Došlo tedy k tomu, že se licence převáděly z jednoho držitele na druhého, k tomu musí dojít při změně v jeden okamžik současně. Jeden účastník musí požádat o zrušení licence a druhý účastník o její vydání. Jelikož bývalý provozovatel CZT zahájil součinnost až v druhé polovině prosince loňského roku a až následně zaslal na Energetický regulační úřad veškeré podklady, které s tím souvisí, tak my jsme licence obdrželi až v průběhu ledna. Šlo o licenci na výrobu tepla a licenci na výrobu elektřiny, začátkem února jsme pak získali licenci na rozvod tepla.

 

FOTOGALERIE
Převzetí CZT hodnotím nakonec pozitivně, černé scénáře se nenaplnily, říká jednatel Teplo Blansko

Dispečink je umístěn v sídle společnosti v Chelčického ulici. FOTO: Michal Záboj

Celkem fotografií: 5

Co vás letos čeká? V jakém stavu je soustava CZT?

Těch úkolů máme spoustu. Podle dohody s městem bude první věcí, kterou uděláme, inventarizace veškerého zařízení v soustavě CZT. V létě se chystáme udělat opravy a údržbu, kterou vnímáme jako důležitou. Myslím, že jednou z prvních věcí, které opravíme, jsou regulační stanice. Ty tady jsou asi šedesát let a moc se do nich neinvestovalo, to vnímáme jako kritické místo. Připravujeme také dlouhodobý finanční plán. Nechceme si ale malovat vzdušné zámky a utrácet desítky milionů korun. Chceme to dělat systematicky a rozumně. Vytyčíme si pětileté období. Spravujeme pět okruhů, tak půjdeme nejspíš každý rok po jednom okruhu a pokusíme se investovat etapovitě dle důležitosti s cílem maximálně zefektivnit výrobu tepla.

Který okruh přijde na řadu jako první letos?

S největší pravděpodobností to bude Písečná. I z toho důvodu, že se tam mluví o napojení nějakých pěti set nových bytů. Teď plánujeme modernizaci stávající kotelny, abychom pokryli spotřebu stávající části a v průběhu několika dalších let je třeba s developery najít řešení, které umožní využít stávající kapacitu v kotelně. Pro nás je ale prioritou současný stav a současní zákazníci.

Jaký objem peněz máte na investice?

Domluva je taková, že budeme platit městu nájem, stejně jako bývalý nájemce, to znamená 5,9 milionu korun za rok. Z těchto peněz se splácí úvěr na nákup CZT. U zbývající části, nějakých 3,5 milionu korun, nám město garantovalo, že tyto peníze bude investovat zpět do soustavy. Dohoda s městem je taková, je že jak nemovitosti, tak technologie, které patří do CZT, budou převedeny od 1. ledna 2025 do majetku Tepla Blansko s.r.o. V dalších letech tak již půjdou prostředky na investice přímo od nás.

Jak funguje samotná firma Teplo Blansko?

Sídlíme na adrese Chelčického 56, kde je také umístěný dispečink. Tam nás mohou návštěvníci navštívit také osobně. Máme velmi štíhlý kolektiv, jednu šikovnou kolegyni, která se stará o administrativu a chod kanceláře a šéfa provozu, což je Dušan Paseka, který má pod sebou čtyři dispečery. Ti nonstop ve směnném provozu vykonávají dispečerskou službu. Od 1. března k nám nastoupí ještě interní údržbář. Doufám, že si také všichni všimli, že jsme přečíslovali kotelny. Historicky tady těch kotelen bylo několik, některé začínaly číslem 3, takže jsme měli kotelny 314, 317 a další zvláštní čísla. Vzhledem k tomu, že máme celkem osm kotelen, tak jsme je nově přečíslovali od jedné do osmi. Aby to poznali i zákazníci, na každé kotelně je umístěn banner s označením 1x1 metr. Udělali jsme to jednoduše, Písečná je 1, staré bytovky 2 a 3, centrum 4 a 5, Sever 6 a 7 a na Zborovcích máme kotelnu číslo 8. Rozhodli jsme se k tomu i proto, abychom se mentálně odstřihli od minulosti. Teď nám to dává větší smysl.

Loni se v kině uskutečnila dvě setkání s odběrateli. Plánujete podobnou akci pro letošní rok?

Loni jsme setkání s odběrateli uspořádali dvakrát. Na tom prvním jsme se chtěli představit, na tom druhém setkání na podzim jsme pak představovali cenu a by mělo vypadat převzetí CZT. Nyní bychom chtěli organizovat setkání s odběrateli vždy jednou za rok na podzim, kvůli představování předběžné ceny a dalších novinek na nadcházející rok. Zřídili jsme si také webové stránky, máme Facebook a se zákazníky chceme během roku komunikovat i přes tyto kanály.

Kontakty a další informace lidé najdou na webových stránkách www.teploblansko.cz.

 


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688