Jan Dvořák (Salutem Fund)
Okénko nemovitosti  |  18.08.2021 09:44:58, aktualizováno 09:53:07

Rostoucí světová inflace

V posledních měsících jsme svědky zrychlující se inflace napříč celým světem. Nejedná se přitom o lokální problematiku, ale o vývoj na globální úrovni. Jak na tom aktuálně jsou z hlediska inflace ekonomiky České republiky, eurozóny a Spojených států amerických?

Vývoji inflace z globálního pohledu se ve své zprávě věnovala i Světová banka (World Bank).

“Higher global inflation may complicate the policy choices of emerging market and developing economies in coming months as some of these economies still rely on expansionary support measures to ensure a durable recovery,” World Bank Prospects Group Director Ayhan Kose said. “Unless risks from record-high debt are addressed, these economies remain vulnerable to financial market stress should investor risk sentiment deteriorate as a result of inflation pressures in advanced economies.”

(překlad: „Zvýšená globální míra inflace může v nejbližších měsících zkomplikovat výběr politiky v rozvíjejících se či rozvojových zemích, protože řada z nich se stále spoléhá na expanzivní podporu za účelem zajištění růstu. Dokud nebudou vyřešena rizika rekordní zadluženosti, tyto ekonomiky zůstanou z důvodu zvýšených inflačních tlaků ve vyspělých zemích citlivé na vývoj na finančních trzích.“ Zdroj citátu: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/08/world-bank-global-economic-prospects-2021).

Česká republika

Na svém zasedání 5. srpna 2021 Bankovní rada České národní banky (ČNB) podruhé za sebou zvýšila úrokové sazby. Dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba) činí 0,75 %, diskontní sazba 0,05 % a lombardní sazba 1,5 %. Pro toto rozhodnutí hlasovali čtyři členové bankovní rady, jeden hlasoval pro zvýšení repo sazby o 50procentních bodů (b. p.) a dva hlasovali pro ponechání sazeb beze změny.

Pokračování zvyšování úrokových sazeb nebylo žádným překvapením, možností je i zvyšování úrokových sazeb o 25 b. p. na každém následujícím letošním zasedání Bankovní rady. V takovém případě by dvoutýdenní repo sazba na konci letošního roku činila 1,50 %.  

Rada ale zvýšila očekávanou inflaci pro letošní rok. Podle prohlášení Bankovní rady tedy: „Inflace v následujících čtvrtletích vzroste výrazně nad horní hranici tolerančního pásma dvouprocentního cíle.“ Stávající horní hranice tolerančního pásma je rovna 3 procentům, vývoj je vidět na grafu. Současná míra inflace činí 3,4 procenta.Zdroj grafu ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/inflace_spotrebitelske_ceny

Střednědobý vývoj inflace vnímá ČNB optimističtěji, a to i přes očekávané zvýšení inflace v nejbližších čtvrtletích. Prohlášení Bankovní rady ČNB zní následovně:

„Ve srovnání s minulou prognózou došlo ke zvýšení výhledu inflace pro letošní i příští rok. Také ekonomický růst v letošním roce byl přehodnocen směrem nahoru, zatímco pro příští rok se jeho prognóza výrazně nemění. Výhled domácích úrokových sazeb je v obou letech vyšší. Kurz koruny bude ve srovnání s minulou prognózou posilovat o něco rychleji, obzvláště pak v příštím roce.“

Bankovní rada vyhodnotila nejistoty a rizika nové prognózy v souhrnu jako slabě protiinflační. Rizikem prognózy v proinflačním směru je větší rozsah či delší trvání přetíženosti globálních dodavatelských řetězců, které by se mohlo promítnout do ještě silnějšího růstu produkčních cen. Možné rychlejší než prognózované posílení kurzu koruny vlivem většího přílivu kapitálu může naopak představovat mírné protiinflační riziko. Ve stejném směru působí nejistoty spojené s vývojem domácí ekonomické aktivity.“ 

Zdroj prohlášení ČNB: https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/br-zapisy-z-jednani/Rozhodnuti-bankovni-rady-CNB-1628175600000/?tab=statement

 

Zde stojí za zmínku i vypršení funkčních období členů Bankovní rady:

Jiří Rusnok: 6/22

Tomáš Nidetzký: 6/22

Vojtěch Benda: 6/22

Oldřich Dědek: 2/23

Marek Mora: 2/23

Tomáš Holub: 11/23

 

Aleš Michl: 11/23

Období jsou šestiletá a člen Bankovní rady může být jmenován nejvýše dvakrát. Ve svému druhém funkčním období je z členů Bankovní rady pouze Jiří Rusnok. Za rok tedy bude vyměněn on a až dva další členové. Otázkou tedy je, zda obměna členů Bankovní rady může významným způsobem změnit pohled ČNB na inflaci.

Eurozóna

Červnová míra inflace v eurozóně dosáhla hodnoty 1,9 procenta a je blízko cíle Evropské centrální banky (ECB) ve výši 2 procent. Dvouprocentní inflace bylo dosaženo již v dubnu, březnová činila 1,6 procenta. Zrychlení inflace je v případě eurozóny také patrné, ale je výrazně pomalejší než ve Spojených státech. Loňská květnová inflaceeurozóně činila 0,1 procenta. Desetiletý vývoj je názorně vidět na grafu Eurostatu.

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/3/39/Euro_area_annual_inflation_and_its_main_components_%28%25%29%2C_July_2011_-_July_2021_%28estimated%29.png

Velmi důležitý je další makroekonomický vývoj zemí eurozóny. Odhad ECB do konce roku 2023 je poměrně střízlivý:

 

Ukazuje, že stávající míra inflace 1,9 % ročně je na úrovni odhadu ECB pro letošní rok. Ta však při této míře inflace spíše zajásá, než aby se obávala. Inflaci na úrovni 0,3 % vnímala jako větší problém než stávající. Ke změně došlo u posuzování míry inflace – nově bude zavedeno víceleté průměrování inflace.

ECB v boji proti inflaci má jeden zásadní problém – rozdíl mezi výší inflace v různých zemích eurozóny. Například v Rakousko dosahuje výrazně vyšší míry inflace, než je průměr, a rakouská centrální banka by se možná chovala jinak než ECB.

 

Zdroj: https://twitter.com/EU_Eurostat/status/1415959399064129537/photo/1

 

Spojené státy

Ve Spojených státech koncem roku 2020 míra inflace činila 1,2 % p. a., v dubnu 2021 byla 4,2 % p. a., červnová pak dosáhla úrovně 5,4 % p. a., v červenci se udržela na stejné hodnotě. Ale její výrazné zpomalení lze těžko očekávat. Jerome Powell, šéf Fedu, přiznal, že doba dosažní zvýšené inflace bude delší a inflace vyšší, než původně očekával.

Mírně zrychlená inflace nebude Centrálnímu bankovnímu systému USA (Fed) ve střednědobém horizontu vadit. Důkazem je prohlášení Jerome Powella na loňské významné konferenci v Jackson Hole: „…following periods when inflation has been running persistently below 2 percent, appropriate monetary policy will likely aim to achieve inflation moderately above 2 percent for some time.” (… Po minulých obdobích, kdy byla inflace vytrvale pod 2 %, se bude vhodná monetární politika pravděpodobně po nějaký čas snažit dosáhnout inflace mírně nad 2 %.“).

Efektivitu průměrování míry inflace lze názorně ukázat na tomto příkladu:

1 % + 1 % + 1 % + 2 % + 3 % + 4 % = 12 % za 6 let, což splňuje 2% limit průměrné roční míry inflace.

1 % + 1 % + 2 % + 3 % + 5 % + 6 % = 18 % za 6 let, a inflace zvýšená v posledních dvou letech stále splňovala tříprocentní horní hranici.

Aktuální rostoucí inflace je však zároveň zrychlující se. V dnešní situaci, kdy řada společností v loňském roce odsunula nárůst cen za služby a produkty, nyní zvyšuje ceny za dvouleté období. Proto bude mít letošní ročník konference v Jackson Hole velký význam i do budoucna. Třicetiletý vývoj inflace ve Spojených státech americký názorně ukazuje, že je to pouze otázka měsíce či i dvou, kdy se aktuální míra inflace může stát třicetiletým maximem.

 

Názor guvernéra Fedu Jerome Powella, ministryně financí Janet Yellen a řady předních ekonomů, že se jedná o pouze dočasné zvýšení míry inflace, se oficiálně nezměnil. Kdyby dočasnost nebyla potvrzena, výrazně by vzrostly státní výdaje na placení úroků. Důvod je viditelný na následujícím grafu.

 

 

Zdroj grafu: https://www.visualcapitalist.com/

Ve Spojených státech sice roste zadluženost, ale vzhledem ke stávajícím úrokovým sazbám klesá absolutní hodnota placených úroků. Za několik let je předpokládán jejich růst. Kdyby bylo zvýšení úrokových sazeb vynuceno dříve, pokles placených úroků by se zastavil.

Základním faktorem zastavení poklesu placených úroků je skutečnost, že průměrná splatnost dluhu ve Spojených státech je menší než 4 roky, tedy výrazně méně nežli v zemích EU. Důvodem, proč Spojené státy využívají krátkodobé dluhopisy, je jednouché ekonomické pravidlo: čím kratší doba splatnosti pokladničních poukázek či dluhopisů, tím menší výnos mají, a naopak – čím delší doba do splatnosti dluhopisu, tím větší výnos tyto dluhopisy přináší. Jejich využívání snižuje úrokové náklady.  

Je dobré ještě zmínit, že v případě USA platí, že finanční operace ve snaze zabránit růstu inflace budou použity v případě nejvyšší nouze.

SHRNUTÍ

Lze říct, že z evropských zemí začaly proti inflaci bojovat země EU, které jsou mimo eurozónu. Zvyšování úrokových sazeb kromě ČR již zahájilo i Maďarsko. Fed a ECB začnou proti inflaci bojovat až v situaci, kdy její výši nebudou ochotné akceptovat. Dříve zveřejňovaný inflační cíl ve výši 2 % p. a., není mezním limitem, ale orientační střednědobou veličinou.

Investoři by se ve vlastním zájmu měli snažit o zajištění svých finančních prostředků proti růstu inflace. Typickým příkladem tohoto druhu aktiv jsou nemovitosti. Do nich lze investovat dvěma způsoby – buď investor koupí investiční nemovitosti sám a bude se o investici sám nadále starat, nebo mu mohou pomoci fondy zaměřené na reality, které mají profesionální správu majetku. Mezi takto orientované fondy patří například Salutem Fund. Jde to fond kvalifikovaných investorů, garantující minimální 6% výnos p. a. To je i při současném vývoji téměř dvojnásobek aktuální míry inflace v České republice.  

Jan Dvořák

Jan Dvořák působí v týmu Salutem Fund jako Head of Research a věnuje se makroekonomickým tématům a analýzám realitního trhu. Pravidelně sleduje jednotlivé trendy, které mají vliv na vývoj tuzemského i zahraničního trhu s nemovitostmi a dává je do kontextu investičních příležitostí na realitním trhu.

Během své více než 20leté praxe se pět let věnoval auditu v PwC či internímu auditu v GE Money Bank (dnes MONETA Money Bank). Patnáct let působil v oblasti kontrolingu u mezinárodní společnosti, zabýval se i kontrolingem v oblasti investic do nemovitostí. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a ve Velké Británii získal titul Fellow Chartered Certified Accountant.


Salutem Fund

SALUTEM FUND SICAV, a. s., je fond kvalifikovaných investorů formy akciové společnosti s proměnným kapitálem a je obchodovaný na Burze cenných papírů v Praze. Salutem Fund byl formálně založen roku 2020, v jeho portfoliu se ale nachází nemovitostní společnosti s mnohaletou historií. Patří mezi ně například Real-Vita Prostějov a.s. (www.real-vita.cz), ASPELL a. s. (www.aspell.cz), Salutem Services s. r. o. (www.salutemservices.cz), Salutem – Realitní I, s.r.o. (www.salutem-jedna.cz). Obhospodařovatelem fondu je certifikovaná investiční společnost. Činnost Fondu dozoruje Česká národní banka. Depozitářem fondu je Československá obchodní banka, a. s., auditorem renomovaná společnost NEXIA AP a. s.

Více informací na www.salutemfund.cz.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Okénko nemovitosti:

22.03.2024  Hrozí České republice deflace? Jan Dvořák (Salutem Fund)
30.01.2024  Výhody investic do malých fondů Jan Dvořák (Salutem Fund)
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688