ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  04.03.2024 09:00:00

V roce 2023 bylo sklizeno o 2,2 % objemu obilovin na zrno méně než v předchozím roce - sklizeň zemědělských plodin ve Středočeském kraji v roce 2023

4. 3. 2024

V roce 2023 bylo sklizeno o 2,2 % objemu obilovin na zrno méně než v předchozím roce, hektarový výnos obilovin se naopak z důvodu vyššího úbytku osevních ploch zvýšil. Na poklesu produkce obilovin se podílely jarní typy, objem sklizených ozimů se zvýšil. K poklesu úrody došlo také u dalších plodin jako luskovin, okopanin, pícnin či vinné révy, naopak více sklizeno oproti roku 2022 bylo řepky, zeleniny a chmele. Hektarové výnosy pěstovaných plodin v kraji byly zpravidla nepatrně vyšší než průměry za ČR. Středočeský kraj byl z mezikrajského pohledu největším producentem většiny zemědělských plodin a ovoce, výjimkou byly brambory a méně pěstované komodity.

Český statistický úřad zveřejnil na svých webových stránkách datovou sadu „Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2023 1) . Nejvýznamnější skupinou plodin pěstovaných na území Středočeského kraje jsou dlouhodobě obiloviny na zrno. Během roku 2023 bylo na ploše 254,7 tis. hektarů sklizeno celkem 1,605 mil. tun obilovin a průměrný výnos činil 6,30 t/ha. Ve srovnání s předchozím rokem došlo ke snížení osevní plochy o 15,9 tis. ha (tj. o 5,9 %) a poklesu sklizně o 35,4 tis. t (tj. o 2,2 %). Díky vyšší ztrátě osevní plochy se zvýšil hektarový výnos obilovin z 6,06 t/ha v roce 2022 na 6,30 t/ha v roce 2023.


Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin ve Středočeském kraji v roce 2023

 

Sklizeň obilovin na zrno v krajích v letech 20182023
Sklizeň obilovin na zrno v krajích v letech 2018–2023

 

Méně obilovin než v roce 2022 se sklidilo v roce 2023 také v celé republice, meziroční pokles představoval 2,7 %. Meziroční pokles nastal u většiny krajů, pouze čtyři kraje zaznamenaly nárůst v rozmezí 0,6–1,6 % (kraje Královéhradecký, Zlínský, Ústecký a Jihomoravský).


Sklizeň obilovin na zrno podle druhů v roce 2023

Sklizeň obilovin na zrno podle druhů v roce 2023

 

Sklizeň obilovin ve Středočeském kraji klesla v roce 2023 (o 2,2 %) po čtyřech předchozích meziročních růstech, tedy po roce 2018, kdy došlo k poslednímu poklesu o 12,0 %. V letech 20192022 produkce obilovin meziročně rostla, nicméně růst se postupně snižoval (2019 o 10,3 %, 2020 o 4,8 %, 2021 o 2,9 % a 2022 o 0,9 %). Středočeský kraj je dlouhodobě největším producentem obilovin mezi kraji, na celorepublikové sklizni se v roce 2023 podílel jednou pětinou.

Na meziročním poklesu produkce obilovin na zrno se v roce 2023 z pohledu jednotlivých komodit podílely hlavně jarní druhy (pokles u pšenice jarní o 38,0 % a u ječmene jarního o 10,2 %), oves (o 32,9 % méně) a kukuřice (o 19,7 % méně). Naopak ozimé druhy obilovin zaznamenaly v roce 2023 nárůst sklizeného objemu, přičemž u pšenice, ječmene a tritikále se jednalo o dva meziroční nárůsty po sobě (pšenice ozimá – 2022 o 4,1 % a 2023 o 1,6 %; ječmen ozimý – 2022 o 13,2 % a 2023 o 9,5 %; triticale – 2022 o 6,8 % a 2023 o 4,6 %), u žita byl v roce 2023 zaznamenán nárůst o 12,0 %, dosažený po dvou předchozích meziročních poklesech (2021 o 24,0 % a 2022 o 7,7 %).

 

Podíl sklizní plodin, skupin plodin a ovoce na celkové sklizni ČR v krajích v roce 2023

V pěstování luskovin a bílkovinných plodin na zrno došlo v kraji po meziročních růstech v letech 20202022 v roce 2023 k poklesu sklizně o 7,8 %. I tak byla úroda roku 2023 druhou nejvyšší za posledních třicet let a Středočeský kraj byl zároveň desátým rokem v řadě největším producentem luskovin v ČR; podíl na republikové hodnotě byl 23,0 %. Dominantní luskovinou a bílkovinnou plodinou pěstovanou na zrno byl v kraji hrách polní (95,5 % ze sklizně luskovin).

Pokles úrody byl ve Středočeském kraji v roce 2023 zaznamenán také u okopanin (o 10,3 % sklizeného objemu méně). Mezi okopaninami mělo dominantní postavení pěstování řepy cukrové (87,1 % všech okopanin), u které došlo k meziročnímu poklesu sklizeného objemu o 10,5 %. Středočeský kraj je v pěstování cukrovky dlouhodobě největším tuzemským producentem, na celorepublikové sklizni se podílel z 27,0 %. Meziroční pokles úrody mezi okopaninami vykazovaly také brambory (o 7,2 %). Na republikové produkci brambor se kraj podílel z 26,4 %, vyšší sklizeň v rámci ČR dlouhodobě vykazuje pouze Kraj Vysočina (34,8 %); na více než 60 % produkce brambor v ČR se tak podílejí jen dva krajeVysočina a Středočeský kraj.

V pěstování olejnatých plodin dominovala v kraji téměř z 92 % řepka, u které došlo v posledních dvou letech k růstu produkce; v roce 2022 bylo sklizeno o 8,1 % a v roce 2023 dokonce o 13,0 % více řepky než v předchozím roce. Vyšší sklizený objem řepky zaznamenali středočeští zemědělci naposledy v roce 2018. Produkce řepky v roce 2023 vzrostla v celé republice (o 12,3 %) a ve všech krajích (kromě hlavního města s minimálním sklizeným objemem). Středočeský kraj je dlouhodobě největším regionálním producentem v pěstování řepky, na celorepublikové produkci se podílel 22,4 %. U ostatních olejnin došlo v roce 2023 ve srovnání s předchozím rokem zpravidla k poklesu produkce, sklizeno bylo méně slunečnice na semeno (o 2,6 %), sóji (o 1,2 %) i máku (o 19,5 %). U pěstování máku v kraji došlo již k druhému meziročnímu poklesu v řadě, sklizeň máku tak v porovnání s rokem 2021 klesla téměř o 45 %.

Ve Středočeském kraji se pěstují i plodiny, které se pro klimatické a geografické podmínky nepěstují ve všech regionech. Chmel byl produkován v rámci republiky pouze ve čtyřech krajích. Sklizeň ve středních Čechách s podílem 28,3 % na celorepublikové produkci chmele byla druhá nejvyšší po Ústeckém kraji (59,4 %). V pěstování chmele byl rok 2023 výrazně silnější než předchozí rok; v celé republice bylo sklizeno o 57,2 % tun více, nárůst Středočeského kraje činil dokonce 61,3 %. V pěstování chmele se po roce 2018 střídají lepší a horší roky, kdy vyšší úrodu chmelaři zaznamenávají v lichých letech. Naopak v pěstování vinné révy byl rok 2023 slabší; oproti zvyšování produkce v letech 20202022 došlo v kraji v roce 2023 k poklesu sklizně vinné révy o 22,0 % a sklizený objem byl nejnižší za posledních devět let. Podíl kraje na celorepublikové sklizni vinné révy byl však zanedbatelný (1,5 %), dominantním regionem v pěstování révy byl Jihomoravský kraj (94,4 %), kde došlo k meziročnímu propadu produkce o 15,4 %. Přibližně stejné množství vinné révy jako Středočeský kraj vyprodukoval také Ústecký kraj (1,5 %), nepatrně vyšší úrodu zaznamenal Zlínský kraj (2,5 %),

V pěstování ovoce převládala v kraji produkce jablek. Z 2,4 mil. jabloní bylo v roce 2023 sklizeno téměř 30 tis. tun jablek, což představovalo meziroční pokles počtu jabloní o 1,5 % a pokles sklizeného objemu o 5,4 %. Na celorepublikové produkci jablek se kraj podílel nejvíce, a to z 29,6 %; dalším regionálním producentem v pořadí byl Královéhradecký kraj (18,2 %). Z počtu hrušní (367 tis. kusů) bylo v kraji v roce 2023 sklizeno 4,7 tis. tun hrušek, což sice představovalo meziroční pokles stavu hrušní (o 3,4 %), vyprodukováno bylo však o 27,8 % tun hrušek více než v předchozím roce. Produkce hrušek v kraji vzrostla třetím rokem po sobě, v roce 2023 bylo sklizeno téměř dvojnásobné množství než v roce 2020 a zároveň se jednalo o nejvyšší úrodu za posledních dvacet let. Podíl Středočeského kraje na celorepublikové sklizni hrušek se v roce 2023 blížil téměř polovině (48,8 %). I u višní a třešní se Středočeský kraj podílel na celorepublikové produkci výraznou měrou (u višní ze 42,7 %, u třešní z 26,6 %). Objemy sklizených višní a třešní v kraji ovšem meziročně poklesly, a to o 29,8 % resp. o 10,5 %.


Sklizeň plodin a ovoce ve Středočeském kraji v letech 20142023
Sklizeň plodin a ovoce ve Středočeském kraji v letech 2014–2023

 

Více informací naleznete v publikaci Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin – 2023 , ve Veřejné databázi a na regionálních stránkách.

 

Kontakt:
Bc. Ondřej Junášek
oddělení informačních služeb
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 054 175
E infoservisstc@czso.cz

 


1)   Rozsah statistického šetření vychází z aktualizovaného stavu zemědělského registru. Zjišťování dat u podnikatelských subjektů je výběrové, výsledky jsou dopočteny pomocí matematicko-statistických metod do úrovně NUTS3 – krajů. Výsledná produkce jednotlivých plodin odpovídá vegetačním podmínkám a   vychází se z   osevních ploch zjištěných při   šetření v   květnu 2023.

 

Přílohy

 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688