ASO ČR (asocr.cz)
Z domova  |  07.05.2024 19:12:00

Arogantní jednání premiéra Fialy vůči odborům. Proto odešly z jednání tripartity

Situace v zemědělství, ukotvení duálního vzdělávání do školského systému a ustavení Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje – to byly hlavní body jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR neboli tripartity, které se uskutečnilo v pondělí 6. května 2024, v sídle Úřadu vlády ČR v Praze.

Nicméně, odbory, během jednání v bodu různé, kromě základních otázek, jako je jsou změny v zákoníku práce, hlavně výpovědi bez udání důvodu, dále prodloužení věku odchodu do důchodu apod., očekávali od premiéra Petra Fialy omluvu za výroky člena Výkonné rady ODS, který na kongresu ODS, prohlásil, že odbory nejsou sociálním partnerem, ale nepřítelem. Jenže, to se, ze strany premiéra Fialy nestalo, s tím, že jeho arogantní přístup k odborům, jako k sociálnímu partnerovi, vedl k tomu, že odbory jednání tripartity opustily.

Takže, výsledkem bylo, že na obvyklé tiskové konferenci v budově Úřadu vlády ČR, která vždy následuje po jednání tripartity, vystoupili tři ministři vlády ČR, tj. Marian Jurečka, Marek Výborný a Mikuláš Bek, a dále, za zaměstnavatele, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula, který zastupuje dvě hlavní odborové centrály, tj. ČMKOS a Asociaci samostatných odborů (ASO), nebyl přítomen.

O tom, jak hodnotili přítomní zástupci vlády a zaměstnavatelů průběh tripartity jsme vás informovali v jiné zprávě. Nyní se soustřeďme na to, abychom vám sdělili názor odborů na průběh jednání tripartity, a také důvod k jejich odchodu z tohoto jednání. Novinářům ho totiž sdělili předsedové odborových svazů, až po skončení oficiální tiskové konference, to je na improvizovaném brífinku před budovou Úřadu vlády ČR.

Odchod z tripartity byl neplánovaný, byl to okamžitý impuls

Na otázku novinářů, proč odbory z jednání tripartity odešly,

reagoval předseda ČMKOS Josef Středula: „Ta situace byla vyhrocená a vlastně nečekaná. Nebylo to poprvé, kdy jsme žádali, aby pan premiér reagoval na slova jednoho z členů ODS na kongresu, týkající se odborů a jeho vyjádření, že odbory jsou nepřátelé. Nepřítel se tváří jinak než ten, který se zúčastní sociálního dialogu. Ale, výsledek byl takový, že místo toho, aby pan premiér tuto omluvu učinil, tak situaci jen zhoršil. A zhoršil ji do té míry, že řekl, že my (odbory) nevyjednáváme. Řekl jsem, jak to, že nevyjednáváme? Když dnes projednáváme cizince, zemědělství a další body. To není sociální dialog,“ odpověděl novinářům Josef Středula.

Poté pokračoval: „Protest, který dnes nastal, velmi neplánovaně, ale pan premiér, místo toho, aby situaci řešil, způsobil to, že, po patnácti letech, delegace odborů odešla z jednání tripartity. Nás to nijak netěší, ale nebyla žádná jiná možnost. Způsob, forma, obsah sdělení, které pan premiér použil, nepovažujeme za slova premiéra, ale dotčeného politika, který neunesl naši kritiku a požadavek na to, aby se, od slov dřívějšího ministra, distancoval,“ řekl Josef Středula.

Odbory mají řadu důvodů, pro svolání demonstrace 21. května

Podle předsedy ČMKOS bylo důvodem odchodu odborů z jednání tripartity, i to, že mají jiné názory než vládní koalice. Konkrétně bylo odborářům, ze strany vládních představitelů, vytčeno, že pořádají demonstrace, na něž zvou i politiky. Načež dodal, že odbory zvou na své akce i politiky. Pozvou je i na demonstraci, která se uskuteční 21. května na Malostranském náměstí. Konkrétně pozvou poslance a poslankyně, protože ten den bude zahájeno jednání Poslanecké sněmovny. Dále uvedl, že k důvodům, proč obě odborové centrály, tj. Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů, chtějí tuto demonstraci uspořádat patří například prodlužování zkušební doby, prodlužování věku odchodu do důchodu, zrušení zaručených mezd pro privátní sektor a další. „To vše jsou důvody pro tu demonstraci. To vše jsou důvody pro naši, zcela oprávněnou nervozitu,“ řekl Josef Středula.

Načež předseda ČMKOS dále konstatoval, že předseda vlády, při jednání tripartity, pojal sociální dialog nedůstojným způsobem. Toto není, podle odborů, sociální dialog. Přičemž Josef Středula k tomu rovněž uvedl, že například odbory vedou sociální dialog se zaměstnavateli, jednají s nimi, kdy se nemohou dohodnout, pořádají i stávky, ale pořád mezi nimi existuje sociální dialog. Kdežto, způsob, jak jej pojal premiér Petr Fiala, tak takovým způsobem se dialog nevede, zejména v 21. století.

Odbory odmítají názor o politizaci sociálního dialogu

Na otázku z řad novinářů, že vicepremiér Marian Jurečka na tiskové konferenci hovořil o politizaci sociálního dialogu s tím, že je pořádána demonstrace 21. května, a že odbory doporučují lidem koho mají volit a koho nevolit, Josef Středula odpověděl, že toto téma, není předmětem této demonstrace. „Myslím si, že (ministr Jurečka) by měl, v tomto směru brzdit svoji kreativitu, protože to zcela není na místě. My oslovíme všechny politické strany s otázkami, které nás zajímají, a jejich odpovědi dáme k dispozici všem našim členům,“ uvedl Josef Středula.

Poté se ujal slova předseda OS KOVO Roman Ďurčo, který rovněž reagoval na novinářskou otázku s tím, že, v jednom ze svých rozhovorů, vyzval odboráře, aby nepodpořili současnou vládní koalici, protože její kroky jsou výrazně asociální. Načež poděkoval všem svým kolegům, kteří jej podpořili tím, že po takto vyhrocené situaci, ze strany premiéra, odešli z jednání tripartity. „Myslím si, že pan premiér to opravdu nezvládl. Když to řeknu lidově, tak tak trochu mu ujely nervy. Samozřejmě, že my máme právo na svůj názor. Nejen politický, ale i sociální. Myslím si, že sociální dialog, který je nám prezentován, že nechceme jednat, tak my, pořád jednáme. Ale, do jisté míry. Myslím si, že naše trpělivost není nekonečná. To, že jednáme tři hodiny, a potom na konci odejdeme, tak jsme potom osočováni, že nevedeme sociální dialog. Ale, tento sociální dialog je neustále vedený silou. Když si vezmeme témata, o kterých jednáme, tak například téma výpovědi bez udání důvodu, odbory ho nezvedly, ale toto téma nastolila vládní koalice. My jsme osočováni, že protestujeme proti něčemu, co není, ale reálně to přitom může být. Myslím si, že takto by se premiér České republiky chovat neměl,“ prohlásil Roman Ďurčo.

Omluva premiéra, za slova Pavla Drobila, by byla na místě!

Ke sdělení odborářů o důvodech odchodu odborů z jednání tripartity uvedla předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková, že vládní koalice argumentovala tím, že slova Pavla Drobila na kongresu ODS, o tom, že odbory jsou nepřítelem, není stanovisko premiéra Petra Fialy. Načež dodala, že zástupce zaměstnavatelů Jan Rafaj hovořil o tom, že jejich zástupci na jednání tripartity zůstali proto, že chtějí vyjednávat. Přičemž konstatoval, že když odbory odcházejí, není to, podle něho, úplně konstruktivní, protože potom, by všechna další rozhodnutí byla pouze na vládě.

Na to reagoval Josef Středula, který řekl: „Je to škoda, že se pan Rafaj k tomu nevyjádřil v době, kdy jsme ještě na jednání tripartity byli. Mlčel jako pěna. V tomto případě by bylo slušné, aby se vyjádřil v tom smyslu, že takováto slova se, na adresu jednoho ze sociálních partnerů, neříkají.“ Zároveň dodal, že když „jde o člena Výkonné rady ODS, tak by bylo slušností, kdyby na jeho pan premiér adekvátně zareagoval. To se však nestalo. Načež to v průběhu této debaty ještě více vyhrotil, a to byl ten důvod, proč jsme se zvedli a odešli z jednání.“

Na něho navázal opět Roman Ďurčo který k tomu dodal, že téma výroku pan Drobila nebylo jediné, které vedlo k odchodu odborů z jednání tripartity. Ale, podle něho, se odbory odešly hlavně proto, že odbory nemohly říci svůj názor. Přitom témata, které odbory nastolují, říkají, veřejně, neustále.

Vláda si představuje sociální dialog po svém!

Podle předsedkyně zdravotnických odborů Dagmar Žitníkové premiér Petr Fiala, svým chováním, odborům sdělil, že odbory nejsou, pro vládu, partneři. „V bodě různé jsme chtěli, aby si pan premiér zametl před svým prahem,“ dodala k tomu. Načež svá slova zdůvodnila tím, že odborové svazy rozpočtové sféry 5. února t.r. požádaly premiéra Petra Fialu o jednání, přičemž premiér odborům na jejich dopis ani neodpověděl. „Urgovali jsme jednání s panem vicepremiérem Marianem Jurečkou. V loni, v listopadu, jsme se dohodli, že se začátkem letošního roku sejdeme a budeme znovu jednat. Jenže, když o toto jednání požádáme, v podstatě není žádná odpověď. Takto se sociální dialog nevede,“ řekla Dagmar Žitníková. Podle ní by takto neměla jednat ani vláda, a ani premiér.

Poté pokračovala s tím, že ještě závažnější je situace ve zdravotnictví. „Pana premiéra jsme požádali o jednání. V podstatě nám bylo odpovězeno, že toto jednání, pan premiér, nepovažuje za důležité, a že to (situaci ve zdravotnictví) máme řešit jinde. Není to o tom, že nechceme vést sociální dialog, ale je to o tom, že házíte hrách na stěnu. Odezva z vládní strany není taková, jaká by měla být. V minulosti se vedla jednání, dostali jsme se i do rozporů, ale nikdy to nebylo o tom, aby premiér vlastně řekl, že nejsme partneři,“ konstatovala Dagmar Žitníková.

Na ni navázal Josef Středula s tím, že před jednáním předsednictva tripartity, opět požádal premiéra Petra Fialu o jednání odborů a vlády o otázce růstu platů ve státní a veřejné správě. Odborům, jako termín jednání, byl přislíben květen. Jenže, podle něho, premiér prohlásil, že platy jsou a budou. Josef Středula si takto, podle této odpovědi, nepředstavuje solidní úroveň sociálního dialogu. Podle něho, růst platů ve státní a veřejné sféře, je velmi citlivou oblastí. Podle něho to naznačuje, že vládní koalice je velmi nervózní z toho, že je před volbami.

Odbory nedoporučí volit strany s antisociální politikou

Následovala otázka jedné novinářky s tím, že zaslechla, že odbory doporučují, koho lidé mají ve volbách volit.

Na její otázku opět reagoval předseda kováckých odborů Roman Ďurčo, který řekl, že například v Německu odbory doporučují politické strany, které by, lidé měli volit. Označil to za běžnou situaci v Německu. Podle něho si i u nás, musíme říci, které politické strany jsou vůči odborům, to je k zaměstnancům, bližší a vstřícné. A to nejen programově, ale i podle zkušeností, zda v minulosti tyto strany postupovaly sociálně či asociálně. Podle něho se tato vláda, vládní koalice chová asociálně!

Na něho navázal Josef Středula s tím, že řekl: „Přejeme si sociální Evropu. Těžko bychom doporučovali asociální subjekty. Rozešleme otázky. Budeme chtít odpovědi, a podle toho (strany) posoudíme,“ dodal.

Josef Středula rovněž uvedl, že odbory se nezúčastňují žádného jednání s tím, že již dopředu vědí, že z jednání odejdou. Podle něho je to, po 15 letech, podruhé, co odbory odešly z jednání tripartity. „Tehdy to bylo spontánní. Dnes to bylo opět spontánní. S plánem (na odchod z jednání) na žádné jednání nejdeme,“ dodal Načež zdůraznil, že odbory zastupují lidi, že během jednání tripartity to pro odbory vyznělo jako urážka, právě proto, že zastupují lidi.

Poté se ujal slova předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek, který připomněl jeho nedávný rozhovor pro Českou televizi, kdy řekl, že jednání tripartity bylo bouřlivé. Podle něho je, ale každé jednání tripartity bouřlivé. Protože si vláda, zaměstnavatelé a odbory navzájem tříbí své názory. Zkrátka o tom, tato jednání jsou, dodal.

Načež zároveň uvedl, že, podle jeho názoru, během řady jednání tripartity, byla, v minulosti, překročena řada vrcholů, ale to, co odbory slyšely od premiéra Petra Fialy, že obory nejsou partneři, to, podle něho, svědčí jenom o tom, že, ve vládní koalici stoupá nervozita. Protože, jak dále řekl, vládní strany čekají na to, jak dopadnou evropské volby. Podle, předběžných informací z médií, to totiž vypadá na to, že nově zvolený Evropský parlament bude pravicového zaměření.

Samozřejmě, že česká vláda neví, jak dopadnou volby u nás. Vždyť preference politických stran jsou různé. „Chtěli nám ukázat, že oni jsou ti siláci,“ dodal. Ale, odbory, podle Bohumíra Dufka nejsou povinny poslouchat sprosté výrazy, které, na adresu odborů, premiér, během jednání tripartity říkal, konstatoval předseda odborové centrály ASO.

O tom, jak si představuje sociální dialog, se rozhovořil předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martin Engel, který řekl, že, podle něho, spočívá sociální dialog v tom, že se může, jako sociální partner, podílet na tom, o čem se vlastně, během tohoto dialogu, jedná. V této souvislosti připomněl tzv. konsolidační balíček, se který v minulém roce přišla vládní koalice, a který odbory nazvaly daňovým balíčkem. Konstatoval, že zaměstnavatelé a odbory se tenkráte, v rámci jejich nesouhlasu s navrhovanými opatřeními vlády, společně dohodli na devíti bodech, které by vládní koalice měla změnit, či upravit, aby pro zaměstnavatele a pro zaměstnance byl tyto návrhy vlády lépe přijatelnější. Načež vládní koalice z oněch devíti požadavků přijala jen dva, a to, podle něho, ne zrovna způsobem, který by plně vyhovoval doporučením zaměstnavatelů a odborů.

V průběhu improvizovaného brífinku zástupců odborů s novináři se v podstatě ještě několikráte, zopakovaly dotazy novinářů, proč odbory odešly z jednání tripartity, přičemž novináři opět slyšeli v podstatě stejné odpovědi od odborářů.

Co k tomu říci závěrem. V historii tripartity, na vládní úrovni, je to skutečně podruhé, to je po 15 letech, kdy odbory, kvůli arogantnímu jednání vládní koalice, v čele s premiérem, odešly z jednání. Prostě, hranice slušného jednání, ze strany vlády byla překročena, a to jak tehdy, tak i nyní. Vláda by si měla uvědomit, že sice dnes má převahu 108 hlasů v Poslanecké sněmovně, ale nikdo neví, jak v příštím roce dopadnou parlamentní volby, byť průzkumy již ledacos naznačují. Zkrátka, sociální dialog by měl být veden na té úrovni, jak jen naznačují odboráři. Vždyť ani se zaměstnavateli, se, odboráři, ne vždy dohodnou. Proto někdy stávkují, ale přitom s vedením podniků a firem stále jednají. To by si současná vláda měla uvědomit, a nebýt, vůči svému sociálnímu partneru arogantní, jak to na tiskovém brífinku, po jednání tripartity, řekli odboráři.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688