OPOJISTENI.CZ (OPOJISTENI.CZ)
Pojištění  |  05.02.2024 12:00:00

Nie každý vodič disponuje smartfónom, a to je problém (Imrich Fekete)

opojištění ilustrační

V rámci diskusií o elektronizácii zelenej karty sa často zabúda na to, že zelená karta na Slovensku a v Čechách slúži jednak ako jediné potvrdenie poistenia zodpovednosti motorového vozidla vo vzťahu k vnútroštátnym kontrolným orgánom a jednak ako medzinárodná karta automobilového poistenia.

Pokiaľ ide o prvú funkciu zelenej karty, nie je problém, aby sa vodič vozidla sa už dnes preukazoval elektronickou verziou zelenej karty, pravda, za podmienky, že takúto formu zelenej karty zavedie vnútroštátna právna úprava a túto formu zelenej karty budú rešpektovať príslušné vnútroštátne kontrolné orgány. To si vyžaduje iba zmenu vnútroštátnej úpravy, ktorá zatiaľ hovorí o „vydaní“ a „predložení“ zelenej karty, čím sa myslí jej papierová forma.

Fekete Imrich_160x120

K tomu, aby elektronická forma zelenej karty mohla plniť funkciu potvrdenia existencie poistenia zodpovednosti na nadnárodnej úrovni v rámci systému zelenej karty, je potrebné, aby všetkých 47 štátov (európske štáty, niektoré štáty Blízkeho východu a severnej Afriky ) tohto systému odsúhlasilo túto zmenu (takýto konsenz bol v minulosti potrebný, keď sa v r. 1965 zaviedla zelená a v r. 2021 biela papierová forma zelenej karty). Súčasne je však potrebné vo všetkých uvedených štátoch bezpodmienečne zabezpečiť, aby aj kontrolné orgány v týchto štátoch elektronickú formu zelenej karty akceptovali. Rada kancelárií zatiaľ predpokladá zavedenie takejto zmeny v horizonte roka 2025.

V súvislosti s úvahami o digitalizácii zelenej karty je potrebné poukázať ešte na dva problémové okruhy, ktoré súvisia s digitalizáciou zelenej karty a s kontrolami zelených kariet.

Popri systéme zelenej karty funguje aj systém záruk poistenia zodpovednosti. Jeho základom je Mnohostranná dohoda o zárukách medzi národnými kanceláriami poisťovateľov. Tá sa momentálne týka 36 štátov (všetkých 27 členských štátov EÚ, troch štátov, ktoré sú súčasťou EHP - Island, Lichtenštajnsko a Nórsko a ďalších 6 štátov, ktoré sa stali súčasťou systému záruk na základe osobitných dohôd: Andorra, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo). Pri ceste do týchto štátov sa vodič slovenského ani českého vozidla nepotrebuje na hraniciach preukázať zelenou kartou. Zelenou kartou sa tak vodič musí povinne preukazovať na ceste do Albánska, Azerbajdžanu (mimo územia Náhodného Karabachu), Iránu, Macedónska, Maroka, Moldavska, Tuniska, Turecka a Ukrajiny.

V tejto súvislosti však treba upozorniť, že aj keď vodič do týchto štátov zelenú kartu nepotrebuje, v prípade dopravnej nehody druhý účastník nehody, a najmä orgány polície budú od oboch účastníkov nehody vyžadovať predloženie zelenej karty. Na základe samotného evidenčného čísla (ŠPZ) vozidla nie je vo väčšine štátov možné overiť existenciu poistenia zodpovednosti. Otvorenou otázkou je či digitalizovaná zelená karta na to bude stačiť.

Druhá vec, ktorá si vyžaduje pozornosť je, že zámerom unijného zákonodarcu je celkové upustenie kontrol poistenia zodpovednosti na území členských štátov, pokiaľ ide o vozidlá evidované na území iného členského štátu a vozidlá z tretích krajín, ktoré vstupujú na ich územie z územia iného členského štátu. Nový technologický vývoj – napríklad technológia umožňujúca automatické rozpoznávanie evidenčných čísel vozidiel – umožňuje kontrolovať poistenie vozidiel bez ich zastavenia.

Z toho dôvodu i naposledy prijatá smernica (2021/2118) umožňuje uvedené kontroly poistenia vozidiel iba vtedy, ak sú nediskriminačné, potrebné a primerané, tvoria súčasť všeobecného systému kontrol vozidiel nachádzajúcich sa obvykle na území členského štátu vykonávajúceho tieto kontroly, a nevyžadujú si zastavenie vozidla. Vzhľadom na to, že prevažná väčšina dopravných nehôd na území EÚ sa už dnes rieši bez zainteresovania polície, budú ich účastníci vyžadovať vzájomné preukázanie poistného krytia zelenou kartou. Nie každý vodič (ani v tých najvyspelejších štátoch) však disponuje smartfónom. A to je problém.

JUDr. Imrich Fekete, CSc.
Emeritný výkonný riaditeľ
Slovenskej kancelárie poisťovateľov

oPojištění.cz
informace ze světa pojištění a risk managementu

Zpravodajský portál, který poskytuje komplexní zpravodajství ze světa pojištění a risk managementu. Denně přináší aktuální zprávy o vývoji pojistného trhu, odborné analýzy, informace o nabízených pojistných produktech a rozhovory s významnými osobnostmi pojišťovnictví.

Více informací na: www.opojisteni.cz

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Pojištění:

Pá   6:00  Německá nehodová bilance 2023: O 42 obětí na životech více OPOJISTENI.CZ (OPOJISTENI.CZ)
Út 12:20  Pojišťovny ověřily více než 4 miliony osob přes ČKP OPOJISTENI.CZ (OPOJISTENI.CZ)
Zobrazit sloupec